Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for juni 1998

Hjemlov

Hardis Thorsen døde onsdag 13. mai. Hun ble 90 år. Hardis ble medlem i menigheten 25. mars 1937. I over seksti år har hun har levet med i menighetslivet. Vi vil minnes Hardis for hennes ærlige og kjærlige ferd i blant oss. Ansgarringen som hun var med å stifte, hadde en særlig plass i hennes hjerte. Våre tanker går til dere som står tilbake med savnet. Vi lyser fred over Hardis Thorsens minne

Gratulasjon

Lørdag 27. juni fyller Klara Bergmann 75 år. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med Salme 37 vers 4: « Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker.»

Bryllup

Onsdag 13. mai ble Aase Nilsen og Rolf Ruud viet i Misjonskirken. Vi gratulerer dere og ønsker alt godt for framtiden.

Intervju med Trond

Høsten 1998 vil et team fra NMU begynne et arbeide i Bogotá i Colombia. Det er NMU´s største satsing hittil. Budsjettet er på 1,2 millioner kroner. Teamet består av 6 ungdommer og blant disse er Trond Andreassen fra Larvik Misjonsmenighet. Trond er 20 år og har vært i militæret 2 år. Det siste året har han vært stasjonert som idrettsbefal i Nord-Norge.
I forbindelse med den snarlige utreise til Colombia har vi stilt Trond noen spørsmål.
— Hva var det som fikk deg til å melde deg til teamtjeneste i Colombia?
— Ifjor sommer følte jeg at jeg skulle gjøre noe annet enn å ta en tradisjonell utdannelse, men jeg visste ikke hva. Og at det akkurat ble teamarbeid i Colombia, syns jeg faktisk er litt rart. Jeg har aldri vært spesielt opptatt av hverken misjon eller Colombia som land, men i løpet av en uke tente jeg veldig på dette. Og etter jeg takket ja til å være med i team, har jeg kjent en ro for det jeg skal være med på. Jeg tror det var bønnen om at Gud skulle bruke meg, som fikk meg til å søke.
— Hva skal du gjøre i Bogotá?
— Teamets arbeidsoppgaver vil i hovedsak være barne— og ungdomsarbeid i menigheter og sosialt arbeid i en barnehage, på en skole og et rehabiliteringssenter for narkomane. Men først og fremst skal jeg være meg selv og det er betryggende. Jeg har ikke vært på team før og har verken studert kristendom eller opparbeidet meg stor kristen ledererfaring, men jeg har et ønske om å være et godt medmenneske. På den måten tror jeg også jeg best kan dele vitnesbyrdet mitt om Jesus.— Hvilke forventninger har du ?
— At det arbeidet vi skal gjøre kan bety noe for enkelt mennesker, og at noen får oppleve et nytt liv ved hjelp av menighetene i Bogotà. Og så forventer jeg å stotre og lete en god stund etter de rette spanske glosene.
— Colombia er et av verdens mest kriminelle land. Gjør du noen tanker om dette?
Jeg klarer ikke helt å forestille meg det. Hva vil det si for dagliglivet? Ikke så mye håper jeg. Men noen ganger blir jeg litt engstelig. « Et av verdens mest kriminelle land» skremmer litt.
— Kan vi i Misjonskirken være til hjelp for deg i denne perioden?
— Jeg tror det viktigste dere kan gjøre, er å være i forbønn både for hver enkelt i teamet og for arbeidet i Bogotá. Men også for familien min, slik at de kan føle ro og trygghet. Og så blir jeg helt sikkert glad dersom dere sender en hilsen i ny og ne. Litt kontakt med Larvik vil friske opp på tilværelsen.

