Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake

Menighetsbladet for april

Velkommen

Søndag den 3. mars hadde vi gleden å ønske 4 nye medlemmer velkommen i menigheten. De er: Amund Bergan, Marion Holmen, Inger Lise Olafsen og Terje Olafsen.

Takk

Sigmund Nøstrud er ferdig med praksistiden i menigheten i forbindelse med næringslivets fadderordning. Vi sier takk til deg,Sigmund! Du har på en fin måte gått inn i det daglige arbeidet og gjort ting som ellers ikke ville blitt utført. Det gjelder især arbeidet med det nye bønne- og samtalerom og den nye knelebenk.

Vårdugnad

Våren nærmer seg med raske skritt.Og vi tar imot den med glede og forventning. Det betyr også en felles innsats for vår kirke når det gjelder rengjøring og vedlikehold. Årets vårdugnad er fastsatt til perioden mandag 15. april til lørdag 20. april. Informasjon blir satt opp på oppslagstavlen i Misjonskirken. Den store dagen med felles innsats er lørdagen. Da vil kirken være åpen fra kl. 9 -14. De øvrige dagene er kirken åpen etter avtale.Ring og avtal tid med følgende personer fra huskomiteen. Inger Møll: 33 18 74 98 Isak-André Isaksen: 33 11 54 94 Bjørg Woll: 33 18 69 03.

Arne Johansen

Søndag 21. april får menigheten besøk av Arne Johanson fra Sverige. Han er utdannet ved Lidingø teologiske seminar. I flere har han virket som evangelist i de svenske misjonsforbund. Han har nå gått over i sivilt yrke. Arne Johansen har engasjert seg sterkt for barn i nød flere steder i verden. Han har vært med å opprette barnehjem i India, Thailand,Israel og Brasil. De seneste årene har han på en spesiell måte vært engasjert i hjelp til barn i Bosnia. Engasjementet for barn i nød vil stå i sentrum for «Aktuell søndag» der han er hovedgjest. Arne Johanson er også ved formiddagens gudstjeneste.

Internett

Til utenbys studenter og andre interesserte kan vi fortelle at menighetsbladet nå er tilgjenglig på nettet: http://home.sol.no/fredisak/commun.htm

Korsvandring

Langfredag inviterer Larvik predikantring til korsvandring gjennom byen vår. I år begynner vandringen ved Larvik kirke og avsluttes i Frelsesarmeens lokaler. Vandringen markerer vårt felles sentrum - en korsfestet frelser. Underveis vil vi stanse opp og be for Larvik ved sentrale institusjoner og bygg. Det har vært en god opplevelse å være med de to forrige gangene. Det er håpet at enda flere i år vil være med.

Israelkveld

Generalsekretær Ole B, Sørbøe fra «Ordet og Israel» besøker menigheten torsdag 11. april. Hans besøk er alltid aktuelle. Det blir informasjon om den aktuelle situasjon i lys av det profetiske ordet.

Billy Graham til Larvik

Den verdenskjente evangelisten kommer til Larvik søndag 14. april. Ikke til Misjonskirken, men til de tusen hjem som har TV. NRK-fjernsyn har besluttet å overføre et møte med ham og det blir sannsynligvis kl.17. Vi har fått meldingen så sent at styret ikke har hatt tid til å se på hva vi skal gjøre i den anledning. I første omgang har vi utsatt «Ung søndag» til kl. 19.

Årets konfirmanter

Årets konfirmasjonsgudstjeneste finner sted søndag 28. april. Konfirmantene er i alfabetisk rekkefølge: Solveig Hedeman Andersen Thomas Børven Anne Cecillie Eriksen Anders Hasselgård Mirjam Martinsen Jannicke Kjølås Pettersen. Vi gratulerer de unge med dagen og ønsker Guds velsignelse over framtiden.

Vi over 60

I år arrangeres det påny samling for de som har passert 60 år. Stedet er Ansgarskolen og dagene er 16. - 21. juni. Ingulf Diesen er med som hovedtaler hele uken. Blant vertsskapet kan nevnes Margot og Aksel Pedersen. Brosjyre med påmeldingsskjema finnes i Misjonskirken.

Weekendfri

Menighetens pastor har weekendfri fra fredag 3. mai til søndag 5. mai.

Hva er trossamfunnet?

