Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for april

CD med MiBaGo

Nå er CD-platen «Barnegospel 3» til salgs. Produsentene av platen er 3x Børud. Prisen er kr 150,- pr stk. 8 forskjellige barnegospelkor deltar med to sanger hver. MiBaGo synger «Liten, men god som gull» og «Min lille gledessang»    Vi i MiBaGo, oppfordrer alle i menigheten til å støtte oss ved å kjøpe en CD-plate eller flere. Det er en fin plate med flotte sanger! Har du ikke CD-spiller, så har du kanskje barnebarn som har det. Se gul lapp i gangen for nærmere informasjon.
Hilsen Mariann Isaksen

Dugnad

Våren står for døren og vårt felles hjem, Misjonskirken, trenger til «en kjærlig hånd». Derfor blir det dugnad lørdag 19. April. Det er også mulig å gjøre en innsats fra mandag 14. til fredag 18. April etter avtale. Vi trenger alle arbeidsføre, i alle aldre og av alle kjønn. Ta med bøtte, langkost, kluter, pusseskinn og rive. Kaffe og mat blir servert. Ring og gi beskjed til
Bjørg Woll tlf. 33 18 69 03 / 33 18 12 75 (jobb)
Isak André Isaksen tlf. 33 11 54 94 / 33 11 72 50 ( jobb)
Inger Møll tlf. 33 18 74 98 / 33 18 60 95 (jobb)
Gro Bigseth tlf. 33 18 58 38/ 33 18 35 00 (jobb).

Vårens konfirmanter

Flere arrangementer kjemper om tittelen «Vårens vakreste eventyr».
Blant kandidatene er konfirmasjons-dagen. Larvik Misjonsmenighet har denne våren fire konfirmanter. Det er:
Anne Lene Bordøy,
Tone Engvoldsen,
Samuel Isaksen og
Marianne Schau.
De blir konfirmert søndag 27. april.
Vi gratulerer dere med dagen.

Gratulasjon

Randi Jensen fyller 80 år fredag 11. April. Vi gratulerer med dagen og hilser med ordene fra salme 68 v. 20.

Israelkveld

Generalsekretær Ole B. Sørbøe fra « Ordet og Israel « besøker menigheten torsdag 10. April. Vi opplever at Israel på ny er midt i brennpunktet for verdens oppmerk-somhet. Ord som :»Fredsavtale, nye bosettinger, selvmordsbomber» har fylt avisenes overskrifter de siste ukene. Det blir informasjon om den aktuelle situasjonen og forkynnelse av det profetiske ordet inn i vår samtid.» Ordet og Israel er en tverr-kirkelig organisasjon. Den har mottoet: «Skriften kan ikke settes ut av kraft.» Joh.10,35.

Fra Minus til Pluss

Aksjonen fra Minus til Pluss går mot sin avslutning. Økonomisk sett er aksjonen så godt som i havn. Eventuelt overskudd vil gå til å realisere prosjekter i øvrige nordiske land. Pr. i dag er det kommet inn 2908 responskort i Norge.100 av disse kommer fra Vestfold. I hele Skandinavia er det samlede antall 15860. Av de 739 registrerte menigheter er 683 som har fått tildelt personer til oppfølging.

Misjonsforstanderen

Søndag 20. April får vi besøk av Misjonsforstander Sveinung Lorentsen. Han har tidligere besøkt menigheten som rektor ved Ansgarskolen. Sveinung Lorentsen har vært misjonsforstander siden høsten 1996. Vi ser frem til en spennende gudstjeneste med informasjon og god forkynnelse.
Vi ønsker Sveinung Lorentsen velkommen til Larvik og Guds velsignelse over tjenesten

Besøk fra Sverige

Fredag 1. Mai får vi besøk fra Vårgårda i Sverige. Et ungdomskor på 35 medlemmer er denne helgen på besøk i Norge. Pastor Torsten Åhman er med som taler. Åhman har besøkt menigheten et par ganger tidligere, da sammen med sin hustru, Christina Gunardo. Torsten Åhman har reist som evangelist i Det Svenske Misjonsforbundet. Han har en aktuell og levende forkynnelse som når fram til dagens mennesker.

Distriktsbesøk

Søndag 4. Mai får vi besøk av Erling Eriksen, formann i søndre distrikt av DNM. Eriksen har tidligere vært pastor i Arendal misjonsmenighet. Distriktsarbeidet har en periode vært lavt prioritert av en del menigheter. Ved besøk i menighetene ønsker Erling Eriksen å skape en fornyet kontakt mellom distriktsstyret og menighetene og inspirere til et bedre fellesskap. Kai Falck blir med som sanger. Han er formann i en av distriktets minste menigheter, Saltrød, utenfor Arendal.
   Kai Falck har laget en del sanger selv og vi får sikkert anledning til å høre noen av disse.

