1-2008

Last ned pdfPDF av menighetsbladet
Fra og med dette nummeret kan du laste ned en pdf av menighetsbladet.
Lenken finner du alltid oppe til høyre.Fin julefeiring
Årets julefeiring i Misjonskirken ble avsluttet med juletrefest på fjerde juledag. God oppsluting ga to fulle ringer rundt treet, og vi ble underholdt med både fin solosang og morsomme leker. Thore ga oss en fin andakt. Etter en pause med bevertning i Lillsalen, var det nok en runde rundt treet før fjøsnissen Toralf kom med overraskelse til barna.

Barnevelsignelse
Søndag 27. januar blir det barnevelsignelse i Misjonskirken. Det er Sander Bordøy Hitz, sønn av Lill Guro og Peter Hitz som bæres fram til velsignelse. Familien er bosatt i Randers, Danmark, men kjenner at familien har sine røtter i Misjonskirken. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse over Sander, storesøster Nikoline og hele familien.

Medlemskap
Adrian Mørk
ønskes velkommen som medlem i Misjonskirken på storsamlingen søndag 13. januar. Vi gleder oss over hvert nytt medlem og ønsker Adrian hjertelig velkommen i fellesskapet og til å tjene med sine gaver i blant oss.

Økonomi
Norsk økonomi går så det suser, sies det. Det betyr at de fleste av oss har mer mellom hendene enn før. Det er viktig at vi justerer vår givertjeneste er de inntekter vi har. Tiende-prinsippet er både godt og rettferdig.
    Vi takker for alle gaver som er kommet inn til menighetens arbeide.
    Det har kommet inn kr 153.000,- i gaver til opp-pussingen pr 28.11. Det er ca halvparten av målsettingen. Vi håper også at denne summen vil øke, kontonummer for gaver til oppussing er 2510.25.52086. Det vil lette driften kommende år.
    Vi gjør oppmerksom på at det også dette året er mulig å gi kr 12.000 skattefritt til menigheten. Dette må det avtales med kassereren og innbetalingen må skje innen årets utløp.

Reboot
Det er betegnelsen for et opplegg som Ungdom i Oppdrag har. Et team bestående av en gruppe ungdommer reiser omkring med «show-opplegg» med sang, musikk, drama, dans, vitnesbyrd og forkynnelse for å vinne mennesker for Jesus. Målgruppen er ungdom. Isabell Llovez fra vår menighet har vært med i teamet som reiser rundt med dette i halvannet år. De har besøkt mange steder både i Norge, Tyskland, Sverige, Finland, Estland og Polen. Teamet har også besøkt Misjonskirken tidligere. Gjennom disse kvelden har mange unge mennesker blitt ledet til Kristus, noen har fornyet sin tro på Jesus. Flere har opplevd helbredelser.
Søndag 10. februar er det nytt besøk hos oss. Vi gleder oss allerede og ønsker velkommen til en samling for alle generasjoner.

Nyttårskveld
Omlag 20 ungdommer feiret nytt år i Misjonskirken med god mat, flott fest, underholdning, Jesus-preik. Det ble i alle deler en vellykket kveld og fin overgang til det nye året.

Ungdomstur til Lifjell 1-3.februar
Tradisjonen tro drar våre ungdommer til fjells på nyåret. Gjennom flere år har denne turen vært et samarbeidsprosjekt med Metodistkirken. På Lifjell venter sportslige aktiviteter, gode møter, utfordrende forkynnelse og hyggelig fellesskap. Disse turene har stor betydning for ungdommen.

Jubileumshelg 4.- 6. april
Merk deg datoen, slik at du kan være til stede. Den nye generalsekretæren Jarle Råmunddal blir med på lørdag kveld. Astrid og Ingulf Diesen blir med begge dager.

Oss midt i mellom
Innbyr til Hyggekveld i Lillesalen tirsdag 12. februar. Vi får besøk fra Karen Marit og Thor Bertil Løvgren fra Skien som bidrar med diktlesning, sang og musikk. Bevertning blir det selvsagt og god tid til hyggelig prat. Kom selv og ta gjerne noen med deg.

Økumenisk søndag og bønnebuss
Fellesskapet mellom menighetene i byen vil også bli markert søndag 20. januar. Da bytter forkynnerne prekestol. I Misjonskirken vil Arild Normannseth, pastor i Baptistmenigheten tale. Thore Tellefsen er satt opp som taler på gudstjenesten i Larvik kirke.
På ettermiddagen samme dag vil vi, i likhet med i fjor, kjøre en bønnebuss. Vi besøker ulike menigheter i byen der det blir bønn og sang.
    Følgende rute er satt opp: Samling og avgang i Metodistkirken, deretter går veien til Baptistkirken på Torstrand, Langestrand kirke, St. Frans kirke, Misjonskirken, videre til Vineyard menigheten på Hovland, der det også serveres kaffe. Deretter returnerer bussen tilbake til Metodistkirken. Kom og bli med. Blir bussen full kjører vi med privatbiler.