Det hersker fra tid til annen forvirring om begrepene menighet og trossamfunn. Trossamfunn er en felles betegnelse for alle religiøse samfunn både kristne og ikkekristne. Det største trossamfunn er Den Norske Kirke. De fleste frikirker i Norge er registrert som landsomfattende trossamfunn. Alle registrerte trossamfunn er i følge loven pålagt å føre registrerte menighetsprotokoller som alle er godkjente av fylkesmannen. Disse protokoller innholder opplysninger som har juridisk gyldighet. Attester utskrevet på basis av opplysninger i disse skal ha offentlig troverdighet. Misjonsforbundets menigheter fører alle vanlige menighetsprotokoller. Disse er å sammenligne med medlemslister innenfor organisasjonene. Her står alle som er opptatt på tro og bekjennelse. Innen Misjonsforbundet rår det full frihet til å bli stående i Den Norske Kirke. Allikevel skal det lyde en utfordring til alle som ikke har et begrunnet og gjennomtenkt forhold til Den Norske Kirke om å vurdere overgang til trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund. Det stilles ikke annet krav for å bli registrert medlem enn at man ikke har medlemsskap i et annet trossamfunn. Ved å stå i trossamfunnet støtter vi økonomisk opp om Misjonsforbundets arbeide. Fra 1970 tilbakebetales det skatt fra både stat og kommune. Det dreier seg om betydelige beløp. Disse tilfaller både vårt fellesarbeide og lokalmenigheten. I den registrerte protokollen teller også våre barn med fra fødselen av, på lik linje med voksne medlemmer i trossamfunnet. Det gir full mening å være med i menigheten i hverdager og høytidsdager, så som ved kirkelige handlinger. Har du spørsmål angående trossamfunnet eller har du allerede bestemt deg for å bli medlem, så kontakt menighetens pastor.


Korset - Frihetens symbol

Korset er et av de mest kjente symboler i vår kultur. For de fleste taler korset om død. I det gamle romerriket var korset det verste «henrettelsesinstrumentet». Man kan vel trygt si at korset da blir dødens tegn. Det kristne korset er frihetens symbol. Den første påsken var frihetens time for Israel, Guds folk. Faraos makt var brutt. Israel kunne legge bak seg slaveriet og begynne vandringen til løftenes land - vandringen til friheten. Når Paulus skal sammenfatte betydningnen av Jesu død på korset sier han: « Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast» Gal.5,1 Da Jesus døde på korset på Golgata tok han på seg straffen for all verden synd, også min. Det som skiller meg fra livet med Gud, har han fjernet. Synden bånd inni meg ble brutt. De åndsmakter som siden syndefallet har herjet på vår jordklode, ble avvæpnet ved Jesu seier på Golgata. Vi får innrømme sammen med professor Ole Hallesby, at virkningen av forsoningen strekker seg lenger enn vår forståelsen av den. Opplevelsen av friheten avhenger av mitt forhold til en korsfestet frelser. Hvis jeg ved dette kors kommer til ham med min synd og tar imot hans seier, da blir jeg fri. Da begynner min vandring mot landet med den fullkomne friheten. Underveis skal jeg gå mens jeg «står fast». Det betyr at jeg som grunnlag for min frihet skal holde fast ved det Jesus gjorde for meg på korset.
Ole Hedeman Andersen

Program for april

Torsdag 4. april Skjærtorsdag
Kl.18.00: Vennefest. Nattverd. Månedsoffer. Bevertning.
Fredag 5. april Langfredag
Kl.17.00: Korsvandring. Start fra Larvik kirke. Avslutning hos Frelsesarmeen. Arrangør: Larvik Predikantring.
Søndag 7. April Påskedag
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste.
Torsdag 11. april
Kl.19.00: Israelkveld. Gen. sekretær Ole B. Sørbøe « Ordet og Israel» taler.
Søndag 14. april
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Kl.19.00: «Ung søndag».
Torsdag 18. april
Kl.18.00: Styremøte.
Søndag 21. april
Kl.11.00: Gudstjeneste. Arne Johanson, Sverige taler.
Kl.18.00: «Aktuell søndagskveld». Gjest: Arne Johanson. Tema: «Barnas situasjon. Fra Bangkoks slum og krigens Bosnia» Kveldsmat.
Torsdag 25. april
Kl.19.00: Lederråd.
Søndag 28. april
Kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 5. mai
Kl.11.00: Gudstjeneste. Jon Arne Hoppestad taler. Nattverd og månedsoffer