Bli med på menighetsweekend på Vegårtun
25.-27. august drar Vestfoldmenighetene til vårt flotte leirsted på Vegårtun. Vi håper på god oppslutning. Flere har allerede meldt seg på innen fristen som var satt til 1. juni, men det er fortsatt plass til flere.
    Denne gangen vil komme til dekket bord og vi trenger ikke lage mat på dugnad. Dette blir ivaretatt av andre. Prisene er gjort familievennlige, slik at det kan være overkommelig for de som har stor familie. Opplegget vil variere med aktiviteter, møter og fritid. Detaljert program kommer senere. Distriktsforstander Sven Øverland blir med oss. Vi tror menighetsweekenden er viktig i vårt arbeidet med fellesskapet, men da må vi gjøre oss nytte av den. Vi vil gjerne ha deg og dine venner med.

Runde år
Eva Gulliksen fyller 80 år 15. juni.
Egill Jensen fyller 60 år 8. august og
Per Møll fyller 60 år 21. august.
Vi gratulerer med åremålsdagene og ønsker hver enkelt Guds velsignelse over dagen og framtiden.

Økonomi
Vi nærmer oss sommeren med raske skritt. Mange har sikkert lagt sine ferieplaner. Når juli kommer går vi inn i en roligere periode for aktivitetene i menigheten. Vi vil minne om at menigheten trenger inntekter også i denne tiden. Det blir sendt rundt et sommerbrev med en giro, som vi håper mange vil benytte. Vi ønsker ikke noe etterslep i sommer.

Ferieplaner
Forstanderen har ferie uke 28-29-30-31.
Ungdomsarbeideren uke 29-30-31.

Konfirmasjons-gudstjenesten
søndag 7. mai ble en god opplevelse. Hele opplegget var på ungdommens premisser. Misjonskirken var fullsatt av familie, slekt og venner. Det er sjelden det er så mange fremmede i Misjonskirken. Vi håper at det melder seg konfirmanter også for kommende år.

Spennende taler 2. pinsedag
Pastor Yesu Bandela , president for Gospel Association of India blir taler i gudstjenesten i Bøkeskogen 2. pinsedag. Dette er den tradisjonelle felles gudstjenesten Den Norske kirke inviterer til. Yesu Bandela leder en organisasjon som har som mål å gi hver person i India en fair sjanse til å ta i mot evangeliet, gjøre troende til disipler og bygge ledere og utøve kristen innflytelse i India. Bandela har opplevd Guds kall og gjerninger på en helt spesiell måte i sitt liv og tjeneste. Hør ham og opplev fellesskap i Bøkeskogen den dagen.

Årskonferansen i Skien
valgte og innsatte Jarle Råmunddal til ny generalsekretær, som det nå heter, i DNM. Konferansen vedtok å omorganisere den sentrale styrestruktur, nye betegnelser og titler i DNMs organisasjon.
    Larviksgutten Erik Andreassen var én av sju som ble ordinert til tjeneste. Viktige vedtak om utbygging på Ansgarskolen ble gjort, mens omorganiseringen av distriktsarbeidet først blir vedtatt på generalforsamling i 2008. Ved forhandlingen var Larvik representert ved Terje Olafsen, Toralf og Hilde Øyslebø samt Thore Tellefsen. Mange fra vår menighet deltok på de offentlige møtene i Gulsethallen. Det er godt å komme sammen å få tro til felles framtid, som var årskonferansens motto.

Samling for interesserte i menighetskor
Det har meldt seg en del som ønsker å være med i et kor i menigheten. Vi tror sikkert at det er flere. Vi innkaller til et møte for å snakke litt om fortsettelsen. Om du ikke ennå har meldt deg på så kan du fortsatt gjøre det og komme til samlingen som er satt til.

