Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for mars 1998

Fånyttes

Er du en av de som kunne ønske at det snart ble startet opp med kveldsmøter igjen? Da er du ikke alene. Og ønsker du å bruke en time eller to av søndagskvelden til noe fornuftig, så samles en gjeng mennesker i alle aldre seg i peisestua for å be, prate og synge. Vi begynner hver søndag klokka 1900 og holder på en time, halvannen. Og det er hver søndag, selv om det ikke opplyses om dette på gudstjenesten. Men dersom det skjer noe annet (fellesmøte o.l.) eller det mot formodning ikke skulle bli noe, blir det opplyst om dette.
    «Uten bønn er alt fånyttes» sa noen en gang, og bønn behøver ikke å være kjedelig. Så kom en gang da vel. Du vil ikke bli alene.
Erik Andreassen

Besøk fra Ansgarskolen

De siste to helgene i mars drar studenter og lærere fra Ansgarskolen ut på en omfattende «Landet rundt»- aksjon. Mellom 40 og 50 menigheter kan vente besøk.
    «Målet er primært å møte unge mennesker, rekruttere nye studenter og spre informasjon om Ansgarskolen, men vi ønsker også å forkynne Guds ord og takke skolens givere og forbedere,» sier skolens rektor Bjørn Øyvind Fjeld til Misjonsbladet.
    Her i Larvik får vi besøk 21. og 22. mars. Det er Ingunn Folkestad Breisten som kommer. med fire elever fra skolen Hun er godt kjent av de fleste i menigheten fra tiden som ungdomspastor.
    Lørdag formiddag deltar de på lørdagstreff. På kvelden er det en spesiell samling for ungdommen. Søndag formiddag deltar de på gudstjenesten, der Ingunn Folkestad Breistein skal tale.

Valgkomiteen

Bodil Svendsen er av valgt som styrets representant i Valgkomiteen. De øvrige medlemmer er Elisabeth Andreassen, Inger Møll og Per Pedersen.

Predikantstevne

Predikant- og misjonærforeningen har sitt vårmøte på Ansgarskolen 9 til 12. mars. Temaet for samlingen er» La ilden brenne». Blant talerne er Aril Edvardsen og Jens Petter Jørgensen. Menighetens pastor er med på vårmøtet.

Alphaweekend

En weekendsamling er en viktig del av Alphakurset. Undervisning er konsentrert om emnet «Den Hellige Ånd».
    Alphaweekenden, denne våren finner sted på Hotell Gavelstad i Svarstad fredag 27 til lørdag 28. mars.

Solveig Johansen

Søndag 15. mars har vi en ny «Aktuell søndagskveld». Gjest denne kvelden er Solveig Johansen. Hun er pastor i Skien Misjonsmenighet. Solveig Johansen har vært taler på de årlige kvinneseminarer i Oslo og «Liv og Vekst» i Grimstad. Kveldens tema er: «Tap og forsoning»

Kristenrussen

Kristenrussen i Vestfold har sin turne sist i mars måned. Mange av fylkets menigheter og forsamlinger får da besøk. Hvert år samler disse ungdommer inn til et misjonsprosjekt. I år vil kollektene går til finansiering av bibeloversettelse i Mali. Prosjektet er et samarbeid mellom Frikirken og Det Norske Misjonsselskap. Målet er å nå fulanerfolket med evangeliet. Islam står sterkt blant fulanerne men noen få er vunnet gjennom de siste års arbeid. Vi får besøk av kristenrussen søndag 29. mars og det vil bli opptatt en dørkollekt til dette misjonsprosjekt.

DNM-SØR

Søndre distrikt av DNM har årsmøte i Grimstad lørdag 21. mars. NMU har også sitt årsmøte samme dag og sted. Representanter til årsmøtet blir valgt søndag 8. mars.

Medlem i menigheten

Enhver kristen har bruk for et åndelig fellesskap. Vi trenger det for å vokse i troen og for bedre å kunne tjene Jesus Kristus. Misjonsmenigheten ønsker å være et fellesskap for alle som tror på Jesus Kristus. Derfor har vi mottoet: «Guds barns enhet og synderes frelse.» Den siste del understreker hva vi opplever som den viktigste oppgaven. Går du med tanker om medlemsskap eller har du noen spørsmål angående dette, er du velkommen til å ta kontakt med pastoren eller menighetens formann.

Dåp

I Misjonsmenigheten har vi samvittighetsfrihet når det gjelder dåpens form og tidspunkt. Det betyr at noen er døpt som barn, mens andre har latt seg døpe etter de har fått en bevisst tro.
    Denne friheten skal vi fortsatt verne om. Men vi strekker friheten vel langt, om vi ikke har noe dåp i det hele tatt. Det å være kristen inkluderer en dåp. Så har vi valgt å tro på Jesus Kristus som vår frelser, og er vi ikke døpt, er det ikke så mye å diskutere eller vente på. Han har befalt oss som menighet å gjøre disipler og døpe. Og han har befalt den som tro på ham å la seg døpe. Går du med tanker eller spørsmål om dåp kan du kontakte pastoren.

