Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for september 1997

Hjemlov

Onsdag 2. juli døde Arne Nilsen etter lengere tids sykdom. Han ble 85 år. Arne ble opptatt i menigheten i 1933 og har siden levd med i dens liv med stor trofasthet og iver. Vi kommer til å savne hans lune smil og varme vitnesbyrd.
    Våre tanker går til de nærmeste og på en særlig måte til deg Gudrun, som har mistet din kjære ektefelle. Vi lyser fred over Arne Nilsens minne.

Gratulasjon

Mandag 29. september fyller Yngvar Nilsen 80 år. Vi gratulerer med dagen og ønsker Guds rikeste velsignelse. Du hilses med ordene fra salme 103 v.1-2.

Alpha

Når menighetsbladet kommer ut har vi hatt den første alphasamlingen. I skrivende stund er det 33 påmeldte. Det er med spenning og forventning vi går i gang med disse kursene. Alphakursene er i vekst i hele landet.
    I 1996 deltok 3000 personer på kursene og 143 personer ble kristne. Utover høsten arrangeres det Alphakonferanser for ledere flere steder i landet. På konferansen i Skien 29.- 30. august hadde menigheten 3 deltakere med.

Colombiabesøk

Menighetens misjonær Jon Arne Hoppestad har vært på ferie i Norge. Vi hadde gleden å treffe ham weekenden 8 - 10. august.
    Fra fredag til søndag var han sammen med ungdommen på Nalum eldresenter. Søndag formiddag talte han på gudstjenesten. Det ble en fin gudstjeneste med informasjon om arbeidet i Barranquilla og utfordrende forkynnelse. Vi fikk også oppleve smittende lovsang med latinamerikanske rytmer. Her fikk Jon Arne god hjelp av musikalske ungdommer fra menigheten. Gjennom menighetsbladet sender vi en takk til Jon Arne og vi ønsker deg fortsatt Guds rikeste velsignelse over tjenesten i Colombia.
    Hvis noen ønsker å sende en hilsen er adressen:
A.A. 52667
Barranquilla
Colombia S.A.

Høstferie

Menighetens pastor har fri weekenden 27- 28. september og høstferie 29. september til 5. oktober. Søndag 28. september taler Arne Lindtveit og 5. oktober blir det Ragnvald Bøe.

Neste menighetsblad.

Neste menighetsblad kommer ut søndag 5. oktober. Stoff til dette nummeret må være hos pastoren senest onsdag 24. september

Geir Johannessen.

Geir Johannessen besøker menigheten fra onsdag 17. til søndag 21. september. Geir Johannessen er en inspirerende og fengende forkynner. Han er opptatt av å nå nye med evangeliet og har i den henseende våget å gå nye veier.
    Han er kjent av mange i menigheten fra forskjellige stevner og leirer. Geir Johannessen har vært pastor i misjonsmenighetene i Haugesund og Trondheim. Han har også reist rundt som evangelist. Akkurat nå er han pastor i en ny menighet «Bydelskirken» i Trondheim.
    Vi ser frem til møterekken med forventning og ønsker Geir Johannessen velkommen iblant oss.

Barnas kirketorg

Lørdag 20. september arrangeres det «Barnas kirketorg» på torget i Larvik. Gjennom stands, sang og andre aktiviteter skal de forskjellige menigheter og foreninger presentere det kristne barnearbeidet i Larvik kommune. Tidsrammen for arrangementet er kl.11,30 -14,00.
    Fra vår menighet er bl.a MiBaGo med. Det første «Barnas kirketorg» var i fjor og tilbakemeldingene var positive. Det er viktig at det kristne barnearbeidet profileres på en slik måte. Ta turen omkring torget denne lørdagen. Det er oppmuntrende både for barna og ledere og til stor inspirasjon for deg.

4 Konfirmanter

Onsdag 27. august var det innskrivning av konfirmanter i Misjonskirken. De som skal gå til undervisningen dette året er:
    Øyvind Børven
    Kristian Isaksen
    Edel Marie Melberg
    og Brede Bryn Schreier.
Vi ønsker dere velkommen til undervisningen.

Lederråd

Høstens første lederråd blir onsdag 10. september kl.19,00. Da Alphakurset legger beslag på torsdagene har vi flyttet lederrådet til en onsdag. Alle avdelingene må legge seg dette møte på sinne og sende sine representanter.

Leder input

NMU inviterer alle ledere til konferanse i Gjerpen fra 3-5. oktober. Det blir mye å ta med seg for alle som er opptatt av å nå nye generasjoner med evangeliet. Trygve Wikstøl, pastor i Gjerpen misjonsmenighet, har temaet «Sammen i Guds hus». Han taler om å være tydelige ledere for barn og ungdom og om å bygge en menighet for alle aldre. Pål Lennart Horne, med lang erfaring i sang- og musikkarbeid, vil lære hvordan barnegospel, dans og drama kan brukes i barnearbeidet.»
    Å kommunisere med ungdom» er temaet for et spennende seminar hvor talerne er Vincent Salazar fra Los Angeles og NMU-konsulenten Hege Holmqvist. Påmeldingsfrist er 15. september

Bønnesamlinger

Når vi starte opp etter en lang og varm sommer er det på sin plass og minne om de forskjellige bønnesamlinger.
    Mandag kl.19,00 samles noen menn for å be
    Torsdag kl.11,00 er det kvinnene som ber.
    Morgenbønn er et bønnemøte en søndag i måneden som regel 1. eller 2. søndag. Samlingen begynner kl.9,30 og avsluttes kl.10,30. Kan du ikke rekke å være med fra starten er du velkommen til å komme litt senere.

