120 år med Guds nåde

Slik lød overskriften i Østlands-Posten lørdag 22. mars. Det var Larvik misjonsmenighets 120 års jubileum som ble kommentert på den måten. Det var en flott innledning til menighetens 120 års jubileums feiring.
    Festen på lørdag kveld var meget godt besøkt, innpå 150 mennesker var benket rundt festepyntet bord. Biffgryte med ris og salat sto på menyen sammen med marsipankake og kaffe. Det smakte fortreffelig. En flott prolog av Edle Mathisen ble lest. Alf Rød og Fred Isaksen sto for en bildekavalkade som ga anledning til mimring og humring. Hilsninger og gaver var det også plass til.
    Festtalen ble servert av misjonsforstander Sveinung Lorentsen under mottoet «Våg å gjøre noe som er smått». Det var en inspirerende tale om hvordan Herren vår Gud bruker det lille til å gjøre noe stort. En sterk misjonspreken.
    Musikk-koret, som hadde gjenoppstått, og Lovsangsteamet sørget for stor bredde i det musikalske uttrykk.
    Søndagens gudstjeneste var også inspirerende. MiBaGo gledet forsamlingen med frisk sang. Distriktsforstander Sven Øverland talte inspirerende om å være en pilegrim i verden. Vi kjente det tok tak og vi lever i håpet.
    Søndag kveld var det blueskonsert. The Reverend John Blues Band fikk det virkelig til å svinge. Bare synd at ikke flere benyttet seg av anledningen til å høre dem.
Vi vil takke hver enkelt som på en eller annen måte har gjort disse jubeldagene mulig. Det gir inspirasjon til ny tjeneste for Herren Jesus i årene som kommer. Hjertelig takk!
Musikkoret gjenoppsto for anledningen til stor glede for bl.a. disse fire karene; distriktsforstander Sven Øverland, pastor Thore Tellefsen, misjonsforstander Sveinung Lorentsen og styrets leder Terje Olafsen.
Personalia
Mary Larsen, menighetens eldste medlem fyller 95 år 18. april. Hun har vært medlem i menigheten siden 1931. Vi takker Gud for hva Mary har bidratt med i menigheten gjennom alle disse år og ønsker Guds velsignelse over høytidsdagen.

Siri Iversen
Besøkte menigheten 14.-16. mars. Siri kommuniserte på en meget flott måte med de unge. Samtidig ga hun alt i gudstjenesten på søndag. Hun kommer tilbake for å være sammen med ungdommen senere dette året. Da blir det gjensyn. Vi gleder oss!

Ulveflokken
samlet inn 3500,- på Veldre for Småspeideraksjonen til barn i Afrika.

Dugnadsuke
En ny dugnadsuke blir uke 19 altså 5.-10. mai. Det ble gjort mye fint arbeid sist gang. Nå er det utvendig som teller. I tillegg skal vi skifte gulvet i kjeller inngangen, der det har blitt vannskade.
    Misjonskirken er vårt åndelige hjem og sammen må vi sørge for å holde det like bra som vårt eget hjem. Derfor regner vi med stor oppslutning.

Konfirmantene
Søndag 27. april blir det høytid i Misjonskirken. Våre tre konfirmanter framstilles den dagen. Det er Camilla Klipper Bruun, Helene Blandkjenn Engvoldsen og Renate Magnussen. Disse tre har blitt undervist av Øyvind og Mette Toeneiet. Vi ønsker Guds velsignelse både over høytidsdagen og framtidsdagene.

17. mai-fest
Det er planlagt nasjonalfest 17. mai i år også. Festtaler er byens ordfører Øyvind Riise Jensen. Øvrig program kommer vi tilbake til. Du er velkommen!

Menighetsmøte
Er satt til torsdag 8. mai. Saker vil bli bekjentgjort senere. Sett av kvelden.

Lopper
Misjonskirken begynner nå å samle lopper til loppemarked i høst. Vi har fått et sted å samle lopper.
    Berit Schou-Hanssen vil på tlf 33 18 16 17 motta beskjeder om lopper, så vil vi hente. Per Schou-Hanssen sammen med Gustav Winther Sørensen, Thor Juul Nilsen og Karl Hellerdal tar ansvar for henting. Dato for selve loppemarkedet er 24. og 25. oktober.

DNM-sør arrangementer
DNM-sør arrangerer dags-retreat på Vegårtun leirsted onsdag 9. april fra kl 12.00- 18.00. Vår-retreat finner sted i dagene 1.-4. mai. Ansvarlige ledere: Arne Lindtveit og Sven Øverland.
    «Eldrebølgen», «Vi over seksti», inntar Vegårtun i tiden 7.-12. mai. Et allsidig program er lagt opp med bibeltimer, kveldssamlinger, turer, sangerbesøk. Kjente talere. Se program og meld deg på til Sylvia Nøstrud innen 15. april.Sigmund Nøstrud

Sigmund Nøstrud begynte som ungdomsarbeider i Stavern og Brunlanes frikirker 1. april. Vi gleder oss med Sigmund over at han fikk jobben. Sigmund har tidligere erfaring som ungdomsarbeider i Notodden misjonsmenighet, der han gjorde en god jobb. Det er en spennende utfordring Sigmund står over for. Vi vil gjennom menighetsbladet ønske ham Guds velsignelse i liv og tjeneste. Husk ham i dine bønner!