Påskeleir

På ungdomsfronten er påskeleiren en av årets store begivenheter. I år skal leiren være på Sagavold i Gvarv fra 8 til 13. april. Sigmund Nøstrud, fra Larvik er med i leirkomiteen.
    Talerne i år kommer fra Skien Misjonsmenighet. Det er Asbjørn Johansen og Jan David Norrman, ungdomspastor.
    Solveig Johansen er også med og har hovedansvaret for sjelesorg og veiledning på leiren.
    Innmeldingsfrist er fredag 20. mars. Øvrig informasjon finnes i en flott brosjyre som Erik Andreassen er ansvarlig for.

Påskens møter

Mens vi er opptatt med påsken... er det vel på plass allerede nå å minne om påskens møter og gudstjenester, selv om de programmessig hører hjemme i neste menighetsblad. Da bladet imidlertid først kommer ut palmesøndag skal du få planen her og nå.
    Skjærtorsdag samles vi til vennefest. En samling, der vi skal møte Herren ved nattverdbordet.
    Etterpå er det anledning til å møte hverandre i en hyggelig fellesskap rundt bordene.
    Langfredag formiddag har vi gudstjeneste. På ettermiddagen inviterer Larvik predikantring på ny til en korsvandring gjennom byen. En vandring som symbolisere vårt felles sentrum og en vandring med bønn for byen. Søndag formiddag, påskedag, markerer vi Jesu oppstandelse med høytids-gudstjeneste.

Neste menighetsblad

Neste menighetsblad kommer ut søndag 5.april. Stoff til dette bladet må være hos pastoren senest onsdag 25.mars.


«Hva har du i din hånd?»

Det var spørsmålet Gud en dag stilte til Moses da han ble kalt til tjeneste. Moses hadde så mange gode argumenter for å være ubrukelig. Da vender Gud oppmerksomheten mot den staven Moses brukte som gjeter. Gjennom denne staven åpenbarte Gud så sin kraft først i ørkenen. Den var i bruk ved flere av de plager Gud sendte over egypterne. Da Israelittene skal over Rødehavet er det den samme staven Moses i tro rekker ut over vannet. Når folket tørster i ørkenen slår Moses på klippen med staven og vann strømmer fram.
    En ganske vanlig stav åpenbarer Guds store makt. Jeg tror de fleste av oss har en lengsel etter at Guds rike skal gå frem.
    Vi ønsker at menigheten skal vokse i modenhet og antall. Så ser vi på oss selv og våre muligheter. Ganske ofte kommer motløshet snikende og man kjenner seg handlingslammet.
    «Hva har du i din hånd?»
    Det spørsmålet står vi overfor også i dag. Og det er Gud som stiller det.
    Vi har våre evner, åndelige gaver, midler, tid, utdanning, jobb, familie og hjem. Hvor mye eller lite vi har, kan vurderes forskjellig, men alle har vi noe i hånden. Nettopp det du har ønsker Gud å bruke. Hver dag får vi utlevere det til ham og han vil åpenbare sin makt og herlighet gjennom det. Det samme gjelder vårt fellesskap. Vi kan stirre oss blinde på alt det vi ikke har. Men problemet er ikke det vi ikke har, men det vi har og hva vi gjør med det.
    Stanley Jones har sagt om den første menighet: «Gud brukte vanlige mennesker til å gjøre uvanlige ting.» Det samme kan skje i dag.
     Ole Hedeman Andersen

Marsprogrammet

Søndag 8. mars
Kl.11.00: Bibelgudstjeneste Ole H. Andersen taler Kort menighetsmøte etter gudstjenesten

Torsdag 12. mars
Kl.19.00: Alpha

Søndag 15. mars
Kl.11.00: Gudstjeneste
Kl.18.00: Aktuell søndagskveld. Gjest: Solveig Johansen. Tema: «Tap og forsoning.» Bevertning

Torsdag 19. mars
Kl.19.00: Alpha

Søndag 22 mars
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ingunn Folkestad Breisten taler. Elever fra Ansgarskolen medvirker.

Onsdag 25. mars
Kl.18.30: Styremøte

Torsdag 26. mars
Kl.19.00: Alpha

Søndag 29. mars
Kl.11.00: Gudstjeneste. Besøk av kristenrussen. Dørkollekt .

Torsdag 2. april
Kl.19.00: Alpha

Søndag 5. april - Palmesøndag
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste med bibelundervisning Nattverd og månedsoffer.