Ny adresse: www.misjonskirken.net


Vinn barna for Kristus og menigheten
Barna er det mest verdifulle vi har i livet. Hvert eneste barn er et under og en gave fra Gud. Det er også det eneste vi kan få med oss til himmelen. Derfor vil vi gjerne gi barna evangeliet. Vi vil ikke drive med tvangsevangelisering. Men vi vil gjerne, som menighet og foreldre, utøve positiv påvirkning. Det understrekes når vi har barnevelsignelse i menigheten. Barnevelsignelse er forbønn og kristen påvirkning. Påvirkningen barna får gjennom TV står ofte i sterk kontrast til kristen påvirkning. Vi nekter at barne-tv skal sette dagsorden for holdninger og handlinger i den oppvoksende slekt.
    På bakgrunn av dette kjennes det sårt at Søndagsskolen er blitt lagt ned. Årsaken til dette er sikkert flere. Det handler om få barn, ledere som har stått alene og blitt slitne etter lang
tids innsats. Vi forstår at de må ta seg en pause. Andre grunner kunne sikkert også legges til.
    Nå har vi etablert T:I:D., tilbud for barn fra 0-13 år. Postivt tiltak. Vi har fortsatt speideren. Flott det også. Men vi tror at barna bør være med i menighetens gudstjeneste-fellesskap i lovsang og bønn. Kjenne atmosfæren og Den Hellige Ånds nærvær. Aller best ville det være om vi fortsatt hadde hatt undervisning for barn parallelt med prekenen. Men om vi ikke har søndagsskole lenger, så er det iallefall et ønske om at barna kan få være med i gudstjenestens første del og få være et annet sted, mens forkynnelsen pågår, slik at foreldrene kan få med seg impulser fra Jesus selv. Jeg tenker først på de søndagene, som vi ikke har Tidsignal. Slik at foreldre og barn kan gå sammen til Misjonskirken søndag formiddag. La oss gjøre dette til et bønneemne.
    «Lær gutten den vei han skal vandre, så forlater han den ikke når han blir gammel.»
Ordspr. 22,6
Thore Tellefsen

Økonomien
Kasseren melder om at gaveinntektene i august til menigheten og misjonen ble kr 54.000, akkurat som budsjettet. Flott!!! Vi takker hver enkelt giver og håper at givergleden bare øker, slik at etterslepet fra tidligere blir tatt inn igjen. Løfter vi i flokk, klarer vi det godt.
    Team-Colombia-kontoen avsluttes. Men team-Colombia fortsetter med nye medlemmer. De som ønsker å støtte teamet med gaver kan sette det inn på menighetens konto merket «Gaver til Team-Colombia».

Menighetens bønnearbeide
Vi tror at det drives et utstrakt bønnearbeide i menigheten. Rundt i de mange hjerm finnes det mennesker som ber for menighet og misjon. Torsdag formiddag kommer en flokk av menighetens kvinner sammen til bønn. Noe har de gjort i ti år nå. Det er en velsignelse for menigheten.
    Bønnearbeidet er viktig i Guds rike. «Bønn er ikke alt, men alt skjer ved bønn» har en sagt. Vi vil utfordre hverandre til at alle våre samvær får preg av bønn. Både gudstjenesten og komitémøtet. Vi bør praktisere Jesus-nærværet.
    Noen har ytret ønske om å danne en bønnelenke i menigheten. Det betyr at dersom noe skjer, så ringes det rundt til mennesker som har sagt seg villige til å stå på ei liste og som ringer videre til neste på lista. Kunne du tenke deg å være med på noe slikt? Søndag 29.oktober planlegger vi en forbønnsgudstjeneste. Forkynnelsen vil fokusere på bønn den dagen og vi vil gi ekstra rom for bønn og forbønn. Skriv gjerne ned dine bønneemner og legg dem i forslagskassa i gangen, slik at de blir bedt for. Det vil også bli anledning til å bli salvet og bedt for i bønnegudstjenesten.
    Vi nevner også Tid for Bønn- konferansen på Hermon 31.10.- 04.11. Vi tror det kan bli til velsignelse både for den enkelte og for menigheten å delta der.

Prosjekt «ungdomssal»
Del 1, er på det nærmeste ferdig. Det har blitt gjort en formiddabel dugnadsinnsats på ulike områder. Fredag 29. september blir det intern innvielse av lokalitetene. Det blir fest for Signal og alle som har jobbet på prosjektet blir invitert sammen med styret .
    Den offisielle åpning blir fredag 20. oktober. Da kommer forskjellige gjester og alle mest vil brukerne, ungdommene selv komme. Vi tror at de nye lokalitetene vil tjene sin hensikt: «Ungdom skal få lære Jesus Kristus å kjenne». Dette er prosjekt ungdomssal del 2. Vi kommer tilbake med rapporter senere. Vi vil utfordre menigheten til forbønn for dette prosjektet, slik at ungdommen virkelig kan møte Jesus. Vi vil be om at det blir et gjennombrudd i den enkeltes liv og i ungdomsmiljøet i Larvik. Be for ungdomspastoren og Torunn B. Engvoldsen som står i spissen for arbeidet. «Herre, la det lykkes!»

Formiddagstreffet på Skautvedt
Lørdag 26.august hadde Skautvedt-komiteen innvitert Formiddagstreffet til Skautvedt. Oppslutningen var meget god, flere fikk se det flotte leirstedet for første gang. Komiteen hadde laget et flott opplegg. Nydelig servering, andakt- og sangstund og en fin utlodning. Været var nydelig! Takk til komiteen for fint initiativ.