Strandkapell i Stavern
Vi møter Reidun Kjøndal etter bønnesamlingen torsdag formiddag. Reidun er en av de nyeste medlemmene i menigheten og bosatt på Solstad i Stavern.
    Hun forteller at det skal reises et strandkapell i Stavern, nærmere bestemt på plassen ovenfor fiskehandleren. Strandkapellet er et telt og hensikten er at kirken flytter ut der folket er, og folk er det jo mye av i Stavern sommerstid. Fra 30. juni til 30. juli under «De glade dager» vil strandkapellet stå der som et vitnesbyrd om Jesus Kristus. Både utenfor og innenfor vil det være en rekke kristne symboler og kreative måter å få fram evangeliet på. Her finnes Bibler, bønnekrukke og et sted der en kan tenne lys og be en stille bønn. I kapellet kan en gå inn for en stille stund, om en vil kan en snakke med en av kapellvaktene som alltid vil finnes der. Noen kommer innom av ren nysgjerrighet og det er selvsagt ok.
    Det er en voksende kapellbevegelse i landet vårt. Mottoet er: Når ikke folk kommer til kirken, vil kirken komme til dem.
     Det har vært Strandkapell i flere år. Hvordan har besøket vært?
     I fjor var ca 400 hundre mennesker innom i løpet av tiden Strandkapellet sto der. Det synes vi var flott. Hvilken betydning det har hatt i de besøkendes liv vet vi ikke, men vi tror at det sansene tar inn berører vårt liv mer eller mindre. Dette er et såmannsarbeid, så vil framtiden vise oss hvordan høsten blir.
    Reidun forteller at hun har vært med i dette prosjektet i fire år allerede. Sammen med Else Marie Bjørbæk, Edna Napstad og Alf Petter Hammersmark er hun med i prosjektgruppen for dette. Det har vært holdt to inspirasjonssamlinger i forkant av dette.
     Hvorfor ble du med i dette arbeidet?
     Det ble snakket om Strandkapellet i forbindelse med noen bønnemøter i Frikirken. Dette er et utadrettet arbeide, som jeg synes er spennende. Jeg kommer ut for å møte nye mennesker og få samtale om troen der de er.
    Vi trenger forbønn og kapellvakter. Hver kveld er det to vakter ved kapellet og det finnes alltid en ansvarlig bakvakt. Dessuten er det en bønnegruppe som har til oppgave å be for Strandkapellet hver kveld. Åpningstiden er kl 20.00-23.00 hver kveld.

Denne måneden ber vi for:
Utviklingen og veien videre på Veldre.
Menighetsarbeidet og styret.
Misjonærene.
Strandkapellet.

Sommer og ensomhet
Sommer kan være en stille tid. Mange aktiviteter trappes ned. Mange planlegger og drar på ferie sommerstid. mens det er noen som blir værende hjemme. Noen har ingen mulighet til komme seg av sted, helsa tillater ikke det. Mange av deres kjære drar på velfortjent ferie, mens de som blir igjen er kanskje mer alene enn ellers. Kanskje en liten hilsen eller telefon kunne være på sin plass og på den måten vise litt omsorg.

Liv og Vekst
Det blir Liv og Vekst i Grimstad i tiden 19.-23. juli. Opplegget blir som tidligere år og sammen med tilbudene fra NMU kan det bli en sommer full av opplevelser for barn og
familier. Slik NMU reklamerer i brosjyren om alt som skjer på Vegårtun denne sommeren. Brosjyren finner du på informasjonsbordet i Misjonskirken.

Vestfoldstevne
I likhet med tidligere år blir det en felles samling for Vestfoldmenighetene på Skautvedt søndag 11. juni. Pastor Sverre Henriksen blir med som taler. Liv Kristin Alsaker og Jan Egil Breen synger. Vi tenner grillen etter gudstjenesten og deler fellesskapet utover søndagen. Vi håper på en flott søndag og håper du blir med oss.

Simonstad sangkor fra Åmli
Koret har 25 sangere og har vært til stor inspirasjon og velsignelse mange steder. Koret vil delta på den siste storsamlingen før sommerferie søndag 18. juni. Koret kommer til Larvik etter at de har deltatt på Bedehusfestivalen i Østfold. Vi gleder oss til besøket.

St.Hansfeiring på Skautvedt
Dette året har ungdommen i menigheten tatt initiativ til samling på Skautvedt. De inviterer hver og en til samling der opp. De tar ansvar for opplegget med leker, aktiviteter, grill, bål og andakt, sang og musikk. Mat og drikke må du ta med selv. De ønsker deg hjertelig velkommen!

Tore Sandring og Norsk Gideon
Norsk Gideon avholder sin generalforsamling i Sandefjord i tiden 22.-26. juni.
I den forbindelse vil generalsekretær Tore Sandring tale i Misjonskirken. Tore Sandring var en av DNMs pionérmisjonærer i Colombia. Han gjorde en fremragende innsats der ute og ledet mange mennesker til Jesus Kristus. Tilbake i hjemlandet har han betjent Randesund og Bærum misjonsmenigheter som forstander. For noen år siden ble han valgt til generalsekretær i Norsk Gideon. Tore Sandring er en inspirerende forkynner og vi gleder oss til å høre ham.


