Åremålsdager
8. februar fyller Gunn Gundersen 60 år. Alfred Tidemandsen fyller 90 år 25 februar. Vi gratulerer de to med åremålsdagene og ønsker Guds velsignelse over deres liv .

Til minne
Ragnar Hovland døde plutselig i sitt hjem mandag 7. januar
76 år gammel. En av menighetens trofaste medlemmer har flyttet hjem til Gud. Ragnar har vært medlem i Misjonskirken siden 1950. Har har tjent på ulike områder i menigheten. Vi husker ham som styremedlem, mangeårig juniorleder, speiderleder, søndagsskoleleder og leder både av Andaktsmusikken og Romaniahjelpen. Vi unner ham hvilen, men det kommer til å være tomt etter Ragnar.
    Vi takker Gud for alt hva Ragnar var for oss og hva han fikk utrette i Misjonskirken. Nå har han nådd målet og han er hjemme hos Gud. Vi lyser Guds fred over hans gode minne. Våre tanker går til Karin og hennes familie.
    Ragnar Hovland ble begravet fra Langestrand kirke under stor deltagelse. Forstanderen talte og forrettet. I kirken ble det gitt en gave til Misjonskirken. Det kom inn kr 12.600.
    Menigheten takker hjertelig for den store gaven.Velkomst for Øyvind og Mette Toeneiet
Søndag 27. januar hadde menigheten gleden av å ønske den ungdomsarbeideren velkommen. Søndag formiddag var det innsettelse under ledelse av distriktsforstander Sven Øverland. Etter gudstjenesten var det menighetsmiddag med gryterett.
    På ettermiddagen var det velkomstfest med tale av Sven Øverland. Gruppa Fog spilte og dansegruppa Choose your weapon danset.
    Vi har gledet oss til vår nye ungdomsarbeider var på plass. De har flyttet inn i forstanderboligen, der det er blitt innstallert nytt kjøkken.
Vi tror ungdomsarbeideren vil bety ytterligere vekst i vår ungdomssatsing. Ta vel imot paret og husk dem i dine daglige bønner.


   Etter Øyvinds siste besøk i menigheten så vi et stort potensiale for vekst i ungdomsarbeidet. Lørdagen var det over femti ungdommer tilstede. De fikk se ungdommelig livsglede uttrykt gjennom sang, musikk, dans, rapping og god forkynnelse. Også gudstjenesten sto i ungdommens tegn.
    Ungdommen nyttiggjør seg moderne kommunikasjon for å få kontakt andre tenåringer. De bruker internett og via chatting, som det heter, får de kontakt. Innbydelser til ungdomsklubben Signal blir gitt og det har resultert i flere nye ungdommer i Misjonskirken i løpet av høsten. Vi er kalt til å bygge broer ved ulike metoder og ungdommen bruker et språk som er naturlig for dem.

Start for nye MiBaGo på Veldre
Onsdag 6. februar går startskuddet for nye MiBaGo på Grøtterød grendehus på Veldre. Hver onsdag kl. 17.30-18.30 vil det være øvelse for barnegospelkoret. Koret er lagt til rette for barn mellom 5- 10 år. Yngre kan og være med, men sammen med voksen person. Eldre kan og få være med. Ledere blir Carina N. Isaksen og Mariann Isaksen med noen flere medspillere.
    Innbydelser er laget og vil bli delt ut på Sky skole og i barnehager på Veldre. Vær med å bekjentgjøre dette nye tilbudet.
    I skrivende stund mangler MiBaGo et el-piano. Er det noen som har noe stående eller kjenner noen som har et til låns eller til salgs? Fra nevnte onsdag vil kordelen på TID-opplegget i Misjonskirken opphøre. Vi vil imidlertid presisere at hobby aktiviteter og drama/dans fortsette som før. Vi ønsker lykke til og Guds velsignelse.

