4-2008

Last ned pdfKonfirmantene
Linn Døvle , Caroline Lindhjem, Stine-Maria Nilsson, Henriette Aamot Sørensen, Maria Torbjørnsen, Simen Andreas Grinden, Andreas Johansen, Sam Joakim Kristensen og Jostein Ring ble konfirmert i Misjonskirken 27. april.


Runde år
90 år: Elsa Dahl 3. juni.
70 år: Karin Rød 17. august.
60 år: Yngvild Hellerdal 17. juni, Thor Juul Nilsen 23. juli,
Kaare Bordøy 25. juli.
Vi gratulerer jubilantene og ønsker Guds velsignelse!Misjonærer til Ecuador
Ole Andreas og Aslaug Irene Halden Gjerull, samt deres datter Marie, skal dra til Guayaquil i Ecuador for å arbeide for Normisjon i fire år.
Hvem er dere og hvilken bakgrunn har dere?
Ole Andreas er oppvokst på Røa i Oslo. Han er utdannet historiker, men arbeider i dag med enslig mindreårige flyktninger i Oslo kommune. Han har hatt flere styreverv i politikken for KrFU og KrF, samt på Universitet i Oslo.
Aslaug Irene er larviksjente og har studert teologi, organisasjon- og ledelse og er allmennlærer. Hun har arbeidet i Oslo de siste årene som Unge Voksne og familiekonsulent i Normisjon og har hatt ansvar for smågruppearbeidet i Storsalen menighet.
Hvorfor drar dere?
Vi har begge tenkt at hvis Gud kan bruke oss, så er vi villige til det. Når vi så at Nor misjon ønsket misjonærer til Ecuador, så kjente vi at tiden passet akkurat nå. I tillegg synes vi oppgavene vi skal gjøre virker veldig utfordrende og spennende.
Hva skal dere gjøre?
Det er vanskelig å si helt i detalj hva vi kommer til å gjøre. Vi vet vi skal arbeide på Bibelskolen som er opprettet i storbyen Guayaquil, det er der vi skal bo. Vi skal ha fokus på å utvikle ledere og være med å hjelpe ulike kirkeledere som er knyttet til Normisjon i landet. Vi kommer til å ha kontakt med både de spansktalende og de quichiatalende (indianer) kirkene. Samtidig vet vi at vi må ta ting litt som det kommer når vi er i landet og når vi begynner i arbeidet.
Hvilke utfordringer vil dere møte?
Språket blir den første utfordringen, så det første halve året skal vi bruke til å lære spansk. Så ønsker vi å lære kulturen og folkeslagene å kjenne både langs kysten og i fjellene, som vi vet er ganske forskjellige. Vi håper å få god kontakt med menneskene vi møter på Bibelskolen vi skal arbeide ved og i kirkene vi skal arbeid med, noe som er viktig for oss i det arbeidet vi skal gjøre.
Når drar dere og hvor lenge skal dere være i Ecuador?
Vi drar 1. september fra Gardermoen og har kontrakt i 4 år med Normisjon. Så det vil si 2008-2012. Vi har mulighet til å komme hjem rundt to måneder pr år, så vi håper å få til det.
Hva ønsker dere at Misjons kirken kan gjøre for dere?
Vi trenger at mennesker husker på oss og vi setter pris på at dere ber for oss.
Ønsker du nyhetsbrev, send mail til: aslaug_irene_halden@hotmail.com

Økonomi
Ved utgangen av april har det kommet inn kr 350.801 til menigheten og misjonen. Det er ca kr. 105.000 under budsjettet. Vi takker alle som har bidratt med sin gave til menighetens arbeide og ønsker dere Guds velsignelse.
    Vi takker for kr 22.000 i jubileumsgave på festen. For gaver fra Ansgarringen kr 10.000, fra Skautvedt komiteen kr 10.000, fra Kafeteriaen kr 10.000 og fra Kvinnemisjonen kr 1.000.
For å få menighetens økonomi på fote igjen er det viktig at hver enkelt står med i givertjenesten. I dette nummer av menighetsbladet er det vedlagt en giro for sommergave til menigheten. Vi håper at mange vil benytte seg av den eller gi ekstra i kollekten, slik at menigheten kan klare sin forpliktelser i tiden som kommer.

Thore Tellefsen slutter i Larvik
I menighetsmøtet 15. mai ble menighetens økonomiske situasjonen drøftet. Styret er inneforstått med at det ikke er mulig å fortsette videre med to ansatte i full stilling. I samme møte ble det opplest brev fra Thore Tellefsen, der han meddeler at han slutter som pastor for menigheten ved utgangen av august måned. Dette ble tatt til etterretning. Menighetsmøtet valgte også å si opp ungdomspastoren med virkning fra 1. sep tem ber. Menigheten vil utlyse stillingen som pastor. Ung doms pastor en er selvsagt velkommen til å søke. Menig hets møte denne kvelden hadde god oppslutning. Neste menighetsmøte blir torsdag 29. mai.