Teamkonto

Vi minner om kontoen som er opprettet får å støtte Trond i tjenesten i Colombia. Den har følgende nummer: 2510.25.52086

Buss til «Liv og vekst»

Som nevnt i forrige blad vil vi arrangere busstur til avslutningsgudstjenesten på «Liv og vekst» søndag 26. juli. Denne formiddagen innvies Colombiateamet. Det vil være påmeldingsliste på oppslagstavlen i kirken. Prisen for voksne er kr 60,- For barn og ungdom, under utdannelse; kr 30,-

Skautvedt — menighetens perle ved Farris

I mai måned er det 25 år siden menigheten med sin daværende formann, Oscar Olaussen, i spissen, gikk til innkjøp av Skautvedt fra Treschow-Fritzøe.
I alle disse årene er det nedlagt enormt mange dugnadstimer for å få stedet i en slik forfatning som det nå er. For enkelte har det å reise til Skautvedt på dugnad, blitt en naturlig del av ukens gjøremål. Fellesskapet blant dugnadsgjengen har vært og er meget godt, og når vi ser på hva de har fått til, bl.a. med nybygg og låve, da er det bare og ta av seg hatten! Finansieringen av alt som er gjort deroppe, har Skautvedtskomiteen løst selv, og i liten grad belastet menighetens økonomi. Selv om «de store takene» på Skautvedt snart er ferdig, så vet vi at stedet trenger vedlikehold for ikke å forfalle. Derfor vil det i tiden framover være behov for frivillige arbeidere til dette.  Om du ikke har vært på Skautvedt på en stund, anbefaler vi deg å ta en tur i sommer, for å se hvor fint stedet har blitt, nå som låven står ferdig.
  Så et lite ønske til slutt! Inne i låven skulle vi gjerne ha satt opp et par bordtennisbord, og vi ønsker oss også et keyboard
(elektrisk piano) til stedet. Dessverre har ikke økonomien strukket så langt for å få dette på plass, men om det er noen i menigheten som kan tenke seg å gi sitt bidrag til dette, hadde en slik gave vært kjærkommen.
Hilsen Skautvedtkomiteen

Skautvedt: Vårt kjære leirsted gjennom 25 år er blitt virkelig flott, takket være den trofaste dugnadsgjengen.Her er låven som nå er restaurert.

Sankthansfeiring

Også i år blir det sankthansfest på Skautvedt. En arbeidsgruppe fra de forskjellige avdelinger har ansvaret for kveldens program.
Det blir sang, lek, grilling og om været holder, også bål. Erik Andreassen holder andakten. Senere på kvelden er det et arrangement for ungdom.

Skautvedtsamlingene

I år vil vi påny samles på Skautvedt en del søndag ettermiddager i løpet av sommeren. Andaktene er kl. 18.00, men det er åpent fra kl.16.00. Her møtes vi til et fritt og uformelt samvær.

Sommerferie

Pastoren har sommerferie fra mandag 29.juni til søndag 19. juli.

«Kjøp den rette tiden!»

«Tid er penger» Dette ordet er typisk for vår kulturs forståelse av tid og pengenes betydning. Paulus kombinerer tid med å kjøpe « så dere kjøper den rette tid « Efeserbrevet kap. 5 vers 16.
  Men jeg tror han vil si noe annet. Det vi kjøper har verdi. Tiden er verdifull for oss. Innen denne rammen leves livet. Lengden vet vi intet om. Vi har ingen garanti for det neste minutt. Den tid som har gått, kommer ikke tilbake. Det som er gjort i den, kan ikke forandres. Ofte kommer tanken på å fastfryse de gode timer, men det er en umulighet. Du har sikkert gjort deg mange tanker om det samme. Møtet med tiden oppleves forskjellig
  Piet Hein har skrevet et par linjer om dette:

De dager hvor man intet når
føler man at tiden går.
De dager da ens virke flommer
da føler man at tiden kommer.


Tiden er verdifull, men hvordan skal man kjøpe den, og hva skal man kjøpe med? Her nytter det ikke med penger!. Disse ordene er satt inn i en sammenheng der det tales om å leve klokt og å forstå Herrens vilje. Det vi investerer i tiden, er våre liv. Den kan ikke kjøpes med noe annet. Vi kjøper tiden rett når vi lærer å forstå Herrens vilje og lever etter den. Ikke alle tider er til det samme. Derfor taler Paulus om å kjøpe den rette tid. Det er en tid til å så og en tid til å høste — en tid til latter og en tid til gråt. Det er tider der vi skal tale — det er tider til å tie. Ordet sier også at det gis spesielle anledninger der man må være våken og satse med sin investering. For om ikke dette gjøres kan den gunstige muligheten ikke kjøpes igjen.
  Kjøp derfor dagen i dag med dens muligheter! Lev helt og fullt.

Ole Hedeman Andersen