Vårdugnaden
Vårens dugnadsuke er over og mange flittige hender var i sving i kirka vår. Det ble vasket, bonet,malt og reparert, slik som på bildet hvor Torgeir Svendsen og Arne B. Thorsen reparerer døra til boden . Virkelig fin innsats av mange.

Åremålsdager
Sofie Skau Carlsen 75 år 7. mai. Bjørg Austreim Dahl 70 år 11. mai. Bjørn Nilsen fyller 60 år 30. mai.
    Vi gratulerer hver enkelt av dere med høytidsdagen og ønsker dere Guds rike velsignelse.

DNMs årskonferanse
I tiden 9.-12.mai vil Det Norske Misjonsforbund avholde årskonferanse i Drammen. I år sammen med NMU, som fyller 90 år. Motto for konferansen er:
    «I tjeneste.» Det er lagt opp til et allsidig program. Brosjyrer finner du i Misjonskirken.
    I menighetsmøte etter gudstjenesten 14.april ble følgende valgt til å representere vår menighet: Terje Olafsen, Dag Flermoen, Einar Engvoldsen, Hilde Øyslebø. Styret fikk fullmakt til å finne ennå en representant.

Liv og Vekst
Du finner brosjyren for Liv og Vekst i Misjonskirken. Liv og vekst-stevnet i Grimstad er i stadig utvikling. Vi tror årets stevne vil bli en stor inspirasjon. Ta det med i dine sommerplaner.

Ansgarskolen til Larvik
Du leste rett. Ansgarskolen skal ikke flytte fra Hånes ved Kristiansand til Larvik. Men likevel kommer Ansgarskolen til Larvik. Kommende høst og den etterfølgende vår blir det undervisning noen helger i Larvik. Det er bl.a. lærere fra Ansgarskolen i Kristiansand som kommer for å undervise. Kurstilbudet er første modul av kristendom grunnfag, et studium som kalles kristendomskunnskap med religions- og livssynskunnskap og er rettet mot KRL-faget i skolen.
    I første omgang 10 vekttalls kurs, og tanken er å utvide det 20 vekttall. Selv om dette er et høyskolestudium, så kreves det ikke generell studiekompentanse, slik at alle interesserte kan delta. Stedet er Thor Heyerdahl videregående skole. Vi synes dette høres interessant ut og håper kurstilbudet vil bli benyttet av mange. Interessert? Nærmere informasjon får du ved henvendelse til Ansgarskolen.

Andaktsgruppa
Andaktsgruppa trenger rekruttering. Flere av gruppas tidligere medlemmer er syke og noen er døde, derfor er flokken blitt mindre. Men oppgaven er stor og viktig. Rundt på de ulike sykehjem sitter det mennesker som setter stor pris på at Andaktsgruppa kommer på besøk med sang og musikk . Vi håper derfor flere av våre venner i og utenfor menigheten har lyst til å være med, til glede for de som sitter avsides på «hjemmet». Er du interessert kan du ta kontakt med Randi Johanne Sæterlid.

Glaísangkvelden
14.april samlet mer folk enn noen gang før. Duettsangerne Thore Svendsen og Sverre Gusland sammen husbandet «edle gutter» løftet forsamlingen til glad lovprisning av vår forsoner. Det er mange som setter pris på disse kveldene.


MiBaGo vartet opp med frisk sang på familiegudstjenesten 21. april.

Inspirerende familiegudstjeneste
Det ble en meget inspirerende familiegudstjeneste med MiBaGo søndag 21. april. Barnekoret viste skikkelig sangglede. Og det er tydelig at barna liker seg i koret. De møter trofast opp til øvelsene også.
    På familiegudstjenesten var det stort oppmøte av foreldre, besteforeldre og øvrig familie. Noen var i Misjonskirken for aller første gang. Forstanderen holdt familieandakt og Eva Lise Børven Olsen ledet det hele på en fin måte.
Familiegudstjenesten ble avsluttet med kaffe og is. Dette ga mersmak. En liten bismak var det at for mange av menigheten holdt seg borte den dagen.