Intervju med Betty Isaksen

Etter vaffelstekingen på kafeteria’n stilte vi Betty Isaksen noen spørsmål:
    – Når og hvordan ble du en kristen?
    – Jeg vokste opp i et kristent hjem og fikk høre om Jesus fra så langt tilbake som jeg kan huske. Men en avgjort bestemmelse om å følge Jesus gjorde jeg på et møte i Misjonshuset, som kirken het da. Det var i 1967.
    – Hva førte deg til Misjonskirken?
    –Det var mannen min, Sverre, som spurte om vi skulle ta en tur innom Misjonshuset, på Unges Misjon. Det gjorde vi, og ble veldig godt mottatt. Vi fortsatte, og begynte også å gå på søndagsmøtene. Året etter, i 1968, ble vi opptatt som medlemmer.
    – Det betyr at du, dette året, har vært medlem i menigheten i 40 år, hva betyr troen for deg i dag? Hva er det beste ved å være en kristen?
    – Vissheten om at jeg er et Guds barn gjør meg trygg og glad.
    – Du er trofast på bønnesamlingene torsdagene. Hva fikk deg til begynne der? Hva gir det deg?
    – Karin Hovland spurte meg, og akkurat da var det en vanskelig tid i familien, så jeg hadde behov for ekstra forbønn. Det gir et trygt og godt fellesskap. Vi har også opplevd flere konkrete bønnesvar gjennom årene.
    – Du har vært leder i speideren gjennom flere år. Hvor mange? 
    – 26 år. Det var i 1974 Sverre fikk lurt meg til å begynne! Jeg har jo aldri vært speider selv. Vi skulle da bygge hus, og Sverre holdt på med å mure. Han spurte om jeg kunne hjelpe Arne B. Thorsen, som da var hovedleder i ulveflokken, siden han selv ikke kunne. Det var greit. Men neste torsdag ba han meg om det samme, og dermed var det gjort.
    – Er det andre oppgaver du har hatt i menigheten?
    – Jeg har vært med i søndagsskolen, der «onkel» Oddvar var hovedleder. Det ble nokså mange år. Ellers var jeg med i musikkoret, huskomiteen, og nattverdskomiteen som jeg fortsatt er med i. Så har jeg kjøkkentjeneste på kafeteria’n.
    – Jeg kjenner til at du i tillegg er på besøk hos en del eldre. Hva regner du egentlig som din nådegave/ tjeneste?
    – Nådegaven til å hjelpe.
    – Hvilke nyttårsønsker og tanker har du for menigheten?
    – Jeg ber om liv og vekst for menigheten. At nye mennesker skal komme til tro på Jesus. Oppleve at vi har et godt felleskap i kirken og at de vil føle seg hjemme der slik som jeg gjør.
    – Har du et personlig nyttårsforsett?
    – Nei.
    – Har du et favoritt bibelord?
    – Jeg har to: Hebr. 13,8: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. 1.Joh. 3,1: Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja vi er det!
Vi takker for samtalen og ønsker Betty Guds velsignelse i liv og tjeneste.

Noahs park

– Hva er det for noe? Vi spør Mette Toeneiet.
    – Det er den nye betegnelsen på Misjonskirkens Søndagsskole, som vi starter opp søndag 20. januar. Det vil i første omgang bli et tilbud om søndagsskole hver tredje søndag, men vi håper å øke dette. Jeg tar på meg hovedansvaret, for jeg kjenner at dette er viktig akkurat nå, sier Mette. Jeg har ingen erfaring med slikt arbeide fra før. Da jeg gikk på Ansgarskolen ba jeg meg fritatt for barnearbeid i praksisen. Men nå ser jeg ingen mulighet til å komme utenom. Imidlertid jobber jeg tredje hver helg, så derfor makter jeg ikke mer enn tredje hver søndag. Heldigvis har jeg fått ny jobb fra 1. april og da vil vi forsøke å øke frekvensen.
    – Blir du alene om dette opplegget, undrer vi? 
    – Øyvind vil være med som medhjelper. Jeg håper at menigheten vil be om at flere vil være vilige til å ta ansvar for dette. Jessu har sagt at dersom vi ber, så vil han drive ut arbeidere til sin høst.
    – Hva med opplegget?
    – Vi vil bruke betegnelsen Noahs park og  opplegget vil bli som følger: Enkel undervisning m/ hånddukker, flanellograf, plansjer. Jesus fortellinger vil  stå sentralt. Sang og musikk, enkle hobbyaktiviteter, tegning m.m. Vi forsøker å legge opp, slik at det passer for de barna som kommer.
    – I samfunnet opplever vi at forkynnelsen av evangeliet om Jesus får trangere kår. Både barnehage og skole skal  være livssynsnøytrale. Tv har ikke noen program der kristen tro kommer til uttrykk. Derfor bør dette utfordre oss som menighet til å sette trosopplæring på dagsorden. Noahs park er et viktig og riktig skritt for å gi troen på Jesus Kristus videre. Som tidligere skrevet så har det skjedd store forandringer i søndagsskole rommet i underetasjen. Salen og interiør er pusset opp. Små bord, stoler, leker og utstyr er på plass, så aølt skulle ligge til rette .
    Vi håper at foreldre og besteforeldre kan benytte seg av dette å ta med den unge generasjon til Misjonskirken. De små er avhengige av at noen leder dem dit. 
    – Hvordan vil dere markere starten på Noahs park?
    – Vi sender rundt innbydelser til de vi har kontakt med. Dessuten vil vi markere starten i gudstjenesten den dagen og på Noahs park med boller og brus. Jeg kjenner at dette er en spennende utfordring, som sikkert vil gi mye glede. Husk å be for oss, avslutter Mette, som også minner om at det blir Noahs park  søndag 10. februar, 2. mars og 30. mars.


