Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for april 1998

Hjemlov

Dagny Olsen sovnet stille inn søndag 29 . mars. Hun ble 88 år gammel. Dagny ble tatt opp i menigheten i 1936. Hun var en glad kristen med et levende vitnesbyrd om sin frelser. Vi vil især minnes hennes store innsats i søndagsskolen, hvor hun var med i 40 år. For mange, langt uten for menighetens rekker, vil hun alltid huskes som tante Dagny. Vi lyser fred over Dagny Olsens minne.

Gratulasjoner

Mary Larsen fyller 90 år
lørdag 18. april. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med salme 108 v. 5: «Stor er din miskunn, til himmelen når den, til skyene rekker din trofasthet,»

Hardis Thorsen fyller 90 år

tirsdag 21. april. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med salme 68,20: « Lovet være Herren fra dag til dag. Gud bærer oss, han er vår frelse.»

Konfirmasjon

Søndag 26. april er det konfirmasjonsgudstjeneste.
De som blir konfirmert denne dagen er :
Øyvind Børven
Kristian Isaksen
Edel Marie Melberg og
Brede Bryn Schreier.

Vi gratulerer dere med dagen og ønsker Guds velsignelse over framtiden.

Neste menighetsblad

Neste menighetsblad kommer ut søndag 9. mai. Stoff til dette bladet må være hos pastoren innen tirsdag 28.april

Menighetsmøte

Det er menighetsmøte søndag 19. april kl.18.00
På dagsorden står følgende saker
1: Referat fra forrige møte
2: Økonomi
3: Referat fra årsmøtene i DNM-SØR og NMU-SØR
4. Valg av representanter til årskonferansen
5. Ungdomsarbeider
6. Økonomisk støtte til Colombia-teamet
7. Tanker fra styret
8. Eventuelt
Det er mulig at det blir en annen rekkefølge på sakene. Se på oppslagstavlen i Misjonskirken.

Jubileumsfest

Lørdag 7. mars var det tid å feire 20 års jubileum for «Lørdagstreffet.». Ca 85 festkledde, glade mennesker hadde meldt seg på. Ragnar Hovland ledet festen på en glimrende måte. «Treffet» har alltid lagt vekt på fellesskapet rundt bordene og slik ble det også denne gangen. Her ble det servert lapskaus, dessert og senere et nydelig kaffemåltid med flott bløtekake. Ekteparet Elisabeth og Helge Lindhjem, akkompagnert av Ivar Rød, gledet med sine fine og sentrale sanger om Jesus. Ruth Hansen leste dikt. Ole H. Andersen holdt andakten. Det var flere hilsener på programmet.
Menighetens formann Nils Børven overrakte blomster og takket, på menighetens vegne, de som tjener i dette arbeidet. Det var hilsen fra tidligere formann Bjørn Larsen som lot tankene vandre tilbake til oppstarten. To av dem som var med å starte opp fikk en spesiell blomsterhilsen. Det gjelder Camilla Fjeldberg og Edle Mathisen.

Misjonskontakt

Gjennom menighetsbladet vil vi spørre om noen kunne tenke seg å bli misjonskontakt. Oppgaven blir å være et bindeledd mellom menigheten og Misjonsforbundets ytre misjonsavdeling. Dessuten håper vi også at denne personen kan ha en jevnlig korrespondanse og kontakt med menighetens misjonærer.

Vårdugnad

Våren står for døren og vårt felles hjem trenger en skikkelig vårrengjøring. Lørdag den 18. april er satt av til dette formålet. I fjor var frammøtet ikke stort. Det bør bli bedre i år. For ytterligere informasjon henvises til oppslagstavlen.

Alpha

25 av kursdeltakerne deltok på weekendsamlingen på Gavelstad hotell fra fredag 27. lørdag 28. mars. Hva består en slik weekendsamling av? Mye god mat. Noen synes nesten det blir for mye???. Fritt samvær, hvor vi møter hverandre på en annen måte. Lattermusklerne får rikelig
med trim. 4 leksjoner hvor undervisningen om Den Hellige Ånd blir vektlagt. For mange åpner det øynene for kristenlivet rikdom. Det er fellesskap i lovsang og en avsluttende samling hvor vi deler nattverden med hverandre. La det være sagt med en gang. Weekendsamlingen var en positiv opplevelse med en god og åpen atmosfære. Vårens Alphakurs nærmer seg sin avslutning. Alphamiddagen
holdes på Nalum eldresenter torsdag 23. april kl.18.30.

