Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for desember 1997

Hilsen til dere alle

Så er igjen et år i ferd med å ta slutt. En stor takk vil jeg sende dere alle gjennom menighetsbladet. Takk skal dere ha for engasjement på så mange måter. Dere som har fått et verv av et eller annet slag , i en avdeling eller et utvalg dette året, skal ha takk for at dere har holdt ut i den oppgaven dere sa ja til. Dere som ikke har kunnet være sammen med oss av ulike årsaker, men som i offer og bønn ikke har glemt menighetens dere er med i, skal ha en stor takk. Må Gud velsigne dere.
    Dernest vil jeg takke dere som var tilstede på menighetsmøtet den 16. november. Takk skal dere ha for at dere kom og bidro til at det ble et positivt møte på flere måter. Det var utrolig fintå oppleve det engasjement, den iver, den oppriktighet som dere la for dagen.
    Det er håp når så mange tar ordet, tør å si hva de mener og allikevel komme med det på en slik måte at det merkes det ligge kjærlighet bak. Dette møtet vil stå for meg som noe av det mest åpne jeg personlig har opplevd på mange år. Vi som styre, og jeg som formann, ønsker oss mere av dette. At menighetsmøtet kan få være den plassen hvor vi kommer med det vi har på hjertet, når det gjelder menighetens virksomhet. Kan vi være med å hjelpe hverandre til å åpne og ikke lukke til, tror jeg vi har en mulighet til å komme videre. Så, vær positiv til arbeidet, men si ifra, når du synes det er behov for det. Vi ønsker oss signaler fra dere.
    Med ønsket om en velsignet julehøytid og et godt nytt år!
Gunnar

Hjemlov

Margit Stiris døde mandag 3. november i en alder av 83 år. Hun kom med i menigheten i 1931. Margit var et stille og beskjedent menneske. Hun levde trofast med i menighetens liv i gudstjenester og møter. Med stor iver og kjærlighet engasjerte hun seg i Ansgarringens arbeide. Vi lyser fred over Margit Stiris minne. Våre tanker går til dere som har mistet en god og kjærlig søster.

Julemessen

Ansgarringen hadde sin årlige julemesse torsdag 27 til fredag 28. november. Det kom inn ca 30.000 kr. Takk for en helhjertet og flott innsats for Ansgarskolen og menigheten.

Romaniahjelpen

Tirsdag 25. november gikk en ny sending til Romania. 100 esker med klær ble sendt denne gangen. Dessuten er det kommet inn penger til 27 julepakker til familier i Onesti. Romaniahjelpen tar nå en velfortjent jule- og vinterferie. Ny oppstart bekjentgjøres i annonsen i Østlands-Posten.

Valgkomitéen

Komiteen består i år av Inger Møll, Sylvia Nøstrud, Per Pedersen og Thor Bigseth. Den har vært i arbeid en god stund og de forskjellige medlemmer i utvalg, komiteen og arbeidsgrener har fått henvendelse om fortsatt tjeneste. Men arbeidet er ikke ferdig med dette. Det er alltid noen som slutter og nye må spørres. Menighetens liv og vekst er avhengig av villige mennesker.
    Det er naturlig at vi hver enkelt, en gang iblant vurderer vårt engasjement på nytt. Vær derfor positiv til henvendelsen du kanskje får i den kommende tid. Tenk over den!
    Til slutt: De forskjellige gruppene må levere inn regnskap og årsmelding for 1997. Disse skal med i vår felles årbok. Årsmelding leveres styrets sekretær Dorthe Kyvik Bårnes og regnskapet leveres en av grenenes to revisorer Nils .Børven og Thor Bigseth innen søndag 11. januar.

Weekendfri

Menighetens pastor har fri fredag 12- til søndag 14. desember. Rune Einarborg, som er pastor på Skotfoss og i Siljan taler på gudstjenesten søndag 14. desember.

Julehilsen

Kitty og Leif Jørgensen som nå bor i Kristiansand sender en hilsen til alle i menigheten. De ønsker oss en velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Alphakurset

Når du leser menighetsbladet er vi ferdig med det første alpha-kurset. 40 personer har deltatt på samlingene. De fleste av disse er menighetsmedlemmer eller har tilknytning til menigheten gjennom ungdomsarbeidet. I gjennomsnitt har det vært 35 på alphakveldene og vi var 34 deltakere på weekenden på Gavelstad hotell i Svarstad 31.10 til 1.11.
    Alphakurset har vært en positiv opplevelse for både deltakere og ledere. Den grundige bibelundervisning har gitt deltakerne en godt fundament for den kristne tro og tjeneste.
    Samtalene i gruppene etterpå har utdypet dette. Samtidig har gruppesamværet vært en fin mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Samlingene rundt kveldsmaten. har vært en fin opptakt og skapt en god stemning for resten av kvelden.
    I skrivende stund står Alphamiddagen for døren. Over 65 er meldt på til denne avsluttende samlingen.
    Alpha har gitt mersmak så et nytt kursus er planlagt til våren. Det starter opp torsdag 29. januar