Misjonsblade

t er navnet på Det Norske Misjonsforbunds offisielle organ.
    Bladet kommer ut 12 ganger hvert år. 4 av utgavene er ekstra store da bladet også inneholder NMU-kanalen med mye stoff for barne og ungdomsledere. Misjonsbladet er uunnværlig for enhver som ønsker å leve med i det som skjer på hjemmefronten og i ytremisjonen. Bladet inneholder reportasjer, andakter, undervisning, informasjon, brev fra leserne og mye annet.
    I siste nummer er det et intervju med Jon Arne Hoppestad. En av våre ungdommer Erik Andreassen har vært med å skrive en reportasje fra landsleiren for tenåringer. Fra samme leir er det et «nydelig» bilde av ledere som også hører hjemme i menigheten
    Abonnementsprisen kr 320 pr år. Studenter betaler kr 240
    Hvis du ønsker å få bladet kan du henvende deg til DNM, Chr. Kroghsgt.34, 0186. Tlf 22 11 33 30.

«Så e det påen igjen!»

Har du hørt denne strofen før. det er Jan Eggum som synger den. Jeg skal ikke kommentere den sammenhengen han bruker den i. En kjensgjerning er det at mange av menighetens aktiviteter på ny starter opp etter ferien. « Så e det påen igjen»
    Noen kan oppleve det som en byrde. Andre føler det som en utfordring de med glede tar fatt på. Men husk et menighetsliv er ikke bare aktiviteter. Det sunne livet leves i balansen mellom å gi og motta. Derfor er det godt for oss å komme sammen med våre søsken for å ta imot Guds nåde og kraft.
    Det er første og viktigste prioritet. I dette fellesskapet ønsker Gud å gjøre noe med oss, så vi både får lyst og evne til å tjene ham blant våre medmennesker.

Nevenyttige mannfolk

oppfordres til å møte opp på Skauvedt til dugnad. Hver mandag fra kl.17,30 til ca kl.21,00 vil det være noen som arbeider videre på låven. Din hjelp vil komme godt med.


bål

Et annerledes grillparty

Jeg har pakket grillen ned. Nå er sesongen slutt for mitt vedkommende. Noen pølser, burgere og koteletter har ligget på den i sommer. Og mye hygge har det vært rundt den.
    En tidlig morgen inviterer Jesus noen av disiplene til noe som kan minne om et grillparty. (Les beretningen i Johannesevangeliet kapitel 21). Han har laget en kullild og på denne tilbereder han noen velsmakende fisker. Her sitter de sammen med som venner i Guds fri natur. Men etter måltidet er det en annen som blir «grillet», Peter. Han blir lagt på «ilden» og får noen spørsmål han ikke kan vri seg unna. Hans forhold til Jesus og hele den framtidige tjenesten avhenger av svaret han gir. Spørsmålene kommer i tur og orden. Essensen i det Jesus spør om er dette: «Elsker du meg?» Jesus ønsker to ting. For det første: Peter må svare ærlig på spørsmålet. Jesus er ikke interessert i de fine og store ordene. Han ønsker en ekte og oppriktig kjærlighet. Han spør ikke om styrken men om viljen. Dernest - Denne kjærlighet vises i forhold til de medmennesker Gud «betror» oss her i livet. Kjærligheten til Jesus må føre til en kjærlig holdning og handling. Det kristne liv er som bokstaven L. Det har en retning oppover mot Jesus. Og så peker det utover mot vår neste.
    I dag er det ikke Peter som får spørsmålet. Men det er du og jeg. Dette spørsmålet krever et svar. La oss være åpne og ærlige og erkjenne ,at det med kjærligheten ikke er så lett. La oss samtidig påny gå til det stedet der Jesus viste sin kjærlighet til oss. « Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» Rom,5,8
    Da kan det hende at noe nytt blir født i oss. Ikke store ord , klisjeer og floskler, men en villighet til på tross av alt, å ville elske, både Gud og vår neste. Denne «grillen» kan ikke pakkes ned for vinteren. Dette er den avgjørende ildprøven du og jeg bestandig stilles over for. «Elsker du meg?»

     Ole Hedeman Andersen


Oktoberprogrammet

Søndag 7. september
Kl. 09.30: Morgenbønn
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler. Nattverd og månedsoffer
Onsdag 10. september
Kl. 19.00: Lederråd
Torsdag 11. september
Kl. 19.00: Alphakurs
Søndag 14. september
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Onsdag 17. september - Søndag 21. september
Møterekke med pastor Geir Johannessen
Tidspunkt: Onsdag til lørdag kl.19.00
Søndag kl.11.00: Gudstjeneste.
Fredag har treffpunkt «åpent hus» kl.21.00 Forskjellige sangkrefter medvirker.
Lørdag 20. september:
Kl.11,30-14.00: «Barnas kirketorg» på Larvik torg
Onsdag 24. september
kl. 18.30: Styremøte
Torsdag 25. september
Kl. 19.00: Alphakurs
Søndag 28. september
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Arne Lindtveit taler
Søndag 5. oktober
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Månedsoffer. Ragnvald Bøe taler