Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for september

Selvopptatte?

Stadig flere tilbringer søndager og høytider helt andre steder enn menigheten de tilhører. Under-søkelser viser at under halvpart-en av alle som regner seg som kristne er opptatt av å være i menigheten sin på helligdagene.
Til og med på lederplan under-graves respekten for helligdagen, ved at man legger styremøter og forhandlinger til slike dager. Det har jeg aldri møtt opp på.
- Kanskje folk har gode grunner for å være andre steder?
- Jeg skjønner nesten ingenting av de argumentene, og har ikke skjønt dem siden jeg var 15 år og ble frelst. Å svikte sin menighet er heller ikke forstått i de fleste andre land jeg besøker. Samling-ene om Guds ord er noe av det viktigste.
- Det som preger oss nordmenn er mer og mer selvopptattheten. Det griper langt inn i de kristne rekker. Vi lar vår egne planer og opplegg gå foran. Stadig færre vil påta seg forpliktende oppgaver. Men alt skal være på topp den dagen det behager meg å stikke innom menigheten.
Det er en sykdom vi må helbredes fra ved et guddommelig mirakel.
At menigheten bekjentgjør at den har sine møter da og da er ikke alltid sant. Det de mener er at forstanderen skal ha sitt faste møte - og så kommer medlemmene når de vil. Det er regelrett å lyve. Jeg setter det på spissen, men det må til. Kristenfolket i Norge må bli sitt ansvar bevisst. Jeg lengter som aldri før etter en kraftig fornyelse som gir folk lyst til å stå på.
Ingulf Diesen
(Intervjuet har i sin helhet stått i Vårt Land og deler av det i Misjonsbladet nr 7 - 1996.)

Fin samlingsfest

Søndag 25. august var det samlingsfest i Misjonskirken. Etter et godt kaffebord var det samling i kirkesalen. Det ble en fin kveld med et rikt og variert program for hele menighets-familien. Kvelden bar bud om at vi har rike muligheter i vårt fellesskap.Det var ekstra inspirerende, at alle generasjoner var så rikt representert. Hvis vi følger opp kan hver søndag i kirke bli en slik samlingsfest. Kvelden ble ledet av formann Gunnar Nøstrud.

Konfirmanter

Onsdag 21. august var det innskrivning av konfirmanter. Følgende skal gå følge undervis- ningen kommende år:
Anne-Lene Bordøy,
Tone Engvoldsen,
Samuel Andreas Isaksen og
Marianne Schau.
Konfirmantene blir presentert for menigheten ved familie-gudstjenesten søndag 15. september. Her blir det også utdeling av bibler til de nye «studenter».

Gratulasjon

Ellen Charlotte Nøstrud fyller 85 år fredag 6. september. Vi gratulerer med dagen og hil-ser med Fil.4,6.

Lederfest

Torsdag 5. september er barne- og ungdomslederne invitert til fest i Misjonskirken. For mange av disse ledere er arbeidssituasjonen ny. Vi tror de trenger en god og positiv start på en ny sesong i menighetens arbeide.

Lederråd

Torsdag 12. september kalles det inn til høstens første lederråd.
Hver avdeling har sine ansvarlige som møter. Lederrådet er et viktig organ til felles inspirasjon og hjelp i sam-arbeidet mellom de forskjellige arbeidsgrener.

Loppemarked

I første omgang trenger vi «lopper». Har du noen så ta kontakt med:
Thor Juul Nilsen Tlf. 3318 1240
Einar Engvoldsen Tlf: 3311 6739
Vi trenger også medarbeidere både til å rigge opp og være med i salget. Reservér dagene og skriv deg på listen når den kom-mer opp.

Menighetsmøte

Det blir menighetsmøte tirsdag 24. september kl. 19,30. Bemerk både dag og tidspunkt. Sakslisten kommer på oppslags-tavlen i god tid før møtet.

Menighetsblad

Stoff til neste utgave av menighetsbladet må være hos pastoren senest onsdag 18. september. Ansgarelever Menigheten har dette året to av sine ungdommer på Ansgar-skolen. Der er Janne Borgen Nilsen og Sigmund Nøstrud.

Høstferie

Pastoren er borte fra menigheten 27. september til 6. oktober. Det er kombinert friweekend og høstferie.