Tribe of Juda
Søndag 5. mai på kveldsmøte får menigheten besøk av en gruppe som kaller seg Tribe of Juda. Det er en lokal motorsykkelklubb fra Kristiansand med fokus på Jesus og motorsykkelen. Motorsykkelklubben er endel av en internasjonal klubb, som startet i USA for noen år tilbake.
    Organisasjonen har som målsetning å vinne mennesker, som tilhører ulike motorsykkelmiljø, for Kristus. I Norge kjenner vi til klubbene Hells Angels og Bandidos, begge med et ganske frynset rykte. Tribe of Juda ønsker, i likhet med Holy Riders, å vinne mennesker fra disse miljøene for Kristus, og ser på seg selv som misjonærer utsendt av ham.
    I Larvik vil gruppen vitne om Jesus og hva han kan gjøre i menneskers liv og hva deres egen tjeneste er. Vi gleder oss til besøket og tror dette vil bli bra. Herved utfordres du til å gjøre dette kjent.

Cellegruppe for ungdom
Øyvind og Mette leder en cellegruppe for ungdom. Hver torsdag kveld samles gruppa hjemme hos dem. Opplegget består av undervisning, samtale, en sosial bit, bønn og forbønn.
    Cellegruppa er åpen for all ungdom. Undervisningen tar opp tema som er aktuelle i gruppa. Vi har spurt noen av deltagerne om deres opplevelse av cellegruppa.
    Dag Flermoen: ó Dette har vært et savn tidligere. Det er godt med det lille fellesskapet. Undervisningen er god. Det er åndelig mat. Men jeg skulle ønske mer tid til gruppearbeide.
    Kristian Isaksen: ó Jeg har lært veldig mye og fått endel Aha- opplevelser. Jeg skulle ønske at jeg hadde fått denne undervisningen før.
    Tom Klefstad: ó Jeg synes det er godt å prate om åndelige ting, noe vi nesten ikke gjorde før. Jeg har lært mye og vokst personlig. Det er fint å treffe hverandre utenom Signal og Team-Signal.

Søndagskveldsmøte
Framover blir det søndagskveldsmøter fortrinnsvis en gang pr. måned. Alle er hjertelig velkommen. Møteopplegget skal ha en ungdommelig stil og preget av ungdommen. Samtidig vil vi be om at det vil bli en møteplass, der Gud kan frelse og fornye mennesker i alle aldre. Velkommen du også.

Lederråd
Vi vil minne ledere i alle avdelinger om lederråd torsdag 23. mai. Invitasjon blir sendt ut senere, men vi ber lederne i avdelingene om å tenke høstprogram og nødvendige ting å ta opp innen den kvelden.

Husk fellesmøtene i bønn
ó Be om at mennesker finner frelse. At de får et livsforvandlende møte med Jesus Kristus.
ó Be for Asbjørn Johansen -fellesmøtenes taler.
ó Be om at fellesmøtene i år blir en felles aksjon og ikke fellesferie for de kristne i Larvik.
ó Begynn å be nå for de du ønsker skal bli frelst under møtene.

Menighetsweekend
Menigheten har fått leie Vegårtun leirsted 30.8-1.9 2002. Det er flott tid på Vegårshei. Programmet er klart og ligger i Misjonskirken. Flere har meldt seg på. Men vi venter fortsatt på din påmelding. Husk påmeldingsfristen er 17. mai!

Småspeidersamling
Kristi Himmelfartsdag 9. mai, samles over 200 småspeidere fra hele Vestfold til samling i Skråvika i Stavern. Våre ledere er med som arrangør, og tema for årets samlingen er nylig avdøde Thor Heyerdahl.

