Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for mars

Jubileum

Ansgarringen feirer sitt 30 års jubileum onsdag 5. Mars. Gjennom alle disse årene har «ringen» trofast arbeidet for Ansgarskolen og menigheten. Ansgarringen har sendt 525.000 kroner videre til vår skole og menigheten har i samme periode mottatt 322.000 kroner. Vi vil takke for helhjertet og flott innsats. Ta imot de hjerteligste gratulasjoner og Guds velsignelse over tjenesten!

Vårmøte

Predikant og misjonærforeningen har sitt vårmøte på Ansgarskolen fra 10. - 13. Mars. Pastoren vil være borte fra menigheten i forbindelse med dette arrangementet.

Internasjonal bønnedag

Fredag 7. Mars har kvinnene sin internasjonale bønnedag. Temaet for årets samlinger er «Lik frøet som blir til et tre». I år avholdes møtet i Larvik bedehus og alle kvinner er hjertelig velkomne.

Distriktets årsmøte

Årsmøtet for Søndre Distrikt av DNM er i år lagt til leirstedet Vegårtun. Årsmøtet finner sted lørdag 8. Mars. I forbindelse med årsmøtet er det en samling for menighetsledere . Her vil misjonsforstander Sveinung Lorentsen delta. Denne samlingen begynner fredag kveld. NMU-SØR har sitt årsmøte samme sted.

Kvinnemøte

Åshild Lindtveit Det blir kvinnemøte fredag 14. Mars kl.19.00. Denne gangen får vi besøk av Åshild Lindtveit (bildet) som bor på Vegårshei. Familien er aktive i Vegårshei misjonsmenighet. Åshild Lindtveit er 39 år og utdannet adjunkt, men går nå på Ansgarskolens teologiske seminar.
    Hun har vært mye brukt som forkynner og sjelesørger i mange kristne sammenhenger.
    Forkynnelsen er sterkt «Jesus» - preget, med fokus på det håp vi har i Kristus. Hun har egne erfaringer når det gjelder å være nådemottaker og nådeformidler. Det vil hun dele med oss på kvinnemøtet. Velkommen til en kveld «I pakt med virkeligheten.»

Styrets oppgaver

Menighetens styre har konstituert seg etter årsmøtet og oppavene ble fordelt på følgende måte:
Formann: Gunnar Nøstrud
Nestformann: Sverre I. Isaksen
Kasserer: Terje Olafsen
Sekretær: Dorthe K. Bårnes.
Else Gunn Holt er fortsatt leder av lederråd.

Menighetsmøte

Det blir menighetsmøte søndag 16. Mars kl.18.00. Sakslisten blir hengt opp på oppslagstavlen snarest.
    På møtet skal det velges representanter til årskonferansen i Trondheim 8-11. Mai.

Forslagskasse

Det vil bli hengt opp en forslagskasse i hallen. Her kan du komme med dine forslag til menighetens virke, møter og andre arrangementer. Kassen vil bli tømt en gang i måneden..

Planleggingskalender

På oppslagstavlen ved siden av kontoret er det hengt opp en kalender for de kommende måneder.
    Her kan de forskjellige avdelinger skrive på ekstra møter, bruk av lokaler og eventuelle forandringer i deres virksomhet. På denne måten kan vi unngå kjedelige kollisjoner.
    De ordinære samlinger skal ikke skrives på.

Skyss

Vi vil påny orientere om muligheten for å få skyss til gudstjenestene.
    Det er viktig at alle som har lyst til å være med i gudstjenestefelleskapet får en mulighet. Ønsker du skyss kan du ringe til kirken på fredagene i kontortiden fra 10 - 12. Ikke vær redd for å spørre! Vi er til for å hjelpe hverandre.

Andaktstelefonen

Andaktstelefonen har de første måneder i år hatt en økning i antall oppringninger. Det viser at det forsatt er behov for å kunne ringe å få et «Guds ord». Vær med å gjøre denne muligheten kjent. I forhold til andre «teletjenester» er andaktstelefonen veldig billig.
    Det er en ny andakt hver tirsdag og fredag og nummeret er fortsatt 33 18 10 00.

Menighetsbladet

Stoff til neste nummer av menighetsbladet må være hos pastoren senest fredag 14. Mars.
    Vi håper å ha bladet ferdig til påske. Husk at bladet er hele menighetens. Derfor vi ser frem til innspill fra deg og dine avdelinger.

Åpne dører

Søndag 9. Mars får vi besøk fra misjonsorganisasjonen «Åpne dører». Dette arbeidet ble startet av nederlenderen broder Andreas. I Norge er han kjent gjennom boken «Med Guds ord gjennom jernteppet». Organisasjonen har i alle år arbeidet for å dele ut bibler og opplæringsmateriell i land som har vært stengt for tradisjonell misjon. Det er reisesekretær Per Birkeli som besøker oss . Han skal informere om arbeidet og vise filmen «Bakenfor solen». Filmen illustrerer på en gripende måte forholdene for kristne i muslimske land.

