Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for november 1997

Til deg

som leser menighetsbladet på nettet. Jeg vil gjerne vite om det er noen som leser dette? Om det er i det hele tatt er nødvendig å legge tid i å distribuere bladet på nettet? Send meg gjerne en e-post om du vil at jeg skal fortsette med dette.
Hilsen Fred Isaksen E-post: fredisak@online.no

Vellykket loppemarked

Loppemarkedet i hall A på Hovlandbanen lørdag 25. oktober ble vellykket. I dagens løp var mange innom og gjorde gode handler. Det ble mange samtaler og gode ord med på veien. Mange har gjennom lang tid arbeidet for at loppemarkedet skulle lykkes, andre var med på selve dagen. Alle generasjoner har gitt en hånd med. Det gjelder menighetsmedlemmer, ungdommen, og foreldre til barn i vårt arbeide. Resultatet ble veldig bra. Nettoinntekten er på over 50.000 kr. Det skal gjennom menighetsbladet lyde en takk til alle som på en eller annen måte har vært engasjert og gjort en innsats.

La Kongo leve

Misjonsstevnet i Tønsberg var i år høyaktuell. Karl Fredrik Kittilsen delte inntrykk med oss fra besøket i Kongo. Det var tragisk å se hvordan ondskap og hat har grepet om seg den senere tiden. Tusener av mennesker har blitt drept. Hovedstaden Brazzaville ligger nesten i ruiner.
     Det er fortsatt bruk for hjelp fra oss. På stevnet ble det samlet inn en kollekt til Kongo. Det kom inn ca 8.500 kr. Hvis du vil hjelpe til kan du støtte «La Kongo leve»-aksjonen på bankgiro: 2800.20.08000

Menighetsmøte

Søndag 16. november er det menighetsmøte kl.18,00. På sakslisten står følgende punkter:
 • 1. Økonomi
 • 2. Valg 98
 • 3. Alpha
 • 4. Tilbakeblikk på høsten og programmet fremover
 • 5. Diverse informasjon
 • 6. Eventuelt.
  Det er mulig at rekkefølgen blir en annen på den endelige sakslisten, men dette er i hvertfall innholdet. Menighetsmøtene er viktige samlinger og bør være av interesse for alle medlemmene.

  Julemesse

  Ansgarringen har sin årlige julemesse torsdag 27. til fredag 28. november. Ansgarskolen og menigheten har gjennom mange år fått en god økonomisk støtte fra denne messe. De siste årene har salg av småkaker vært en viktig inntektskilde. Hvis du kunne tenke deg å bake småkaker i år kan du henvende deg til Solveig Sundby Thorsen tlf. 33 18 51 42

  Romaniahjelpen

  Etter en lengere ferie startet Romaniahjelpen opp igjen midt i september måned. Responsen har vært god. Etter 4 ganger var man i oktober i stand til å sende 100 esker med klær til familier og gatebarn. Julesendingen blir neste sjanse til å hjelpe. Når den går, er usikkert på nåværende tidspunkt. Det blir sist i november eller først i desember. I forbindelse med julen er det mulig å kjøpe en "julepakke" for 250 kr. For disse penger fyller Grenlandsaksjonen en eske med mye god mat og litt ekstra godt til den store høytiden.

  Julehilsen

  Det er snart tiden for årets julekort. Blant alle de andre du har planlagt å sende din hilsen til, kan du også tenke på våre misjonærer. Her er adressen til
  Jon Arne Hoppestad
  A.A. 52667
  Barranquilla
  Colombia SA.

  Kvinneseminar 98

  DNM’s kvinnekomité inviterer til Kvinneseminaret 98 fra 23. januar til 25. januar. Seminaret holdes i Filadelfia i Oslo. Ønsket for dagene er definert slik i brosjyren: «At kvinner oppmuntres til både å søke og ta i bruk nådegaveutrustning til alle de tjenester Gud kaller til i hjem, menighet og samfunn. At kvinner i våre menigheter utvikles og fungerer som åndelige mødre, med kjennskap til Guds ord og den tiden vi lever i.» Blant talerne er Kari Holmås, Kari Foss, Eva Augestad Wikstøl, Siri Watne og Anne-May Holme. Påmeldingsfrist er 15. desember. Brosjyrer til seminaret ligger i Misjonskirken.

  Lederkonferanse

  DNM-Sør arrangerer lederkonferanse på Vegårtun leirsted 28.-29. november. Tema for konferansen er «Menighetsledelse - privilegium og ansvar.» Andre emner blir «Menighetsledelse i møte med sosialetiske utfordringer» og «Menigheten som arbeidsgiver». Blant talerne er John David Wikstøl, Erling Ulland Eriksen, Arne Lindtveidt og ordfører i DNM, Bjørn Solbakken..

  Neste menighetsblad

  Neste menighetsblad kommer på nettet senest søndag 7. desember.

