Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for november 1998

Hjemlov

Lørdag 19. september døde Thoralf Strøm. Han ble ble 84 år gammel.
Thoralf har vært med i misjonsmenigheten siden 1936 og trofast levd med dens liv. Vi vil minnes Thoralf for hans lune glimt og det glade og takknemlige vesen.
Våre tanker går til deg Margit, som har mistet en kjær ektemann.
Vi lyser fred over Thoralf Strøms minne.

Åpne dører

Onsdag 11. november kommer Per Birkeli fra «Åpne dører» på besøk.
Han skal vise filmen «Fanget i kryssilden». Den er et såkalt dokumentardrama med handlingen hentet fra Mexico, Peru og Colombia. Vi får se på en meget gripende måte hvordan kristne i Latin-Amerika blir utsatt for brutal forfølgelse.
Det blir dessuten informasjon og en mulighet til å støtte «Åpne dørers» arbeid i form av en kollekt.

Inivitasjon

Skautvedtkomiteen inviterer til en hyggekveld på Skautvedt
lørdag 14. november kl.19,00, for «de over 40», hvor fellesskapet står i sentrum. Ta en titt på oppslagstavlen i kirken. Der finner du det du trenger av informasjoner om denne kvelden.

Konfirmantweekend

Den årlige konfirmantweeekend på Vegårtun er i år fra fredag 13. til søndag 15. november. Menighetens konfirmanter og pastor deltar på leiren.

Insprasjonskveld

Søndag 22. november er det inspirasjonskveld. Gjester blir Steven Kasanpawiro og Ole Anders Helgeland. Steven kommer fra Surinam, men er nå bosatt i Sandefjord. Han er en dyktig sanger og låtskriver og har nylig gitt ut sin første CD. Ole Anders,dyktig gitarist, kommer fra Kragerø, men studerer nå i Horten. Begge var på besøk i menigheten lørdag 19. september. De få som var til stede da, opplevde flott sang med åndelig tyngde. Det er derfor en glede å invitere disse to tilbake til inspirasjonskvelden.

Lederkonferanse

DNM Sør innbyr til lederkonferanse på Vegårtun 27.- 28 november.Blant talerne er Solveig og Asbjørn Johansen og Sveinung Lorentsen.

Ansgarmesse

Angsarringen har sin julemesse torsdag 3 og fredag 4 desember. Overskuddet fra denne går til Ansgarskolen i Kristiansand og menighetens arbeid. Menighetens medlemmer oppfordres til å støtte messen. De siste årene har salg av småkaker vært en god inntektskilde. Hvis noen kan bidra med slik bakst, så ta kontakt med Ansgarringen leder Solveig Sundby Thorsen

Kvinneseminar

DNM´s kvinnekomite inviterer jenter, damer, kvinner i alle aldre til kvinneseminaret ´99 fra 22. til 24. januar. Møtene holdes i Filadelfia, Oslo. Temaet er « Se jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge.» Blant talerne er Ylva Eggerhorn. Hun er svensk forfatter og poet med et profetisk blikk. Hun er 50 år. Helt siden Jesusvekkelsen først på syttitallet har hun vært en markant skikkelse i svensk kristenliv.Påmeldingsfristen er mandag 14. desember.

Romaniahjelpen

Fra september måned har Romaniahjelpen vært på plass i Misjonskirken på tirsdagene. Da den første traileren gikk etter tre innsamlingsdager kunne vi sende med over 80 pakker med klær. Nå nærmer julen seg og neste transport er 3. desember. Klær mottas fortsatt med stor glede. og transportutgiftene er 70 kr pr eske. Til jul er det mulig å kjøpe en spesiell julepakke. Den koster 250 kr. Pengene leveres i kirken til Romaniahjelpen og så vil de som arbeider i Grenlandsaksjonen kjøpe inn varer og fylle eskene med mye godt. Den trailer som kjører i desember måned er nummer 100 siden starten julen 1989. Dette jubileum vil bli markert med en konsert i Skien den 18. desember.

Nytt fra Colombia

Nyhetsbrev nr. 3 fra Colombia har kommet. Hvis ikke du får det tilsendt selv som teampartner kan du få et kopi i Misjonskirken ved henvendelse til misjonskontakt Hilde Øyslebø eller Ole H. Andersen.
I avslutningen av brevet er det
Takkeemner:
- takk for at vi har blitt tatt godt imot og fått et fint hus å bo i
- takk for Pactos arbeid i Colombia og alle mennesker som har blitt forandret gjennom dette
Bønneemner:
- be om at enheten i teamet skal bli bevart
- be om Guds ledelse i valg av arbeidsoppgaver
- be for landets ledere og styresmakter.
Trond Andreassen og Nmu-teamet har fåt egen e-postadresse. Den er nmuteam@andinet.com

