Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for desember

Hjemlov

Fredag 29. November døde Irene Pedersen i en alder av 96 år. Hun bodde de siste årene på Byskogen bo- og aktivitetssenter.    Den siste tiden var hun tydelig preget av alderdom og sykdom, men det var alltid givende å besøke henne. Hun hadde en inderlig og levende tro på sin frelser.
Vi lyser fred over Irene Pedersens minne!

Gratulasjon

Ellen Ravndal fyller 75 år fredag 27. Desember. Vi gratulerer med dagen og hilser deg med ordene fra salme 40 v. 1- 4

Solveig Nilsen fyller 75 år lørdag 28. Desember. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med ordene fra Jesaja 41,10.

Aase Andersen fyller 70 år fredag 10. Januar. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med ordene fra Fil.4,4-7.

Julefri

Pastoren har weekendfri og juleferie fra lørdag 21. Desember til fredag 28. Desember.
   Inger Håøy Brå, pastor i Tønsberg Misjonsmenighet, taler søndag 22. Desember. Julaften er det Jørgen Haug som taler. Han er nå ansatt ved Misjonsalliansens kontor i Oslo.
   Juledag kommer Karl Fredrik Kittilsen på besøk. Kanskje det blir anledning til å hører aller siste nytt fra Kongo.

Neste menighetsblad

Neste nummer av menighetsbladet forventes å utkomme søndag 12. Januar. Stoff til bladet må være hos pastoren senest fredag 3. Januar.

Styremøter

Menighetens styre samles torsdag 9. Januar og tirsdag 14. Januar.

Menighetsmøtet 8. Desember

ble omtalt i forrige nummer. Sakslisten har hengt på oppslagstavlen. Her følger den som en siste påminnelse
  • Økonomi
  • Musikk/ungdomsarbeider
  • Årsmøte
  • Valgkomitérapport
  • Menighetsweekend 1997
  • Tilbakeblikk på høsten
  • Ønsker for -97
  • “Fra minus til pluss”
  • Eventuelt
  • Årsmøtet
Menighetens årsmøte er lagt til søndag 26. januar. En opp-fordring til avdelingene. Sørg for å levere årsmeldingene til sekretær Bjørn Kjøndal tidlig i januar måned. Prøv også å få regnskapene ferdig i god tid før årsmøtet. Da kan både regnskaper og meldinger komme med i den samlede årsmelding for menigheten. Siste frist for innlevering blir bekjentgjort senere.

En dag i fellesskap

Søndag 12. Januar står i fellesskapets tegn her i Larvik.
Søndag formiddag bytter menighetens predikanter prekestol. I år er også Larvik kirke med i denne ordningen.
   Larvik Misjonsmenighet får besøk av kaptein Kjell Dahlstrøm fra Frelsesarmeen. Ole Hedeman Andersen skal til Frikirken i Brunlanes. På kvelden er det fellesmøte i Nanset kirke. Her leder Jan Terje Christoffersen og taler er Alf Petter Hammersmark. Larvik predikantring står bak arrangementene denne dagen.

Morgenbønn

En søndag hver måned i 1996 har begynt med morgenbønn kl. 09.30. Frammøtet har ligget på ca 10 stykker. Nå er ikke antallet det vesentlige. Vi tror Gud hører bønn uavhengig antall tilstedeværende. Noen ber hjemme. Søndag morgen er ikke like gunstig for alle. Allikevel skulle vi ønske at flere tok seg tid disse formiddagene og kom for å være med i et godt og levende bønnemiljø. Vi tror du trenger det for dine egen del og vi tror menigheten trenger også dine bønner. Første gang vi samles i 1997 er søndag 5 januar kl.09.30.
Vel møtt!

Andaktstelefonen

Vi minner om vår andaktstelefon på nr: 33 18 10 00.
   To ganger hver uke er det en ny andakt til trøst, hjelp og oppmuntring. Gjør andre oppmerksom på denne mulig-heten til å få et Guds ord døgnet rundt.

Stillinger ledig

På oppslagstavlen i Misjonskirken henger to stillingsannonser fra NMU. Den ene gjelder en vikarjobb som NMU-konsulent. Den andre en praksisplass som NMU-sekretær.
   Ytterligere informasjon fra NMU sentralt.

