I en mesters hånd
For 30 år siden sto jeg i et lite verksted et sted i Valdres.
William, en pottemaker. var i gang med arbeidet sitt. En leirklump lå på dreieskiven. Med enkle trykk formet han en vidunderlig vase. Tankene gikk til mine egne forsøk i formingstimene. Ideene i hodet, var som de skulle være, men det var så vanskelig å få dem ut i fingertuppene og skape det man ville. Nå så jeg hvordan William arbeidet. Det virket nesten som trolldom. Her var en kunstner i aktivitet. En dag for over 2500 år siden stod profeten Jeremia og så på den samme aktiviteten, og Gud talte til ham: «Som leiren i pottemakerens hånd er dere i min hånd.» Jer. 18,6
Den kristne er på Guds dreieskive, og skal være der hele livet.
Den store kunstneren har en plan med hver eneste en av oss. Bak alt han gjør i våre liv, ligger en skapende tanke. Med sine kjærlige og faste hender ønsker han å forme. Går det i stykker på grunn av vår svakhet, ja, da begynner han igjen.
Det er allikevel er forskjell på leiren og oss. Pottemakeren kan gjøre med leiren som han vil. Vi derimot, har fått en fri vilje som Gud respekterer fullt ut. Derfor må vi selv velge om vi ønsker å være på dreieskiven. Det er her mesteren har sine største problemer. Jeg tror at vårt største behov i dag er en fornyet innvielse en utlevering til ham som har planer med våre liv. Legg deg på mesterens dreieskive på ny og du skal kjenne hans kyndige og kjærlige hånd
Ole Hedeman Andersen

Weekend på Skautvedt
På initiativ fra en av bibelgruppene var det menighetsweekend på Skautvedt lørdag 8. til søndag 9. mai.
Det ble en vellykket weekend. På lørdagen var det en nydelig vær,og det setter sitt preg på det meste. Seminaret med Ommund Rolfsen var veldig bra. Det var ikke tradisjonell enveis- kommunikasjon. Samtalen fikk mye plass. Viktige sider ved menighetens liv og vekstmuligheter ble berørt. Grunntonen i samlingene var positiv. Fellesskapet rundt måltidene har alltid vært av stor betydning for Guds folk.. Slik var det også denne gangen. Hjemmelagd smørbrød var godt å forsyne seg med ,og det var mye kos rundt grillen senere på ettermiddagen. Kontrasten rent værmessig, var stor da øynene ble åpnet søndag morgen. De nydeligste snøfnugg dalte ned fra himmelen denne vårmorgen. Det hindret dog ikke mange fra å komme til gudstjeneste på Skautvedt. Rita Pedersen ledet med kyndig hånd en variert og spennende gudstjeneste. Her var det musikk, duett-sang, dikt, nattverd og forkynnelse Kort sagt det ble en inspirerende gudstjeneste. Det skal her i bladet lyde en takk til bibelgruppen som tok initiativet og sørget for en god gjennomføring av denne weekenden.

Ommund Rolfsen var foredragsholder på seminaret på lørdagen Barna ble tatt spesielt hand om, og de koste seg.

Vi spiste ute... Og vi spiste inne.En fin kvartet: Wenche, Rita, Kaare og Ole.


Menighetsmøtet
Det var menighetsmøte torsdag 6. mai. Det var møtt frem 38 av menighetens medlemmer.
Einar Engvoldsen redegjorde for menighetens økonomiske stilling.
Utgiftene er omtrent som budsjettert. Kollektene ligger imidlertid 20.000 kr under.
Menigheten har fått fire søknader til stillingen som ungdomsarbeider. På møtet gikk man inn for å kalle Børge Greaker fra Sarpsborg.
Nils Børven orienterte om det videre arbeide med naturlig kirkevekst. Etter spørreundersøkelsen i februar måned er «inspirerende gudstjenester» valgt som satsingsområde. Det er nedsatt en ressursgruppe som arbeider videre med denne saken. Stikk- ord for det videre arbeidet med gudstjenester er: møteledere- større variasjon i gudstjenesten flere engasjert i gudstjenesten.
Det ble valgt fem representanter til årskonferansen i Skien. Disse er: Karin og Ragnar Hovland, Hilde og Toralf Øyslebø, Nils Børven. Ole H. Andersen deltar som pastor.


