Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få det det andre i tillegg.
Matt 6:33

«Noen mennesker gir sine bekymringer svømmeundervisning i stedet for å drukne dem», sa Mark Twain en gang. Mye fint og rett er sagt også av andre om denne saken, men Jesus har pekt på hovedsaken og gitt oss løsningen. Den er: et samlet sinn om Guds rike som er det ene nødvendige og overordnede i livet.
Vi kan ikke føre en borgerkrig og samtidig føre krig i utlandet. Et samlet sinn om Guds rike gir den indre styrke mot hvert trykk.
Hvorfor har mange så god tid til å bekymre seg? Fordi de har så lite tid for Guds rike. Jo mer vår tid og vår tanke er opptatt med det ene nødvendige, jo rikere får vi erfare Guds omsorg både for sjel og kropp.
Den som alltid lever på forskudd økonomisk, lever meget bekymringsfullt. Selv om han aldri bruker et øre mer enn han tjener. Utgiftene vil alltid holde forspranget. Og mange bekymringer kommer bare av at man lever på forskudd. Alle vil være enige om at det er tryggest ikke å la utgiftene løpe foran inntektene. Men hvor mange lever ikke på forskudd med hensyn til bekymringer og sorger? De lever liksom i stadig frykt for en ukjent morgendagens problemer. Men svært mange av morgendagens problemer lar seg ikke løse på forhånd. Hver dag har nok med sin egen plage, sier Herren.
Selv den lengste vandring består av ett skritt om gangen, og hele livet består av en dag om gangen. Akkurat som hele havet bare består av små dråper. Lar vi hver dag være en nådedag, eier vi nådens lys til hjelp i rette tid. Er Guds nåde nok for oss i dag, vil det være nok nåde også i morgen.
Ungdomspastor-familienSå er hele ungdomspastorfamilien kommet og er vel installert i pastorboligen. Monica , Jan Roger, Alexander og Mathias er hjertelig velkommen til oss.

Ny pastor
Vi venter alle i spenning på hvem som blir den nye pastoren i Misjonskirken. Tidligere har menigheten kalt personer til denne stillingen. Dette har vi også prøvd denne gangen. Etter samråd med Misjonsforstander Sveinung Lorentzen har formann Nils Børven kontaktet endel kandidater til pastorstillingen. Alle disse har svart negativt.
Styret har derfor valgt å kunngjøre pastorstillingen i Vårt Land, Korsets Seier og Misjonsbladet. Søknadsfristen er 31. August. Styret har oppnevnt et utvalg som består av Nils Børven, Einar Engvoldsen og Eva Gundersen Bøe som vil forberede tlsetting av pastor for menighetsmøte. Vi regner med at innstilling til tilsetting av pastor vil kunne skje på et menighetsmøte i siste halvdel av september. Vi regner med å få inn ca 10 søknader før fristen går ut. Utvalget føler sterkt på at vi trenger Guds ledelse i denne forberedelsesfasen. Vær med å be om visdom og klarsyn for utvalget i denne viktige oppgaven.

«Holy Riders»
Bjørn M. Larsen er medlem av «Holy Riders», en motorsykkelklubb som består av kristne medlemmer. De driver evangelisering, og har nettopp avsluttet en aksjon i Ramnes. Bjørn har en nød og brann i sitt hjerte for å nå de ufrelste, og han er på denne måten menighetens utsending i dette miljøet.

Inger Møll
Inger Møll står på 2. plass på KrFs liste i Larvik til kommunevalget i høst. Inger er på denne måten en utstrakt gren av menigheten inn i det politiske miljøet i vår kommune og er med å påvirke de beslutninger og prioriteringer som skal gjøres i kommunen vår i tiden som kommer.

La oss som menighet og enkeltmennesker være med å oppmuntre og bære fram i bønn Inger og Bjørn som på en særlig måte påvirker og kommer i kontakt med mennesker utenfor vår menighet.

Troppen består!

Ny troppsleder er Fred Isaksen. På laget har han også med seg Roy Espen Langemyr, Per Richard Nilsen og et foreldrepar Knut og Kari Bryn Schreier.
Dette er kjempeflott. Lykke til!

MiBaGo består!
Det så lenge ut til at MiBaGo fra høsten ville bli stående uten dirigent. Alternativet ville være at et av de mest utadrettede tiltak vi har hos oss ville blitt lagt ned. Heldigvis er det nå blitt en løsning på dette. Mari Saubø har igjen tatt ansvar for MiBaGo og det skal vi som menighet være utrolig glade og takknemlige for!

Så takk til Fred og Mari som har tatt tak i disse viktige områdene i menighetens utadrettede arbeid, og la oss huske på dem i bønn.

Takk!

Misjonærparet Oriana og Jon Arne Hoppestad og CØ.

Vi retter en stor takk til alle strikkeglade damer, som har vært med å strikke mange flotte ullgensere til en barnehage i Portoci, Colombia. Genserene er kommet fram ved hjelp av ekteparene Elisabeth og Oddvar Andreassen, Astrid og Thor Hartvig Pedersen. De har vært og besøkt Trond Andreassen og teamet nå i sommerferien.
Takk til dere også.

Experience´99
Velkommen til Drammen., 09-12. September. (NMU´s landsmøte)
Er du klar for en helg sammen med hundrevis av andre ungdommer fra hele Norge? Er du klar for sterke møter med lovsang, dans og budskap til ettertanke? Er du klar for å delta på interessante Workshops? Er du klar for konserter som varer hele natten? Er du klar for å få nye venner? Da er du klar for Experience´99 Drammen.
Se også
nmus nettsider

Nytt medlem
På søndagsgudstjenesten 1. August ble Jon-Mattis Børven tatt opp som menighetsmedlem så Jon-Mattis, velkommen til menighetsfellesskapet!

