Personalia
Karl Andreas Hellerdal til minne.
Karl Andreas døde uventet onsdag 11.november etter kort tids sykdom 58 år gammel. Han har vært medlem i Misjonskirken siden 1982. Han har like til det siste vært aktiv med i menighetens arbeide. Han ble begravet fra Undersbo kapell tirsdag 18. november. Kapellet var fylt av familie og venner. Forstanderen talte og forrettet. Vi takker Gud for hans liv og tjeneste og vil lyse Guds fred over hans minne. Våre tanker går til hans kjære Yngvild og til døtrene Elisabeth, Ingebjørg og Maria med familier. La oss huske dem i våre forbønner!

Mary Larsen til minne.
Mary Larsen sovnet stille inn i troen på sin frelser torsdag 27. november 95 1/2 år gammel. Med Mary Larsen er menighetens eldste medlem gått bort. Hun har vært medlem i Misjonskirken siden 1931. Mary Larsen har vært et meget aktivt medlem og trofast gudstjeneste deltager. Hun var også med både i Kvinnemisjonen og Ansgarringen, så lenge helsa var god. Hun ble begravet fra Langestrand kapell fredag 5. desember. Vi takker Gud for Mary Larsens liv og virke. Vi lyser fred over hennes minne. Hennes døtre Else Kollstrand og Turid Pedersen og sønnen Bjørn Larsen med familier er i våre tanker.

Runde år

Sverre Isaksen fyller 60 år 10. desember.
Aase Jensen fyller 75 år 10. januar.
Ivar Halden fyller 70 år 11. januar. Vi gratulerer og ønsker jubilantene Guds velsignelse!

Tilbakeblikk og takk
Ansgarkoret besøkte oss søndag 16. november. Det ble en meget spesiell gudstjeneste. Sjelden eller aldri har det svingt slik i Misjonskirken. Koret sang meget bra, de utstrålte en livsglede og engasjement som vi sjelden opplever i en gudstjeneste her til lands. Dirigenten John Yngvar Syvertsen er en Guds gave til Ansgarskolen. Han er en engasjert dirigent samtidig som han har fokus på Jesus. Vi takker for besøket og håper vi blir tilgodesett med flere besøk. Ekstra hyggelig var det at Misjonskirken var fullsatt.
   Vi vil også takke festkomiteen som stilte opp med nydelig lunsj til 70 personer etter gudstjenesten.
Søndagskvelden samme dag besøkte en tverrkirkelig sanggruppe med navnet «Fiskarlaget». I spissen for gruppa var Arild Bordøy og presten Jan Lystad, som holdt en inspirerende tale.
   Vi minnes også gudstjenesten søndag 26. oktober, der Magne Fremmelid fylte Misjonskirken med vakker sang.
   Vi har mye å takke Herren Jesus for.

Julemessa
Årets julemesse ble vellykket og samlet mye folk. Resultat ble kr 48.000 Ansgarringen vil takke for all støtte, gaver og for engasjement på ulike plan. Takk for positiv velvilje. Alt sammen har vært med på å gjøre det flotte resultatet mulig. Hjertelig takk!

Menighetsmøte
Onsdag 11. november var ca 40 medlemmer samlet til menighetsmøte som hadde mange ulike saker til behandling. Bl.a. ble det snakket om mulighetene for menighetsarbeid på Veldre. Som kjent øver MiBaGo hver onsdag i Grøtterød grendehus og der er det muligheter for flere aktiviteter. Det ble samtalt om cellegrupper i menigheten. Og tilbud til unge mennesker i alderen
25+ for å skape et miljø for dem.
   Ungdommen ønsket å starte opp et bønnemøte for hele menigheten. Hilde Øyslebø hadde et inspirerende referat fra DNMs lederkonferanse i Oslo. Ikke minst ble det understreket at Jesus er den største leder som noen gang har levd og han er vårt forbilde og vår kraft.
   Menighetsmøtet ble preget av forbønn for Kalle Hellerdal m/familie både i starten og ved avslutningen, da forsamlingen fikk høre at Kalle var gått hjem til Gud.

Ungdoms-arrangement
Våre ungdommer med ungdomsarbeideren og team Signal ligger ikke på latsiden. Ved siden av de faste fredagskveldene blir det julebord lørdag 20. desember. Og i år planlegges det felles nyttårsfeiring i ungdommens regi. Stedet er Fredtun folkehøyskole. Det legges opp til et godt program med god mat, underholdning, lovsang og utfordrende forkynnelse.
   9.-11. januar, blir det i likhet med dette året, felles ungdomstur til Lifjell.
Vi ber om vekst i ungdomsmiljøet både i åndelig modenhet og i antall. Gud gir vekst!