Tro for felles framtid
av pastor Thore Tellefsen

Slik lød mottoet for DNMs årskonferanse i Skien. Årskonferansen ga stor inspirasjon til å vandre videre og satse for framtiden. Tross en vanskelig økonomisk situasjon er det vilje til å satse. Sju unge menn ble ordinert til tjeneste i DNM. Unge mennesker er villige til å ta på seg stort ansvar for å bringe evangeliet til andre land. Med fare for sitt liv drar de til et krigsherjet Afganistan. Ansgarskolens målbevisste satsing, for å gi den unge generasjonen Guds ord og være et evangelikalt kraftsenter som ved personlig forming, trening, utdanning og forskning gir menighet og samfunn kunnskapsrike, troverdige og framtidsorienterte kristne, inspirerer. Det var godt å merke inspirasjonen fra fellesskapet og de mange signalene både fra lokalt og sentralt hold.
    Bakteppet denne gangen var 150 jubileet av Gustav A. Lammers. Presten i Skien som startet den frikirkelige bevegelse i landet vårt. Han bygde det første bedehus i Norge. Senere stiftet han Den Apostolisk Christelige Menighed, nå Skien misjonsmenighet. Det brøt fram en sterk vekkelse som spredte seg mange steder i landet, blant de første var Larvik. Det var mennesker som tok troen på alvor, selv om det kostet. Postmesteren i Skien, den gang, ble fratatt sitt embete og sin pensjon fordi han meldte seg inn i menigheten.
    Det er historie, sier vi, det er annerledes nå. Det er sant, men Bibelen utfordrer oss til å se på dem som har gått foran oss og ta eksempel av deres tro, ikke deres metoder. Vi kan la oss inspirere av deres radikale tro. Være tydelige og stå sammen.
    Verden omkring oss, da som nå, trenger mennesker som tror på Jesus Kristus. Vitner med en tydelig bekjennelse av Herren Jesus Kristus og som har et tydelig vitnesbyrd om ham og som viser den samme tydelighet i sin livsførsel. Vår tid vil ha en kristendom som er ekte. Spørsmålet blir: Hva er radikalt i vår tid? Hvordan kan det merkes at vi er annerledes?     Hvordan kan vår tro bli synlig for andre?
    Det er lett i en høytidstund å la seg rive med, la seg inspirere. Tro og handling hører sammen. Det er nå vår tro på en felles framtid skal realiseres både sentralt og lokalt i Misjonsforbundet. Det er i vår hverdagen troen skal ikle seg kjøtt og blod til et vitnesbyrd for verden.Sommerens program

1. pinsedag søndag 4. juni
kl 11.00: Pinsegudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Solosang: Mette Toeneiet.

2. pinsedag mandag 5. juni
kl 11.00: Felles gudstjeneste i Bøkeskogen. Taler: Pastor Yesu Bandela, India Nattverd.

Lørdag 10. juni
kl 10.30: Formiddagstreff/kafeteria drar på tur til Skautvedt. Møt ved Misjonskirken for skyss.

Søndag 11. juni
kl 12.00: Vestfoldstevne på Skautvedt. Taler: Sverre Henriksen taler. Sang: Liv Kristin Alsaker/ Jan Egil Breen. Grillen tennes etterpå. Ta med mat og drikke.

Søndag 18. juni
kl 18.00: Storsamling. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa. Simonstad sangkor. Kveldskaffe.

Fredag 23. juni
kl 18.00: St.Hansfeiring på Skautvedt. Andakt v/ Øyvind Toeneiet. Leker og aktiviteter. Bålet tennes kl 21.30. Ta med mat og drikke.

Søndag 25. juni
kl 11.00: Gudstjeneste. Pastor Tore Sandring taler. Dørkollekt til Norsk Gideon.

Søndag 2. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer: Thore Tellefsen.

Søndag 9. juli
kl 11.00: Gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 16. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Toeneiet.

Søndag 23. juli
kl 11.00: Gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 30. juli
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Søndag 6. august
kl 11.00: Gudstjeneste i Metodistkirken.

Søndag 13. august
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 20. august
kl 18.00: Samlingsfest.