Åremålsdager
Eva Gulliksen fyller 75 år 15. juni. Wenche Karin Marthinsen fyller 50 år 30. juni. Vi gratulerer med åremålsdagene og ønsker Guds velsignelse over framtiden.Barnedåp

Kamilla Isaksen, Selma og Simon Albin Licina ble døpt i Misjonskirken søndag 3. juni av pastor Sverre Henriksen. Vi ønsker Guds velsignelse over barn og foreldre. Barna hører Jesus til!Nye medlemmer
Søndag 13.mai hadde vi gleden av å ønske 8 nye medlemmer velkommen i menigheten. Alexander Olafsen, Alexander Blandkjenn Engvoldsen, Sonja Isabel Lloves, Martin Nøstrud, Kristian Isaksen, Sondre Alexander Juul Nilsen, Hannah Kolflaath Auen, og Tom Klefstad. Vi takker Gud for disse ungdommene og ber om Guds velsignelse over liv og tjeneste.
Kjære Menighet!
Guds fred.
Å bryte opp i en tjeneste og oppgave på en plass hvor man skulle så gjerne ha utrettet så mye mer og opplevd mer, er ikke alltid like lett.
Vi opplever at den tiden vi har hatt her i Larvik, har på mange måter gitt oss mye, med tanke på venner og ikke minst sammen med ungdommen. Det å få være en arbeider i Guds rike og få se når Gud gjør noe, er en enorm inspirasjon. Og spesielt når man vet at det er mere.
    Men vi vet at Guds veier er uransakelig, og at Gud alltid har noe nytt og som er enda bedre.
    Vi vil gjerne få takke alle i menigheten for tilliten til å kunne jobbe som ungdomspastor, og for støtte, oppmuntring og forbønn. Og ikke minst når det gjelder situasjonen med Mathias og resten av familien. Det å få være en arbeider i Guds rike er en stor porsjon nåde, men også en enorm inspirasjon. Og vite at man bærer hverandre på bønnens vinger. Tusen takk.
    Vi håper og ønsker at vi fortsatt kan holde kontakten, og at dere er hjertelig velkommen oppover. Det blir en ny situasjon og utfordring som vi havner i. Vi vet at det blir spennende og vi gleder oss.
    Må Herren velsigne dere alle rikelig, og la han få vise dere sine skatter og la hans vilje skje med deg og menigheten.
Hilser med Jes. 61.1-3
På gjensyn.
Mange varme hilsner fra Alexander, Mathias, Monica og Jan Roger Rabben

Takk til familien Rabben!
Det er med vemod vi skriver disse linjer. Vi beklager at dere reiser, selv om vi forstår at deres familiesituasjon tilsier flytting.
    Vi vil gjerne takke Jan Roger og Monica Rabben for de to årene som de har tjent menigheten som ungdomspastor-par. Takk for god innsats. Jan Roger har hatt en særlig evne til kontakt. Hans tjenestevillighet og engasjement vil vi huske. Monica har funnet sin plass i søndagsskolen og i lovsangsgruppa. Vi takker for hva dere har vært for oss i denne tiden. Det finnes gode spor etter dere. Evigheten vil åpenbare den virkelige betydning av deres gjerning. Vi ønsker dere, hele familien, Guds velsignelse i dager som kommer. Leilighet har de allerede fått i Stjørdal og ny jobb håper vi snart vil legge seg til rette der oppe.

Økonomien
Vi takker for kr 59.000 som kom inn i kollekter og gaver til menighet og misjon i april. Det er over fem tusen kroner over budsjettet. I tillegg har vi fått gaver på kr 20.000 til nye toaletter. Det er vi meget takknemlige for. Til tross for dette sliter menigheten med likviditeten.
    Vi minner om at Guds ord taler om tiendeprinsippet i forbindelse med givertjenesten, og vil utfordre hverandre til å følge det.
I dette nummer av menighetsbladet er det lagt inn en giro, som vi håper blir brukt til å gi menigheten en sommergave. Vi trenger jevne inntekter også i sommermånedene, slik at vi holder budsjettet. Takk for at dere står med i bønn og offer.

