Flott skuddårsfest
Mer enn 80 personer, små og store, hadde funnet veien til Grøtterød grendehus på skuddårsdagen. Det ble en innholdsrik fest. Elisabeth Søyland ledet festen på en flott måte. Her var det ingen dødpunkter. MiBaGo sang seg inn i hjertene våre. Aslaug Irene Halden holdt andakt og fortalte fra misjonsarbeidet i Colombia. Det fengslet både store og små. Barna hadde kledd seg ut i forskjellige kostymer og ble behørig fotografert. Avslutningsvis sang ungdomsgruppa Alluja frisk og fint.
   Festkomiteen serverte boller, kakao og kaffe og det var rikelig anledning til den gode praten. Utlodningen gikk til inntekt for utstyr til grendehuset.
   Festen startet med en natursti, som Ole Petter Sørensen hadde lagt opp, i området rundt grendehuset. Vinnerne ble premiert. Det var bare lovord å høre etter festen. Selv om det bare er skuddår hvert fjerde år, så frister dette til gjentagelse.


Kamilla, Silje og Marte hadde kledd seg ut som prinsesser på festen.


Ole Petter Sørensen (t.h.) hadde laget en flott natursti og ni lag gikk rundløypa over raet.


På post én skulle man kunne navn på kjente fjes .


MiBaGo sang mange flotte sanger for et fullsatt grendehus.

Runde år
Anne Lise Christiansen fyller 50 år 14. mars. Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse!
Post festum gratulerer vi
Ole Flermoen med 75 års dagen 28. februar.

Menighetsmøtet

På menighetsmøtet onsdag 25. februar ble følgende valgt inn i menighetens styre: Inger Møll (2 år) og Gunnar Nøstrud (1 år). I tillegg er Hilde S. Øyslebø og formann Terje Olafsen med i styret. Vararepresentant: Bjørn R. Kjøndal. Husk våre ledere i dine bønner.
   Kommunens forslag til leiekontrakt for Grøtterød grendehus ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Det ble orientert og samtalt om virksomhet på grendehuset framover. MiBaGo har allerede hatt sine øvelser der oppe i over to år. De har fått et par nye ledere, Ellen Eikenes og Mari Saubø ved siden av Carina N. Isaksen og Inger Sørensen.
   Som nevnt i forrige menighetsblad vil det bli tirsdagstreff for foreldre med barn. Oppstart 9. mars. Ungdomsklubben Signal vil ha samling der oppe en fredagskveld pr. måned. Så vil vi følge utviklingen og jobbe med andre alternativ for å kunne berøre beboerne på Veldre med Jesu kjærlighet. Det er trivelige lokaliteter i grendehuset og vi har også muligheter for å kunne leie det ut. Ta virksomheten knyttet til grendehuset med i dine daglige bønner.
   Terje Olafsen, Gunnar Nøstrud og Elisabeth Søyland ble valgt til å representerer vår menighet på Søndre distrikts årsmøte på Vegårtun. Årsmøtet kombineres med inspirasjonsdager for DNM-Sør 19.-20. mars.
   Det var 46 personer til stede på menighetsmøtet, som var preget av stor optimisme og engasjement for Guds rike.