Påske
Misjonskirken legger opp til påskefeiring som tidligere år. Det betyr Vennefest på skjærtorsdag kveld. Langfredag står i fellesskapets tegn. På formiddagen blir det felles gudstjeneste med metodistene og på ettermiddagen økumenisk korsvandring. Korsvandringen er en fin måte å vise at vi står sammen for byen vår. Bli med på vandringen der vi stanser ulike steder for sang og bønn. 1. påskedag er det påskesang og markering ved Minnehallen kl 06.00 i regi av Stavern frikirke og gudstjeneste i Misjonskirken kl 11.
    Mange er hjemme i påsken og da er det flott å kombinere utfarter med gudstjenester og fellesskap i Misjonskirken.
    Ungdommen skulle dratt til «Stage Dive» på Vegårtun og Påskefestival på Gvarv/ Lifjell, men begge arrangementer er avlyst pga. for lavt antall påmeldte.

Økonomien
Februar: I Kollekt og offer har det kommet inn kr 44.000 til menighetens arbeide. Budsjettet er kr 49.000. I tillegg kommer en gave på kr 25.000 fra Ansgarringen og kr 1.500 fra Kvinnemisjonen. Hjertelig takk til alle givere.
    På jubileumsfesten lørdag 22. mars ble samlet inn et jubileumsoffer på kr 20.700 og på giro kom det inn kr 19.000. På festen ble menigheten overrakt en gave fra både Ansgarringen og Formiddagstreffet hver på kr 10.000. Med inngangspenger og kollekt på søndag kom det inn totalt 92.000 til menigheten. Det var et flott svar på vår utfordring og vi takker hjertelig hver enkelt giver! Guds velsignelse over hver enkelt giver!


Tanker om menigheten (del 1)
av ungdomsarbeider Øyvind Toeneiet

«Alt har han lagt under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten.» Ef. 1:22-23.
    Jesus har gjennom sin død og oppstandelse gitt menigheten all makt på jord! Spørsmålet er hvor bevisste vi er over dette ansvaret/mulighet? Vi har fått denne muligheten gjennom DHÅ, som er gitt alle dem som tror på Jesus.
I vers 23 står det at vi er Jesu legeme. Med andre ord så er vi Jesu hender, føtter, ører og øyne på jorden i dag. Vi sier at Jesus lever, noe han gjør, men det er ved å gjøre de ting han gjorde at denne verden får se det! (Joh. 14:12 «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til Faderen.»)
    Skal vi få del i denne veldige kraften som ble demonstrert på Jesus da han sto opp fra de døde, må vi vite hva som er hans vilje (Ef. 1:17-18). Det å være kristen er ikke det samme som å være fatalist. Muslimene er fatalister, uansett hva som skjer så er det Allah sin vilje. Det samme kan ikke vi kristne si. Det er ikke Guds vilje alt som skjer, mange ting som skjer er menneskers vilje eller Satans vilje.
    Hva er Guds vilje? Alt det du og jeg trenger og vite om Gud står i Bibelen. Ved å studere den vil Gud tale til oss om hva som er hans vilje. Mer enn det, han vil utruste oss som menighet med forskjellige gaver og tjenester. Det er opp til hver enkelt av oss og ta det ansvaret og fylle oss med Guds ord og DHÅ.
    Skal vi se mer av Guds vilje, så er det menigheten som er satt til å utføre den!
Hva er en menighet? Menigheten, det er du og meg som har tatt imot Jesus som vår herre og frelser. Det betyr at det er du og jeg som er satt til å utføre Guds vilje her på jord. Gud sender ikke kjeruber eller engler, men mennesker som deg og meg!
Problemet i kristne sammenhenger er at vi ofte er flinke til å lage strategier om hvordan vi skal nå mennesker, men vi er ikke så flinke til å fylle disse strategiene med Ånd og kraft. Dette var i korthet en «diagnose» som Ommund Rolfsen (kjent for naturlig kirkevekst) ga oss. Han har studert en del misjonsmenigheter over en 4-5 års periode.
    Jeg ser for meg det slik, at vi har en god del gode reisverk, men vi mangler bygningsmaterialer. Bygningsmaterialer er kunnskap, begeistring og erfaring av Gud.

Forts. neste nr.

April-programmet

Søndag 6. april
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Søndagsskole. Tellefsen.
kl 18.00 GLA’SANGKVELD. «Sanger vi husker.» Thore Tellefsen. Kveldskaffe.

Torsdag 10. april
kl 19.00 Alpha-kurs. Avslutning.

Søndag 13. april
kl 11.00 Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Kaare Bordøy. Søndagsskole.
kl 19.00 Bønn.

PÅSKEN 2003
Skjærtorsdag 17. april

kl 18.00 Påskefest m/kveldsmat og nattverd. Thore Tellefsen.

Langfredag 18. april
kl 11.00 Gudstjeneste – Felles i Metodistkirken. Thore Tellefsen taler.
kl 17.00 Korsvandring/bønnevandring.

1. Påskedag 20. april
kl 11.00 Høytidsgudstjeneste. Taler: Thore Tellefsen.

Lørdag 26. april
kl 11.00 Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 27. april
kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Sang: Mette Toeneiet og Lovsangsgruppa. Konfirmantene deltar. Søndagsskole.

Søndag 4. mai
kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet. Søndagsskole.
kl 19.00 Bønn.