Menighetsmøtet tirsdag 22. mai
hadde påny ungdomspastorsaken på agendaen. En enstemmig forsamling gikk inn for å kalle Øyvind og Mette Toeneiet til 100 %-stilling. Vi håper at de vil ta imot stillingen. Vi venter i spenning og ber om at Guds vilje må skje.
    Loppemarkedet sto også på dagsorden. Siden vi ikke hadde funnet lagringsplass og heller ingen hadde meldt seg som telefonvakt, blir det ikke loppemarked i år. I stedet vil vi forsøke å få inn det budsjetterte beløp ved gaver. Utfordringen er å at 60 personer gir kr 1000 hver, da har vi det. Det er selvsagt tillatt å gi både mer og mindre etter som enhver har anledning. Egill A. Jensen har tatt på seg å stå i spissen for denne innsamlingen.

Sommersamlinger på Skautvedt
I likhet med tidligere år vil det bli søndagsamlinger på leirstedet på Skautvedt i sommer. Menigheten har et unikt sted, som må benyttes. Her er muligheter for å oppleve flott natur, gode bademuligheter, stillhet og rekreasjon, hyggelig fellesskap, sang og andakt. Hver enkelt tar med seg mat og drikke, hvis ikke annet er annonsert. Søndagene 1., 22. og 29. juli, samt 12. august er allerede booket. Klokkeslettet blir kl. 17.00. Følg med i annonsering.
    St.Hansfeiring blir det lørdag 23. juni fra kl.17.00. Ta familie og venner med deg til leirstedet på Skautvedt.

Internasjonalt besøk på Skautvedt
Leirstedet vårt blir ofte benyttet. Både skoler, ungdomsgrupper, speidergrupper leier stedet. I år kommer en dansk speidergruppe på besøk 24.-30. juni. Og en tysk speidergruppe vil benytte stedet 7.-14. juli. Vi takker Skautvedt komitéen for at de holder leirstedet så fint og innbydende, slik at det er lyst å bruke stedet.

Ungdomsklubben Signal
tar ingen sommerferie. Planen er at det skal være samling hver onsdag i hele sommer. Da møtes vi på Gon kl. 19.00- 22.00 til ballspill, bading, grilling, fellesskap, Jesus-preik. Her er åpent for venner og venninner. Første gang er fredag 15. juni. Hvis dårlig vær blir samlingen i Misjonskirken.

Årskonferansen i Haugesund
Det Norske Misjonsforbunds årskonferanse fant sted i Haugesund 24.-27. mai. 133 delegater fra ca 35 menigheter deltok. De offentlige møtene samlet atskillig flere.
Sveinung Lorentsen ble gjenvalgt som misjonsforstander for fem nye år.
Menighetens utsendinger i Haugesund var Dag Flermoen, Isak-André Isaksen, Carina Nøstrud, Edle og Jan Mathisen samt forstanderen.

Speiderne på leir
Under mottoet «Urban 2001» arrangerer Norsk speiderforbund landsleir i Fredrikstad i tiden 30. juni- 6. juli. Fra NMU-speiderne i Larvik reiser det 4 speidere og to ledere. Lederne er Richard Dolven Nilsen og Kristian Isaksen. Totalt ventes det 7000 deltagere. Vi ønsker vår speidere god leir.

Behov for nye medarbeidere
I søndagsskolen er det behov for to nye medarbeidere, som kan samarbeide med Rolf Bøe og Merethe Ness. Monica Rabben slutter og flytter, vi trenger hennes stedfortreder. Det handler om å kunne gjøre noe for barna annen hver søndag under gudstjenesten.
Ungdomsklubben Signal trenger voksenleder, etter Torunn Engvoldsen som har sagt hun trekker seg som leder fra høsten av etter mange år som ungdomsleder.
    Ta kontakt med forstanderen. Samtidig vil vi gjøre dette til et bønneemne, slik at vi kan be fram villige medarbeidere.
Småspeiderne
Fire småspeideraspiranter ble tatt opp i ulveflokken vår tirsdag 29. mai. Jostein og Ida Ring, Henriette Sørensen og Markus Isaksen får nå lov til å bære speiderskjerfet.
    Kristi himmelfartsdag var flokken på småspeidersamling sammen med 18 flokker fra hele Vestfold på Fevang. Småspeiderne gikk en natursti med 20 poster, og vår flokk endte på en 9. plass.
Se på bilder her.
    Flokken og troppen hadde sin sommeravslutning på Kattestranda 5. juni, og grillet sammen med foreldre.