Satsing på Grøtterød
I forbindelse med nylig vedtatt leieavtale med kommunen angående Grøtterød grendehus har vi tatt en prat med menighetens formann, Terje Olafsen.
Han forteller at han er godt fornøyd med avtalen som er inngått med kommunen. Den innebærer at menigheten betaler strøm, kommunale avgifter og påtar seg vedlikehold pluss et årlig gebyr på kr 200.
— Det blir selvsagt noen tusen kroner. Jeg er også takknemlig for den positive holdningen som kom fram på menighetsmøtet 25. februar og ser at det er noe som er tilrettelagt for oss av Herren selv. Det er spennende å se hvilke muligheter som kan åpne seg på Veldre. Vi ber om at Herren vil vise oss veien vi skal gå, sier Terje.
— Hvilke tanker ligger bak en slik leieavtale? Hva tenker du at menigheten skal bruke det til? Har vi ikke nok å ta vare på om vi ikke skal skaffe oss mer?
— Motivet er at vi skal nå ut til flere mennesker. Ikke minst unge familier, barn og unge som det ikke bor mange av i nærmiljøet rundt Misjonskirken. Vi vil ut der folk bor, og vi ønsker å ha tilbud med en meget lav terskel. På den måten vil vi kommunisere med en ny gruppe mennesker. Menigheten har i tidligere tider hatt søndagsskole på Torstrand, så dette er ikke noe helt nytt i menighetens historie. Det nye er at leieavtalen gir oss frihet til å disponere huset og fylle det med aktiviteter. Vi kan til og med leie det ut.
— Hvilke type aktiviteter vil være i grendehuset?
— MiBaGo har allerede hatt sine øvelser der i to år. Nå starter vi opp et formiddagstreff hver uke for foreldre og barn. Der en møtes til sosialt samvær, mat og der barna har anledning til å leke. Ungdomsklubben Signal planlegger å ha en fredags kveld pr måned der oppe. Ellers får vi se hvordan det utvikler seg.
— Hvordan ser du for deg organisering av dette arbeidet? Antall personer i menighetens styre er redusert etter siste valg.
— Jeg tror vi må ha en styringsgruppe som har spesielt ansvar for grendehuset og virksomheten der. Kanskje sammensatt av noen av de som står i arbeidet der. Hele tiden må det linkes til det arbeidet vi drives i sentrum. Vi vil ikke ha en stat i staten, vi vil at dette skal være menighetens virksomhet på Veldre.
— Hva er behovet i forbindelse grendehuset nå?
— Dette er hjemmemisjon og nærmisjon. Vi har behov for pengestøtte til noe utstyr og enkel opprustning av huset. Vi tar gjerne imot ekstragaver til dette, hvis Gud minner noen om det. Praktiske tjenester som vask m.m. Snømåking, plenklipping og tilsyn utfører Terje Olsen. Dessuten trenger vi mennesker som vil engasjere seg som ledere. Mennesker som brenner for å gjøre noe for å virkeliggjøre tanken som ligger bak leieavtalen. Vi trenger selvsagt forbønn.

Hyggekveld for Unge voksne
Den første samlingen fant sted søndag 8. februar. Oppslutningen var bra og de som kom, ga positive tilbakemeldinger på en trivelig kveld. Nils Lia holdt en kreativ andakt. Line Christiansen formidlet glede og varme gjennom sin sang. Inger og Per Møll sørget for nydelig kveldsmat. Vi ser spent framover mot neste hyggekveld som blir 14. mars og håper på ennå større oppslutning.
Økonomien

Vi takker for gaver på kr 49.000 i januar. Likevel betyr det at vi ligger endel etter budsjettet. Vi tror og håper på at mars måned blir bedre. Vi står foran store utfordringer, ikke minst med tanke på virksomheten på Grøtterød grendehus. Men løfter vi i flokk, klarer vi det. Gud velsigne deg som gir til Guds rike.
   Takk for gave på kr 10.000 til ekstra evangelist besøk. Det var uttalelser på menighetens årsmøtet som satte tanker i sving, og etter dette var det én som kjente Guds tiltale om å gi.
   Kanskje Gud vil minne deg om noe du skal støtte med en ekstra gave.

Evaluering
Som nevnt på sist menighetsmøte arbeider vi kontinuerlig med gudstjenestene. Vi ønsker at det skal være et livsforvandlende møte mellom Gud og mennesker. Derfor ønsker vi at gudstjenestene skal være best mulig tilrettelagt. Vi ønsker også å gjøre de mest mulig tilgjengelige for mennesker som sjelden går i kirke. For å makte dette trenger vi tilbakemeldinger fra dere, både talere og ledere. Derfor har vi laget et evalueringsskjema som vi ønsker at dere skal fylle ut. Skjema kan brettes og legges i forslagskassen. Du trenger ikke skrive navn, men ber deg skrive ned dato. På forhånd takk for innsatsen.