Elever til Ansgarskolen

Ansgarskolen er et av de viktigste redskaper DNM har i sitt arbeide med «å bygge Guds rike» hjemme og ute. Konkurransen om ungdommen har blitt skjerpet de siste årene. Folkehøgskoler og mange nye bibelskoler kjemper om de samme elevene. Ansgarskolen er med på å skape identitet, tilhørighet og engasjement for det oppdraget vi føler Gud har gitt oss i DNM.
   Ansgar bibelskole har to linjer en bibellinje og en musikklinje.
Ansgar teologiske seminar tilbyr fagstudie i Kristendomskunnskap samt en 4-årig pastor og misjonær- utdannelse.
   Informasjonsmateriale om skolen finnes i Misjonskirken.

Fra menighetsmøtet

Søndag 16. Mars var 32 personer møtt frem til menighetsmøtet. Dette er ikke noe utførlig referat, men bare et utdrag av de viktigste saker og meldinger.
Distriktets årsmøte
Menigheten var godt representert ved distriktets ledersamling og årsmøte på Vegårtun 8. - 9. Mars. Erling Eriksen ble gjenvalgt til formann i distriktsstyret og Sylvia Nøstrud ble gjenvalgt som styremedlem Et skriftlig referat ble utdelt.
Økonomi
Terje Olafsen redegjorde for den økonomiske situasjonen.De to første måneder har gått med overskudd. Men i forhold til budsjettet har kollektene vært for små.
Loppemarked
Det ble vedtatt å arrangere loppemarked til høsten. Styret fikk i oppdrag å jobbe med tid og sted.
Valgkomite
Styret ba menigheten om dispensasjon fra den uskrevne regelen om at leder av valgkomiteen skal sette i styret. 4 av 5 medlemmer er på valg neste år og underbemanning gjør at den enkelte har store og krevende arbeidsoppgaver. Menighetsmøtet innvilget søknaden og styret finner selv en leder til valgkomiteen.
Årskonferansen
Per Møll, Gunnar Nøstrud og Terje Olafsen ble valgt til å representere Larvik Misjonsmenighet på årskonferansen i Trondheim 8- 11. mai.

Nye medlemmer

På menighetsmøtet 16. Mars ble Hildur og Eino Salminen tatt opp i menigheten. Vi ønsker dere hjertelig velkommen iblant oss.

Nytt om idékassen

Idékassen som henger i hallen, vil bli tømt av pastoren en gang hver uke. Han og formannen avgjør hvem «lappene» sendes til. Det har allerede kommet inn flere forslag og de vil bli drøftet av styret.

Neste menighetsblad

Neste menighetsblad kommer ut søndag 4. Mai. Stoff til bladet må være hos pastoren onsdag 24. April.


«Menigheten - det er meg!»

Dette er en omskrivning av Ludvig den 14.'s ord : «Staten - det er meg!» Som eneveldig hersker var hans ord lov og han hadde makt til å gjennomføre hva han ville. Staten var til for hans skyld.
   Når jeg har valgt disse ordene er det ikke for å kalle frem noen eneveldige herskere blant oss. Dessuten er menigheten Herrens. Når jeg allikevel har brukt formuleringen er det fordi den også kan tale om identitet og ansvar.
   «Menigheten - det er meg».
Når vi tenker og taler menighet er det så lett å tenke «de andre». De bestemmer, handler og har ansvaret. Det er deres skyld når vi ikke når videre. Deres innstilling gjør at ikke nye kommer og vil være med.
Det kan være mange gode grunner til å distansere seg. En blir ikke tatt på alvor. Ofte kan man kjenne seg overkjørt. Kanskje være oversett. Nye tanker blir møtt med «Vi pleier»... Dessuten er den kristne menighet er ikke befolket av «helgener». Igjennom årene har det vært sagt og gjort mye dumt.
   Men inn for ham som er menighetens Herre holder ikke disse unnskyldninger. Det er mye også han ønsker annerledes i et menighetsliv og han søker ivrig etter mennesker som er lydhøre for hans tanker og planer. Men han har valgt å bli og leve midt i det ufullkomne fellesskapet. Han identifiserer seg med oss som har kommet så kort på veien. Ja, han elsker oss til og med.
    Menigheten - det er Kristus. Har han identifisert seg med den må vi vel også kunne gjøre det og si «menigheten - det er meg!»
Ole Hedeman Andersen


Program for april

Søndag 6. april
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler.
Månedsoffer. Ansgarkoret medvirker
Torsdag 10. april
Kl.19.00: Israelkveld. Sekretær Ole B. Sørbøe, Ordet og Israel, taler.
Andakstgruppen medvirker.
Søndag 13. april
Kl. 09.30: Morgenbønn.
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler.
Torsdag 17. april
Kl.19.00: Lederråd
Lørdag 19. april: Vårdugnad
Søndag 20. april
Kl.11.00: Gudstjeneste. Misjonsforstander Sveinung Lorentsen taler.
Menighetskorets medvirker.
Onsdag 23. april.
Kl.17.30: Styremøte.
Søndag 27. april.
Kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Ole H. Andersen taler.
Torsdag 1. mai
Kl.19.00: Festmøte. Pastor Torsten Åhman taler og et ungdomskor fra
Vårgårda, Sverige, deltar med sang. Kveldsmat.
Søndag 4. mai
Kl. 09,30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og Månedsoffer.
Erling Eriksen, formann i DNM-SØR, taler. Sang: Kai Falck, Saltrød.