I Colombia

Jon Arne Hoppestad er nå på plass som misjonær i Colombia. Han reiste fra Fornebu lørdag 17. august. 7 fra menigheten var reist inn for å ta avskjed. Else Gunn Holt er menighetens kontaktperson til vår misjonær. Skulle du ønske å skrive selv er adressen:
Jon Arne Hoppestad
A.A.52667
Barranquilla
Colombia S.A.

Barnas kirketorg

Lørdag 14. september blir det en flott og spennende samling på Larvik Torg. Barneutvalget i menighetene inviterer til: «Barnas kirketorg».
Ø. Halsen skolekorps spiller kl.11. Ordfører Øyvind Hunskaar åpner kl.11.30. Kine, kjent fra flere innspilninger på kassett og CD, synger. Mange barnekor opptrer. Hvis det blir regn, er det samling i Misjonskirken kl.12.00.

Svein Magne Pedersen

Svein Magne Pedersen besøker Larvik 13. til 15 september. Møtene arrangeres i fellesskap mellom, Betania, Frelsesarmeen, Metodistkiken og Misjonskirken.
Svein Magne Pedersen er en utradisjonell forkynner. En stor del av tjeneste har han viet til forbønn for syke. I den anledning har han to ganger medvirket i TV 2’s program «Lønning på direkten». Det siste programmet ble til på grunn av stor seer-respons på det første.

På høsttur

«Formiddagstreffet» skal på tur fra mandag 9. sept. til torsdag 13. Målet er Hovden høyfjellshotell.
Det blir dagsturer til Rauland og Vågslid. I skrivende stund er det 45 påmeldte. Det venter mange gode opplevelser i Guds natur og fine samlinger med sang og andakt. Vi ønsker dere god tur og velkommen hjem med ny inspirasjon.Hans banner over meg er kjærlighet

Disse orden er hentet fra høysangen. Selv husker jeg dem fra en sang fra «Jesusvekkelsen» først på syttitallet. «He’s the rock of my salvation his banner over me is love» - Han er min frelses klippe, hans banner over meg er kjærlighet.
Jesus har satt overskriften over våre liv og den er «Kjærlighet».
Ordene har møtt oss igjen og igjen, nesten til bevisstløshet. Men vi trenger dem hver eneste dag. I møtet med oss selv og de destruktive krefter som fortsatt bor på dypet av det indre menneske. Selvforakt og mindreverdsfølelse kveler fortsatt det Gud har lagt ned i oss av liv og kraft til å være hans. Guds kjærlighet kalles «nåde». Den har sitt utspring i hans eget hjerte. Nåde kan bare tas imot. Den kan aldri fortjenes. Den tyske dikteren Jörg Zink har skrevet:
Jeg er ikke lenger min egen slave
og ikke lenger min egen fangevokter.
Jeg trenger ikke lenger å hate meg selv.
Jeg er det du har gjort meg til, jeg er din.
Inn på ditt navn er jeg døpt.
Ditt barn er jeg og blir jeg.
Jeg spør ikke mer
om jeg fortjener å leve.
For jeg lever på grunn av deg.
Herre, jeg takker deg nå og i alle evighet

Ole Hedeman Andersen

Septemberprogrammet

Søndag 1. september
Kl.11.00: Gudstjeneste på Skautvedt.
Edin Løvås taler.
Torsdag 5. september.
Kl.19.00: Fest for barne- og ungdomsledere
Søndag 8. september
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Torsdag 12. september
Kl.19.00: Lederråd.
Fredag 13. september - søndag 15. september:
Møteserie med Svein Magne Pedersen.
Fredag - lørdag i Betania. Søndag i Metodistkirken. Hver kveld kl.19.
Lørdag 14. september
Kl.11.00: Barnas kirketorg. Samling på Larvik torg for det kristne barnearbeidet.
Søndag 15. september
Kl.11.00: Familiegudstjeneste. Presentasjon av konfirmantene. Utdeling av bibler. Kirkekaffe.
Torsdag 19. september
Kl.19.00: Styremøte
Søndag 22. september
Kl.11.00: Gudstjeneste
Tirsdag 24. september
Kl.19,30: Menighetsmøte.
Søndag 29. september
Kl.11.00: Gudstjeneste.