Ny adresse: www.misjonskirken.netSammen i KRISTUS, i menigheten og i byen
Menighetsarbeidet er er samspill mellom hvert enkelt medlem og menighetens lederskap. Vi har hver vår plass i fellesskapet som vi ta vare på. Jesus bruker bildet av legemet, når han taler om menigheten. Vi som tror på Jesus er Jesu legeme. Vi hører ham til og er ett i ham.
   Vi er også hverandres lemmer. Det betyr at vi hører til samme legeme i Kristus. Hvert enkelt lem på legemet er verdifulle og nødvendige, både de som er iøyenfallende og de som nesten er usynlige. Skal vi gjøre Jesu gjerninger må lemmene fungere sammen, ellers vil legemet bli handlingslammet.
   Vi ønsker at legemet skal fungere, slik at evangeliet blir forkynt, Jesu kjærlighet kommer til uttrykk gjennom omsorg og omtanke. Vi vil synliggjøre vår Frelser i denne verden og i byen vår. Det er derfor han han har satt oss her i verden. Men forat det skal kunne skje, er det altså viktig at vi står sammen. Ingen kan gjøre alt, alle kan vi gjøre noe. Du er regnet med og du er viktig forat hele legemet skal kunne fungere. Derfor ber vi om et samarbeide som bærer frelse som frukt. Jesus utfordrer oss til å stå sammen i menigheten, så mennesker kan se Jesus og hans gjerninger, slik at de kan bli frelst.
Thore Tellefsen

Takk for en god mottagelseVi vil gjerne takke for den måten menigheten har tatt imot oss på. Takk for en flott velkomst søndag. Takk for varme håndtrykk, gode ord og oppmuntringer. Takk for den fine festen som dere holdt for oss. Vi kjenner oss virkelig velkommen. Vi har funnet oss vel tilrette i huset Rosendalsgate 11A på Langestrand. Bjørg har begynt sin lærergjerning på Fevang skole nær Torp flyplass. Be om Guds velsignelse for oss i liv og tjeneste.
Hilsen Bjørg og Thore Tellefsen


Hjemme hos Herren
Rudolf Andersen, født 4. november 1907, gikk hjem til Gud mandag 14. august. Han har vært et trofast medlem siden 1932. Han ble begravet fra Tanum kirke tirsdag 22.august. Thore Tellefsen forrettet. Vi lyser fred over hans minne! Ved begravelsen ble det samlet inn kr 5.100 til Misjonskirken. Vi takker den store gaven!

Gratulasjoner
Solveig Bua fyller 60 år 13. sept.
14. sept. fyller Ragnar Hovland 75 år ,
og Marit Nilsen fyller 70 år 20. sept.
Vi ønsker dere Guds rike velsignelse over dagen!

Speiderne på NMU-korpsleir
Speidertroppen i Misjonskirken reiste på NMU-korpsleir i Bø i Telemark siste uka i juni. Det var første gang på leir for de fleste av de ni speiderne. Ole Petter Sørensen og Fred Isaksen med familie var med som ledere. Toralf Øyslebø hjalp også til første helga.
   Nesten 600 speidere, rovere og ledere fra hele landet hadde en spennende uke sammen. Alle ingrediensene for en speiderleir var med; haik, fotballturnering, marknad, PAKO (patruljekonkurranse) hvor våre speidere var dyktige og vant sin klasse. På misjonsdagen hadde Erik Andreassen lagt opp en sporløype med misjon som tema. Trond Andreassen fortalte fra Colombia på kveldens misjonsmøte.
   Hver morgen bestod av flaggheis, frokost og bibeltime. På kvelden var det leirbålunderholdning
   Under hele leiren var det byger med regn, men speiderne syntes ikke det gjorde noe, og var veldig fornøyd etter en trivelig leiruke.


Larvik NMUs speidere vant patruljekonkurransen.


Troppens oppvaskmaskin...


Andreas Hem venter på et vått svampkast under marknaden.


Anne S. Gjerde scorer for fotballaget vårt som klarte å nå kvartfinalen.


Fellesmøter
Alle møter blir i Nanset kirke. Hovedtaler Kjell Petter Dahl. Møtene vil ha et som mål å bygge fellesskapet mellom de ulike menigheter og bygge opp den enkeltes trosliv. Bønnemøter i anledning fellesmøtene er i kirkestua i Larvik kirke hver mandag kl 21,15-21,45. Husk møtene også i dine personlige bønner.

Be for familien Rabben
Som de fleste kjenner til er minstemann Matias alvorlig syk. Han går nå gjennom et behandlingsopplegg. Jan Roger, vår ungdomspastor, er pga guttens sykdom sykemeldt inntil videre. La oss be både for gutten og for hele familien som nå opplever en tøff tid.