Fest og glede!
«Her er fest og glede, her er det sang og spill...»
    Slik lyder det i en sang skrevet av Arnold Børud. Det kunne gjerne stå som overskrift for mai-måned, som er festmåneden framfor noen. Jeg tenker på nasjonale høytidsdager, som 8. og 17.mai, som gir oss som folk virkelig grunn til glede. Vi har frihet og fred!
Jeg tenker også på de kristne høytider som Kristi Himmelfartsdag og pinsen samt konfirmasjonsdager, det er dager som også handler om glede.
    «Så begynte festen og gleden.»
    Slik står det i Lukas 15,24. Det handler om at den bortkomne sønnen som kom hjem igjen. Den kristne gleden springer ut av vissheten om at en har funnet hjem til Gud. Det er nemlig der alle mennesker hører hjemme. Mange tror at livets lykke er å leve uten innblanding fra Gud. Men det rette element for oss er fellesskapet og nærheten med Gud. Vi er nemlig hans verk
    Festen og glede er ikke bare en opplevelse, men den springer ut fra en erkjennelse. Erkjennelse av og tro på at jeg har fått tilgivelse fra mine synder og er akseptert hos Gud. Den kristne glede er ikke gleden over å være fullkommen, men glede over å være fullkomment tilgitt.
    Den kristne gleden er ikke gleden over alle godene vi eier, men det gleden over å eie barneretten hos Gud.
    Gleden er ikke avhengig av omstendighetene. Den kristne glede er gleden over at jeg er i Guds hånd med hele livet mitt. Det er gleden over hva han har gjort og fortsatt gjør, og ikke over mine prestasjoner. Med ditt verk har du gledet meg, Herre.
Fest og glede.
    Det er det som vi forsøker å gi uttrykk i gudstjenester og møter. Hver gudstjeneste bør ha denne gleden som understrøm. Noe jeg synes gudstjenester og fester i mai virkelig har formidlet.
    Selvsagt har denne gleden rom for tårer og nød. «Jeg er syk, men salig,» sa en gammel prest til meg engang. Det var hans situasjon akkurat da. Kanskje det er din også. Gled deg i Gud, inntil festen og gleden blir fullkommen hjemme i himmelen!
Thore TellefsenSommerprogrammet

JUNI
Søndag 10. juni
kl. 17.00: Sommerfest. Avskjed med familien Rabben. Andakt v/Tellefsen, Lovsangsgruppa og ungdommen deltar. Bevertning.

Lørdag 16. juni
kl. 11.00: Formiddagstreff/Kafeteria.
kl. 18.00: «VI OVER FØRTI» Hyggekveld på Skautvedt.

Søndag 17. juni

kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Dåp. Thore Tellefsen og Jan Roger Rabben .

Lørdag 23. juni

kl. 17.00: St. Hansfeiring på Skautvedt.

Søndag 24. juni

kl. 19.00: Kveldsmøte. Jan Roger Rabben taler. (Siste møte denne gang.)

JULI
Søndag 1. juli
kl. 11.00: GUDSTJENESTE. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.
kl. 17.00: Andakt på Skautvedt.

Søndag 8. juli

kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken. Roy S. Johansen.

Søndag 15. juli

kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Misjonskirken. Roy S. Johansen.

Søndag 22. juli

kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.
kl. 17.00: Samling på Skautvedt. Andakt v/Tellefsen.

Søndag 29. juli

kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Misjonskirken.
kl. 17.00: Samling på Skautvedt.

AUGUST
Søndag 5. august
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken. Thore Tellefsen

Søndag 12. august

kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Misjonskirken. Thore Tellefsen. Nattverd. Månedsoffer.
kl. 17.00: Samling på Skautvedt.

Søndag 19. august

kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Søndag 26. august

kl. 17.00: SAMLINGSFEST.