I et større perspektiv
For en del år siden reiste frem og tilbake over Skagerak et par ganger i løpet av et døgn. En av gangene var med fly. Da jeg satt på flyet og så ned på havet og en av ferjene, kom tanken til meg. «Så forskjellig opplevelsen av den samme strekningen kan være.» Fra vinduet i flyet kunne jeg se kysten av Norge. Danmark forsvant for et øyeblikk siden. Nede på båten kunne man bare se havet, og det ville fortsatt gå en stund før man kunne observere den første kyststripen. Fra høyden ble reisen opplevd i et annet og nytt perspektiv.
Hverdagen med dens mange gjøremål kan lett fortone seg som uten mål og mening. De mange oppgaver som skal løses gjør at perspektivet undertiden blir borte.
Over vår livshistorie, ja hele menneskehetens, hviler ordene: «Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren., han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.» Johs. åp. 1,8
Alt liv, også mitt, har sitt utspring hos ham. Alle ting har sitt mål i ham. Han var den første som talte, og han er også den som har det siste ordet i en kaotisk verden. Fra min lille båt kan jeg ikke alltid se dette. Men Bibelens budskap løfter meg opp så jeg får det rette perspektivet. Jeg må ikkeglemme den store sammenhengen for da kan jeg miste det viktigste. Jeg er skapt av ham og han er målet for mitt liv. På de grå hverdagene med de mange «små» og «triste» opgavene, vil jeg hvile i troen på at han er nær også denne dagen. For han er ikke bare den som var og den som kommer, men han er også den som er.. Det gjelder også i dag.
Ole Hedeman Andersen

Styret
Etter konstituering på styremøtet 3. februar er arbeidsoppgavene fordelt på følgende måte:
Formann: Nils Børven
Viseformann: Sverre Isaksen
Kasserer: Terje Olafsen
Leder for lederråd og medlem av valgkomiteen: Eva Gundersen Bøe.
Sekretær: Einar Engvolden
1. vara: Erik Andreassen og 2. vara: Mari Saubø møter fast til styremøtene.


F.v.: Terje Olafsen, Toralf Øyslebø, Einar Engvoldsen, Eva Gundersen Bøe, Erik Andreassen, Mari Saubø, Sverre Isaksen og Nils Børven.


Tilbakeblikk
Februar måned har vært preget av besøk. Helgen 5 -7. februar var Geir Johannesen gjest. Han hadde med seg et team på 5 ungdommer. Møtene fredag og søndag og seminaret lørdag ettermiddag var inspirerende og utfordrende. Lørdag fikk vi en smakebit på et undervisningsopplegg man har startet i Salem, Kristiansand. Hovedtemaet er «Utrustet til tjeneste».
Fredag 12. til søndag 14. februar var det nytt besøk fra Kristiansand. Gjestene var et team fra Ansgarskolen.
De deltok på ungdomssamlinger fredag og lørdag og var med på NMU-gudstjenesten og et kveldsmøte søndag. Det var veldig inspirerende å møte ungdom som er tent i brann for Jesus.


Fire dansker! Ole Hedmann Andersen flankert av tre ungdommer fra Ansgarskolen.


Konsert
Fredag 12. mars blir det konsert i Misjonskirken. Det er Ungdomsteamet fra Kristiansand. som kommer på besøk. Koret er tverrkirkelig og består av ungdommer fra flere menigheter. Blant medlemmene. finner vi Stine Borgen Nilsen fra vår menighet. Ungdomsteamet var på besøk våren 1996, og det var en flott opplevelse både å se og høre det. Repertoaret spenner vidt, og det er ikke en konsert bare for ungdom. Det blir ingen entré, men en kollekt ved utgangsdøren.

Hjemlov
Edith R. Olavessen døde lørdag 13. februar. Hun ble 92 år gammel. Edith ble tatt opp i menigheten i 1928. Ved sin død var hun det medlem som hadde vært med lengst. Misjonskirken var det åndelige hjemmet for Edith. Hun levde trofast med i menighetens liv. Ansgarringen hadde en særlig plass i hennes hjerte. Gjennom sin stille og fine fremferd vant hun seg venner overalt.
Våre tanker går til dere som har mistet en kjær mor.
Vi lyser fred over Edith Olavessens minne.

Fellesskapskveld
Som bekjent blir det intet Alphakurs denne våren. I stedet vil noen av torsdagene bli brukt til fellesskapskvelder. Den første fant sted torsdag 18. februar. På programmet sto det vitnesbyrd, lovsang, bønn og fellesskap rundt kaffebordet. Det var en fin samling og lover godt for de kommende. Det er viktig at vi tar oss tid til å komme sammen til gjensidig inspirasjon. Gud har betrodd den enkelte noe som er verdifull for fellesskapet. En fellesskapskveld er en mulighet for dette. Planlagte fellesskapskvelder i denne måned er 11. og 25. mars.