Juletrefest
Søndag 28 desember er det klart for årets juletrefest i Misjonskirken. Vi ønsker at hele menigheten støtter opp om festen. Det blir mye sang og musikk, bl.a. synger MiBaGo. Andakt, juletregang og bevertning hører med. Og vi kan nok også i år by på overraskelser. Dette er en juletrefest for hele familien, derfor ta barn, barnebarn og andre venner med deg til Misjonskirken den kvelden.

Nyttårsfest
På årets siste dag blir det igjen stor fest i Misjonskirken. Festen er åpen for alle som vil være med så langt plassen rekker. De senere årene har det vært en flott fest med god mat, god underholdning, taler, leker og moro. Oppslutningen var vært meget god og det har vært stor alderspredning med barn, tenåringer og voksne i ulik alder. Fast innslag er en åpen våkenattsgudstjeneste ved pastor’n. Etter at det nye året er ringt inn, serveres kaffe og kaker.
   Følgende opplysninger er viktige: Priser: Kr 200,- pr. person. Barn 5-12 år kr 50. Barn under 5 år gratis. Påmelding på liste i gangen. Bindende påmelding med frist 16. desember.
   Årets festkomité: Kristin Kjøndal, Hilde Øyslebø, Inger Sørensen, Elisabeth Søyland.
Meld deg på snarest. Du er hjertelig velkommen til nyttårsfest!!

Valgkomiteen
består av Gro Bigseth, Sylvia Nøstrud, Bodil Svendsen og styrets representant Hilde Øyslebø. Komiteen vil de være glade for innspill og forslag til ulike verv i menigheten. Det er viktig at vi deler ansvaret i menigheten ved at vi tar i mot ulike utfordringer. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Meld deg gjerne til tjeneste.

Årsmøte
Menighetens årsmøte finner sted søndag 1. februar kl. 17.00.

Økonomien
På menighetsmøtet 11. november ble det opplyst at gaver og kollekter til menigheten og misjonen ved utgangen av oktober var på kr 480.663. Det er kr 497 over budsjettet. Vi takker hver enkelt giver. Ved siden av dette, viste regnskapet, at vi hadde fått en del tilskudd som er høyere enn budsjettert, slik at likviditeten er god. Vi håper at julebrevet samme med offer og gaver i desember vil gjøre at vi fortsatt holder budsjettet. Herren Jesus skaper giverglede og ansvarsbevissthet. Takk for at du vil stå med oss. Gud velsigner hver glad giver!
   Menigheten har også fått ny kaffetrakter på kjøkkenet og sier herved hjertelig takk til giveren.

Hilsen fra Hoppestad
Vi har omsider kommet inn i eget hus. Det tok bare litt over 1 1/2 måned. Denne første tiden bodde Oriana og jeg på madrasser på gulvet, men Ana Margarita sov i ei seng ved siden av oss. Hun er i storform og snakker spansk som bare det. Plutselig løsnet det. Hun har blitt venninne med flere allerede.
   Oriana har gått inn i kvinnearbeidet i Normania-menigheten. Hun trives kjempebra med det. Og hun har blitt med i en felles ledergruppe for kvinnearbeid i alle menighetene i Bogota. I tillegg er hun med i en lokalmenighet og et prosjekt vi holder på med i forhold til fjernadopsjonsprogrammet vårt.
   Jeg har for øyeblikket mye kontorarbeid fordi Torgeir Neset foreløpig bruker mye tid til spanskundervisning. Så jeg dekker noe av hans område. Det betyr at jeg ikke kan bruke så mye tid i menigheten som ønskelig.
   Menigheten som vi jobbet i forrige gang har flere medlemmer og høyere møtebesøk enn før. Det gleder oss mye. De har begynt med to møter, for møtelokalene som vi ordnet for tre år siden har blitt for små. Da kan vi ikke klage! Vi tenker på og lurer på hvordan vi kan hjelpe dem.
   Denne menigheten har startet et nytt arbeid i en ennå fattigere bydel, Bella Flor (jeg snakket om den bydelen i Larvik). Det er her Oriana er med i barne- og ungdomsarbeidet. Selv er jeg med der oppe en dag i uka, men håper at det kan bli litt mer etter hvert. Vi ønsker å jobbe mer med lederskapet.
   Det var godt å komme tilbake til Colombia og vi er på ingen måte arbeidsledige. Vi hilser dere!
Oriana og Jon Arne

