9-2007


Vi gratulererer
Torunn og Sigmund Nøstrud med ei jente. Hun ble født 11. november og skal hete Frida.

Runde år
Otto Sandvik fyller 70 år 13. desember.
Berit Schou-Hanssen fyller 80 år 12. januar.
Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse i liv og virke.

Økonomi
Vi takker for alle gaver som er kommet inn til menighetens arbeide. Vi ligger noe etter budsjettet til menighetens drift. Det har kommet inn kr 153.000 i gaver til oppussingen pr 28.11. Det er ca halvparten av målsettingen. Vi håper også at denne summen vil øke, kontonummer for gaver til oppussing er 2510.25.52086. Det vil lette driften kommende år.
Som vedlegg til dette menighetsbladet ligger en giro med ønske om en julegave til menighetens arbeide. Vi håper flere vil benytte seg av den.
    Vi gjør oppmerksom på at det også dette året er mulig å gi kr 12.000 skattefritt til menigheten. Dette må det avtales med kassereren og innbetalingen må skje innen årets utløp.

Dugnad
Nye stoler er bestilt og bekreftet leveringsdato er 20. des. Da skal de pakkes ut ,sette på briketter, slik at de kan kobles sammen. og sette på plass i kirkesalen. Selv om det er siste uke før jul håper vi at noen kan gi oss timer, slik at det kommer på plass til bruk julaften.

Hva skjer på ungdomsfronten?
Vi spør ungdomsarbeideren vår, Øyvind Toeneiet, om ungdommens planer nå før jul?
Fredag 14. desember har ungdommen sitt julebord. Det blir skikkelig fest med julemat, taler, lovsang, underholdning og hygge. Fredagen etterpå blir det julegrøt for de som ønsker det. Nyttårsaften regner vi med å arrangere ungdomsfest i Misjonskirken. Ungdommer fra Metodistkirken og Betania inviteres.
Du har selv hatt pappapermisjon noen uker. Hvordan har utviklingen vært i ungdomsarbeidet i høst?
Oppslutning på Signal har vært økende. Den siste tiden har det vært ca 30 unge til stede. Den mer faste kjernen øker og de unge ber for sine venner og inviterer dem til Signal.
Har dere gjort noe spesielt for bli å flere?
Som sagt har bønnen stor betydning. Ungdommen har bedt konkret og fått se konkrete bønnesvar. Det gir frimodighet. Lovsangteamet betyr mye. God lovsang appellerer. Lovsangsgruppa er i stadig utvikling med unge , gode sangere.
Vi har jobbet aktivt med få folk til å være inkluderende når nye folk kommer. Vi er fortsatt underveis, men vi er inne i en positiv prosess.
Hva med Cellegruppa?
Cellegruppa er også blitt større. Tidligere kunne vi være 5-8 deltagere. Nå er 15 deltagere mer vanlig.
Hva slags opplegg er det på Cellegruppa?
Vi spiser litt og prater sammen. Undervisning, spørsmål og samtale. God tid til bønn, som mange har fått smaken på. Gjennom den ønsker vi at ungdommen skal bli åndelig selvhjulpne. Det betyr at de ikke er avhengig av andre enn Jesus Kristus. Jeg tror at cellegruppa er årsaken til at vi har fått flere ledere i Signal, og er takknemlig for ledergruppa som består av Dag, Kristian, Daniel, Jostein og Dina.
Er Cellegruppa også åpen for alle?
Ja, her kommer kristen ungdom. Faktisk har hatt noe ikke kristne ungdommer også. De kommer fordi de har gode venner der. Det er en god atmosfære og et trygt miljø.
Hva visjonen for ungdomsarbeidet?
Kort sagt: Vinne unge for Jesus Kristus og disippelgjøre dem». Disippelgjøre betyr å føre de unge til en personlig opplevelse av Jesus gjennom bønn, bibellesning og fellesskap.
Hva kan de voksne i menigheten gjøre for de unge?
Ved siden av be for dem, kan de hilse, prate og oppmuntre dem. Legge opp gudstjenester slik at de kommuniserer med den unge generasjon. Direkte forkynnelse er bra og praktisere det som blir forkynt og gjerne noe sosialt.

