Tenk STORT
Detter er ikke overskriften for en ny amerikansk løsning på menighetens situasjon. Jeg har latt meg inspirere at noen visdomsord som står på oppslagstavlen på kontoret. De er skrevet av Moder Basiliea: «Tenk det allerstørste om Gud og du tenker likevel alltid for lite om Ham, for Han er så stor at Han overgår de dristigste forventinger». Du har hørt kanskje hørt om dansken som sa til sin hustru: «Min forstand hindrer meg i å tro. Hans hustru kjente omfanget av hans forstand og sa trøstende og oppmuntrende. «Dette er dog en meget liten hindring!»
Stor eller liten forstand Gud kan ikke rommes i våre tanker. Han er så mye større. En Gud som plasseres i min hjerne er ikke Gud. Vi verken kan eller skal forstå ham
Derimot skal vi tro ham, overlate oss tillitsfullt i hans hender og stole på at han vil oss det beste.
Jeg har et annet ord av samme forfatteren, og det henger også på tavlen:
«Bekymre deg ikke over din veg. Guds faderkjærlighet fører deg. Den beste vegen tenker han ut, ellers ville han ført deg en annen veg.»
Vi har fått lov å vandre noen skritt sammen de siste 11 årene til gjensidig glede og inspirasjon, håper jeg. Nå skilles våre veier, men målet er fortsatt det samme. Jeg har lyst å gi deg disse ordene med videre: «Tenk alltid stort om Gud. Stol alltid på hans visdom og kjærlighet!»
«Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord. han blir ikke trett eller utmattet. Uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.» Jes. 40,28-29.
Ole Hedeman Andersen


Fra menighetsmøtet
På menighetsmøtet torsdag 3. juni meldte Nils Børven at menighetens pastor Ole Hedeman Andersen slutter 1. september. Han har tatt imot kall fra Haugesund misjonsmenighet.
Menighetsmøtet gikk enstemmig inn for å kalle Jan Roger Rabben som ungdomspastor fra 1. august

Takk til pastorfamilien
«Alt har sin tid og en tid er satt for alt som skal skje under himmelen» står det skrevet i Pred. 3:1. Nå er det tid å ta farvel med pastorfamilien vi har hatt i menigheten de siste snart 11 årene. Ole og Synnøve, Maria, Solveig og Elisabeth skal snart reise til Haugesund for å gå inn i en ny pastortjeneste der. Nå, før det er tid for å ta endelig farvel, er det godt å minne hverandre på at det å møtes og skilles er en naturlig del av livet. Naturlig livsutvikling innebærer å oppsøke nye livssituasjoner, nye utfordringer og nye miljøer. Dette er berikende både for den som forlater og de som forlates. Nye situasjoner innebærer at en må nyorientere seg. En må stoppe opp, reflektere over hva en vil, og hvor en vil. Derfor ligger det i slike forandringer store og rike muligheter for en ny utvikling og å kunne ta skritt i en ny retning.
Vi er blitt glad i deg den tiden du har vært i Larvik som pastor, Ole. En avskjed er vemodig. Du er som pastor menighetens samlingspunkt. Det er derfor med spenning og en viss usikkerhet vi ser fram mot tiden da du ikke er her lenger. Hvem skal og hvem kan fylle din plass? Samtidig gleder vi oss med deg og din familie over en ny og spennende oppgave som ligger foran deg og dere, en oppgave hvor du får anledning til å bruke dine evner og utrustning i en ny sammenheng. Menigheten som får deg som pastor er heldig, og jeg tror de vet det!
Vi vil takke deg for tiden vi har fått ha dere hos oss i Larvik. Vi ønsker deg og din familie Guds rike velsignelse over tjeneste og livet forøvrig i din nye menighet.
Gode hilsener fra styret
Nils Børven (formann)

Takk for oss
Tiden i Larvik nærmer seg sin avslutning med raske skritt. Egentlig kom det litt brått. Samtidig tror vi det er en riktig beslutning vi har tatt. Det er mange tanker en gjør seg når en avskjed nærmer seg. Perioden her i Larvik ble på 11 år. For vi voksne er 25 % av livet som er tilbragt i denne byen og menigheten, og for barna våre en langt større del.
Vi har opplevd det som en god tid med fine og rike opplevelser.
Mange gode bånd har blitt knyttet. Å leve med i en menighets liv gjennom en slik periode er et privilegium. Vi har vært sammen i arbeidsdager, høytidsdager, festdager og dager med sorg og fortvilelse. Vår opplevelse er at Jesus vært til stede alle disse dagene.
Vi ønsker å si takk til menigheten og hver enkelt av dere. Takk for omsorg, støtte og forbønn.
Vi vil se tilbake på tiden i Larvik med glede og takk.
Hilsen Elisabeth, Solveig, Maria, Synnøve og Ole

Ungdomspastoren kommer
Jan Roger Rabben har svart ja til å komme til Larvik misjonsmenighet som ungdomspastor fra 1. august. Jan Roger (26 år) er gift med Monica (28 år). De har to barn: Alexander på 3 og Mathias på 1 år. Jan Roger Rabben kommer fra Trondheim, og pinsemenigheten Betel har vært hans åndelige hjem. Etter to år på Betelinstituttet i Trondheim har han vært ungdomspastor i Filadelfia i Arendal i 3 år. Den siste tiden har familien bodd på Værøy, hjemstedet til Monica. Familien Rabben kommer hit sist i juli. Den offisielle velkomst og innsettelse finner sted på samlingsfesten søndag 22. august.
Vi ønsker hele familien velkommen til Larvik!

