Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake til indeks
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for juni

Menighetsmøte

Torsdag 6. juni er det menighetsmøte i Larvik Misjonsmenighet. Følgende saker er til behandling:
1: Referat fra årskonferansen i Bodø.
2: Økonomi.
3: Tilbakeblikk på våren.
4: Programmet fremover.
5: Eventuelt.
Menighetsmøtene er viktige for menighetens liv og utvikling. Det er her vi drøfter virksomheten og tenker høyt sammen.

TAKK JON ARNE!

Det skal her i menighetsbladet lyde en takk til Jon Arne Hoppestad. Året du har vært her som ungdomsarbeider har gått så utrolig fort. Vi har blitt glade i deg og setter stor pris på den tjeneste du har utført blant de unge og vi tror at den har satt sine varige spor. Vi kommer til å savne deg og ønsker Guds rike velsignelse over din tjeneste i Colombia. På «Ung søndag» 9. juni tar vi avskjed med Jon Arne.

Korpsleir

NMU-speiderne arrangerer korpsleir på Tromøya fra 22. juni til 29. juni. Leirens motto er «Spleis». Fra Larvik deltar 25 speidere, ledere inkludert. Ungdomsarbeider, Jon Arne Hoppestad blir også med. Det samlede antall deltakere forventes å bli på over tusen. Det kommer speidere fra Sverige, Danmark, Finland, Estland, Romania og Norge. Leiren tar gjerne imot besøkende. Men i følge lederne her i Larvik er det klokest å komme fra onsdag og utover. Da er den tøffe haiken overstått. Vi ønsker speiderne en god leir og håper på mange gode og rike opplevelser.

Neste menighetsblad

Neste nummer av menighetsbladet forventes å komme 30. juni. Stoff må være hos pastoren onsdag 19. juni. Vær oppmerksom på at sommernummeret er for både juli og august.

Dåp av barn

Marianne G. og Magne Fremmerlid bærer deres nyfødte, Andrea, frem til dåp. Det skjer ved gudstjenesten søndag 16. juni. Vi gratulerer med Andrea og ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden.

Skautvedtsamlingene

Også i år er Skautvedt åpen søndag ettermiddag i sommerperioden. Her blir det rik anledning til å samles og nyte naturen, medbrakt mat og en godt kristent fellesskap. Samlingene begynner med Sankthansfesten 23. juni og fortsetter til søndag 18. august. Dog blir det ingen samlinger 21. og 28. juli.

Liv og vekst

Tiden for planlegging av ferie er sikkert godt fremskreden de fleste steder. Også i år arrangeres det stevner og bibelcamping i Misjonsforbundets regi. Materiale og brosjyrer har ennå ikke kommet. Men det som ligger fast er tidspunktet for sommerstevnet «Liv og vekst» i Grimstad. Det finner sted 23. til 28. juli. Det arbeides i styret for å arrangere en dagstur med buss. Men mere om dette senere.

Formiddagstreff på tur

Formiddagstreff avslutter vårsesongen med tur lørdag 15. juni. Turen går til «Himmel og Hav» ved Portør. I september er samme gjengen på farten igjen. Da er reisemålet Hovden. Turen finner sted 9 til 12 september. Det er ennå ikke fulltegnet og har du lyst å bli med så kontakt Edle og Jan Mathisen.

Treffpunkt

Treffpunkt skal på Skautvedt 8. til 9. juni. Det er håp om at noen fra fjorårets team skal bli med. Weekenden avsluttes med deltakelse i gudstjenesten søndag formiddag. Lørdag 15. juni har Treffpunkt og Alternativ sommeravslutning hos Else Gunn Holt, Ingesgt. 8B. Grillmat medbringes.

Menighetsweekend

Høsten starter vi med en menighetsweekend på Skautvedt. Datoene er fredag 30. august til søndag 1. september. De siste årene har deltakerantallet ligget på 50-60. Skautvedt har sine begrensninger, men også sine muligheter som rammen om en weekend. De som av forskjellige grunner helst vil overnatte hjemme kan delta i hele dagens og kveldens program - dra hjem på kvelden og vende tilbake neste morgen. Vi har vært så heldige å få med Edin Løvås som gjestetaler. Han kommer og blir med fra lørdag ettermiddag og resten av weekenden. Lørdag ettermiddag blir det et seminar med ham. Temaet er ennå ikke fastlagt. Men spennende blir det uansett. Edin Løvås har evnen til å engasjere og være aktuell.

«Våg å tro»

I mars måned hadde menigheten besøk av Swante og Birgitta. De delte ut en sang som Terje Olafsen har laget norsk tekst til.

Våg å tro, du har ingenting å miste.
Våg å tro, i smått som i stort.
Slutt aldri å ønske, slutt aldri å be. Slutt aldri å håpe, for enda kan under skje.
Våg å tro, møt hverdagens bekymringer.
Våg å tro, din sjel kan finne ro.

Våg å tro, for med tro kan allting hende.
Våg å tro, for med tro kan du motgang vende.
Slutt aldri å ønske, slutt aldri å be, Slutt aldri å håpe, for enda kan under skje.
Våg å tro, i de vanskeligste stunder.
Våg å tro, la håpet spire og gro.

Våg å tro på en Gud som kan tilgi.
Våg å tro, selv om du ikke underet forstår.
Slutt aldri å ønske, slutt aldri å be. Slutt aldri å håpe for enda kan under skje.
Våg å tro på Jesus som din Herre.
Våg å tro.
Til himmelen er han din bro.


«Kom og hjelp oss!»

Paulus var ute i Herrens tjeneste. Ivrig for å nå nye mennesker med et glade budskapet. Strategien og planene var i orden. Da blir han stanset av Gud. Dørene stenges. En natt har han et syn av en mann som roper: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Paulus var lydig og ble villig til å gå en ny vei. Evangeliet kunne begynne sin fremmarsj i Europa. Vi har våre tanker og planer for arbeid, fritid og menighetsengasjement. Vi har funnet sporene og følger dem.Vi vet hva vil vil og især hva vi ikke vil. Men det lyder fortsatt et rop: «Kom og hjelp oss!» Fra mennesker som ikke kjenner Jesus. De finnes i alle aldersgrupper og vi møter noen av dem hver dag. Det lyder også et rop fra noen av arbeidsgrenene i vår menighet. Speiderne trenger sårt voksne ledere. Det samme er tilfellet blant ungdommen på «Treffpunkt». Signalene har gått ut. Ropet lyder: «Kom og hjelp oss!» Hva gjør vi med et slikt rop. Trenger det inn? Henter vi frem unnskyldningene: «Vi har gjort vårt» - «Jeg har ikke evner i den retning» .... Jeg tror Gud ønsker å stanse noen av oss. Prøv å bli stille inn for ham. Vår menighets fremtid avhenger av at noen hører ropet og svarer «JA!».
Ole Hedeman Andersen

Program for juni

Søndag 2. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Stevne for Vestfold krets. Taler: Sverre Henriksen, Notodden. Sang: Misjonskirkens kor fra Arendal. Kafeteria fra kl.17.00.
Torsdag 6. juni
Kl.19.00: Menighetsmøte.
Søndag 9. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Menighetskoret medvirker.
Kl.19.00: "Ung søndag". Alternativ synger. Avskjed med Jon Arne Hoppestad. Bevertning.
Torsdag 13. juni
Kl.18.00: Styremøte.
Søndag 16. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Dåp av barn.
Søndag 23. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Kl.18.00: Sankthansfest på Skautvedt. Lek, kiosk, grilling og andakt,
Søndag 30. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansvar: Kvinnemisjonen.
Søndag 7. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansvar: Søndagskolen.