Opptakelse i ulveflokken
Tre gutter ble tirsdag 10. februar opptatt i småspeiderflokken vår. Det var (f.v.) Benjamin Eskedal, Stian Andreassen og Edvart Balendran.Vegårshei trekkspillklubb
Besøker oss søndag 28. mars. Da blir det en skikkelig gla’sang gudstjeneste, der trekkspillklubben bestående av tre trekkspillere, to gitarer, bassgitar og tre sangere, synger og spiller.
   Trekkspillklubben har laget en Cd som de kaller bedehussanger.Trekkspillklubben bruker å ha med seg fansen, derfor fyller de bussen og kommer ca 25 personer. Bjørn Larsen har hørt trekkspillklubben ved flere anledninger på Vegårshei, og er meget begeistret. Vi tror det blir en flott gudstjeneste og gleder oss allerede. Kom selv og ta gjerne med deg personer som vil sette pris på slik musikk.

Kirkemiddag
Etter gudstjenesten søndag 28. mars blir det anledning til å kjøpe middag i Misjonskirken. Trekkspillklubben fra Vegårshei blir med. Skal du være med må du melde deg på innen søndag 21. mars. Skriv deg på liste som henger i gangen.

Påsken i kirken
Det blir litt endring i opplegget i år i forhold til de siste årene og det blir slik:
Langfredag kl 11.00: Gudstjeneste. Felles med Metodistkirken. Pastor Jan Brastein taler.
Kl 17.00: Korsvandring.
1. påskedag kl 10.00: Påskefrokost.
Kl 11.00: Påskegudstjeneste. Thore Tellefsen.
Påskedag kl 06.00 inviterer Frikirken til påskesang ved Minnehallen.

Denne måneden ber vi for:
-Virksomheten knyttet til Grøtterrød grendehus.
- Be for befolkning på Veldre.
- Jon Arne Hoppestad m/ familie.

Takk for soveposer
Under nyttårsfesten ble vi utfordret til å gi en gave til soveposer til barn og unge i Colombia. Det skulle brukes i forbindelse med leirarbeidet der ute blant de fattige. Flere tok utfordringen og overskuddet fra festen ble tatt med. Så ble det en del soveposer fra Larvik.
   Soveposene ble kjøpt og sponset fra Gulset sport i Skien. Et annet firma betalte frakten. Vi vil med dette formidle takk for gavene. Soveposene har allerede vært i bruk og de vakte stor lykke. Hjertelig takk til dere som var med å gi til dette prosjektet.

Menighetsweekend
Planlegges på Vegårtun leirsted 27.-29. august. Leirstedet er reservert for oss. Våre venner i Tønsberg og Horten er invitert. Vi kommer tilbake med opplegg, når det nærmer seg sommer. Men ber dere merke dere tidspunktet, slik at du får anledning til å være med.Marsprogrammet

Søndag 7. mars
kl. 11.00: Gudstjeneste.Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Elisabeth og Helge Lindhjem.

Søndag 14. mars
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl 20.00: Hyggekveld for unge voksne. Andakt v/Aslaug Irene Halden. Sang: Carina Nøstrud Isaksen. God mat.

Lørdag 20. mars
kl 16.30: Andakt Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 21. mars
kl 17.00: SYTTENMØTE. Kveldens gjest. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Kveldskaffe.

Torsdag 25. mars
kl 19.00: Menighetsmøte.

Søndag 28. mars
kl 11.00: Gla’gudstjeneste. Trekkspillklubben fra Vegårshei. Thore Tellefsen. Etter gudstjenesten er det Kirkemiddag for påmeldte.

Lørdag 3. april
kl 11.00: Formiddagstreff.

Søndag 4. april
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Olaf Alsaker. Sang: Liv Kristin Alsaker.