Valgkomiteen
Hvilken tjeneste kan du ta på deg i menigheten? Hva brenner du for? Hvilke natur/ nådegaver har du? Det er viktige spørsmål å stille seg selv. Det som skal gjøres i og gjennom menigheten må gjøres av mennesker som du og jeg. Derfor er det viktig at vi bidrar med litt hver. Det er viktig å bygge team, en gruppe som kan fungere sammen. Det gjelder både i styre og i andre grupper i menigheten. De fleste har vært opplært til å tenke at vi ikke kan noe eller det er så lite jeg kan bidra med. Men er det flere som legger sammen litt, så blir det da noe.
Hvis du vil lette valgkomiteens arbeide kan du gi dem beskjed hvilken tjeneste du kan ta på deg. Valgkomiteen består av Rita Pedersen, Kristin Kjøndal og styrets representant Bjørn Kjøndal.
    Vi er alle tjenere i Guds rike og det er Jesus Kristus vi tjener. Han som kom for å tjene oss.

Fellesmøtene
Årets fellesmøter fant sted i Metodistkirken i tiden 22.-25. november. Tore Thomassen talte meget inspirert og godt. Han hadde en særegen innfallsvinkel, men budskapet var klart og tydelig om bli berørt av Jesus for å kunne berøre andre. Flotte sang innslag hadde han ledsaget av både okulele og gitar. Den tverrkirkelige lovsangsgruppa er var med på å løfte i møtene og flere av menighetens unge bidro.
    Kveldsmøtene var godt besøkt, men med tanke på at her skulle hele spekteret av kristne i byen markere at de står sammen, så var ikke oppslutningen noe å skryte av. Søndagens familiegudstjeneste samlet fullt hus. Noen måtte faktisk snu i kirkedøra for det var ikke flere plasser.
    Joy Kids fra Brunlanes frikirke og konfirmanter fra Larvik kirke deltok og gudstjenesten var lagt opp nær en Thomas-gudstjeneste med vandring for å tenne lys, nyte frukt, skrive forbønner og selv få forbønn. Gudstjenesten ble avsluttet med kirkekaffe.
Felles søndag og bønnebuss
    Fellesskapet mellom menighetene i byen vil også bli markert søndag 20. januar. Da bytter forkynnerne prekestol. I Misjonskirken vil Arild Normannseth fra Baptistmenigheten tale. Thore Tellefsen er satt opp som taler på gudstjenesten i Larvik kirke.
    På ettermiddagen samme dag vil vi, i likhet med i fjor, kjøre en bønnebuss. Den vil besøker ulike menigheter i byen der det blir bønn og sang. Følgende rute er satt opp: Samling og avgang i Metodistkirken, deretter går veien til Baptistkirken på Torstrand, Langestrand kirke, St. Frans kirke, Misjonskirken, videre til Vineyard menigheten på Hovland, der det også serveres kaffe. For så å returnere tilbake til Metodistkirken. Kom og bli med. Blir bussen full kjører vi med privatbiler.

Vellykket Ansgarmesse
Ansgarmessa, fredag 23. og lørdag 24. november ble meget vellykket. Sjelden eller aldri har det vært så mye folk innom. Fredagen var det et jevnt tilsig, fra pastoren åpnet messa til langt ut på ettermiddagen. Lørdag var folk på plass før åpning og det var til dels plassmangel i kafeteriaen utover dagen. Mange flotte varer fikk nye eiere og kakene gikk som varmt hvetebrød.
    Bøkekoret var på besøk lørdag og gledet oss med en sangstund. Resultatet ble på kr 54.100. Det er godt resultat. Ansgarringen vil takke alle som støttet opp om julemessa både når det gjaldt forberedelser og gjennomføring. Takk for gevinster og takk til dere som handlet og tok lodder.
    Ansgarskolen er Norges største frikirkelige skole med ca 250 studenter. Skolen er inne i en fin utviklingsfase og det er i gang betydelig arealutvidelser. Hvert år i mer enn 35 år har Ansgarringen arrangert julemesse til inntekt for Ansgarskolen.


