Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for juli/august 1998

Sankthansfeiring

Tradisjonen tro var feiringen av Sankthans lagt til Skautvedt.
Til tross for fuktig luft og truende skyer var frammøtet veldig bra. Vert for kvelden var Rolf Bøe og etter velkomst gikk grillingen i gang. Andaktsstunden var helt og holdent lagt i ungdommens hånd. De vartet opp med friske og gode lovsanger og en flott andakt av Erik Andreassen. Etterpå var det leker for barn og senere konkurranser for hele familien.
Kl. 21 benket mange seg, forventingsfylte og spente, i den nyrestaurerte låven. Her var det ordnet med en provisorisk storskjerm. Norge skulle møte Brasil, og vi skulle være med. Det ble et par timer med utrolig spenning og stor jubel da Norge vant.

Turoperatør?

Lørdag 14. juni var «Formiddagstreffet» på dagstur til Sundvollen. Tirsdag 18. august er det en ny tur. Denne gangen er målet Vegårtun leirsted. Vi gleder oss over reiselysten og det gode fellesskapet. Diktet på andaktssiden i menighetsbladet ble lest ved starten den 14 juni og vi synes at disse tankene burde deles med alle bladets lesere.

Jon Arne Hoppestad

Vår misjonær, Jon Arne Hoppestad, er hjemme på ferie denne sommeren. Vi gleder til å se ham igjen. Jon Arne taler ved gudstjenesten søndag 9. august.
Fra høsten flytter han fra Barranquilla til Bogotá og får et særlig ansvar for NMU-teamet.

«Liv og vekst»

Brosjyren til Misjonsforbundets store sommerstevne «Liv og Vekst», har kommet. Fra denne har vi «sakset» følgende velkomst:
Velkommen til glade dager i Grimstad!
Vi håper du i år vil legge årets sommerferie innom det blide sørland, og få med deg Liv & Vekst, Misjonsforbundets årlige store sommerstevne i Grimstad 21. - 26.juli. Vi tror det blir rike dager med åndelig føde, fornyet inspirasjon og nytt pågangsmot for tjeneste i Guds rike. I år fokuserer vi på menighetens fornyelse og indre liv, og vårt kall til å nå ikke-kristne med evangeliet, både her hjemme og blant unådde folkeslag. Som en del av Liv & Vekst arrangerer NmU Mission: Possible - treningsleir for ungdom, og et eget Barneliv & Vekst for de mellom 3 og 15.
På gjensyn!
  Søndag 26. juli blir det innvielse av Colombia-teamet, blant deltagerne er Trond Andreassen fra vår menighet. Derfor har vi ingen gudstjeneste i Misjonskirken og oppfordrer alle til å ta turen til Grimstad for å være med. Er oppslutningen stor nok, arrangeres det busstur fra Larvik søndag morgen. Siste frist for påmelding er søndag 5. juli.

Samlingsfesten

Samlingsfesten er søndag 23. august. I år blir den spesiell. Vi skal ta avskjed med Trond Andreassen og på en særlig måte be for ham og hans tjeneste i Colombia. Fra prosjektgruppen for NMU-teamet vil Inger Håøy Brå delta.

Innskrivning

Onsdag 26. august kl.17,30 er det innskrivning for de som skal gå til konfirmasjonsforberedelse i Misjonskirken. Undervisningen er åpen for alle i den aktuelle aldersgruppen. Det er altså ikke nødvendig med medlemskap i Misjonsmenigheten. Opp gjennom årene har flere ungdommer fra speidern og annet ungdomsarbeid, benyttet seg av denne muligheten. Konfirmasjonsgudstjeneste er planlagt til søndag den 25. april 1999.