  Speiderne jubilerer

  Lørdag 15. november har speiderne 60 års jubileumsfest kl 18.00, og inviterer alle tidligere speidere og ledere.
      Speiderarbeidet i Larvik misjonsmenighet så dagens lys 19. juni 1937. I mellomskrigs-årene ble det vanskeligere å beholde de store guttene i søndagsskolen på Misjonshuset (Misjonskirken). Noen ildsjeler følte at det måtte gjøres noe. De samlet seg ovennevnte dato og startet Larvik gutteforening. Initiativtakere var Olav O. Værvågen og Rudolf Andersen. Det ble den første gutteforening i Det Norske Misjonsforbund og dagens NMU-speiderarbeid har således sitt utspring her i menigheten. I 1938 ble det stiftet en gutteforening på Torstrand og 22. juli samme år ble det besluttet at arbeidet skulle være uniformert. Arbeidet blant de store guttene fikk etterhvert navnet «fakkelarbeidet».
      5. oktober 1943 ble Larvik fakkelforening for jenter stiftet med Solveig Johnson og Ella Ruud som ledere. Neste skudd på stammen var ulveflokken. Den ble stiftet 24. januar 1974. Arne B. Thorsen ble flokkleder og Sverre I. Isaksen flokkassistent. Samme året ble også Betty Isaksen med som assistent. Fra 1980 har guttene og jentene vært i samme tropp.
      Speiderarbeidet har i årenes løp hatt både medgangs - og motgangstider. En periode lå arbeidet helt nede. Andre perioder har over 100 speidere vært tilsluttet Larvik NMU.
      I Misjonsmenigheten er vi stolte over å ha et speiderarbeid. Unge og voksne ledere gjør en stor innsats for den oppvoksende generasjon. Gjennom deres tjeneste møter barn og ungdom den kristne tro og får lov å se seg som en del av Guds skaperverk.
      Vi gratulerer med de seksti årene og takker for en flott innsats. Vi ønsker dere lykke til videre på veien fremover.

  Julegavetips

  MiBaGo tilbyr deg sin flotte CD-plate, nå for bare 120,-. Et virkelig godt julegavetips for deg som har barnebarn eller små venner. Plata kan kjøpes på MiBaGos øvelser onsdager kl 1730-1900 eller ved å kontakte Mariann Isaksen, tlf. 33 11 41 79.


  X

  Hvor skal min hjelp komme fra?

  Det er ikke alltid så enkelt å være menneske. Både små og store kommer i situasjoner hvor ens egne krefter og ressurser ikke strekker til. For barnet er det den naturligste ting å rope om hjelp og kalle på mamma og pappa. Verre er det når man blir voksen og har fått ansvar for sitt eget liv. Da skal man stå på egen ben og løse alle vanskeligheter selv. Vi lever i en kultur som især legger vekt på å være vellykket. «Vi klarer oss bra». Sannheten er en annen. Alle kommer vi i situasjoner der vi trenger hjelp utenfra. Det er godt å kunne rekke ut en hjelpende hånd, og det er godt selv å kunne motta den. I dag trenges det fellesskaper med denne innstillingen. Men det er ikke nok bare med menneskelig hjelp. Livskampen er så tøff at vi trenger guddommelig hjelp og det har Guds barn trengt til alle tider.
      Salmenes bok er spennende lesning. Her møter du mennesker som lever og kjemper, gråter og ler, tror og anfektes. Dette er en bok du kan identifisere deg med. Salme 121 taler om nøden og Han som er hjelperen.. Undertiden kan man kjenne seg som innestengt av høy fjell. Solens stråler trenger ikke ned - det øynes ingen utvei - varmen har blitt borte. Hvem skal hjelpe?. Salmisten sier: «Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.»
      Den Gud som skapte alt det vidunderlige av ingenting, han er vår hjelper. Veier og midler får han velge, men om vi legger oss selv i hans hånd, vil han gå med. Han viker ikke fra vår side Han er der alle døgnets 24 timer. Min hjelp kommer fra Herren.

       Ole Hedeman Andersen  Novemberprogrammet

  Søndag 9. november
 • Kl. 09.30: Morgenbønn
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
  Onsdag 12, november
 • Kl.19.00: Lederråd
  Torsdag 13. november
 • Kl.19.00: Alphakurs
  Søndag 16. november
 • Kl.11.00: Familiegudstjeneste. Ole H. Andersen taler
 • Mibago synger. Speiderne og søndagsskolen medvirker Kirkekaffe.
 • Kl.18.00: Menighetsmøte
  Tirsdag 18. november
 • Kl.11.00: Styremøte
  Torsdag 20. november
 • Kl.19.00: Alphakurs
  Søndag 23. november
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
  Torsdag 27 - Fredag 28. november Ansgarringens julemesse
  Torsdag 27. november
 • Kl.19.00: Alphakurs
  Søndag 30. november
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
  Tirsdag 2. desember
 • Kl.18.00: Styremøte
  Torsdag 4. desember
 • Kl. 19.00: Alphamiddag
  Søndag 7. desember
 • Kl.09.30: Morgenbønn
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer. Ole H. Andersen taler.