Økonomien
Den økonomiske oversikt for mars måned viser kollekt på kr 44.000, et underskudd på kr 6.800 i forhold til budsjettet. Vi håper at vi skal rette opp igjen dette i de kommende måneder. Mange har betalt inn på vaskegiroene som er sendt ut. Men vi håper fortsatt på flere. Ved utgangen av mars har det kommet inn kr 136.000 i kollekt til menighet og misjon. Hjertelig takk til hver enkelt giver. Takk for at du vil stå trofast med i bønn og offer. Gud velsigner enhver glad giver.
Lovprisning
Herre, vi gleder oss over livet og lyset
i Deg er intet mørke
Herre, vi fryder oss over Kilden
som aldri skal tørke
Herre, vi priser Deg for din kjærlighet stor
med den Du omfavner den hele vide jord.

Herre, vi vil tre frem i bønn
til Deg som ga oss Din eneste sønn
gi oss et ydmykt hjerte og renset sinn
hvor Du alene får slippe inn.
Herre, da skal lovprisningen lyde
ja, overstige alt ó
først da kan vi tjene Deg
og være jordens salt.

Herre, vi stemmer i kor en lovsang til Deg
Du skal æres på sti og på vei ó
må himmelske toner løfte oss frem
til vi når vårt rette hjem.


SSTPinse på ny
av pastor Thore Tellefsen

Noe så selvfølgelig, kalenderen forteller jo det. Det gjentar seg hvert eneste år, riktignok til forskjellige tider.
    Det er påsken som bestemmer når pinsen skal komme.
    Slik er det på det åndelige plan også.
    Jesu død og oppstandelse er grunnvollen i vår kristne tro. Det er frelsens grunn, sier vi. Som en følge av dette kommer den oppstandne Jesus til oss ved Den Hellige Ånd.     Også dette hører med til det grunnleggende i vår tro. Det skjedde historisk den første pinse, da Jesu disipler opplevde at Den Hellige Ånd kom over dem. Pinse betyr altså at Jesus er nær hos hver enkelt som tror på Jesus Kristus ved Den Hellige Ånd, som er gitt oss. Hver eneste kristen har fått Den Hellige Ånd.
    Hvorfor snakker vi om pinse på ny? Hva betyr det?
    Pinse på ny betyr at Jesus får berøre oss på ny. Han vil tenne oss med sin ild og gjøre oss til ildvitner. Han vil gjøre oss til mennesker som ikke kan fortie budskapet om ham.
    Pinse på ny betyr fornyelse i troen på ham. Alt liv trenger til fornyelse, også kristenlivet.
    Pinse på ny betyr at Den Hellige Ånd viser oss hvilken nådegaver den enkelte av oss skal tjene Herren med.
    Pinse på ny handler om en fornyet livsprossess, slik at vi som tror på Jesus mer og mer vil ligne ham.
    Pinse på ny handler om å bli fylt på ny. Åndsfylden gir en fylde av glede og begeistring. Det gjør den enkelte til en smittsom kristen.
    Pinse på ny handler om en ny vekkelsesbølge, slik at mennesker lærer Jesus å kjenne.
    Herre, la denne pinsen bli virkelig pinse på ny!

Mai-programmetTorsdag 2. mai
kl. 19.00: Menighetsmøte.

Lørdag 4. mai
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 5. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Tale: Thore Tellefsen.
kl. 19.00: Søndagskveld i Misjonskirken. Besøk av motorsykkelklubben Tribe of Juda. Øyvind Toeneiet.

Søndag 12. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. S.skole. Thore Tellefsen

Fredag 17. mai
kl. 19.00: Nasjonalfest. Tale: Thor Bigseth. Diktlesning v/Gerd Tandberg. Bevertning.

1. pinsedag 19. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. Taler: Thore Tellefsen

2. pinsedag 20. mai
kl. 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen

Onsdag 22. mai
kl. 17.00: Avslutningsfest på TID.

Torsdag 23. mai
kl. 19.30: Lederråd

Lørdag 25. mai
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria

Søndag 26. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. S.skole. Tale: Øyvind Toeneiet

Onsdag 29. mai
kl. 17.30: MiBaGo-avslutning på Skautvedt

Søndag 3. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. S.skole. Tale: Thore Tellefsen
kl. 19.00: Søndagskveld i Misjonskirken. Øyvind og Mette Toeneiet. Ungdommen.