Jubileumsfest

Lørdag 15. november feiret speiderne sitt 60 års jubileum med en fin fest. Blant gjestene var en del tidligere speidere og ledere. Kvelden ble ledet av Erik Andreassen på en flott måte.
    Første punkt på programmet var et tilbakeblikk på de 60 årene som har gått. Fred Isaksen hadde satt sammen en kavalkade av bilder, film og videoklipp. Morten Rød holdt et gripende og muntert kåseri om sitt møte med «Speideren» i regi av Larvik NMU. Nåværende speidere underholdt med konkurranser og diverse sketsjer. Det var hilsner fra andre speidere i Larvik og NMU ved speiderkonsulent Torgeir Nesset. Menighetens formann takket for speiderens innsats for menigheten. Ole P. Sørensen intervjuet tidligere ledere om deres opplevelser og kvelden sluttet med en andakt ved Ole H. Andersen. I forbindelse med festen ble Norges Speiderforbunds æreskniv overrakt til Thor Hartvig Pedersen, Betty Isaksen og Sverre Isaksen. De har alle vært ledere i over 20 år. «Tiårsnålen» ble utdelt til Gro Bigseth, Fred Isaksen, Per Richard Nilsen og Ole Petter Sørensen.


Nå er det jul igjen... « Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen og julen varer helt til påske..» Jeg vet ikke hva du synes om denne sangen. Den hører ikke til mine favoritter. Ikke nok med at julemaset begynner tidlig i desember, men tenk om vi skulle holde på til mars/april. Det får da være grenser. Sangen ble til i en annen tiden da julen ikke var ferdig før den var begynt. Uten å gå for dypt ned i innholdet må tanken være at julen er en så positiv opplevelse at vi har lyst til å fortsette med det vi erfarer i denne flotte høytiden.
    Med utgangspunkt i evangeliet får vi lov å proklamere : « Julen varer» og den varer lenger enn til påske.
    Julen handler om Guds kjærlighet til mennesker. Det ble jul fordi Han ikke kunne annet enn å gi det beste han hadde, sin egen sønn. Han tok bolig i blant oss som et menneske og levde sitt liv på våre premisser. Jesus ble kjent med livets kamper og seire, sorger og gleder. Han vet hva det vil si å være menneske og har den største forståelse for det vi strir med av smått og stort. Han ikke bare levde seg inn i; han levde også med. Jesus møtte mennesker på et slik måte at de fik ny kraft og nytt livsmot. Ja de fikk et helt nytt liv. Det er ikke bare vår tidsregning som har et før og etter Kristus. Mange har den samme erfaring i sine liv. Julen handler om Guds kjærlighet til fortapte syndere. Vi hadde forvillet oss bort fra fellesskapet med vår skaper. Derfor kom Jesus som frelser. Han sparte ikke seg selv. Tvertimot. For å redde oss måtte han la seg spikre til korset og bære straffen for all vår synd...
    Nå er det jul igjen og julen varer....Jo , julens begivenhet og budskap varer i evighet for den som ser sitt behov og tar imot.

     Ole Hedeman Andersen

Program

Søndag 14. desember
 • Kl.11.00: Gudstjeneste Rune Einarborg taler
  Søndag 21.desember
 • Kl.18.00: Kveldssamling med nattverd. Ungdommen leder
  Onsdag 24. desember -Julaften
 • Kl.16.00: Familiegudstjeneste. Andakt v / Ole H. Andersen, Sang: «Julekoret»
  Tordag 25. desember - Juledag
 • Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Ole H. Andersen taler
  Søndag 28. desember
 • Kl.18.00: Menighetens julefest. Bevertning
  Torsdag 1. januar - Nyttårsdag
 • Kl.11.00: Gudstjeneste
  Søndag 4. januar
 • Kl.09,30: Morgenbønn
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer, Ole H. Andersen taler
  Torsdag 8. januar
 • Kl.18.00: Styremøte
  Søndag 11. januar
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Pastor Kjell Pedersen taler
 • Kl.18.00: Fellesmøte i Nanset kirke. Forstander Jan Eilert Åkre, Betania, taler