Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake

Menighetsbladet for mars

Styret 1996

Etter årsmøtet har menighetens styre fordelt oppgavene på følgende måte:
Gunnar Nøstrud: Formann og omsorgsutvalg.
Sverre I. Isaksen: Viseformann
Thor Bigseth: Kasserer
Bjørn Kjøndal: Sekretær
Dorthe K. Bårnes: Programutvalg
Else Gunn Holt: Lederråd.

Årsmøte

Søndre distrikt har sitt årsmøte i Randesund lørdag 9 mars.
Samme dag også har NMU-SØR sitt årsmøte.
Dagen innledes med seminar ved Dag Kristoffersen.

Lise Karlsen

Fredag 15 mars kl.19,00 inviterer kvinnekomitčen til nytt møte i Misjonskirken.
Gjestetaler blir Lise Karlsen.
Sammen med sin mann, Ludvik Karlsen, har hun vært initiativtaker og
drivkraft i arbeidet med evangeliesentrene her i landet.

CD opptak

Lørdag 15. mars arrangerer Siljan ungdomskor med Øystein Lund Olafsen konsert i Misjonskirken.
Konserten blir «tatt opp» og skal utgis på en CD.
Angående tid og pris henvises det til lokalpressen.

Ungdomsteamet

Lørdag 23. mars blir det ny konsert i Misjonskirken.
«Ungdomsteamet» fra Kristiansand kommer på besøk og skal ha konsert kl.20,00.
«Ungdomsteamet» er et tverrkirkelig kor med lang fartstid.
Entrč blir på 30 kroner.

Vårmøte

Predikant- og misjonærforeningen i Det Norske Misjonsforbund
har sitt vårmøte på Vegårtun fra 11. - 15. mars.
Mottoet for dagene er: «Ny giv».
Pastoren vil være borte fra menigheten i forbindelse med dette arrangementet.

Korpsting 1996

Larvik NMU er vertskap for speidernes korpsting 1996, fra 14. - 16. mars.
Solåsen leirsted danner de ytre rammer når over 100 speiderledere setter hverandre stevne.
Speidertinget er årets viktigste samling for speiderlederne i NMU. Her skal det foretas viktige valg.
Ny inspirasjon til fortsatt tjeneste blir formidlet.
På søndagen deltar speiderne i formiddagsgudstjenesten i Misjonskirken.
Generalsekretær i NMU Rune Fridell taler.
Gudstjenesten avsluttes med nattverd.
Vi ønsker alle speiderledere: «Velkommen til Larvik!»

Aktuell søndag

Søndag 24. april inviterer vi til «Aktuell søndag» i Misjonskirken. Gjesten denne gang er Per Gunnar Horne.
Han skal i ord og toner ta oss med gjennom påskens store begivenheter.
På programmet står det solosang, korsang, fellessang,diktlesing m.m..
Vårt menighteskor skal også medvirke.
Per Gunnar Horne har pastoruttdanning fra Ansgarskolen.
Siden har han utdannet seg til lærer med musikk som spesiale. Som sanger er han mye brukt.
Han har flere plate- og kassettutgivelser bak seg.
Vi ser med forventning frem mot besøket og tror det skal bli en fin opptakt til påsken.

Påskeleir

Årets påskeleir er også i år på Sagavoll folkehøyskole på Gvarv.
Hovedtaler blir Per Erik Skogestad kjent som «Pekka».
Påmeldingsfrist er 15. mars.
Kontakt ungdomslederne for yterligere informasjon.

Positivt resultat ?

På den rundspørringen vi foretok blant menighetens medlemmer før årsmøtet for
å få oversikt over sannsynlige inntekter i 1996 svarte ca en tredjedel!
Det er jo ikke noen imponerende høy svarprosent. Det positive er imidlertid at den
tredjedelen kommer til å gi ca 360.000 kr. Det er jo ikke dårlig!
Tenk om en tredjepart til svarte og ville gi det samme beløpet - 360.000 kr!
Da ville menigheten kunne øke sitt bidrag til ytremisjonen og gi full understøttelse til en misjonær,
fortsatt ha ungdomsarbeider og musikkarbeider - og enda få penger til styrking av andre poster.
Dessuten ville vi kunne kutte ut loppemarked, vaskelister m.m. Folk ville gi sitt bidrag i det stille uten noe mas.
Dette kan bli noe mer enn en fin drøm!
Tenk deg om! Bør ikke du også straks melde ditt månedlige bidrag?
Bruk slippen som ligger utlagt i foyeen i Misjonskirken og skriv hvilket beløp du regner
med å kunne gi pr. måned i år. Legg derfor slippen i postkassen samme sted.
Dermed hjelper du styret til å få oversikt over hvilke midler vi kan regne med
å få inn i år slik vi lettere kan legge opp strategien.
Denne oppfordring til å bruke slippen gjelder alle som ikke allerede har brukt den,

også dem som gir faste beløp over giro eller autogiro.
OBS! Ønsker du slippen tilsendt kontakt Thor Bigseth telefon 33 18 58 36,
eller forstanderen O.H. Andersen, telefon 33 18 19 15.
Vær solidarisk ta ansvar! !
Gud elsker en glad giver
Thor Bigseth (Kasserer)

En vandring med Gud

«Han vandret med Gud!» I dag møtte jeg denne setningen to ganger i min bibellesning.
Ordene ble sagt om både Noa og Enok.
Beretningen om Noa fyller flere kapitler og vi synes vi kjenner ham så godt. Annerledes er det med Enok.
Hans liv beskrives bare med disse ordene.
Livet sammelignes ofte med en vandring. Det er en begynnelse og en avslutning,
en start og et mål. Det gjelder for enhver som fødes inn denne tilværelse. Alle har vi en distanse å gå.
Kort eller lang, det vet vi intet om.
Hva vil det si å vandre med Gud?
Det handler om å ha samfunn med livets skaper og herre.
De skritt vi tar legger vi i hans hånd. Det gjelder planer,ønsker, behov og valg.
Vi prøver å bli stille så vi midt i vårt travle liv kan høre hans stemme.
Han har gitt oss et levende ord. Det er fortsatt en velsignelse å innrette sitt liv etter hans gode og kjærlige vilje.
Når vi vandrer med ham - går han med oss. I teoriens verden er dette innlysende.
Men vandringen er av praktisk karakter. Den som vandrer med Herren opplever Guds rike som en virkelighet.
All vandring begynner med ett skritt. Det var slik vi lærte å gå som barn. På samme måte her. «God vandring!»
Ole Hedeman Andersen

Program for mars

SØNDAG 3. MARS
Kl. 09.30: Morgenbønn.
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer. Medlemsopptakelse. Menighetskoret synger.
TORSDAG 7. MARS
Kl. 19.00: Møte med Asbjørn Johansen og Birgitta og Svante.
SØNDAG 10. MARS
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kl. 18.00: «Ung søndag»
FREDAG 15. MARS
Kl. 19.00: Kvinnemøte. Gjest: Lise Karlsen.
SØNDAG 17. MARS.
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Rune Fridell taler. Speidere fra korpstinget deltar. Nattverd.
TORSDAG 21. MARS
Kl. 19.00: Menighetsmøte
LØRDAG 23. MARS
Kl. 20.00: Konsert med «Ungdomsteamet» Kristiansand.
SØNDAG 24. MARS
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Kl. 18.00: «Aktuell søndag» Gjest: Per Gunnar Horne. «Rosen, tornen og livet.» Kveldsmat.
SØNDAG 31. MARS PALMESØNDAG
Kl. 11.00: Gudstjeneste.