Åremålsdager
Vi gratulerer Sylvia Nøstrud og Inger Marie Bordøy med 50 årsdagen henholdsvis 3. og 19. april.

Konfirmanter
Søndag 29.april er det konfirmasjonsdag i menigheten og årets konfirmanter er: Tom Klevstad og Sondre Alexander Nilsen. Vi ønsker hjertelig velkommen til gudstjenesten og ønsker samtidig Guds velsignelse over de unge.

Økonomien
Vi takker for kr 43.350 som er kommet inn i kollekt og gaver til inn til menighet og misjon i løpet av februar. I tillegg så har vi fått gaver på kr 14.000 i form av betalte regninger. Vaskeliste-giroer er sendt ut, og begynner å gi respons. Vi håper at flere benytter giroen, slik at vi kan dekke menighetens utgifter til renhold. Hjertelig takk for gavene og Guds velsignelse til hver enkelt giver. Løfter vi i flokk, så klarer vi budsjettet som er på kr 53.500,- pr. måned.

NMU-søndag

Søndag 1.april vil vi markere NMU-dagen. Det er NMU-gruppene våre: Speiderne. T:I:D. Ungdomsklubben Signal og søndagsskolen som står felles om dette. Markeringen av dette finner sted under Tidsignal-samlingen på ettermiddagen. Da blir det andakt av ungdomspastorn, sang, musikk, danse/dramagruppe, speiderparade, sketsjer, bevertning m.m. Herved er hele menighetsfamilien invitert med. Vi håper på stort engasjement og fint fellesskap. Kom og bli med oss.

Menighetsmøte torsdag 19.april
Vi håper å kunne legge fram forslag til kall av ny ungdomspastor. Årskonferansen i Haugesund 24.—27. mai står også programmet — med konferansesaker og valg av menighetens representanter til årskonferansen. Ellers vil pastoren ha et innlegg om «Etiske utfordringer i vår tid».

Gla’sangkveld 22/4

Igjen er det klart for en ny allsangkveld. I tillegg til den faste sang og musikk-gruppa så blir det gjester. Velkommen !

Vårdugnad
Uke 17: 23.-28. april innkaller huskomitéen til vårdugnad i Misjonskirken. Her er mange ting å ta tak i, så det er bare å stille opp.
(Mobil Sverre: 915 94 990)
Ungdoms-klubben Signal
Er et samlingssted for tenåringer og ungdommer fra 13 år og oppover, hvor vi samles i kjelleren hver fredag fra kl. 20-24. Vi er en fast gjeng på ca. 20. stk, som kommer sammen for å dele Jesus forkynnelse og har det også veldig bra rundt det sosiale. Vi opplever en positiv utvikling hvor ungdommen selv er med å holder andakter, leder og har ansvaret for samlingene. Vi ønsker å være med å lede ungdommer inn i et utfordrende kristenliv og skape gode relasjoner til andre kristne ungdomsgrupper.
    I tillegg til dette, så er det 5 gutter som har startet et band som er kjempebra. De ønsker å formidle sin tro gjennom musikk.
     Det er også blitt startet Ungdoms-Alpha, hvor vi har hatt samlinger hver onsdag til undervisning/temaer ut fra Guds ord.
    Vi har også dansegruppa «Praise» som er startet med tre jenter, og som ønsker å formidle sin tro gjennom dans.
     Vi har også hatt besøk i fra ungdommen fra Notodden, hvor det var ca. 20 ungdommer som var her fra fredag til lørdag. De var med oss på Signal med Jesus-preik. Lørdag kveld deltok de på ungdomsmøte. Espen Elvethon holdt Jesus-preik og et lovsangsteam ledet an lovsangen. Da tok det slik av at det var vanskelig å slutte. Besøket var til stor inspirasjon for oss alle.
     I tillegg til dette, så prøver vi også å reise på turer/leirer, hvor vi besøker andre menigheter og henter inspirasjon. Vi har det veldig bra, men vi er ikke fornøyd. Vi ønsker å vinne enda flere ungdommer for Guds rike og bli enda mer tent i livet sammen med Jesus. Det er blitt sagt «det er mere land å innta...» og det akter vi å jobbe med å gjøre blant ungdommen i byen.
    Men vi trenger masse forbønn om at vi tør og kan være annerledes enn de som ikke kjenner Jesus, for det er ikke lett å være ungdom i dagens samfunn. Sitter du og har lyst til å jobbe sammen og med ungdom? Da er du hjertelig varmt velkommen til å ta kontakt med Ungdomspastor Jan Roger Rabben. Vi trenger flere ledere/ miljøarbeidere som kan være med å skape et varmt og positivt miljø på ungdommens premisser.
    Vi takker menigheten for all forbønn og for å satse på ungdomsarbeidet.
    Hilser med Fil.4.4, og ber om Herrens velsignelse over menigheten.
Hilsen i fra
Ungdomsklubben Signal