Søndagsskole
Det har skjedd forandring i søndagsskolerommet i underetasjen. Flittige hender har pusset opp. Stoler er blitt malt i friske farger. Bord er malt. Vegg tavler ordnet opp. På gulver ligger fargerike brikker i skumplast som er gode å sitte på. Små bord og stoler er kjøpt inn. Leker og utstyr er på plass. Iselin og Dag Flermoen har en sofagruppe til bruk der nede.
    Tanke bak dette er at menigheten skal starte opp søndagsskole og barneparkering. 20. januar starter vi opp. Det vil i første omgang bli et tilbud om søndagsskole hver tredje søndag, men vi håper å øke dette. Mette Toeneiet tar på seg hovedansvaret. Hun jobber imidlertid tredje hver helg, derfor blir det ikke oftere. Mette håper å få med seg noen medarbeidere. Det kommer vi tilbaker til senere. Opplegget vil være følgende: Enkel undervisning m/ hånddukker, flanellograf, plansjer. Sang og musikk, Hobbyaktiviteter, tegning m.m. Vi ønsker at søndagsskolerommet skal bli et sted barna kan kjenne det er godt å komme.
    Vi håper at foreldre og besteforeldre kan benytte seg av dette å ta med den unge generasjon til Misjonskirken.

Jubileumshelg 4.- 6. april
Misjonskirken ble innviet i mars 1888 og vil være 120 år neste år. Vi håper at opp-pussingen er ferdig i løpet av vinteren og derfor vil vi markere disse 120 år med en stor jubelhelg. Samtidig er vår menighet mer enn 150 år gammel. Den ble stiftet i 1856. Dette har vi ikke markert og tar denne samtidig. Noen regner litt annerledes og mener at menigheten ble stiftet samme året som Misjonsforbundet 1884. Vi slår sammen alt dette og lager til en skikkelig fest. Merk deg datoen, slik at du kan være til stede. Vi håper å ha med oss misjonsforstanderen og Ingulf Diesen.

Oss midt i mellom
Arrangerte hyggekveld i Misjonskirken lørdag 17. november. Opprinnelse skulle det vært en sangkveld, men en av sangerne måtte melde forfall. I stedet kom Kjell Ove Bergmann og snakket om å leve sammen i en hektisk hverdag. En hyggekveld ble det i allefall med pizza, kaffe og kaker og den hyggelige samtalen. Gledelig var det at Lillesalen var fullsatt. «Oss midt i mellom» - gruppen vil arrangere flere kvelder i vår semesteret.

Styrelederens julehilsen
Kjære venner!
Guds fred og rike velsignelse ønsker jeg dere alle. Igjen kan vi takke for nok et år i nådens tegn. Igjen kan vi takke for det fantastiske som skjedde den gangen i stallen i Betlehem. Gud hadde gitt menneskene ordet, men han så fort at det ikke var nok. De måtte ha hjelp. Så Gud handlet, og hvilken handling! Han sendte sin sønn Jesus Kristus til jorden som et lite barn, et sant menneske og en sann Gud, for at hver den som skulle komme til tro på ham, ikke skulle gå fortapt, men få evig liv. Hvilken mulighet, hvilket løfte vi har fått. Jeg håper at du ser det, at du tar vare på det og, ikke minst, at du lever et liv som gjenspeiler noe av det fantastiske du har sagt ja til, og at du ved det kan være en «retningsviser» for andre.
    2007 har vært et år i forandringens og fornyelsens tegn for vår menighet. Mange er det som på forskjellig vis har medvirket til at kirken vår nå vil fremstå i en helt ny drakt, og jeg vil på vegne at ledelsen takke dere alle. Mye tyder på at julaften blir første samling i nye omgivelser. Kunne det vært bedre?
    Jeg tror at tiden som kommer vil by på utfordringer og vanskeligheter av en annen karakter enn vi har vært vant til. Derfor vil jeg minne deg om at uansett hva som skjer rundt oss og med oss, står Guds løfter fast. Jesus Kristus vil være den samme i går, i dag og til evig tid.
Vår menighet er en av landets aller eldste frimenigheter, og det har vi all grunn til å være stolte av. Vi kan imidlertid ikke «leve» i det gamle, for dagens mennesker er ikke der. Det er blitt sagt: «Fjorårsfloraen må dø, hvis en ny vår skal slippe til.»
    Du er viktig for menigheten som den du er og med de gaver du har, og du er viktig for fellesskapet. Du er viktig for menighetens fornyelse og fremtid.
    Når jeg nå ønsker deg og dine en velsignet julehøytid, og et fantastisk nytt år vil jeg gjøre det ved å minne om Jesu ord om de viktigste budene. Klarer vi å komme i nærheten av å etterleve disse 2 budene tror jeg effekten vil bli desto større: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Dette er det største og første bud. Men et annen er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.»
Terje Olafsen
styreleder