Ungdomsarbeider

På menighetsmøtet torsdag
4. juni fikk styret fullmakt til å jobbe videre med å finne en ungdomsarbeider i 100% stilling.
Når dette lykkes, vil det bety en økonomisk løft vi alle må være med å bære. Endelig kallelse og ansettelse vil skje etter et nytt menighetsmøte

Ledere til ungdommen

Denne høsten reiser tre ungdommer som har stått sentralt i ungdomsarbeidet. Der er Aslaug Irene Halden, Maria Sætre Andersen og Sigmund Nøstrud. Aslaug har fått jobb dels som lærer på en folkehøgskole og dels sekretær i Indremisjonen. Maria og Sigmund skal videreutdanne seg. Vi vil si dere takk for stor og helhjertet innsats og ønsker dere Guds velsignelse over fremtiden.
Disse etterlater seg noen huller som ikke automatisk fylles. Både Treffpunkt og Speidertroppen kjenner på ledermangel. Her i menighetsbladet skal det lyde en sterk oppfordring til å være med i bønnen «at høstens Herre må drive arbeidere ut til sin høst».
De som først våget å be denne bønnen, opplevde å bli blant arbeiderne selv. Der er mulig at du som leser dette er en del av Guds svar. Vent derfor ikke med å svare «ja!»

Menighetsmøte

Det er planlagt menighetsmøte torsdag 3 september. Sakslisten kommer i august . Sett av kvelden allerede nå. Disse møter er av stor viktighet for menighetens fremtidige virke

Lederråd

Det skal også her minnes om første lederråd etter ferien. Det finner sted onsdag 26.august
kl.19.00.

Alphakurs til høsten

Til høsten vil det bli et nytt Alhakurs. Erfaringene med de to tidligere kurs er så positive at vi har stor lyst til å fortsette.
Kurset starter opp torsdag 10. september og påmeldingsliste vil komme på oppslagstavlen fra august. Er det noen du kunne tenke deg å invitere er det brosjyrer å få i kirken.

Loppemarked

Vi skal ha loppemarked i en av hallene på Hovlandbanen lørdag 12. september. Reservér
allerede denne dagen nå og gjerne noen av dagene i forkant. Har du lopper å bidra med kan du ringe på følgende telefonnumre:
33 18 53 71, 33 11 67 39,
33 13 12 40 og 33 11 42 63.

Menighetsweekend

Tønsberg misjonsmenighet har invitert oss med på menighetsweekend 2. til 4 oktober. Stedet er Vegårtun. Mer om dette i neste menighetsblad

Kassetter

Alle taler fra gudstjenester og møter bli tatt opp på kassett. Ønsker du å låne en av disse, ta kontakt med Sverre Isaksen .

Korrekt adresse:

Misjonskirkens e- post adresse i menighetsbladet har dessverre vært feil Her kommer den rette: lmisjons@c2i.net

Sommerferie

Pastoren har sommerferie fra mandag 29.juni til søndag 19. juli. Dessuten deltar han på «Liv og Vekst» fra fredag 24 til søndag 26. juli.


Vær oppmerksom!


«Vær oppmerksom på dine tanker,
for de blir til ord.

Vær oppmerksom på dine ord,
for de blir til handlinger.

Vær oppmerksom på dine handlinger,
for de blir til vaner.

Vær oppmerksom på dine vaner,
for de blir din karakter.

Vær oppmerksom på din karakter,
for den blir din skjebne.»


Juli

Søndag 5. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Månedsoffer. Aslaug Irene Halden taler.
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansvarlig: Søndagsskolen
Søndag 12. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Taler: Nils Børven
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansvarlig: Speiderne
Søndag 19. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Taler: Inger Johanne Borgen
Søndag 26. juli
kl.11.00: Vi deltar på "Liv og Vekst". Avslutningsgudstjeneste med utsendelse av Colombia-teamet.
NB! Ingen gudstjeneste i Misjonskirken.

August

Søndag 2. august
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansvarlig: Treffpunkt
Søndag 9. august
kl.11.00: Gudstjeneste. Jon Arne Hoppestad taler
kl.17.00: Vestfold krets - Samling på Skautvedt. Andakt: Inger Håøy Brå. Ansvarlig: Styret
Søndag 16. august
kl.11.00: Skautvedtdag. Gudstjeneste. Variert program for hele familien. Grill
Søndag 23. august
kl.18.00: Samlingsfest. Utsendelse av Trond Andreassen til Colombia. Bevertning
Onsdag 26.august
kl.19.00: Lederråd
Søndag 30. august
Kl.11.00: Gudstjeneste