«Fra minus til pluss»

Mandag 20. Januar starter et helt spesielt evangelisk framstøt i Norge. Samtlige hustander får den eller de nærmeste dagene heftet “ Fra minus til pluss” i postkassen. Forfatter og initiativtaker er den tyske evangelist Reinhard Bonnke.
   I 1994 ble 25 mill. hefter delt ut i Storbritannia. 70.000 mennesker gav positiv respons og i dag er de med i menighetene der. I 1995 ble det i Tyskland delt ut 40 mill. eksemplarer. Her kom det inn 40.000 svarkort.
   Heftet “ Fra minus til pluss” presenterer evangeliets hoved-sannheter på en fin og enkel måte. Heftet har et flott utseende og skiller seg ut fra mye av det vi ellers får i postkassene våre.
   Her i landet er det satt ned en komite som har stått for den nasjonale planleggingen. I denne komiteen sitt bl.a Ingulf Diesen.
Utfordringen til menigheter
Alle landets menigheter har fått utfordringen til å arbeide med i denne aksjonen. I etterkant av utsendelsen regner man med å få inn mange svarkort. I oppfølg-ningsarbeidet må man ha lokale menigheter å henvise til. Derfor har mange menigheter latt seg registrere for å være med i dette arbeidet. Larvik Misjonsmenighet er blant disse.
Utfordringen til den enkelte
Det ligger også en økonomisk utfordring i dette prosjekt. 1,7 mill eksemplarer skal deles ut. Hvert enkelt koster 4. kr. Utfordringen fra komiteen går her i første omgang til den enkelte. For 100 kr kan du betale for 25 eksemplarer av heftet og du har sørget for at de i nabolaget får evangeliet i postkassen. For 400 kr har du betalt for 100 eksemplarer. Regnestykket kan du selv fortsette med.
En gunstig mulighet
En del har stilt seg skeptisk til dette fremstøtet. Vi vil jo så gjerne være med i alle fasene av planlegging osv. Uansett hva vi mener så kommer heftet ut til alle hustander. Det har et flott utseende og et klart evangelium. Vi kan fullt og helt stå inne for budskapet. La oss derfor bruke framstøtet som en gunstig mulighet. Heftet kan være en anledning til en samtale om troen på Jesus Kristus. - en sjanse til å få avlagt et vitnesbyrd.

Julehjerter

Julen og hjertene hører sammen.. Hjertene var og er fast inventar på det pyntede juletre. De henger der i mange varianter. Jeg synes de fineste er de flettede. Helst i røde og hvite farger. Jeg husker ennå de febrilske forsøk fra formingstimene på skolen. Det var ikke så enkelt å lage de fine hjerter.
   Julen handler om hjerter. Om Maria står det: “Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet over det.” Luk. 2,19.
   Hun hadde hørt hyrdenes budskap om englesang og ordene om Jesus som verdens frelser. Det budskapet var så mektig at det måtte fordøyes. Derfor gjemte hun det i sitt hjerte og mediterte over det. Igjen og igjen vendte hun tilbake til ordene. Tenkte over konsekvensene. Ba over det som var sagt. Takket Gud for frelseren.    Hun lot ordene bli føde for en hungrende sjel.
   Julen er så sammensatt. Den har en overfladisk side hvor forbruk står i høysetet. Men samtidig berører den også dypere strenger in vårt indre. La ikke stress og mas ta bort det som er julens budskap. “En frelser er født for oss.” Den begivenhet er så enestående at vi trenger tid til å fordøye og bearbeide. La juleevangeliet komme i berøring med ditt hjerte. Ta vare på ordet. Grunn over det. Og det blir det til liv.
Ole Hedeman Andersen

Program for desember

Søndag 8. desember
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd
Kl.18.00: Menighetsmøte
Tirsdag 10. desember
Kl.18.00: Speidernes førjulsfest
Søndag 15. desember
Kl.11.00: Gudstjeneste
Søndag 22. Desember
Kl.11.00: Gudstjeneste Inger Håøy Brå taler
Tirsdag 24. Desember - Julaften
Kl.16.00: Familiegudstjeneste. Jørgen Haug taler. Sang: Mibago m.fl
Onsdag 25. Desember - Juledag
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste Karl Fredrik Kittilsen taler
Søndag 29. Desember
Kl.17.00: Menighetens julefest. Variert program. Gang rundt treet. Bevertning.
Onsdag 1. Januar - Nyttårsdag
Kl.11.00: Gudstjeneste
Søndag 5. Januar
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Søndag 12. januar
Kl.11.00: Gudstjeneste. Byttedag i menighetene i Larvik
Kaptein Kjell Dahlstrøm, Frelsesarmeen, taler
Kl.18.00: Fellesmøte i Nanset kirke
Pastor Alf Petter Hammersmark, Frikirken, taler