Åremålsdager
50 år: Kari Anne Arnesen 24. juli og Arild Bordøy 16. august.
60 år: Ester Søderberg 27. juli og Georg Gundersen 28. juli.
80 år: Edle Johanne Andersen 4. august.
Vi gratulerer hver enkelt med høytidsdagen og ønsker Guds rike velsignelse.

Til minne
Elsa Marie Gundersen døde mandag 27. mai. Hun ble nesten 85 år gammel, og har vært medlem i Misjonskirken siden 1944. Vi vil minnes henne som et trofast og engasjert medlem. Gjennom flere år var hun aktiv i Kvinnemisjonen og i Ansgarringen. De senere år har helsen sviktet og den siste tiden har hun vært på Byskogen bo og behandlingsenter, der hun også døde. «Borte fra legemet, hjemme hos Herren. Bevart troen og fullført løpet.»
    Elsa Gundersen ble begravet tirsdag 4.juni fra Langestrand kapell. Forstanderen talte og forrettet. Vi lyser fred over Elsa Marie Gundersens minne.

Økonomien
Kassererens oversikt viser at vi har fått inn kr 180.000 i kollekt og gaver ved utgangen av april. Det ca kr 23.000 under det budsjetterte. Øvrige poster i regnskapet ligger i nærheten av budsjett. Vi takker hver enkelt giver.
    Vi håper at vi i løpet av sommeren skal hente etterslepet inn gjen. Som du vil se av dette bladet ligger det ved en giro, som vi håper du vil benytte. På forhånd takk!
Vi takker Larvikbanken for en gave på kr 6.400 til innkjøp av keyboard til MiBaGo. Det gledet oss virkelig.

Årskonferansen
I tiden 9.-12. mai ble Det Norske Misjonsforbunds årskonferanse arrangert i Drammen. Konferansen ble lagt til rette på en god måte av Drammen og Mjøndalen misjonsmenigheter. Drammenshallen og Misjonskirken var arenaer. Det var 136 delegater ved forhandlingene. Mange viktige saker ble behandlet. Åremålstilsetting for DNMs sentralt ansatte, der Bjørn Øyvind Fjeld ble gjenvalgt som rektor ved Ansgarskolen for nye fire år. Ordføreren Gunnar Nordby ble gjenvalgt. Det ble samtalt om kristen lederskap og om DNMs motto.
    Navneedringsdebatten ble imidlertid lagt død.
    Jon Arne og Oriana Hoppestad ble godkjent som DNMs misjonærer.
NMU feiret 90 år med stor barnegospelkonsert og jubileumsfest i Drammens hallen. Jubileumslunsj for tidligere ansatt og styremedlemmer. Festdagen var velsignet med nydelig vær.
    Fra Larvik deltok flere på de ulike arrangement. Hilde Øyslebø ble valgt inn DNMs ytremisjonstyre og Øyvind Toeneiet kom inn i valgkomitéen. Årskonferansen i Drammen var siste gang den ble avholdt årlig. Det er nå to år til Ålesund misjonsmenighet er vertskap for neste konferanse.

Semesteravslutninger
TID hadde sin avslutningsfest onsdag 22. mai med framvisning av arbeider barna hadde laget. Det var opptrinn av dansegruppa og sang av MiBaGo. Bevertning og utlodning hørte også med i en vellykket fest. Høstens oppstart blir onsdag 21. august. Men da vil TID begynne kl 17.30 og bli organisert litt annerledes. Ledersituasjonen er meget god.
    MiBaGo hadde avslutning på Skautvedt onsdag 29. mai i øsende regnvær. Men hva gjorde vel det, når stemningen var god og sanggleden stor. Grillmaten smakte godt innendørs også. Flott oppslutning var det med 50 voksne og barn, og MiBaGo møter høstsemesteret med forventning. Se bilder på
MiBaGos hjemmeside
    Speiderne hadde felles avslutning på Skautvedt tirsdag 4. juni.
    Søndagsskolen tar pause etter søndag 9. juni.

