Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for mai 1998

Gratulasjoner

Alfhild Mathisen fyller 75 år tirsdag 19. mai. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med salme 73 v 23: « Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet meg om min høyre hånd.»

Hildur Salminen fyller 80 år mandag 25. mai. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med
salme 100,5: «For Herren er god, hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.»

Bryllup

Lørdag 30. mai vies Anette Pedersen og Richard Dolven Nilsen. Vielsen finner sted i Misjonskirken. Vi gleder oss sammen med dere og gratulerer
med den store dagen.

Konfirmasjon

Søndag 26. april var det konfirmasjonsgudstjeneste.
Det ble en samling preget av høytid og fest. Årets konfirmanter hadde blant emnene i undervisningen valgt å presentere «Skapelsen». Mye kreativitet lå bak deres framføring.

Årets konfirmanter (f. v.:) Kristian Isaksen, Øyvind Børven, pastor Ole H. Andersen, Edel Marie Melberg og Brede Bryn Schreier.

Konfirmasjon 99

Neste år finner konfirmasjonen sted søndag 25. april. Innskrivningen finner sted sist i august. Nøyaktig dato og tidspunkt kommer senere.

Menighetsmøte

Det er menighetsmøte torsdag 4. juni kl.19.00. Sakslisten er ikke ferdig. Men noe vet vi allikevel. De som har vært menighetens delegater på årskonferansen i Lyngdal, kommer til å avlegge referat fra forhandlingene og ellers dele inntrykk fra møter og andre samlinger. Dessuten håper styret å være kommet en del videre når det gjelder ungdomsarbeider til menigheten. Den endelige saksliste blir å finne på oppslagstavlen i kirken.

Alpha-avslutning


Asbjørn Hansen leste fra Prøysen


Kjøkkengjengen vartet opp med gryterett. F.v.: Klara Bergmann, Sverre I. Isaksen og Alfhild Mathisen.


Torsdag 23. april var det avslutning på vårens alphakurs.
Ca 60 var meldt på til Alphamiddagen og det ble en flott kveld. Vi startet opp med selve middagen .På menyen sto det gryterett og dessertis. Og det var mat nok til alle !! Etterpå fulgte et program som kan karakteriseres som en «salig blanding». Her var det allsang. Marit Monsen leste dikt. Asbjørn Hansen tok for seg et par fortellinger av Alf Prøysen. Tre av kursdeltakerne ble intervjuet om Alpha. De fortalte om motivene til å begynne på kurset, og hva Alpha hadde gjort med dem. Ole H. Andersen holdt festens tale: «Kristendommen kjedelig, irrelevant og usann?»
Etterpå gikk vi til et veldekket kaffebord med nydelige kaker. Det ble mange samtaler og ikke få av disse gikk på troen og dens betydning for oss.

Det første år med Alpha
Vi har nå lagt de to første alphakursene bak oss. Hva har kurset gitt oss.
75 -80 personer har deltatt eller vært innom på kveldene. Majoriteten har tilhørt Misjonskirken. Noen er aktivt med i andre menigheter. Men det har også vært noen som ikke har et bevisst forhold til menighet.
Igjennom kurset er det mennesker som har:
fått et bevisst forhold til Jesus Kristus
fått en lyst til å tjene Herren i vår menighet
(gjen) oppdaget noen av de fundamentale sannheter
blitt bedre kjent med sine søsken
lyst til å være med i smågrupper
fått prøve nye utfordringer på lederplan
Alle som har drevet Alphakurs over tid sier at det først for alvor «tar av» på kurs 3 eller 4.
Med våre erfaringer og deres, har vi besluttet å fortsette med et nytt kurs til høsten. Sannsynlig startdato er torsdag 10. september kl.19.00.
Årskonferansen
Lyngdal misjonsmenighet er vært for konferansen som finner sted 21. til 24. mai. Temaet for dagene er « Kom og se!» På menighetsmøtet 19.04 ble følgende valgt til å representere menigheten: Hilde Øyslebø, Elisabeth Søyland Ring, Erik Andreassen, Nils Børven og Toralf Øyslebø. Menighetens pastor Ole H. Andersen er også i Lyngdal disse dagene.

Misjonskontakt

I forrige nummer av menighetsbladet søkte vi etter misjonskontakt og nå har vi fått «kontakt». Hilde Øyslebø vil gjerne være bindeledd mellom menighet, forbund og misjonærer. Vi takker deg for villigheten og tror det vil være velsignelse over denne tjenesten.