Romaniahjelpen

Romaniahjelpen er i gang med innsamlingen til påske. Foruten de vanlige pakker har det denne gangen kommet inn også andre typer gaver. 1. og 2 klasse på Jordet skole hadde en spesiell gavekalender i advents-tiden. Hver elev kom og leverte en leke i løpet av desember måned. I stedenfor å få i kalenderen ville man gi. Disse leker var bestemt for barnehjemsbarn i Romania. Pastoren var ute på skolen for å ta imot disse leker og det var en fin opplevelse å møte disse barn som i juletiden hadde lært å tenke på andre. En av byen skoforretninger har gitt et par esker med nye sko. Siste frist for innlevering av pakker er 11. Mars. Romania hjelpen tar gjerne imot pengegaver til dekning av transportutgifter.

Påskeleir

Tenåringsleiren er også i år på Sagavold folkehøgskole på Gvarv. Geir Johannessen fra Trondheim er med som hovedtaler. Leiren varer fra 26. mars til 31. mars. Fra Larvik deltar ca 10 tenåringer pluss ledere.

Korpsting

Speiderne har korpsting 14 - 16. mars. Mjøndalen NMU er arrangør og stedeter Gulsrud ved Tyril-fjorden.

Fjompen

Ved familiegudstjeneste 9 februar fikk «Fjompen» overrakt diplom fra Norsk Speiderforbund. Bladet fikk påny anerkjennelse som et av de aller beste speiderblader i landet. Vi vil også gratulere.

Korsvandringen

Larvik predikantring inviterer langfredag til en korsvandringen gjennom byen. Det blir start ved Larvik kirke og etter vandringen forbi forskjellige viktige institusjoner i byen er det avslutning på Larvik torv.


Mens vi venter på våren

Så kom mars måned. Vinteren synger på det siste verset. Kanskje? I løpet av måneden passerer vi vårjevndøgn og den siste søndag får vi sommertid. Jo, våren kommer, men ennå må vi vente en stund. Ja, vi kan ikke annet.
    Vi venter også på en vårtid i Guds rike. Vi lenges etter hjerter tent i brann for Jesus Kristus og nye mennesker vunnet for ham. I motsetning til våren i naturen går det i Guds rike an å gjøre noe mer enn passivt å vente. I en av påskens begivenheter sier to menn til hverandre : «Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Luk. 24,32
    Hjerter ble tent i brann og føtter satt i bevegelse da disse to menn fikk møte den oppstandne frelser. Hva var det han hadde talt om? Det var ordet om korset - lidelsens vei. Den vei Guds sønn måtte gå for å frelse en fortapt menneskeslekt. Da ble det liv og vår i to motløse hjerter.
    I mars måned skal vi også feire påske. Men la denne høytid bli mer en ferie og tradisjon. Ordet om korset er mer levende og aktuelt enn noensinne. Den Hellige Ånd ønsker å tale til våre hjerter. La ham få lov å vise den store kjærlighet Jesus viste da han døde for nettopp dine synder. Da skal det bli vår også i ditt hjerte.
    «Når jeg ser min kjære frelser, dø for meg på Golgata, Ser hvor tungt min Herre kjempet, mens for meg han livet ga. Grepet da jeg blir, alt til ham jeg gir, han mitt liv mitt alt skal ha. Stille kneler jeg ved korset, takk o kjære Gud for Golgata.»
Ole Hedeman AndersenProgram for mars

Fredag 7. Mars
Kl.19.00: Kvinnenes internasjonale bønnedag Møte i Larvik bedehus
Søndag 9. Mars
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Kl.18.00: Møte. Besøk av Sekretær Per Birkeli fra “ Åpne dører” Film: “Bakenfor solen”
Fredag 14. Mars
Kl.19.00: Kvinnemøte. Åshild Lindtveit taler.
Søndag 16. Mars
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Kl.18.00: Menighetsmøte
Torsdag 20. Mars
Kl.18.00: Styremøte
Søndag 23. Mars - Palmesøndag
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Torsdag 27. Mars - Skjærtorsdag
Kl.18.00: Vennefest. Ole H. Andersen taler Nattverd. Bevertning
Fredag 28. Mars - Langfredag
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Kl.17.00: Korsvandring.
Start fra Larvik kirke. Avslutning på torget
Søndag 30. Mars - Påskedag
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste
Søndag 6. April
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Ansgarkoret 95/96 deltar. Månedsoffer.