Inger Møll på Stortinget
I inneværende stortingsperiode er Inger Møll vararepresentant til Stortinget, iallefall så lenge den nåværende regjering sitter.
    I tiden 21.- 25. januar hadde hun Stortinget til sin arbeidsplass. Dette vil gjenta seg flere ganger i perioden. Så langt vi er kjent med, så er Inger den første av Misjonsmenighetens medlemmer som møter på Tinget. Vi ønsker Inger Møll lykke til, og takker samtidig for hennes uttrettelig innsats i lokalpolitikken i Larvik. Vi er glade for at vi har kristne som engasjerer seg på en positiv måte i samfunnet vårt.


Aslaug Irene Halden
er en av våre unge medlemmer. Hun har i de siste årene vært ansatt i Normisjonen. Der hun har virket som barn- og ungdomssekretær med bosted på Kongsvinger. På nyåret forlot hun Norge og dro til Ecuador i Sør-Amerika, der hun skal delta i misjonsarbeidet.
    Forløpig er det et korttidsengasjement, men med muligheter for forlengelse. Vi ønsker Aslaug Irene Guds velsignelse og ber menigheten huske henne i bønn.


Israel i fokus
Israel er i fokus som aldri før. I nesten hver eneste nyhetssending får vi meldinger derfra. I uke 7 vil Israel være i fokus i Larvik omegn. Da besøker Charles Hansen område med en møte uke.
    Torsdag 14. februar arrangerer Ordet og Israel et møte i Misjonskirken. Charles Hansen er en meget dyktig forkynner. Tidligere har han vært pastor i misjonsmenigheten i Porsgrunn. Nå har han delt tiden sin mellom forstandergjerning i en pinsemenighet i Østfold og reisesekretær i Ordet og Israel. Charles har stor innsikt i det profetiske ord og det som skjer i Israel. Tema i Misjonskirken blir «Nødstid for Israel.»

Menighets-weekend
Menigheten har fått leie Vegårtun leirsted 30.8-1.9 2002. Det er flott tid på Vegårshei. Selv det er lenge til ber vi deg merke datoen.

Hei! Og godt nytt år!
Nytt år med nye muligheter, nye oppgaver og mange spennende utfordringer. Jeg føler meg privilegert som kan være med i en sammenheng hvor vi kan forme
fremtiden og det nye året med et budskap som virkelig betyr noe for verden i dag!
Uke 6 (3.- 10. febr.) går vi inn i en helt spesiell uke i vår sammenheng som jeg vil du skal legge deg på minne! Da er det nemlig NmU uka og NmU feirer 90 år! Søndag 10. februar arrangerer vi stor fest og samling for hele menigheten, familie og venner. (Se programmet)
    NmU = Norske Misjonsforbunds Ungdom — alle barne- og ungdoms-aktiviteter i våre menigheter — Søndagsskole, speider, kor, hobby, dans/drama (T.I.D.) og Signal.
Vi lever i en urolig verden, hvor spesielt de unge merker dette sterkt i div. miljøer. Også i vårt eget miljø! — Usikkerhet for fremtiden!
— Blir det noen fremtid ?
— Hva er vitsen? Med livet ?
—Ingen bryr seg!
JO, vi bryr oss! Og vi har det beste alternativet! NmU jobber aktivt med dette.
NmU — jobber med at flest mulig skal bli kjent med Jesus, gjennom leirer over hele landet.
NmU — ønsker å støtte menighetene med deres lokale aktiviteter.
NmU — jobber med å utruste dyktige ledere som kan gi de unge forbilder og hjelp til å komme til troen på en allmektig Gud !
NmU har sent ut team til Colombia som jobber med barn og unge der. Med mer…
Jeg ønsker å takke alle dere som er frivillige medarbeidere i dette viktige arbeidet.
Jeg ønsker å takke alle dere som hver dag ber for de som kjenner dette som sin oppgave. Gud trenger mange villige mennesker som kan bruke sin tid blant barna og de unge!
Tenker du at det kan være deg, så gjør noe med det.
Ønsker du å støtte dette arbeidet med å gi en pengegave, eller gi et fast beløp i måneden, så kan jeg anbefale deg å tegne en autogiro avtale. Ta i så fall kontakt med meg eller vår pastor Thore Tellefsen.
Husk at mulighetenes tid er ikke forbi. Da sees vi på NmU-dagen? OK???
Hilser dere alle med ordene fra: Klagesangene 3:22-26
Mange hilsener fra
ordfører i NmU
Torunn Blandkjenn Engvoldsen