Nattbyen
Torsdag 11. juli går Nattbyen av stabelen. I fjor hadde menigheten et minimarked og kafeteria. I år har menighetens ledelse slått til lyd for å lage til noe tilsvarende. Vi tenker kafeteria i Misjonskirken m/kaffe-vafler m.m. Andre ting. Aktiviteter i bakgården. Mulig å lage til en auksjon. Vi ønsker å forsøke å få inn noen ekstra penger, samtidig som vil er synlige i bybildet. Kan du hjelpe oss å gjennomføre dette på et eller annet plan. Har du idéer? Tid til å hjelpe til både på forhånd og på selve dagen? Ta kontakt med menighetens ledelse.

Nye ledere etterlyses
14 ledere i ulike avdelinger i menigheten var samlet til lederråd torsdag 23. mai. Det var en samling med mange ufordringer. Noen avdelinger har veldig mange ledere, mens andre trenger flere. Søndagsskolen, speidertroppen og småspeiderflokken har akutt lederbehov. MiBaGo kunne også ønske seg en eller to til. Herved er utfordringen gitt videre. Kunne du tenke deg å være noe for disse barna, så er det det viktigste. Øvrig opplæring gis. Lønn for du i Himmelen.

Beising av pastorbolig
Vi har tidligere skrevet om dugnaden som har funnet sted i vår. Nå gjenstår bare pastorboligen, Oscarsgate 11. Det er stort hus, så her bør vi gjøre et felles løft. Meld fra til Sverre Isaksen om du kan avse en dag eller to.

St.Hans på Skautvedt
Tradisjonen tro legger menigheten opp til St.Hansfeiring på Skautvedt.
Vi samles kl 17.00. Grillen er varm kl 18.00. Fra kl 19.30 er det leker og aktiviteter. (Regner det er vi innendørs)
    Kl 21.00 blir andakt/sang. Bålet tennes kl 21.30.
Det blir salg av kioskvarer, is og vafler. Grillmat m.m. må medtas. Utlodning.
Du er hjertelig velkommen sammen med venner og kjente.
Velkommen til hyggelig St.Hansfeiring på Skautvedt!

Ferieavvikling
I likhet med i fjor vil menigheten ha 6 felles gudstjenester med Metodistkirken, i hele juli og halve august. Gudstjenestestedene alternerer. Vi gleder oss over fellesskap med venner i Metodistkirken samtidig som det blir færre søndager å tilrettelegge.
Ungdomsarbeideren har ferie fra 13. juli til 5. august. Pastoren har ferie fra 15. juli til 5. august. Nødvendige henvendelser kan gjøres til pastorens mobil eller til styrets medlemmer.
    Sommeropplegg på Skautvedt blir det søndag 11. og 18. august. Bekjentgjøres nærmere siden.

Mange blir med på weekenden
Det tegner til å bli kjempe deltagelse på menighetsweekenden på Vegårtun 30.08- 01.09. I skrivende stund har ca 70 personer meldt seg på. Noen nøler ennå litt, så det kan fort bli flere. I tillegg kommer ca 15 personer fra Tønsberg. Dette vil bli en flott start på høstsemesteret.
Komitéen gjør de siste praktiske forberedelser. Og fler vil bli involvert. La oss forberede dette i bønn.

Bønnemøtene
Det foreligger ingen ferieplaner for bønnemøtet som finner sted i Misjonskirken hver torsdag formiddag. Du er hjertelig velkommen til å være med eller ringe inn dine bønnebehov. Gud hører bønn.

Liv og Vekst
finner du også brosjyre for i Misjonskirken. Liv og vekst stevnet i Grimstad er i stadig utvikling. Vi tror årets stevne vil bli en stor inspirasjon. Ta det med i dine sommerplaner.

Ungdoms-weekend
Ungdomsklubben Signal med ungdomsarbeideren i spissen arrangerer ungdoms weekend på Skautvedt 23.-25. august. Siri Iversen, kjent fargerik forkynner blir med hele helgen. Vi tror det blir en flott start på et nytt semester.

Søndagskveldsmøte
Framover blir det søndagskveldsmøter fortrinnsvis en gang pr. måned. Alle er hjertelig velkommen. Møteopplegg skal ha en ungdommelig stil og preget av ungdommen. Samtidig vil vi be om at det vil bli en møteplass, der Gud kan frelse og fornye mennesker i alle aldre. Velkommen du også.