Kirkekaffe

Menighetens styre er opptatt av å arrangere kirkekaffe oftere enn tilfelle er nå. Vi vil ikke ha kirkekaffe fordi vi er redd folk skal gå sultne fra Misjonskirken. Men vi tror at det er en viktig arena, der vi både kan knytte nye kontakter og bygge relasjoner mellom vennene i menigheten. Vi tenker ikke å ha flott bevertning hver gang. Vi har behov for personer som kan koke kaffe/tevann og sette fram kjeks. En relativ enkel oppgave, som noen må ta ansvar for ellers blir det ingen ting av.
    Nå vil vi henge opp liste med oversikt over aktuelle datoer og så håper vi at flere vil ta ansvar og skrive seg på en passende dato.

Spesialtilbud
Abonnementspris på Misjonsbladet ut året for kr 250,-, student kr 200,- Tilbudet til NMU-ledere er på kr 120,- ut året. Misjonsbladet er Misjonsforbundets organ med aktuelle nyheter om menighet og misjon. Ønsker du å bli abonnent så tegn deg på utlagt liste i kirken.

Medlemskap
Kjenner du Misjonskirken som ditt åndelig hjem, ønsker å være en del av fellesskapet og ta del i menighetens arbeide, er du velkommmen som medlem i menigheten. Ta kontakt med pastoren for samtale og informasjon. Misjonskirken er selvsagt åpen for alle mennesker, medlemsskap eller ei.

Glede og takk
Mars har vært en måned med mange ulike besøk og arrangementer. Mye har gledet oss. Vi takker for hyggelig besøk av Aksel Pedersen og sterk forkynnelse.
     Pensjonistfesten samlet ca 60 deltagere som hadde en fin lørdag ettermiddag. Samme helg hadde vi besøk av en ungdomsgruppe fra Notodden.
    Larvik kammerkor og Larvik godtemplarkor gledet oss med sin sang hver sin søndagskveld.
     Gospelkonserten med Ansgarkoret svingte det av. Her var det engasjement, innlevelse og lydstyrke som tilfredsstillte de fleste. Flott å se Misjonkirken fullsatt av ungdom. Vi takker Gud og ser framover med forventning.Foran f.v.: Forstander Thore Tellefsen, Bodil Svendsen, Berit Winther-Sørensen og Hilde Øyslebø. Midten: Eva Gundersen Bøe, Sylvia Nøstrud og Ungdomspator Jan Roger Rabben. Bak f.v.: Dag Flermoen, Terje Olafsen, Einar Engvoldsen og Per Møll.


Styret

Menighetens styre har konstituert seg med Terje Olafsen som formann, Per Møll er nestformann, Eva Gundersen Bøe sekretær og Einar Engvoldsen kasserer.
I styret sitter også Dag Flermoen, Sylvia Nøstrud og Hilde Øyslebø.
Vararepresentanter er Berit Winther-Sørensen, Gro Bigseth og Bodil Svendsen.