Ekteskap
Lørdag 7. August ble Lars Egill Jensen og Line Gjeitung Larsen viet i Larvik Kirke Vi ønsker tillykke!

Menighetsweekend
Helga 28.-29. August var det menighetsweekend på Skautvedt. Rune Einarborg fra Porsgrunn var med som taler. Tema han talte over var «Åndelig drivkraft». Dette emnet var delt over tre bibeltimer som var: «Guds kraft det bibelske vitnesbyrdet», «Åndelig kraft i vårt kristenliv» og «Åndelig drivkraft i vårt menighetsliv». Rune fikk med sin gode forkynnelse fram viktigheten av at tjenesten blir båret fram av Åndens verk i liv og menighet, og poengterte lovprisningens plass i et sterkt kristenliv og menighetsfellesskap.
Både lørdag og søndag hadde vi et strålende vær og godt fellesskap blant de frammøtte. De eldste og de yngste benyttet anledningen til et bad i Farris!

Samlingsfesten
22. August ble en flott opplevelse. Misjonskirken var nesten full da Jon Roger Rabben ble innsatt som ungdomspastor i menigheten. Ved siden av familie og venner av Jan Roger og Monica, var det besøk og hilsen fra pinsemenigheten i Arendal hvor Jan Roger tidligere var ungdomspastor. Vi opplevde en inspirerende kveld og vi merker at det er forventninger i menigheten til hva Gud skal gjøre blant oss denne høsten.

Arbeidsgrupper
4 grupper i menigheten har tatt på seg å forberede gudstjenestene utover høsten. Dette er et ledd i det arbeidet som er startet opp for at flere skal få delta med sine evner og gaver for å berike gudstjenestelivet i menigheten vår. Så får du en henvendelse om å delta, så benytt deg av muligheten og si «ja!»
Gruppe B: Elisabeth Søyland Ring,
Gruppe U: Torunn Engvoldsen, Jon Roger Rabben,
Gruppe M: Gro Bigseth, Gunnar Nøstrud, Eva-Lise Børven, Olsen, Rita Pedersen,
Gruppe E: Terje Olafsen, Oddvar Johnsen

Dette skjer i menigheten
Ole Hedemann Andersen har reist til Haugesund og menigheten er på leting etter ny pastor. Men menigheten har sine ting som må gjøres hele tiden. Styret har derfor tilsatt formann Nils Børven i 20% stilling i menigheten ut året. Han kommer til å ha en dag i uka i menigheten fra 1. September. Hvilken ukedag det blir kan variere litt, men det blir som oftest onsdager.

Ny postadresse
Menigheten har fått ny adresse som er: Postboks 193, Sentrum, 3251 Larvik

La Afrika leve!
- er en aksjon Karl Fredrik Kittilsen har tatt initiativet til. Fra 23. Til 27. September arrangeres en fredsmarsj til fordel for Afrika. Målet er å minne myndighetene, media og folket om de grusomheter Afrika har opplevd og fortsatt opplever. Marsjen går fra Skien til Oslo. Larvik får besøk 24. September, så hvis du møter opp utenfor Misjonskirken kl 08.30 den dagen, kan du være med La Afrika leve- marsjen ned på Larvik torg til en times arrangement der.

Til Ansgarskolen:
Dag Flermoen og Sigmund Nøstrud er begynt på Ansgarskolen i høst.

Ny redaksjon for menighetsbladet
Menighetsbladet har fått ny redaksjon. Tidligere hadde pastor Ole Hedemann Andersen hånd om menighetsbladet. Nå har nye krefter tatt over. Det er: Hilde Øyslebø og Mariann Isaksen og Nils Børven. Fred Isaksen tar som før seg av utformingen av bladet.

Tanker for høsten
Når høsten står for døra begynner et nytt arbeidsår. Denne høsten står vi uten pastor. Vi har fått en flott ungdomspastor som skal lede ungdomsarbeidet i menigheten.
Mitt ønske for denne høsten er at den enkelte i enda større grad får oppleve gleden ved å komme inn i et dypere forhold til Jesus. Vi kan gjøre så mye vi bare vil, men hvis ikke vår tjeneste springer ut fra et kjærlighetsforhold til Jesus, blir vi etterhvert trøtte og slitne og mister «gnisten». En viktig måte å holde «varmen» på er først og fremst å ha fellesskap med Han. Lese daglig i Bibelen, ha vår daglige bønnestund og tilbe og opphøye Jesus som Herre i livet vårt og i fellesskap i møter og mindre fellesskap.
Viktigere enn alt annet er å bevare vårt hjerte åpent og følsomt for Jesu stemme.
Nils

Programmet for september:

Onsdag 1. September
kl 18.30: Styremøte

Søndag 5. September
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd og Månedsoffer

Lørdag 11. Søndag 12. September
Anne Lise Helgeland underviser MegaMiBaGo

Søndag 12.
kl 17.00: Familietime. MegaMiBaGo og Anne Lise Helgeland

Onsdag 15. September
Kl 18.30: Styremøte

Søndag 19. September
kl 11.00: Gudstjeneste.

Marsj for Afrika 23.-28. september
Kommer til Larvik fredag 24. September
kl 09.00: Møte på torget. Frammøte ved Misjonskirken kl. 08.30

Søndag 26. september
kl 11.00: Gudstjeneste.

Søndag 3. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd og Månedsoffer