Oppstart TID
Onsdag 23. august var det oppstart for TID menighetens nye barnearbeide. Ca tretti barn møtte fram og endel voksne. Det var en positiv start, men her er plass til flere. Kjenner du noen som ikke har andre tilbud, vær med å gjør det kjent. Her er et allsidig tilbud. La barnearbeidet bli endel av ditt bønnearbeide. Det viktig å vinne barna for Jesus Kristus.

Treffpunkt blir «SIGNAL»
Første samling fant sted fredag 25. august. Ca 20 tenåringer fant veien. Det var flott. I september er det lagt opp til hjemmekvelder forskjellige steder. En håper at peisestua skal kunne tas i bruk etter høstferien, i begynnelsen av oktober. Har du noe tid ledig, så gjenstår det fortsatt en del praktisk arbeid. Vi tror at den nye peisestua skal bli et tjenelig redskap for å nå tenåringer og ungdom med evangeliet om Jesus. Be for dette viktige arbeide. La oss huske at Guds menighet er bare er en generasjon fra undergang. Derfor må vi vinne neste generasjon for Jesus.

TIDSIGNAL
Hva det er kjenner vel de fleste?
I Misjonskirken er det betegnelsen på samlingene annen hver søndag ettermiddag. Opplegget vil være noe forskjellig, men noen faste poster vil det være som blant annet lovsang, «Jesuspreik» og kaffe/saft enten i forkant eller etterkant for å gi mulighet til sosial kontakt. Tidsignal er et treffpunkt for hele menighetsfamilien i ungdommelig stil. Kom og se!

Loppemarkedet
nærmer seg. Til nå har det kommet inn mange lopper, og det er flott. Datoene er fortsatt 22. og 23. september, men stedet er endret. Slik at loppemarkedet blir ved Elveveien (Per Myrsve’s tidligere lokaler) og ikke på Hovlandbanen, som tidligere nevnt. Det sparer oss for en utgift på kr 10.000,- Det kommer godt med.
Men vi trenger hjelp til å gjøre klart til loppemarked. Så vi håper på god hjelp fra mange hold, dagene før. Sette gjerne av hele uke 38. Vi trenger også folk til å selge lopper. Meld deg til tjeneste hos Per Schou-Hanssen på tlf.
33 18 16 17.

Kontortid
Forstanderen har fast kontortid onsdag og fredag kl 10-12. Men er også ellers å treffe i Misjonskirken. Hvis kontortiden ikke passer for deg, så er det bare å ta kontakt, slik at vi kan gjøre en avtale. For mange er det godt å få en samtale. Det kan være ting som en kan lesse av seg. Eller ønske om forbønn. Eller så kan være noe som er viktig å få gitt beskjed om. Velkommen til en prat. La oss vandre sammen både i sorg og smerte, herlighet og glede.

Ungdomslotteriet
Det er stor aktivitet for å selge de fem tusen lodd som er tillatt solgt. Har du mulighet til å selge lodd til venner og kjente, så kan du få en loddbok hos Toralf Øyslebø. Jo mer vi får inn til å drive barne- og ungdomsarbeide dess bedre. Trekningen er 26. september.

Økonomisk oversikt
Det framgår av kasserens oversikt at menighetens inntekter ligger etter budsjettet. Ikke minst slår sommertiden med ferie og lite møter negativt ut på budsjettet. Derfor vil vi understreke betydingen av fast givertjeneste. Da vil det samme komme inn til menigheten uavhengig av hvor mange møter den enkelte er på. Den enkelte får selv velge om en vil ha avtalegiro, bruke månedsofferkonvoluttene eller finne en annen måte å gjøre det på. Bibelen utfordrer oss til være gode forvaltere av det vi har fått og gi Gud hva Guds er. Vi håper at givergleden øker utover høsten. Herren velsigner en glad giver!Septemberprogrammet


Lørdag 2. september
kl 11.00: Samling på Skautvedt

Søndag 3. september
kl 11.00: GUDSTJENESTE på Skautvedt. Thore Tellefsen

Onsdag 6. september
kl 17.00-19.00: TID

Søndag 10. september
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd og månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen

kl 17.00: TIDSIGNAL m/Misjon i fokus. Colombia v/Trond Andreassen, Kina v/Inger og Per Møll. Lovsang. Kveldskaffe/saft

Lørdag 16. september
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 17. september
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen

Onsdag 20. september
kl 17.00-19.00: TID

Fredag 22.-23. september
Loppemarked ved Elveveien

Søndag 24. september
kl 11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen
kl 17.00: TIDSIGNAL. Jesuspreik, lovsang, kaffe/saft.

Søndag 1. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen