Dataparty
Vi var ca.10 ungdommer som var samlet til dataparty på fredagen hvor vi skulle være over til lørdagen. I forbindelse med dette så hadde ungdommen tatt med seg hver sin maskin som de hadde rigget opp i peisestua, og hvor man satt og lekte seg sammen.
Noen av ungdommen var så ivrig at de var der allerede ved 18-tiden og vi skulle begynne kl. 20.
     Dette er noen av de redskapene som vi kommer til å bruke av og til, for vi ser at det er dette blant annet som kommuniserer med dagens ungdom. Jeg tror at kommer det et nytt menneske innom slike samlinger som det gjorde på fredagen, da får det ikke hjelpe at man blir både trøtt og sliten, men da er alle de timene verdt det.
Hilsen ungdomspastor
Jan Roger RabbenSondre Nilsen ivrig i gang på PC’en sin.

Ungdommens Treffpunkt
Vi i Treffpunkt ønsker å drive et ungdomsarbeide som kan kommunisere med dagens ungdom, og da også tale ungdommens språk. Dette vil komme til å bety at dere i menigheten vil se en del nye redskaper som vil være i bruk for å kunne nå dagens ungdom.
     Vi har opplevd at tre nye ungdommer har kommet til Treffpunkt etter nyåret. Dette er kjempeinspirerende, denne utviklingen vil vi se.
     l 18-20. februar: så var ungdommen en tur til det blide sørland hvor vi besøkte Randesund Misjonsmenighet. På fredags kveld var vi med på en kjempekonsert, og på lørdagen deltok vi i bordtennisturnering. Senere på dagen var vi å shoppet på sørlandsenteret, og på ettermiddagen var vi å badet på Ansgarskolen. Lørdags kveld hadde vi bibeldigg, hvor ungdomspastor Torben delte Guds ord. Så var vi hjemme til gudstjenesten på søndag.

MiBaGo
Vi i MiBaGo syntes det nå er på sin plass og informere dere alle om hvordan det går i det første - og en gang største - barnekoret i Larvik!
På menighetens årsmøte i år var det noe usikkert om dette - over 20 år gamle koret - nå var historie pga. ledermangel.
     Ledere har «meldt» seg, og i dag er følgende ledere med;
Elisabeth Andreassen, Elisabeth Domben, Elisabeth Børven, Annemine Ugland, Monica Rabben, Torunn B. Engvoldsen, Tone B. Engvoldsen (Mega), Linn A. Karlsen (Mega).
Disse vil fortsette frem til sommeren.
     Det er 25-30 barn på øvelsene hver onsdag.
Vi takker alle som daglig bærer disse barna og alt barnearbeid fram for Gud i bønn.
Det er utrolig viktig! Vi vil lære barna hvem Jesus er, og hvilken kjærlighet Han har til alle mennesker. Det er mange barn som lever i en urolig hverdag.
     Gud hører bønn og har lagt sine velsignede hender over barna i MiBaGo.
Hva som skjer med MiBaGo til høsten blir en ny utfordring for vår Herre. Be fortsatt for barna, barnearbeidet og lederne. Ingen bønn vender tom tilbake.
Torunn B. Engvoldsen

Økonomi
På årsmøtet lovte jeg at vi skulle komme tilbake med opplysninger vedrørende registrering av gaver som blir sendt til DNM fra menighetens medlemmer. Dette jobber vi med, og vi kommer tilbake med informasjon.
     Det var fint med engasjement på årsmøtet når det gjaldt budsjettet for år 2000. Det er et «freskt» budsjett, og det viser at vi nå satser enda mer på det vi tror på. Kollekt og offer er økt til kr. 650.000,- i budsjettet.
     Det ble en fin start i jan, (se nedenfor), selv om vi ikke klarte månedsbudsjettet.
Menigheten fikk også en gave på kr. 8.000,- fra Ansgarringen - tusen takk - som vi ikke har med i budsjettet.
     På årsmøtet kom det også fram tanker og forslag angående givertjenesten. Dette vil økonomiutvalget jobbe videre med. Informasjon vil komme etter hvert.
Viktig at hver og en av oss jobber med oss selv også når det gjelder givertjenesten.
Einar Engvoldsen

Neste menighetsblad
Vil du ha med stoff i neste blad, må det være styret i hende innen onsdag 29. mars.


Alt kommer fra deg
(1. Krøn. 29,14)

David syntes at Gud hadde vært god mot han. Han var så takknemlig at han ville bygge et tempel for å takke Gud. Israelittene hadde nemlig ikke noe annet enn et telt å holde gudstjeneste i. Men Gud sa til David; «Nei, du skal ikke bygge et tempel for meg. Men etter deg skal din sønn Salomo være konge, og han skal bygge templet.»
     Da David var blitt gammel, kalte han sammen alle lederne i Israel, og de innsatte Salomo til konge. Samme dag talte David til Salomo og alle de andre som var til stede, om det templet som Salomo skulle bygge. «Jeg har allerede samlet mye til templet,» sa David, «jeg har samlet masse gull og sølv og jern og kobber, dessuten mange slags tre og stein. Nå vil jeg gi til Guds hus alt det jeg selv eier av gull og sølv. Hvem vil i dag gi Herren gaver?» Da mennene hørte det David sa, kom de frivillig og gav penger og gull og sølv til arbeidet på Guds hus. De var glade for å kunne gi disse gavene. Både folket og David gledet seg. David priste og takket Gud mens hele forsamlingen hørte på. Han sa; «Lovet være du, Herre.
Herre, din er storheten, makten og æren, ja alt i himmelen og på jorden. Derfor priser vi deg, vår Gud, og lovsynger ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Fra deg kommer alt, vi gir det vi har fått av deg. Nå har jeg sett med glede at ditt folk villig gir deg sine gaver. Herre, la alltid ditt folk ha slike tanker i hjerte og sinn!»
     «Fra deg kommer alt,» sa David. Slik er det også med alt det vi eier. Derfor kan vi gjøre som dem og med glede gi videre av vår rikdom til dem som trenger det!
Einar Engvoldsen
Fra andaktsboken; Jesus og jeg.:formannen

Gud - det umuliges Gud

«Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.» Job 42:2
Vi utelukker det umulige. Det er ikke så rart. Vi har erfaringslivet vårt som viktigste referanse for vurderinger og beslutninger. Det umulige er, kort sagt, – umulig! Når «umulige» ideer, forslag og tanker blir framlagt, kommer derfor ofte argumentene: «Vi må vise ansvar, vi har fått vår forstand forat vi skal bruke den, erfaringen viser at dette ikke går» osv. osv.
     La likevel denne tanken utfordre oss: Hvor mulig var det for Israel å krysse Rødehavet da de stod foran et bredt og dypt hav - tørrskodd? Hvor mulig var det å få Jordanelva til å stoppe opp slik at de kunne krysse den – tørrskodd? Hvor mulig var det å mette 5000 menn foruten kvinner og barn med 5 brød og 2 fisk? Hvor mulig var det for Hans Nielsen Hauge å spre en vekkelse som har gjennomsyret tenkemåte og lovverk til denne dag slik at vi enda kan omtale Norge som et kristent land?
     Vi vet alle hva som var grunnen til at dette umulige likevel kunne skje. Det var fordi det var en viktig faktor inne i bildet: det umuliges Gud!. Menneskelig kalkulasjon, kvalifikasjon og erfaring dugde ikke i det hele tatt overfor oppgaver det var umulig å løse!. Det umuliges Gud måtte gjøre det som skulle gjøres. Guds egen kraft Den hellige Ånd måtte få slippe til og gjøre det umulige. Men det skjedde først da det var klart at alle menneskelige løsninger, forslag og erfaringer ikke lenger strakk til!
     Derfor: Uten at vi trår utenfor vår trygge erfaringsramme og setter oss i umulige posisjoner, så vil vi heller ikke se umulige ting skje. Men - gir vi slipp på vårt eget sikkerhetsnett, og er lydige når Gud peker ut umulige veier for oss, så vil vi se det umulige skje. Da har vi ingenting annet å sette vår lit til enn at Gud er trofast mot sitt eget Ord og griper inn og viser oss sin vei!
     Kan Gud sende en vekkelse som gjennomsyrer nasjonen igjen? Hva er umulig i Norge? Hva er umulig i Larvik? Hva er umulig i menigheten? Hva er umulig i ditt liv?
«Så sier Herren, hærskarenes Gud: Om dette kan være umulig i deres øyne som er blitt igjen av dette folket i de dager, mon det da også skulle være umulig i mine øyne? sier Herren, hærskarenes Gud.» Sak. 8:6


Nils Børven

Marsprogrammet

Fredag 3. mars
kl 19.00 Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Larvik kirkes kirkestue

Søndag 5. mars
kl 11.00 Gudstjeneste Nattverd og månedsoffer. Jan Roger Rabben taler. Søndagsskole.
kl 20.00 Unge Voksne.

Torsdag 9. mars
kl 19.00 Menighetsmøte.

Søndag 12. mars
kl 17.00 Familietime. Ragnvald Bø. Speiderparade. Kirkekaffe.

Lørdag 18. mars
kl 11.00 Kafeteria. Lørdagstreffen.

Søndag 19. mars
kl 11.00 Gudstjeneste. Eilif Vesterhus taler. Søndagsskole.
kl 20.00 Unge Voksne.

Torsdag 23. mars
kl 17.30 Ledersamlingsfest. Hege Holmquist og Gisle Lunde.

Fredag 24. mars

kl 19.00 Kvinnemøte. Jorunn Askeland.

Søndag 26. mars
kl 11.00 Gudstjeneste. Rune Einarborg taler. Søndagsskole.

Fredag 31. mars
Konsert med Ansgarkoret.