Fornyelse
av pastor Thore Tellefsen

Misjonskirken har blitt skikkelig fornyet. Kirkesalen har flotte lyse farger. Nye stoler er på plass. Det er også investert i nytt høytaleranlegg og teleslynge, slik at alle skal få høre best mulig. Den mørke gangen har fått en fin lys farge og teppefliser som er lagt både i gangen lillesalen og kirkesal gjør det lunt og godt. Vi gleder oss over det. Misjonskirken trengte virkelig en ansiktsløftning.
    Vi er takknemlig for all dugnadsinnsats som har vært gjort. Vi håper at dette skal resultere i større trivsel og større engasjement i menigheten.
    Like så viktig er den åndelig fornyelsen i fellesskapet. Ingen av oss kan leve på gamle velsignelser, ikke på gammel rutine heller. Vi er avhengig av Guds velsignelses regn til stadighet. Uten fornyelse vil vi dø sakte men sikkert. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Skriver apostelen Paulus
Daglig fornyelse trengs i et hvert kristenliv. Jesus fornyer oss ved DHÅ. Uteblir daglig fornyelse må det general fornyelse til. Hvordan skal jeg bli fornyet? Først bør jeg erkjenne at det trenger jeg? Dernest er det viktig at jeg søker til ham som gir oss fornyelse.
    Kong David ber om at Gud må fornye en stadig ånd i hans indre. For mange år siden hørte jeg pastor Ole Riise fortelle om hvordan han i et helt år ba om fornyelse. Lenge syntes han det bare ble verre og verre med ham. Men en dag kom Herren Jesus med en general fornyelse som forvandlet hans liv og tjeneste.
    Det gjelder å holde ved i bønnen. Det kan være vanskelig i vår tid, der alt skal skje i dag. Eller som noen litt morsomt uttrykker det: Helst i går.
    Fornyelsen begynner med en ny overgivelse til Herren Jesus.
Jeg tror også at en virkelig fornyelse fra Gud vil resulterer i nye former, kanskje i nye møteformer og arbeidsformer. Tidene forandrer seg og menighetens stil og arbeidsformer må relateres til det, hvis vi skal vinne mennesker for Guds rike.
    Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det betyr slett ikke at han ikke følger med i tiden. Evangeliet og Bibelen står fast, men måten det presenteres på trenger stadig å fornyes.
    La dere forvandles ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Rom.12,2.

Januar/februar-programmet

Lørdag 12. januar
kl. 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 13. januar
kl. 18.00: Storsamling. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Medlemsopptagelse. Kveldskaffe. Kaffe og vafler.

Onsdag 16. januar
kl. 19.00: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 20. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Tale: Arild Normannseth. Oppstart søndagsskolen «Noahs park».
kl. 17.00: Bønnebuss i anledning bønneuka.

Onsdag 23. januar
kl. 18.30: Ansgarringens årsmøte.

Søndag 27. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Barnevelsignelse.

Fredag 1. februar
Ungdomsweekend på Lifjell.

Lørdag 2. februar
kl. 11.00: Kafeteria.

Søndag 3. februar
kl. 17.00: Misjonskirkens årsmøte. Nattverd /månedsoffer. Andakt: Thore Tellefsen.

Torsdag 7. februar
kl. 19.30: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Lørdag 9. februar
kl. 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 10. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Søndagsskolen «Noahs park».
kl. 19.00: Reboot. Besøk av Team fra Ungdom i Oppdrag.

Tirsdag 12. februar
kl. 19.00: Hyggekveld – «vi midt i mellom». Besøk av Karen Marit og Thor Bertil Løvgren som leser dikt og synger. Bevertning.

Søndag 17. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Olaf Alsaker. Sang: Liv Kristin Alsaker.

Torsdag 21. februar
kl. 19.30: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 24. februar
kl. 18.00: Storsamling. Taler: Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa.

Lørdag 1. mars
kl. 11.00: Kafeteria. Formiddagstreff.

Søndag 2. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Søndagsskolen «Noahs park».