Juanito

Nyhetsbrevet fra Jon Arne Hoppestad har kommet. De som har vært innom kirken i det siste, har sannsynligvis fått et eksemplar. Ønsker du brevet tilsendt kan du ta kontakt med pastoren. Her i bladet vil vi formilde videre takke og bønneemnene fra brevet:
Takke-emner
* Trofaste ledere
* De nye ungdommer som har kommet med
* God helse for misjonærene den siste tiden.
Bønne-emner
* Styret og dets medlemmer
* Pastor til menigheten
* At den siste tiden må ledes av Gud på en spesiell måte.

Telefax

Menighetskontoret har fått telefax. Den er installert på det vanlige telefonnummer 33 18 19 15.

Lederråd

Husk lederrådet onsdag 29. april. Det er viktig vi samles for å snakke om felles mål og få planlagt aktivitetene for både sommeren og høsten.

Distriktets årsmøte

Søndre distrikt av DNM hadde sitt årsmøte i Grimstad lørdag 21. mars. Menigheten var representert ved Nils Børven, Hilde og Toralf Øyslebø og Ole H. Andersen. Årsmøtet gav tilslutning til at distriktsstyret arbeider videre med opprettelsen av stillingen som distriktsforstander. Et nytt årsmøtet skal gi denne endelige godkjennelse. Det ble dessuten besluttet at nysatsingsfondet støtter menighetene på Vegårshei og Moflata med opp til 40.000 kr. Erling Eriksen ble gjenvalgt som formann.

Årskonferansen

Lyngdal misjonsmenighet er vært for konferansen som finner sted 21. til 24. mai. For ytterligere informasjon og påmelding henvises til Misjonsbladets utgave for mars måned.


«Jesus død for meg»

Den kjente engelske predikanten, Charles Spurgeon, sa engang:
«Min teologi har etterhvert blitt enkel: Jesus døde for meg!»
Denne setningen er sentrum i påskens begivenhet og sentrum i den kristne tro og forkynnelse.
  Jesu død som historisk begivenhet, er akseptert av alle. Som mange andre i datidens romerrike, led han en grufull død med stor smerter. Ansvarlig for denne ugjerningen var de jødiske ledere og den romersk myndighet. Går vi videre, må ansvaret også deles med folkemengden, som med det avgjørende valget i hendene, ropte :«Korsfest, korsfest!»
  Men vi kan ikke stanse her når det gjelder ansvaret. Også du og jeg er blant de skyldige. Det var våre overtredelser som drev Guds hellige, rene og feilfri sønn til korset.
  Han betalte prisen for våre synder. Jesus døde i mitt sted.
Han opplevde å bli forlatt av Gud for at vi skulle oppleve det motsatte, samfunnet med Gud. Med sin død fjernet Jesus det som skilte oss fra livets skaper.
  Han døde for meg «til mitt beste». Det han vant ved å ta min straff, får jeg i tro lov å ta imot. Hele mitt forhold til Gud og evighet har sitt utspring i en korsfestet frelser.
  «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.» Jesaja 53 vers 5

Ole Hedeman Andersen

April-programmet

Torsdag 9. april - Skjærtorsdag
Kl.18.00: Vennefest, Nattverd og bevertning
Fredag 10. april - Langfredag
Kl.11.00: Gudstjeneste
Kl.17.00: Korsvandring
Søndag 12. april Påskedag
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste
Torsdag 15. april
Kl.19.00: Alphakurs
Lørdag 18. april
Kl.09.00: Vårdugnad i Misjonskirken
Søndag 19. april
Kl.11.00: Familiegudstjeneste, Kirkekaffe
Kl.19.00: Menighetsmøte
Onsdag 22. april
Kl.18.30: Styremøte
Torsdag 23. april
Kl.18.30: Alphamiddag
Søndag 26. april
Kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
Onsdag 29. april
Kl.19.00: Lederråd
Søndag 3. mai
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer
Søndag 9. mai
kl.11.00: Bibelgudstjeneste