Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake til indeks
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for juli/august

Hjemlov

Søndag 16. juni døde Helga Olaussen i en alder av 93 år.
Helga har vært medlem av menigheten siden 1934. Hun har gjennom alle disse årene været en av støttepillarene. Helga har gjennom sitt levende vitnesbyrd, sterke engasjement og varme kjærlighet vært som en mor for hele menigheten. Vi kommer til å savne henne sårt.
Våre tanker går til deg Oscar. Du har mistet en kjær hustru.
Vi lyser fred over Helga Olaussens minne.

Gratulasjon

Alf Nikolaisen fyller 80 år lørdag 13. juli. Vi gratulerer og hilser med salme 103 v. 11 og 12.

Konfirmantinnskriving

De som ønsker å gå til konfirmantundervisning i Misjonskirken 96/97 skal møte på pastorens kontor onsdag 21. august kl. 17.30. Undervisningen er åpen for alle som går i 8. klasse. Medlemsskap i misjonsmenigheten er ingen betingelse. Konfirmasjonsgudstjenesten er fastsatt til søndag 27. april.

Ferie

Menighetens pastor har ferie fra mandag 8. juli til søndag 28. juli. Vikarene ved gudstjenestene blir Jon Arne Hoppestad, Jørgen Haug og Einar Bordøy. Slutt godt opp om sommerens gudstjenester og samlingene på Skautvedt!

Tur til Liv og vekst

Onsdag 24. juli arrangeres det busstur til Misjonsforbundets sommerstevne i Grimstad.
Avreise kl.10.00
Bibeltime kl.14.00 med Håkon Fagervik.
Middag kl. 16.00
Kveldsmøte kl. 19.00 med Jon Ultvedt, Colombiamisjonær, - Ungdomskor fra Gjerstad/ Vegårshei og Praise Explosion.
Forventet hjemkomst litt over midnatt.
Prisen for turen kommer på ca 230 kr. Benytt deg av dette gode tilbudet. Det er påmeldingsskje-ma på oppslagstavlen i Misjonskirken.

Vår misjonær

Som de fleste vet sluttet Jon Arne Hoppestad sin tjeneste i menigheten ved utgangen av juni måned. Han skal starte opp som misjonsarbeider i Colombia denne høsten og han gjør det med støtte fra vår menighet. I samråd med misjonssekretær Viggo Koch har styret besluttet å la våre midler til ytre misjon gå til Jon Arne. Samtidig øker vi det samlede beløp med 10.000 kr. Da er vi oppe på samme nivå som tidligere. På denne måten tror vi, at vi som menighet, får en mye nærmere kontakt til vårt misjonsarbeide. Det blir bedre informajon. Det blir lettere å følge opp i forbønn. Sist, men ikke minst: Vi tror det vil gi større offer til det viktige misjonsarbeidet, vi står i.
Larvik Misjonsmenighet er hermed hovedstøttemenighet for Jon Arne Hoppestad.

Weekend på Skautvedt

Her følger programmet for week-enden på Skautvedt lørdag 31. august til søndag 1. september.
Lørdagens program:
Kl.10.00: Avreise fra Misjonskirken. Lek for barna.
Kl.12.30: Lunsj
Kl.15.00: Seminar med Edin Løvås. Det blir en kaffepause underveis.
Kl.18.00: Vi griller
Kl.20.00: Leirkveld. Lek, konkurranser, sang, kaffe.
Andakt ved Edin Løvås.
Ta med grillmat og kaker til to kaffemåltider!
Avreise fra Skautvedt ca kl. 22.00.
Søndagens program:
Kl.10,30: Avreise fra Misjonskirken.
Kl.11.00: Gudstjeneste. Edin Løvås taler.
Kl.13.00: Gryterett.
Priser for mat:
Lunsj(lørdag): 20 kr
Gryterett søndag: 40 kr
Barn: 0-3 år: gratis
Barn: 4-12 år: halv pris

For de som ikke har bil, blir det skyss.Ytterligere informasjon kommer på oppslagstavlen i kirken.
Påmeldingsliste finnes også der. Siste frist for påmelding blir søndag 25. august.

Etterlysning

Er det noen som har følgende studiehefter fra Navigatørene:
Nr. 5: "Troens grunnlag", Nr. 9: "Et liv i seir" og nr.10: "Gransk skriftene på egen hånd".
Ta kontakt med Reidun Poulsen på telefon 33 18 38 02.