Takknemlige tilbakeblikk
Selv om vi ikke skal være opptatt av fortiden, så er det likevel mange ting vi er takknemlige for de siste månedene. Vi nevner noen av dem her.
    Jubileumsfeiringen med jubelfest og takkegudstjeneste ble en skikkelig opptur. Stor oppslutning, sterke åndelig innslag. God forkynnelse av både den nåværende generalsekretæren og den tidligere lederen Ingulf Diesen gjorde inntrykk. Arrangementskomiteen hadde gjort et flott arbeide. Alt var vellykket. Hjertelig takk.
Konfirmasjonsdagen 27. april. var også til å bli glad av. Ni flotte ungdommer fikk sine Bibler og ble velsignet.
    Joy Kids fra Brunlanes frikirken presenterte evangeliet på et flott måte i familiegudstjenesten 20.april.
    Vi hadde også et flott besøk av Tor Bertel og Karen Margrethe første søndag i mai. De sang, spilte og leste egne dikt. Et besøk til å bli glad av.
Ivar Skippervoll hadde et flott opplegg tirsdag 6. mai, der han sang, fortalte og tryllet.

Vegårtun-helg i august
Årets menighetsweekend blir 22.-24. august.
Vi har vært så heldige å få med oss Viggo Klausen som taler og barnearbeider i år også. Han gjorde en kjempefin innsats i fjor og tok oss alle med storm. Ikke minst barna var engasjert. Påmeldingen bør skje innen 10. juni enten per telefon til menighetens kontor eller ved å skrive seg på lista på oppslagstavla i gangen.

Søndagsskolen Noas park
Har avslutning med tur til Skautvedt søndag 8. juni. Det faller sammen med Vestfoldtreffet samme dag. Vi er takknemlige for den starten Noas park har fått. Oppslutningen har vært noe vekslende, men lederne har gjort en flott innsats. Ved siden av Mette Toeneiet har Susanne Moland, Guro Bårnes og Henriette Sørensen vært med.

Vestfoldtreff på Skautvedt
Søndag 8. juni er det klart for den årlige samlingen på Skautvedt. Taler blir distriktsforstander Sven Øverland. Misjonær Jon Arne Hoppestad med familie vil være med.
Duettsang av Liv Kristin Alsaker og Jan Egil Breen.
    Under gudstjenesten blir det eget opplegg for barna. Dette markerer også sommeravslutning for Noas park.
    Etter gudstjenesten tennes grillen. Mat og drikke medtas. Kaffe og kaker serveres.

Kafeteria-tur
Lørdag 7. juni drar Kafeteriaen i Misjonskirken på tur til Skautvedt. Der vil Skautvedt-komiteen sørge for bevertning med smørbrød , kaffe og kaker. Det blir utlodning og selvsagt andakt, sang og musikk. De som trenger skyss møter ved Misjonskirken kl 10.30.

Sankthansfeiring
Mandag 23. juni samles vi til sankthansfeiring på Skau tvedt. Vi tenner grillen og det blir bål utpå kvelden. Ellers blir det andakt, sang og musikk. Aktiviteter. Jon Arne Hoppe stad kom på overraskende besøk i fjor. I år har han tilsagt sitt nærvær. Pastorene deltar.

Felles sommer
Også i år blir det felles gudstjenester med Metodistkirken.

Strandkapell
I likhet med de siste seks årene blir det også i sommer reist et Strandkapell i Stavern. Tiden er 30. juni til og med 27. juli under «De glade dagene».
I den forbindelse er det behov for kapellvakter. Hver kveld skal det være to vakter fra kl. 20.00 kl 24.00. Kan du tenke deg å være med en kveld eller to kan du ta kontakt med Reidun Kjøndal. Tlf. 33 13 07 60 Mobil.: 41 33 90 22 .

Barnas sommer
Det er snart sommer, og NmU ønsker velkommen til to familieleirer på Vegårtun. Søndag 29. juni åpner Familieleir I, og lørdag 5. juli fortsetter Familie leir II med flere familier som vertskap.
    Fra 15 - 27. juli fortsetter Vegårtun Bibelcamping som et åpent tilbud for alle.
Info og påmelding finner du på www.barnassommer.no eller ved å ringe NmU-Sentralen på 23 32 57 70.
    PS! Det blir fort fullt, så meld dere på med det samme!

DNM-Sør
Etter vedtaket på DNMs generalforsamling i Lyngdal 1.-4. mai, blir distriks arbeidet nedlagt i nåværende form. Det betyr at Vegårtun nå blir omgjort til aksjeselskap, der menigheter i Søndre blir tilbudt å kjøpe aksjer. Stif telses møte for Vegårtun AS blir i Bråstad bydelshus ved Arendal lørdag 14. juni kl.12.00. Vår menighet kan få kjøpt 6 aksjer à kr 1.000 og bli medeier i leirstedet.

Skolebesøk
Tirsdag 20. mai var det 60 elever fra Mellomhagen ungdomsskole, som besøkte Misjonskirken for orientering. I tre grupper på 20 elever ble de undervist og orientert om hva Misjonskirken står for og dens virksomhet. Ungdomspastor en hadde ansvar for opplegget. Tidligere i vår var en gruppe fra Frøystvedt skole på besøk.