Dåp
Det blir dåp ved gudstjenesten søndag 14. mars. I skrivende stund har vi to kandidater. Men det er ennå ikke for sent å melde seg på. Kontakt menighetens pastor snarest.

Kvinnemøte
Kvinnekomiteen inviterer til samling fredag 26. mars kl.19,00 Denne gangen har man valgt å bruke lokale krefter.

Nytt fra Colombia
Nyhetsbrev nr 1 1999 har kommet. Alle teampartnere har fått tilsendt denne hilsen. Vi har trykt opp eksemplarer som ligger til utdeling i Misjonskirken.
Bogota ligger utenfor det området som ble rammet av jordskjelvet i januar måned. Vår utsendte medarbeider Trond Andreassen har det bra. I Normandia menigheten er han med i ledergruppen for ungdom og lovsangsteamet. Sammen med Gordon Valen har han to mandager vært med på rehabiliteringssenteret. Foreløpig bidrar Trond og Gordon med idrettsaktiviteter. Det er en glimrende måte å skape kontakt på. Etterhvert skal de også ha bibelundervisning.
Fra nyhetsbrevet tar vi med avslutningen: « Vi har altså kommet godt i gang og ser store muligheter for at vi kan vise flere mennesker hvem Jesus er. Likevel er det vanskelig noen ganger, og innimellom føler vi oss veldig små. Vær med å be om at vi skal ha Jesus i sentrum for alt vi gjør, det er den eneste måten å se mennesker forandret på. Til slutt en gledesmelding: i løpet av de siste to ukene har rundt 40 mennesker blitt frelst i Normandia. Vi synes det er stort å få være med på dette.
Hilsen teamet

Colombiakonto
Vi minner om menighetens konto til Colombiateamet.
Det er 2510.25.52086

Bryllup
Jon Arne Hoppestad har giftet seg. Lørdag 5. mars ble han viet til sin Oriana. Vi gratulerer på det hjerteligste og ønsker Guds velsignelse over hjem og fremtid.

Predikantstevne
Misjonsforbundets predikanter og misjonærer har sitt årlige stevne fra mandag 8. mars til torsdag 11. mars. Stevnet vil sette fokus på pastoren som leder. Blant foredragsholderen er Martin Cave leder av Stavanger Indremisjon, og Gunnar Jeppestøl, forstander i pinsemenigheten Filadelfia, Vennesla.
Misjonskirkens pastor er med på samlingen som også i år er lagt til Ansgarskolen i Kristiansand.

Pensjonistleir
Også i år arrangeres det pensjonistleir på Vegårtun. Det første tilbudet har kommet.
Fra 10-15. juni ledes leiren av Ivar Jahrstein Skien. Påmeldingen skjer til ham. Blant de medvirkende er Odd Tybakken, Else og Leif Ingebrigtsen.

Forbønn for Kongo
I den senere tid har nødrop fra brødre og søstre i Kongo nådd oss. Rapportene handler om hemningsløse overgrep på sivilbefolkningen. Den kongolesiske kirke er på en særlig måte gjenstand for regimets voldelige maktmisbruk.. Kirker er plyndret, pastorer og evangelister er brutalt skutt ned, og kirkens ledere har måttet holde seg i skjul.. Vi er blitt oppfordret til å be for Kongos folk, til å påvirke opinionen og det internasjonale samfunn. Det Norske Misjonsforbund har sendt ut pressemelding og brev til regjeringen i Norge, Sverige og Frankrike.
I flere år har vi vært involvert i freds- og forskningsarbeid under aksjonen «La Kongo leve» og vi må fortsatt være beredt til å støtte. Kongos sak er også vår sak.
Søndag 28. mars får Misjonsmenigheten i Tønsberg besøk av Karl Fredrik Kittilsen.
Han bringer siste nytt fra Kongo i form av tale og lysbilder.
Vi er hjertelig velkommen. Møtet begynner kl.18.00MARS-programmet

Onsdag 3. mars
Kl.18.30: Styremøte

Søndag 7. mars
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd .

Søndag 7. mars
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd .Månedsoffer
Ole H. Andersen taler

Torsdag 11.mars
Kl.19.00: Fellesskapskveld

Fredag 12.mars
Kl.20.00 Konsert med Ungdomsteamet fra Kristiansand

Søndag 14.mars
Kl.11.00: Gudstjeneste. Dåp.
Ole H. Andersen taler

Onsdag 17. mars
Kl.18.30: Ansgarringen

Lørdag 20. mars
Kl.11.00: Formiddagstreff

Søndag 21.mars
Kl.18.00: Møte
Ole H. Andersen taler

Torsdag 25. mars
Kl.19.00: Fellesskapskveld

Fredag 26. mars
Kl.19.00: Kvinnemøte

Søndag 28. mars Palmesøndag
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Ole H. Andersen taler