Fra drøm til handling
Drømmemenigheten sto beskrevet i forrige nummer av Menighetsbladet. Det er viktig med drømmer og visjoner, uten det dør vi. Men det er ikke nok med drømmer og visjoner. Vi trenger å realisere våre drømmer.
    Hvordan skal vi få det til? Hva kan du og jeg gjøre for å få det til?
    Første skritt må være å tale sant om vår situasjon, både som enkelt personer og fellesskap. På godt og ondt. Mye er bra og mye kan bli bedre. Vi må begynne der vi er.
    Dernest er det viktig at vi er villige til å utnytte de ressurser som vi har. Det er stort potensiale av evner og krefter i i menigheten. Noen er allerede i bruk, noen er delvis utnyttet , mens andre ligger der ubrukt. Noen finner engasjement i andre sammenhenger. Dersom hver enkelt stiller seg til disposisjon med sine gave og evne, tid og interesse er vi kommet et langt stykke på vei.
    En har sammenlignet menigheten med en fotballkamp. På tribunen sitter en mengde mennesker som trenger mosjon og som virkelig vet hva spillerne skal gjøre. Mens på banen er det noen få spillere, som gjør så godt de kan. De blir trettere og trettere etter som kampen går. Det kan illustrere forholdene i mange menigheter. Noen få tar på seg oppgaver og tjener Gud og menighet så godt de kan utfra evner og krefter. Mens andre sitter på tribunen og hadde behov for å få omsatt troen i handling. Noen er såkalte forståsegpåere, som avgjort trenger å komme på banen og ta del i tjenesten. Vi bør stå sammen og heie hverandre fram.
    Dernest handler det om raushet. Det betyr at vi tilgir hverandre om vi har begått urett. Ingen av oss er fullkomne.Vi kan ha kommet i såre hverandre både med ord og med ting vi har gjort. La oss be hverandre om tilgivelse og gi tilgivelse.
     Dessuten bør vi la personlige ambisjoner vike til fordel for Guds rikes fremme. Vi ser ulikt på enkelte ting, og i blant er det noe vi må legge ned til fordel for fellesskapet. Om ikke jeg får flertall for min måte å gjøre ting på, så får jeg samarbeide på andres premisser. Det handler i stor grad om lojalitet mot fellesskapet.
    I naturlig kirkevekst tales det om «av seg selv-prinsippet». Det handler om at der livet finnes, bærer det frukt. Vi trenger å rydde bort alt som hindrer vekst og utvikling. Vi ser at det finnes mye liv i menigheten. Mange brenner for Jesus og tjener med sine gaver. Men vi ønsker at bålet skal bli ennå større og mer synlig, og at det blir mer frukt.

April-programmet


Søndag 1. april
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Taler: Sven Øverland. Lovsangsgruppa.
kl.17.00: Tidsignal. NMU-dagen markeres. Speiderparade, sang, drama/dans, Sketsj, andakt: Jan Roger Rabben.

Palmesøndag 8. april
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Søndagsskole. Thore Tellefsen. Sang: Carina og Gunnar Nøstrud.

Skjærtorsdag 12. april
kl.18.00: Vennefest m/ kjærlighetsmåltid og nattverd. Jan Roger Rabben.

Langfredag 13. april
kl.11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken. Thore Tellefsen taler.
kl.17.00: Korsvandring m/ start fra Larvik kirke.

Påskedag 15. april
kl.11.00: Påskegudstjeneste. Thore Tellefsen.

Torsdag 19. april
kl.19.00: Menighetsmøte.

Lørdag 21. april
kl.11.00: Formiddagstreff/Kafeteria.

Søndag 22. april
kl.11.00: GUDSTJENESTE. Jan Roger Rabben. S.skole.
kl.18.00: Gla’sangkveld «Vi synger påskesanger». Andakt: Thore Tellefsen.

Søndag 29. april
kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. S.skole.
Taler: Thore Tellefsen. Sang: Carina Nøstrud . kl.17.00: Familiemøte i Øvre Kvelde bedehus. Andakt: Thore Tellefsen. Dansegruppa Praise m.fl.

Søndag 6. mai
kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. T. Tellefsen.