Økonomien
Vi har ikke noen økonomisk oversikt over januar måned, og årsoversikt vil bli gitt på menighetens årsmøte. Vi vil understreke at det er viktig med en god start på året. Samtidig som vi vil utfordre den enkelte til fast givertjeneste til menighet og misjon. Hvordan du ordner det praktisk er underordnet. Men i dagens samfunn der mange bruker betalingkort og ofte ikke har så mye kontanter på seg, så vil det være praktisk å bruke fast overførsel fra bankkontoen til menighetens konto. Herved er utfordringen gitt.Vær et forbilde!
av pastor Thore Tellefsen

Er det noe vår tid trenger, så er det forbilder.
    Både barn og unge trenger det. I vår menighet har vi barn i søndagsskolen og TID som trenger det. Vi har speidere som trenger forbilder. Og vi har ungdom som trenger forbilder. Sannelig tror jeg voksne trenger det også.
    Paulus utfordret sin unge venn Timoteus til å være et forbilde. Timoteus var sannsynligvis en ganske moden mann i førtiårene med lederansvar i en menighet. I dag utfordrer Guds ord oss til å være forbilder for andre.
    Vi blir så lett engstelige for det med forbilder. Det smaker så fort av selvgodhet. Og så har vi janteloven. Den sier: «Du må ikke tro du er noe.» «Du må ikke tro du er noe mer enn oss.» Så blir vi så forsiktige og redde for å stå fram som forbilder.
    I Bibelen tales det jo om nåde og det er noe annet. Men går an å være et forbilde selv om en er frelst av nåde. Paulus skriver: Av nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
    Et forbilde er ikke en som tror han er noe. Et forbilde er en som andre kan se opp til, som kan gå foran og vise vei. Det er ikke nødvendigvis en person med mange fine ord, men en som virkelig står for noe. En som mener det han sier og gjør etter det.
I forbindelse med NMU-dagen lyder det slik:
    «I tjeneste 1912-2002.»
I løpet disse 90 år har det vært mange menn og kvinner, som har har tjent Gud, barn og unge. De gitt sitt liv og sin tid til andre. De gikk foran og viste vei. Gode forbilder. Du har sikkert noen du tenker på.
    Nå er turen kommet til oss. Utfordringen lyder: Følg Jesus og vær et forbilde for den oppvoksende slekt. Vær et forbilde i tjeneste.FEBRUAR-PROGRAMMET


Fredag 1. februar
kl.20.00: Ungdomsklubben Signal arrangerer velkomstfest for den nye ungdomsarbeideren.

Søndag 3. februar
kl. 17.00: Menighetens årsmøte. Andakt med nattverd v/Thore Tellefsen. Månedsoffer.

Onsdag 6. februar
kl. 17.30: MiBaGo oppstart. Grendehuset på Veldre.

Lørdag 9. februar
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 10. februar
kl. 11.00: NMU-dagen m/bursdagsfeiring. Familiegudstjeneste. Speiderparade, sang, musikk, dansegruppe, Andakt v/Thore Tellefsen.
kl. 12.15: Natursti i Bøkeskogen.
kl. 13.15: Bursdagsfeiring m/pølser, brus, boller, kakao. Karneval. Premie til beste utkledning. Utlodning til inntekt for NMU. Avslutning ca 14.30.

Torsdag 14. februar
kl. 19.00: Møte v/Ordet og Israel. Charles Hansen taler over tema: «Nødstider for Israel».

Søndag 17. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Søndagsskole.
kl. 18.00: «Gla’sangkveld». Tema: «Nytt Liv». Tellefsen. Kveldens gjest: Line Christiansen.

Søndag 24. februar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Søndagsskole.

Torsdag 28. februar
kl. 19.00: Menighetsmøte

Søndag 3. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Mndoffer. Tellefsen.
kl. 18.00: Aktuell søndagskveld. Øyvind Toeneiet, ungdommen, Bønn og lovsang.