Colombiakveld
Kristi himmelfartsdag var det invitert til Colombiakveld. Toralf Øyslebø besøkte noen av våre utsendinger i februar/mars måned. Denne kvelden skulle noen av opplevelsene formidles videre. Erik Andreassen var kveldens dyktige møteleder. Det ble en kveld med mange sterke inntrykk. Vår teamdeltaker Trond Andreassen var inne på «direkten» fra Bogota. Han fortalte om det arbeidet han står oppi akkurat nå. Han ønsket menighets forbønn for den kommende tid og teamdeltakernes personlige andaktsliv. I en tøff tjeneste trenger de selv «påfyll» hver dag.
Per Anders Hoppestad, broren til Jon Arne, viste lysbilder fra turen, både fra Bogota og Barranquilla. Det ble en reise i kontrastenes land- stor fattigdom og utrolig rikdom. Men også et møte med glade kristne som i sin tro opplever en glede som bærer på tross av alt.
Kveldens hovedtaler var Stein Bjørkholt. Hans hovedpoeng var dette: «Hva er det mennesker husker oss for Hva er det vi gir til hverandre?» Etter møtet var det kaffe og amerikansk auksjon ledet av Terje Olsen. Som nevnt i forrige nummer av menighetsbladet håpet vi å nå det beløpet som var brukt til bibler til de kristne i Potosiområdet i Bogota. Når summen av tidligere gaver, kveldens kollekt og resultatet fra auksjonen ble lagt sammen kom det samlede beløp på noe over 13.000 kr.
Det svarer faktisk til utgiftene til biblene pluss de forskjellige gjenstander Toralf Øyslebø hadde handlet til auksjonen!!!

Årskonferansen 99
I skrivende stund er årskonferansen akkurat slutt. Alle inntrykkene (og de er mange) har ennå ikke blitt bearbeidet. Jeg henviser til neste nummer av Misjonsbladet og referatet på menighetsmøtet torsdag 3. juni. Alle møtene, forhandlingsmøtet inklusivt, var godt besøkt. Det er lenge siden så mange har vært på konferanse.
Det var arrangementer for alle aldersgrupper. Årskonferansen var i misjonens tegn.. Søndag formiddag ble en rundreise til de tre kontinentene der vi har vårt engasjement. Sterke inntrykk av nød, elendighet, men også seierrapporter ble formidlet.
Det var en sterk opplevelse på festen både å høre og se de misjonærer som ofret alt, til og med sine liv for å nå Kinas millioner.
Konferansen er også fellesskap på det uformelle planet. Gamle venner treffes, nye kontakter etableres. Disse «uformelle» møter er vel så viktige som de «formelle» samlingene.

Nytt menighetsmøte
Det er et nytt og viktig menighetsmøte torsdag 3. juni.
På sakslisten står følgende:
1: Økonomi
2: Kall av ungdomsarbeider
3: Referat fra årskonferansen
4: Tanker fra styret
5: Eventuelt
Til punkt 2: Den kandidaten siste menighetsmøte gikk inn for å kalle, har svart nei . Derfor har styret arbeidet videre med saken og har et nytt forslag.

Ferie med mening
Sommeren står for døren og ferien er her snart. Har du ikke allerede lagt dine planer er det et par gode forslag her. Det er familiecamping på Vegårtun fra 2. til 18. juli. Her er det et variert program for alle generasjoner. Blant de medvirkende kan nevnes: Ivar Øvergaard, Sven Øverland, Stein Bjørkholt og Arnold B. Family. Leirkomiteen har lagd en veldig innbydende brosjyre. Den finner du i hallen på Misjonskirken. Dernest skal vi minne om «Liv og Vekst» i Grimstad fra 20- til 25. juli. Brosjyrer med det endelige programmet kommer senere.

Familiegudstjeneste
Det er familiegudstjeneste søndag 6. juni. MiBaGo har besøk av en barnekor fra Nesodden misjonsmenighet. Begge korene medvirker i gudstjenesten. Koret fra Nesodden dirigeres av Liv Kristin Alsaker.
Vi ønsker hjertelig velkommen til Larvik.

Sankthansfest
Skautvedt skal også i år danne den ytre rammen om Sankthans-feiringen. På programmet står Lek, andakt, grilling og bål.

Speiderweekend
Speidertroppen har weekendleir på Skautvedt 4.-6. juni.

Mini-Julemesse
Vi er i ferd med å planlegge menighetens mini-julemesse i desember 99. Dersom du har ideer og/eller lyst til å være med, kontakter du Hilde Øyslebø 33 12 74 77 eller Mariann Isaksen 33 11 41 79.
Ingen kan bidra med alt, men alle kan bidra med noe.


Program juni

Søndag 30. mai
Kl.18.00: Kretsstevne.Taler: Kjell Hovde
Lovsangsgruppen medvirker. Kafeteria fra kl.17

Torsdag 3. juni
Kl.19.00: Menighetsmøte

Søndag 6. juni
Kl.11.00: Familiegudstjeneste. MiBaGo og barnegospelkor fra Nesodden misjonsmenighet medvirker. Kirkekaffe

Søndag 13. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler. Nattverd og månedsoffer.

Onsdag 16. juni
Kl.18.30: Styremøte

Søndag 20. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler

Onsdag 23. juni
Kl.18.00 Sankthansfest på Skautvedt

Søndag 27. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansvar: Lovsangsgruppen

Søndag 4. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler. Nattverd og månedsoffer