Ungdomstur
Ungdommen med Øyvind Toeneiet i spissen drar til Göteborg 13.-15. juni. Dette er en tur som er felles med ungdommen i Metodistkirken. Programmet ellers består av bibeltimer, møter og hyggelig fellesskap. Det er allerede stor pågang for denne turen og rekord mange fra Signal er påmeldt. Göteborgturen har etter hvert blitt en årlig foreteelse. Vi ønsker god tur og Guds velsignelse!

Isabell Llovez
Har i de siste to årene vært heltidsengasjert i Ungdom i Oppdrag. Nå avslutter hun sitt engasjement der. Vi håper at hun som frivillig vil bli engasjert i Signal fra høsten av.


Guds menighet er jordens største under!
av pastor Thore Tellefsen

Slik lyder det i Ronald Fangens mektige salme. I de siste dager har jeg reflektert over hva menigheten har betydd i mitt liv. Hele mitt liv har vært preget av menigheten fra den dagen jeg ble født inntil nå. Jeg har hatt det privilegium å vokse opp i en familie, der menigheten hadde en sentral plass. Da jeg selv ble omvendt ble menigheten mitt åndelig hjem, der min tro fikk næring og mitt liv fikk retning. Forkynnelse og undervisning har betydd mye for meg og utfordringene jeg fikk, gjorde at jeg vokste både som menneske og som kristen. I hele mitt voksne liv har menigheten vært min virkeplass. På mange måter har det preget hele mitt liv. Jeg kan knapt tenke på en tilværelse uten menigheten.
    Guds menighet består av ulike mennesker som er knyttet sammen i troen på Jesus Kristus. Menigheten er Guds, den er kjøpt og vunnet ved Jesu blod. Han ga seg selv for den. Ingen krefter skal få overtaket på Guds menighet. I Salme 138 bekjenner kong David at Herren vil fullføre verket for ham. Herrens miskunnhet varer evig. Det verket, den gjerning Gud gjør i menigheten skal vare ved, slik det har gjort i 2000 år.
    Guds menighet er ikke avhengig av enkelt mennesker, men på samme tid er den det. Det kan være verd å minne om i nåværende situasjon. Selv om de lønnede arbeiderne slutter, vil arbeidet gå videre. Menigheten står ikke og faller på slike enkelt mennesker. Ikke ved menneskelig makt eller kraft, men ved Herrens ånd, sier profeten.
    Erfaringen sier også at når noe blir borte, så sørger Gud for at noe nytt kommer til. I nevnte salme priser David Gud for hans trofasthet og miskunnhet. Han takker for at Gud har grepet inn og hørt ham når han ropte. Vissheten om at Gud griper inn kan vi også ha.
    Guds menighet er også avhengig av mennesker. Mennesker som vil stille seg til hans disposisjon. Som er villig til å ta i mot utfordringer og være lemmer på Kristi legeme. Gud bruker hverdagsmennesker. Det som ikke er noe i menneskelige øyne, kan Gud utruste og bruke. Det gjelder å hengi seg til ham. Menigheten er Guds verk, han varmer, nærer og utruster den. Så utfordres du og jeg til å finne vår plass, slik at Guds menighet kan vokse.
Guds menighet er jordens største under fordi Gud er underets Gud. Det finnes ikke grenser for hva han kan gjøre gjennom den som overgir seg til ham.Sommerprogrammet
Søndag 1. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Tale: Thore Tellefsen.

Onsdag 4. juni
kl. 19.00: Fellesskapskveld

Lørdag 7. juni
kl. 11.00: Kafeteria tur til Skautvedt . Avgang fra kirken kl. 10.30.

Søndag 8. juni
kl. 12.00: VESTFOLDTREFF på Skautvedt. Taler: Distriktsforstander Sven Øverland. Hilsen ved misjonær Jon Arne Hoppestad. Sang av Liv Kristin Alsaker og Jan Egil Breen. Sommeravslutning for Noas park. Opplegg for barna under gudstjenesten. Leker og aktiviteter. Grillen tennes. Mat og drikke medtas. Kaffe og kaker serveres.

Søndag 15. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Barnedåp. Sverre Henriksen. Sang: Line Christiansen. Avskjed med Aslaug Irene og Ole Andreas Gjerull som drar til Ecuador som misjonærer. Kirkekaffe.

Søndag 22. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet.

Mandag 23. juni
kl. 18.00: Sankthansfeiring på Skau tvedt Jon Arne Hoppestad deltar. Andakt, sang og musikk. Ta med mat og drikke.

Søndag 29. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen

Søndag 6. juli
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 13. juli
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Misjonskirken. Nattverd. Thore Tellefsen taler.

Søndag 20. juli
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken

Søndag 27. juli
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Misjonskirken. Thore Tellefsen taler.

Søndag 3. august
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 10. august
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Misjonskirken. Thore Tellefsen taler.

Søndag 17. august
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen taler.

Søndag 31. august
kl. 18.00: Samlingsfest

Fredag 22. søndag 24. august

Menighetsweekend på Vegårtun.