Menighetsweekend til inspirasjon
Leirstedet på Skautvedt var arena for menighetsweekenden lørdag.
2. og søndag 3. september. De var to flotte dager. På lørdag var over åtti store og små av menighetens folk samlet. Ungdommen var allerede på plass fredag kveld. Det var flott å se så mange positive mennesker. Lørdagen startet med bibelundervisning både for store og små. Forstanderen talte om «Rett person på rett plass» og samme tema hadde ungdomspastoren for de små. Etterpå hadde festkomiteen sørget for det flotteste koldtbord.
    Tid til lek og moro ble det også. Blant annet fikk den unge generasjon anledning til å sette pastorene i gapestokken. Ellers var det pilkast, ballspill, vannskikjøring, bading. Mens andre bare nøt finværet. Grillene ble tent. Dagen ble avsluttet med festsamvær. Her var det forskjellige innslag med alvor og skjemt.
    Søndagen opprant med strålende vær og folket fant fram til gudstjenesten på Skautvedt. En inspirerende gudstjeneste med fin sang, musikk og bønn. Forstanderen talte om «Bønnetelefonen».
    Etter gudstjenesten var det flere som stanset igjen for grilling og medbragt kaffe/kaker. Vi tror slike arrangement betyr mye for fellesskapet i menigheten. Samtidig gir det oss mulighet til å inkludere nye mennesker i fellesskapet.


Ungdomspastor Jan Roger Rabben og forstander Thore Tellefsen måtte i gapestokken, og fikk våte svamper i fjeset.

Årets konfirmanter
Sondre Alexander Nilsen og Tom Klevstad ble presentert for menigheten i gudstjenesten søndag 24. september. De fikk hver sin bibel og menighetens forbønn. Nå skal de lese med ungdomspastoren inntil konfirmasjonsdagen 29.april.

Loppemarkedet
22. og 23. september i Per Myrsves lokaler på Elveveien var i alle deler vellykket. Allerede før åpningne fredag var det kø og tilløp til trafikk-kaos. Folk stormet inn for å sikre seg det fineste. Det var et enormt spekter av lopper som ble lagt fram. Det ble solgt lopper og vafler for tilsammen 76.000 kroner. Vi takker alle som har bidratt. Bak loppemarkedet ligger det masse arbeide. Henting, lagring, kjøring, bæring og sortering av loppene. Det har vært fantastisk å se alle som har vært involvert i dette. Men så går pengene til en meget god sak. Det vi får, setter oss i stand til å satse med evangeliet i byen vår.


Berit Winther-Sørensen og Monica Rabben selger lopper.

Trekning av Ungdomslotteriet
Lekestue v unnet på loddnr. 2671
Håndlagd porselensdukke 0273
Telt,sovepose,liggeunderlag 0057
Frokost servise 8.pers.P:P 0032
Maleri Rolf Aarøe Arnesen 1470
Teppe 80x 100 cm(Bargallo) 1161
Håndmalt glass 6 stk. 0684
1 stk Stettfat Setesdals genser. 3025
Det har blitt solgt lodder for ca kr. 66.000. Et fint resultat. Vi takker alle som har gitt gevinster, kjøpt lodder, solgt lodder og lagt lotteriet til rette.

Fellesmøter

Motto: «Gud har mer å gi.» Hver kveld unntatt fredag. Lørdag kveld er det ungdomsmøte, som selvsagt er åpent for alle. Fellesmøtene blir i Nanset kirke.
    Hovedtaler er Kjell Petter Dahl, som har lang fartstid som forkynner. Han har vært med i lederskapet for Oasebevegelsen gjennom flere år. Møtene vil ha et som mål å bygge fellesskapet mellom de ulike menigheter og bygge opp den enkeltes trosliv. Bønnemøter i anledning fellesmøtene er i kirkestua i Larvik kirke hver mandag kl 21.15-21.45. I fellesuka blir det bønn fra kl. 18.30. Husk møtene også i dine personlige bønner.

Lederinput
NMU innbyr til lederinput i Drammen 27.-29.oktober. Opplegger rettes mot barn og ungdomsledere. Men NMU ønsker også menighetsledere hjertelig velkommen, slik at de kan lære ungdomsgenerasjonen å kjenne. Det er viktig dersom vi skal vinne den for Kristus.

Oktoberprogrammet
Søndag 1. oktober
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Thore Tellefsen

Lørdag 7. oktober
kl.11.00: Formiddagstreff.

Søndag 8. oktober
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Jan Roger Rabben

Søndag 15. oktober
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Taler Pastor Harald Dysjeland

Fredag 20. oktober
kl.20.00: SIGNAL m/offisiell åpning av ungdomssalen

Søndag 22. oktober
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Taler: Thore Tellefsen
kl.17.00: TIDSIGNAL m/FAMILIEGUDSTJENESTE. Elisabeth Søyland Ring m.fl.

Tirs- Ons- Torsdag 24.-26. oktober
kl.19.00: Fellesmøte i Nanset kirke. Kjell Petter Dahl. Bønn fra kl 18.30.

Lørdag 28. oktober
kl.11.00: Formiddagstreff.
kl.19.00: Felles ungdomsmøte i Nanset kirke.

Søndag 29. oktober
kl.11.00: FORBØNNSGUDSTJENESTE.Taler: Thore Tellefsen. Tema: Bønn. Anledning for forbønn.
kl.19.00: Fellesmøte i Nanset kirke.

Søndag 5.november
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd .Månedsoffer Tema: «Borte fra legemet hjemme hos Herren» Thore Tellefsen.
kl.17.00: Tidsignal