Vegårtundagen

Lørdag13.juli avholdes Vegårtundagen på distriktets vakre leirsted. Denne dagen er tenkt som en årlig markering med markedsdag og god økonomi. Vennligst ta med 2- 3 ting fra enkeltpersoner/menighet til auksjon: Håndarbeider, gaver osv. Tidspunktet er kl.11 til kl.16.

Dåp av barn

Eskil og Elisabeth Domben bærer søndag 11.august deres lille Oda frem i menighetens midte. Vi gratulerer med Oda og ønsker Guds velsignelse over dagen og fremtiden.

Årskonferansen

På menighetsmøtet torsdag 6. juni gav Sylvia og Gunnar Nøstrud et fyldig referat fra årskonferansen i Bodø. Referatet er trykt opp. Skulle noen av menighetsbladets lesere ønske å får tak i dette, kan de henvende seg til pastoren. Viktigste sak fra konferansen var valg av misjonsforstander, Med stort flertall ble tidligere rektor ved Ansgarskolen, Sveinung Lorentsen, valgt til ny misjonsforstander. Inger Møll ble valgt som representant i hjemmemisjonsstyret. Vi gratulerer og ønsker deg lykke til. Neste årskonferanse er lagt til Trondheim i perioden 8- 11.mai.

Viktige datoer

- Loppemarked: 4-5/10
- Fellesmøter med Ludvig Karlsen: 16.- 20/10
- "La Kongo leve" - med Karl F. Kittilsen og evangelist Miekoutima Jaques- lørdag 26/10.
- Besøk av Ingulf Diesen 21/11 - 24/11.

Neste blad

Neste menighetsblad forventes å være ferdig til samlingsfesten søndag 25.august. Stoff til bladet må være hos pastoren senest 14. august.


Ut på dypet!

Vannet har ennå ikke hatt en temperatur som har lokket meg til å prøve svømmeferdighetene. Men det kommer nok. Det er nemlig en deilig opplevelse å kaste seg ut og kjenne at det bærer. Jeg husker at jeg strevde litt med å lære svømmekunsten. Kroppen var litt for anspent så jeg måtte ha to forsøk på å få 200 metermerket som kvalifiserte til å svømme på dypet i hallen. Men da jeg først lærte å overgi meg til elementet og den oppdrift som er i vannet, ja, så har det faktisk båret siden.
Det samme prinsippet gjelder i troens verden.
Jesus sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.» Joh. 14,1.
Vi prøver så ofte å skape troen ut fra egne forutsetninger. Vi anstrenger oss, prøver å mobilisere følelsene, konsentrerer oss og allikevel får vi det ikke til.
Tro er overgivelse. Tro er å gi seg over til Jesus Kristus og det ord han har talt til oss. Den som bare står på bredden og lurer på om vannet kan bære får aldri svaret for sin egen del.. Det er heller ikke nok å kunne bevegelsene på land. Hvor perfekte de enn måtte være. De blir aldri til svømming. Det hjelper ikke å kunne ordene hvis man ikke kaster seg ut på dem. Stol på Jesus og det han har sagt. Prøv denne sommer å kaste deg ut på ordets hans og du skal erfare at det bærer. God sommer!
Ole Hedeman Andersen

Program for juli/august

Søndag 2. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Søndag 7. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansv. Søndagsskolen.
Søndag 14. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Jon Arne Hoppestad taler.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansv. Andaktsgruppa.
Søndag 21. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Jørgen Haug taler.
Søndag 28. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Einar Bordøy taler.
August
Søndag 4. august
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansv. Menighetskoret.
Søndag 11. august
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler. Dåp av barn.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansv. Speiderne.
Torsdag 15. juli
Kl.18.00: Styremøte.
Søndag 18. august
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler.
Kl.17.00: Andakt på Skautvedt. Inger Håøy Brå taler. Samling for Vestfold krets.
Søndag 25. august
Kl.18.00: Samlingsfest. Bevertning.
Weekend på Skautvedt Lørdag 31/8 -Søndag 1/9
Lørdag kl.15: Seminar med Edin Løvås.
Søndag 1. september
Kl.11.00: Gudstjeneste på Skautvedt. Edin Løvås taler.