Telefax fra Colombia

Jon Arne Hoppestad har sendt oss en hilsen over vår nye telefax. Den fungerer!! Vi har trykt opp brevet og det har blitt delt ut ved gudstjenestene. Har du ikke fått denne hilsen kan du kontakte pastor eller misjonskontakten vår.

Teamkonto

Fra høsten har menigheten Trond Andreassen som deltaker på det nye Colombiateam. På budsjettet har vi avsatt et bestemt beløp til dette prosjektet. Nå har vi opprettet en konto til gaver som går utover dette beløpet. Her kan enkeltpersoner og avdelinger være med å støtte. Kontonummer er: 2510.25.52086

Buss til «Liv og vekst»

På «Liv og vekst» stevnet er det innvielse av Colombiateamet søndag 26. juli. Denne begivenheten er så viktig at vi har besluttet å reise til Grimstad for å være med på gudstjenesten. Det blir arrangert bussreise herfra, og påmeldingsliste vil komme på oppslagstavlen

Asbjørn Johansen

Søndag 7. juni inviterer Vestfold krets til stevne i Misjonskirken. Kafeteriaen er åpen fra kl 17.00: Møtet starter kl. 18.00: Hovedtaler blir Asbjørn Johansen, pastor i Skien Misjonsmenighet. Fra Drammen kommer koret, Credo, på besøk. De var også gjester på stevnet forrige gang.

E-post

Misjonskirken har gjennom lang tid vært på internettet med menighetsbladet og en presentasjon av menigheten. Nå er også datamaskinen på kontoret koblet til nettet. Det betyr at vi kan sende og motta elektronisk post såkalt E-post eller E-mail.
Adressen er lmisjons@czi.net.

Til Nesodden

MiBaGo reiser til Nesodden Misjonsmenighet lørdag 9. til søndag 10. mai. De skal besøke barnegospelkoret som var hos oss i fjor.


«Jesus bor i meg»

Førstegangs-begivenheter står i et spesielt lys. De har en evne til å prente seg fast i ens bevissthet. Det gjelder både de positive og negative. Min første minipreken var hentet fra Kolosserbrevet kap. 1 vers 27, og hovedordet var «Kristus blant dere». I min bibel var preposisjonen «blant « byttet ut med «i» og det ble til «Kristus i dere» Bak denne preken lå både en opplevelse og oppdagelse av hemmeligheten i det kristne livet. «Jesus bor i meg».
Altfor sjeldent blir denne sannheten virkelig for oss. Det er så lett å leve videre på gamle premisser. I møte med livets utfordringer er det lett å kapitulere og si til seg selv: «Slik er jeg og slik forblir jeg». Sett fra en side er det jo sant. Det er godt med selverkjennelse - å vite hva som bor i oss av muligheter og begrensninger. Men det er langtfra den fulle sannheten om et Guds barn. Vi må ikke glemme pinsens glade budskap. « Jesus har ved sin Ånd tatt bolig i den som tror» .Han er ikke interessert i bare å være en gjest på besøk. Han ønsker å sette sitt preg på det nye hjemmet. Noen av «møblene» skal kanskje flyttes. Kan hende boligen trenger til en «oppussing»? Ikke nok med at det gamle forandres og får en ny plassering. Noe helt nytt kommer inn.
Nye tanker, ny holdninger, ny kraft, ny kjærlighet
Å bli en kristen og leve som en kristen er intet mindre enn en revolusjon. Vi trenger å se denne sannheten påny og begynne å leve etter den. «Jesus bor i meg»

Ole Hedeman Andersen

Mai-programmet

Søndag 10.mai
Kl.11.00: Bibelgudstjeneste. Kaffe og samtale
Ole H. Andersen taler
Søndag 17. mai
Kl.19.00: Nasjonalfest.
Bevertning
Søndag 24. mai
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Taler: Ragnvald Bø, Porsgrunn
Torsdag 28. mai
Kl.18.30: Styremøte
Lørdag 30.mai
Kl.14.00: Bryllup.
Søndag 31. mai Pinsedag
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Ole H. Andersen taler
Mandag 1.juni - 2. pinsedag
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste i Bøkeskogen
Torsdag 4. juni
Kl.19.00: Menighetsmøte
Søndag 7. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer
Ole H. Andersen taler
Kl.18.00 Stevne for Vestfold krets.
Sted: Misjonskirken i Larvik.
Taler: Asbjørn Johansen. Sang: Credo fra Drammen
Kafeteria fra kl.17.00