Gratulasjon
Mandag 26. juli fyller Camilla Fjeldberg 90 år. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med salme 91 v 1 og 2.

Husk:
Familiecampingen på Vegårtun fra 2. til 18. juli.
«Liv og Vekst» i Grimstad fra 20. til 25. juli.

Gjestetalere
Følgende talere gjester oss i løpet av sommeren:Pastor Olaf Alsaker, Nesodden misjonsmenighet, pastor Thore Tellefsen, Stavanger misjonsmenighet, Sigmund Nøstrud, har vært ungdomsarbeider i Notodden misjonsmenighet og Rune Einarborg som for tiden arbeider i posten.

Oreana og Jon Arne Hoppestad på besøk
De ovennevnte talere får unnskylde oss når vi på en særlig måte nevner gjestene som kommer til menigheten søndag 1. august. Men vi skylder våre misjonærer en spesiell oppmerksomhet. Oreana og Jon Arne Hoppestad er på ferie i Norge en del av juli og august. I den forbindelse gjester de menigheten ved gudstjenesten og kretsstevnet på Skautvedt. Vi gleder oss til både og se og høre dem.

Skautvedt-weekend
Det blir menighetsweekend på Skautvedt 28-29.august.En av bibelgruppene har ansvaret helgen. Rune Einarborg fra Porsgrunn, blir med som taler.
Temaet for dagene er « Åndelig drivkraft»

Ny colombia-side
NMU har fått en ny side om Colombia på internett. Det er Erik Andreassen som har gjort en bra jobb. Siden inneholder informasjon om teamet og dets arbeid. Her er mange flotte bilder fra hverdagen i Bogota. Nyttig informasjon om selve landet og mye , mye mer. Alle som har adgang til internett og ønsker å være oppdatert, anbefales på det sterkeste å besøke denne siden:
www.nmu.no/team

La Afrika leve
Vår oppmeksromhet har i mange måneder kretset om tragediene på Balkan. I alt det triste som har skjedd, er det et kontinent som atter har blitt glemt. Det gjelder Afrika. De siste 10 årene er minst 4 millioner mennesker drept i 13 afrikanske land. 10 millioner er på flukt i egne land og 3,5 millioner er på flukt utenfor landets grenser. Fra 23. til 27. september arrangeres det en fredsmarsj til fordel for Afrika. Målet er å minne myndighetene, media og folket om de grusomheter Afrika har opplevd og fortsatt opplever.
Marsjen går fra Skien til Oslo.
Larvik vil få besøk fredag 24. september. Karl Fredrik Kittilsen er initiativtager til marsjen. Langs ruten har de lokale fellesskaper av forkynnere tatt ansvar for markeringer sentrale steder i byene. Her i byen finner er det et fredsmøte på torget kl.9,00. Ønsker du å støtte marsjen kan du bl.a kjøpe postkort à 5 kr og sende dem til venner og bekjente. Da får de en koselig sommerhilsen og samtidig er du med å spre informasjon om denne viktige markering av et lidende kontinent.

NMUs landsmøte
NMU har sitt landsmøte i Drammen 9.-12. september. Påmeldinmgsfrist for delegater er 30. august.I denne forbindelse arrangeres det et åpnet pastor og lederseminar. Blant talerne er helseminister Dagfinn Høybråten og ungdomspastor Dan Sørensen fra Købehavn.Hovedtemaet blir utvikling og forstring av ledere for en ny tid.

Juli/augustprogrammet

Søndag 4. juli
Kl.11.00: Gudstjeneste. Tale: Olaf Alsaker. Nattverd og månedsoffer

Søndag 11.juli
kl.11.00: Gudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen

Søndag 18. juli
kl.11.00: Gudstjeneste. Tale: Ole H. Andersen

Søndag 25. juli
kl.11.00: Gudstjeneste. Tale: Ole H. Andersen

Søndag 1. august
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer. Tale: Jon Arne Hoppestad
kl.17.00: Kretsstevne på Skautvedt Tale: Jon Arne Hoppestad

Søndag 8. august
kl.18.00: Avskjedsfest. Tale: Ole H. Andersen. Bevertning

Søndag 15. august
kl.11.00: Gudstjeneste. Tale: Sigmund Nøstrud
kl.18.00: Andakt på Skautvedt. Ansv. Lørdagstreffet

Søndag 22. august
kl.18.00: Samlingsfest. Innsettelse av ungdomspastor Jan Roger Rabben Bevertning

Onsdag 25. august
kl.19.00 Lederråd

Lørdag 28- Søndag 29 august
Menighetsweekend på Skautvedt. Taler: Rune Einarborg