Formannen hilser
«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Fil. 4,4
På ettermiddagen en dag for noen uker siden begynte jeg med kraftig hikke. Det finnes mange gode råd for å stoppe hikke. Jeg prøvde det meste, ingen ting hjalp. Da jeg la meg ved midnatt hikket jeg fortsatt kraftig og så for meg en urolig natt. Plutselig slo det meg, en mulighet var ubrukt og jeg ville prøve den.
   «Kjære Jesus, (hikk), nå må du hjelpe meg å få slutt på hikken, amen»
   Hikken forsvant momentant, og jeg fikk en god natts søvn. Jeg takker Gud for bønnesvaret, men så kommer kritikken mot Gud. Du gir meg svar og stopper hikken, men hvor er du, Gud, når sykdom og død rammer nær familie og venner? Hvor var du når vår nære venn Greta døde i februar? Hvor var du da min bror Rune døde i juli?
Tilgi meg, Herre, jeg vet du var både hos Greta og hos Rune. Jeg vet at du har holdt meg oppe og kommer med ny nåde og styrke for hver dag. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort, dersom du ikke hadde vært der, de gangene jeg trengte det mest.
   Ingen av oss slipper unna sorgen og fortvilelsen over å miste noen som står oss nær. Men tilgangen på lindring, håp og styrke er den samme for oss alle. Jesus Kristus lever i dag.
   Julen nærmer seg og vi får lov til å glede oss og feire hans nærvær i blant oss. Året som ebber ut har gitt ulike opplevelser og erfaringer i selskap med Jesus Kristus.
Takk for det du har vært for menigheten og dine medmennesker. 2004 ligger foran oss og vi ber om å få være gledens budbringere til mennesker vi møter.
   Jeg ønsker dere en fredfull adventstid, en gledelig jul og et godt nytt år med Guds velsignelse.
Terje Olafsen, styreleder

Vi hilser
Vi ønsker dere en velsignet julehøytid og et nytt år med fred og framgang for Guds rike.
   Takk for samarbeide, støtte og forbønn i året som er gått.
Bjørg og Thore Tellefsen
Mette og Øyvind Toeneiet


Denne måneden ber vi for:
- De sørgende.
- De hjemløse.
- Søndagsskolelederne.
- Solveig Eriksen i Afghanistan.

Gud ble åpenbart i menneskeskikkelse

av pastor Thore Tellefsen

Slik omtaler apostelen Paulus julens budskap. Barnet som ble født i Betlehem julenatt var en åpenbaring av Gud. Engelen forkynte jo også julenatt: Han er Kristus Herren!
Den Hellige og Allmektige Gud er kommet til oss i menneskeskikkelse. På den måten kom han til sin egen verden, til sin egen skapning. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn har vist oss hvem Han er.
   Dette er et stort under. Det finnes ikke dens like, ingen andre religioner taler om en gud som ble menneske. I alle andre religioner er guden langt tilbaketrukket fra menneskene. Og det er menneskenes oppgave å lete etter ham og forsøke å finne en måte å nå opp til ham på.
   Juleevangeliet handler om at Gud kommer oss i møte. Gjennom Jesus Kristus vil Han være sammen med oss. Han bringer tilgivelse og frelse til syndige mennesker. Han kommer ned til oss for å bringe håp om en himmel og evig liv. Det finnes ikke noe så ufarlig og hjelpeløst som en liten baby. Vi tar imot det med åpne armer.
   På samme måte kommer altså Gud til oss mennesker. Han kommer til oss med fred og kjærlighet. Samtidig som han har makt til å frelse den enkelte og frigjøre hele verden fra alt det onde.
   La oss bøye oss i ydmykhet for å ta i mot Guds nåde og la oss tilbe og takke ham!

Desemberprogrammet

Lørdag 6. desember
kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 7. desember
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Lørdag 13. desember
kl. 16.30: Andakt Furuheim.

Søndag 14. desember
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Søndagsskole.

Søndag 21. desember
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Line M. Christiansen.

Julaften 24. desember
kl. 16.00: Familiegudstjeneste. Taler: Øyvind Toeneiet. Trompetsolo. Sang av barn. Solosang.

1. Juledag 25. desember
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet taler. Solosang: Mette Toeneiet

Søndag 28. desember
kl. 17.00: Juletrefest for små og store. Andakt, MiBaGo synger og spiller. Overraskelse, opplesning, bevertning. Juletregang. Hva får de små i år?

Onsdag 31. desember
kl. 18.30: Nyttårsfest. Påmelding innen 16. desember.
kl. 23.00: Våkenattsgudstjeneste – åpen for alle.

Søndag 4. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen taler.

Søndag 11. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Taler Jan Eilert Aakre.
kl. 18.00. Fellesmøte i Betania. Taler: pastor Jan Brastein.