Fri

Menighetens pastor har weekendfri fra fredag 4. desember til søndag 6 desember

Valgkomiteen

Årsmøtet nærmer seg. Oppgaver og ansvar skal fordeles. Valgkomiteen skal i gang med sitt «vanskelige « arbeid. Jeg har en drøm: at mennesker skulle få lyst til å tjenne Herren innen rammen av Larvik Misjonsmenighet. At menighets-engasjementet skulle bli mer enn en tung plikt. Går du med slike tanker og gjerne vil stille deg disponibel, så legg en hilsen i forslagskassen i kirken. Det kan gå på noen av de oppgaver som skal fylles i forbindelse med årsmøtet. Det kan også hende du går med tanker om tjeneste i en fornyet form.

XLíNT night

Du har kanskje sett plaketten og lurt på hva dette er for noe.
Det er samling for ungdom en lørdagskveld i måneden. Første samling fant sted lørdag 24. oktober. Over femti kom til første «nighten». Flott initiativ. Vi ønsker dere Guds velsignelse over fortsettelsen.Å høre Guds stemme

Lille Stine og mamma skulle ta nattoget for første gang. De fikk tildelt en kupè, hvor lille Stine ble plassert i den underste sengen, mor fikk den midterste, og en ukjent dame hadde den øverste. Etter at de hadde slukket lyset spurte lille Stine, «Mamma, tror du pappa sover nå?» «Ja, det gjør han helt sikkert», sa moren. Etter en liten stund spør lille Stine igjen: «Mamma tror du bestemor sover nå?» «Ja, hun sover nok godt i sengen sin», svarte moren. Igjen spør lille Stine: «Mamma, tror du bestefar sover?» «Han sover helt sikkert han også, og det må du nå også,» svarte moren. Lille Stine ble stille en liten stund, så spør hun igjen: «Mamma, tror du pus sover nå?» Da hørte hun fra øverste seng: «Ja, ja, ja, faren din sover, besteforeldrene dine sover og pusen din sover, og det skal du også.» Lille Stine ble helt stille en liten stund, så hvisker hun forsiktig til moren sin, «mamma, var det Gud?»
For lille Stine var Guds stemme noe ukjent hun aldri hadde hørt før. På samme måte som det var for Samuel når Gud kalte på ham i 1.Samuelsbok kapitel 3. «Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham». Fire ganger ropte Herren på Samuel før han forsto at det var Gud som ropte på ham.
Har Gud sluttet å åpenbare sitt ord for oss i dag, har han sluttet å tale til oss? Nei, overhodet ikke. Vi lever i en stresset hverdag med mange gjøremål. Vi er på jobb, skal pusse bil og båt, jobbe på hytta, slappe av med TV og musikk. Vi har alltid noe finne på. Ikke at alt det ovenfornevnte er negativt, men ofte kan disse tingene være med å stresse opp hverdagen vår slik at Gud ikke får «kontakt» med oss. Gud oppfordrer oss i salme 46 å stanse opp, og innse at han er Gud. Han oppfordrer oss til å ta oss tid til ham, slik at vi kan høre hva han har å si til oss i dag.
«Men den som kommer inn gjennom døren, er hyrde for sauene: Vaktmannen åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn ogfører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner hans stemme.» Johannes 10, vers 2-4.

Espen Elvethon
<

Novemberprogrammet

Søndag 1. november
Kl 09.30: Morgenbønn
Kl 11.00:Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer
Kl 18.00: Misjonsstevne i Horten. Øyvind Berberg taler. Kafeteria fra kl.17.00

Onsdag 4. november
Kl 19.00:Lederråd

Torsdag 5. november
Kl 19.00:Alphakurs 7

Søndag 8. november
Kl 17.00:Familietime

Onsdag 11. november
Kl 19.30:Besøk fra «Åpne dører» ved Per Birkeli. Filmen: « Fanget i kryssilden»

Torsdag 12. november
Kl 19.00:Alphakurs 8

Søndag 15. november
Kl 11.00:Gudstjeneste. Taler: Helge Berg Sørensen

Torsdag 19. november
Kl 19.00:Alphakurs 9

Søndag 22. november
Kl 11.00:Gudstjeneste
Kl 18.00: Inspirasjonskveld. Sang: Steven Kasanpawiro og Ole Anders Helgeland

Torsdag 26. november
Kl 19.00:Alphakurs 10

Søndag 29. november
Kl 11.00:Gudstjeneste. Espen Elvethon taler.

Torsdag 3. - fredag 4. desember:
Ansgaringen julemesse

Torsdag 4. desember
Kl 18.30:Alphamiddag

Søndag 6.desember
Kl 09.30:Morgenbønn
Kl 11.00:Gudstjeneste. Månedsoffer .Espen Elvethon taler.