Fellesmøtene
Husk Fellesmøtene i bønn.
    Be om at mennesker finner frelse. At de får et livsforvandlende møte med Jesus Kristus.
    Be for Asbjørn Johansen fellesmøtenes taler.
    Be om at fellesmøtene i år blir en felles aksjon og ikke fellesferie for de kristne i Larvik. Fellesmøtene finner sted i Nanset kirke søndag 13., torsdag 17. søndag 20. oktober.
    Begynn å be nå for de du ønsker skal bli frelst under møtene.

Vegårtun
Program for Bibelcampingen på Vegårtun finner du også utlagt i Misjonskirken.
Det arrangeres 40 årsjubileum for leirstedet på Vegårtun søndag 11. august.


Pause
av pastor Thore Tellefsen

Som gammel fotballspiller klinger dette ordet godt i mine ører. Når dommeren blåste av kampen, fordi det skulle være pause, var det befriende. Det betydde hvile, avkobling, påfyll av væske, behandling av sår og innspill fra treneren om hvordan laget skulle vinne kampen.
    Du forbinder kanskje pause med andre ting.
    Pause handler ikke om slutt, men om tid til hvile. Tid til å ta seg inn igjen, tid til rekreasjon og samle krefter til nytt engasjement.
    Noen sier at de skal ha pause i sitt engasjement i menigheten. Sannheten er at det blir en slutt. Det er trist, særlig hvis det var meningen at det bare skulle være en pause.
    Av en eller annen grunn maktet en ikke å komme i gang igjen.
I disse dager er det en mange aktiviteter i menigheten som tar pause. De legges ikke ned, men opphører for en stund. Både ledere og deltakere skal samle nye krefter. Det handler om avkobling, og samtidig tilkobling slik at en kan få nye krefter. Kanskje en kan få litt innspill fra Herren Jesus som leder vårt arbeid, slik at vi kan vinne nye seire.
    Vi tror også det kan være nyttig å bruke noen av våre venner som samtalepartnere eller la pastor eller ungdomsarbeider formidle sjelesorg eller oppmuntring. Det kan også være en måte lege sår på eller gi nytt mot. Vi håper på en god sommer og vellykket ferie. Nyt den. Samtidig som sjelens gode hyrde, vår Herre Jesus får stelle med oss. Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile (egentlig står det pause). Så fortsetter han å tale om å bære hans åk og det betyr hjelpe til å vandre videre.
    Vi vil, gjennom menighetsbladet, takke hver enkelt for innsatsen tiden som ligger bak oss og håper at hver enkelt leder stiller til ny innsats etter sommerferien. Vår bønn er at flere medarbeidere må komme på banen, slik at vi kan fullføre kampen og seieren vinnes. Sammen skal vi vinne frelse, vise omsorg, vokse i troen og virke for Jesus i Larvik.Sommerprogranmmet

Søndag 3. juni
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. S.skole. Tale: Thore Tellefsen
kl. 19.00: Søndagskveld i Misjonskirken. Øyvind og Mette Toeneiet. Ungdommen.

Søndag 9. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. S.skole- siste gang før ferien. Thore Tellefsen

Lørdag 15. juni

kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria

Søndag 16. juni

kl 11.00: Gudstjeneste. Kirkekaffe. Thore Tellefsen og Øyvind Toeneiet.

Søndag 23. juni
kl 17.00: St.Hansfeiring på Skautvedt.

Søndag 30. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Tale: Øyvind Toeneiet.

Søndag 7. juli
kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 14. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen.

Søndag 21. juli
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 28. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Taler: Magne Madsen.

Søndag 4. august
kl 11.00: Fellesgudstjeneste i Metodistkirken. Magne Madsen.

Søndag 11. august
kl 11.00: Gudstjeneste .Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen og Øyvind Toeneiet.

Søndag 18. august
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen

Søndag 25. august
kl 17.00: Samlingsfest. Thore Tellefsen, Terje Olafsen.