Julehilsen fra pastorene
Vi ønsker alle våre medlemmer, møtebesøkende, venner og unge en velsignet
Julehøytid og ønsker at 2008 blir et framgangsrikt år for menigheten. Takk for all forbønn, støtte og overbærenhet i året so har gått.
Vennlig hilsen Mette og Øyvind Toeneiet m/ barn.
Bjørg og Thore Tellefsen.Den usynlige Guds bilde

Slik uttrykker apostelen Paulus seg. Det er en fantastisk setning. Den usynlige Gud er ikke usynlig lenger. Han har latt seg avbilde. Det må betyr at vi kan se ham. Det finnes mange mennesker for hvem Gud er usynlig. Gud har gjort seg synlig for oss.
    Det er julens budskap.
    Jesus Kristus har gitt Gud et ansikt. Å gi noen et ansikt er et uttrykk som brukes fra tid til annen ofte i forbindelse med en person står fram på vegne en gruppe. Det kan være de kreftsyke, aids-syke eller andre grupperinger som får oppmerksom gjennom enkelt personer som står fram.
    Jesus har gitt Gud et ansikt. Vi forsøker på ulike måter å synliggjøre julen. Vi har våre dekorasjoner, lys, julekrybber som skal minne oss på julen. Alt dette kan være vel og bra, men ingen har gitt julen et innhold som Jesus. Han gir Gud et ansikt..
For mange er han det lille barnet. Tenk at den allmektige og hellige Gud har gitt seg til kjenne for oss gjennom et lite barn. Intet er vel mer hjelpeløst enn et lite barn? Faktisk kan de fleste dyr klare seg bedre enn et nyfødt menneske. Gud har kledd seg i kjøtt og blod for å vise oss hvordan han er. Det finnes ikke noe fryktinngydende i et lite barn. Gud trenger vi ikke å være redd for. Han vil oss vel, han vil hjelpe oss , han vil frelse oss.
    Barnet taler om nytt liv og en videreføring av slekten. Gud har i Kristus begynt om igjen.. En ny slekt skal stå fram. Guds barn som lever ved troen på Jesus Kristus. Dette er starten på nyskapelsen av hele universet, slik Gud har lovet.
    I det game testamentet tales det om at intet menneske kan se Gud ansikt til ansikt å fortsatt leve. I Jesus Kristus er det mulig å se Gud og lære ham å kjenne.
Guds herlighet stråler fram i Kristi ansikt, sier apostelen. Det er flott å erfare. Guds herlighet er synlig i Kristus Jesus. Herren vår Gud vil la sitt ansikt lyse over oss, slik det uttales i velsignelse.
Det er flott å kunne leve sitt liv
i lyset fra Herrens ansikt. Det vil
gi oss liv. Velsignet høytid til dere
alle og la Guds ansikt lyse over
deg Kristus.Program for desember/januar


Søndag 9. desember
kl.12.00: NB! Familiegudstjeneste. Risgrøt m/saft. Juleverksted. Øyvind Toeneiet. Elisabeth Søyland.

Fredag 14. desember
kl.20.00: Signal julebord.

Søndag 16. desember
kl.11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Torsdag 20. desember
kl.11.00: Bønnesamling

Julaften 24. desember
kl.16.00: Familiegudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Sang: Line Christiansen.

1. juledag 25. desember
kl.11.00: Julegudstjeneste. Øyvind Toeneiet.

Fredag 28. desember
kl.17.00: Juletrefest for store og små. Andakt: Thore Tellefsen. Solosang. Opplesning. Bevertning. Gaver til barna. Gang rundt juletreet.

Søndag 30. desember
kl.11.00: Nyttårsgudstjeneste. Thore Tellefsen.

Lørdag 5. januar 2008
kl.11.00: Formiddagstreff.

Søndag 6. januar
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Ellen Jane Langerud.

Fredag 11. januar
kl.20.00: Signal.

Lørdag 12. januar
kl.16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 13. januar
kl.18.00: Storsamling. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Medlemsopptagelse. Kveldskaffe.

Onsdag 16. januar
kl.19.00: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.