2-2007


Runde år

Wenche Bøe Norborg fyller 50 år 9. februar.
Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse!

Fødsel
Iselin og Dag Flermoen fikk ei jente 11. januar. Hun var 3260 g og 50 cm lang. Vi gratulerer!

Søndagsskole/ barneparkering
Mette og Øyvind Toeneiet vil nå ta initiativ til å ha søndagsskole og barneparkering under møtene og samlinger i Misjonskirken. De forsøker å legge til rette for enkelt opplegg som passer for den aldersgruppen som kommer.
    I løpet av februar vil de være i gang. Det gleder oss og vi vil be om at det må lykkes.

Barnevelsignelse
Søndag 11. februar blir det igjen barnevelsignelse. Isabel Toeneiet bæres fram til forbønn og velsignelse. Vi ønsker familien og barna Guds velsignelse.

Misjonssekretær Tveit
Kommer på besøk på storsamlingen 25.februar. Eilif Tveit har vært misjonssekretær i DNM i 2 1/2 år og som sådan er det første gang han besøker vår menighet. Tidligere har Tveit hatt flere perioder bak seg som misjonær i Kongo. Han har dessuten vært pastor på Skotfoss, Kongsberg/ Mjøndalen og Lyngdal. Det skjer mye positivt på våre misjonsfelt, selv det landene vi driver misjon i opplever mange uroligheter.
    Samme dag vil Michael Mizidy fra Kongo delta med sang. Det skulle passe bra siden han er kommer fra et av de landene DNM har drevet misjon i.

Fellesskapskveld 15. febr.
Tema på denne felleskapskvelden vil være «Hva er drivkraften i livet ditt?» Det er tredje tema i boka « Målrettet liv» av Rich Worren. Etter en kort undervisningsdel blir det samtale og bønn. Enkel bevertning. Hvis du vil lese boka for å arbeide med stoffet, så må du gjerne det, men det ingen forutsetning. Vel møtt til et utfordrende fellesskap!

Ungdomstur til Lifjell
Ungdommen med Øyvind Toeneiet i spissen drar til Lifjell 16.-18. februar. Dette er en tur som er felles med ungdommen i Metodistkirken. Ungdommen håper å kunne komme på ski den helgen. Programmet ellers består av bibeltimer, møter og hyggelig fellesskap. Det er allerede stor pågang for denne turen og rekord mange fra Signal er påmeldt. Lifjell turen har etter hvert blitt en årlig foreteelse. Vi ønsker god tur og Guds velsignelse!

Roy Elling Foss
Besøker Tønsberg og Larvik 3.-4. mars. Han er opptatt av å bygge menighet og ledere som kan ta ansvar i byggingen. I Larvik blir det lederseminar lørdag ettermiddag. Alle ledere og andre interesserte er velkommen. Han vil også tale på gudstjenesten på søndagen. Roy Elling Foss er fortiden ansatt som studentpastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Han underviser noe på Ansgarskolen, der han tidligere var ansatt som lærer. Roy Elling har en stor gave som inspirator og har klare tanker om hva som fører til vekst i Guds rike.

Besøk fra Randesund
Søndag 25. mars får vi besøk av koret Privilegium fra Randesund misjonsmenighet. Malvin Haaland er leder av koret, som består av voksne i ulik alder. Koret vil delta på en sanggudstjeneste den søndagen. Der vil de synge sanger av Lina Sandell. Hennes sanger er innholdsrike og nydelige. Det blir også en kort andakt.
    Koret besøkte oss for mer enn fem år siden og gleder oss til et nytt sanger besøk. Vi ber dere merke datoen.

PMF vintermøte
Predikant og misjonærforeningens vintermøte arrangeres i år, i likhet med i fjor, på Hermon høyfjellshotell 5.-9. februar. Mottoet er «Tjenestens storhet». Dette behandles med følgende innlegg: «Liv og kraft i tjenesten». «Kraften fullendes i svakhet.» «I tjeneste som hele mennesker.» «Tjenende lederskap.» Øyvind Toeneiet sitter i styret for PMF og deltar på samlingen. Husk møtet i dine bønner.

Vinterferie
Thore Tellefsen har vinterferie 19.-25. februar.

Alfhild Johansen

Menighetens eldste medlem
Alfhild Johansen fylte 95 år 3. januar og er således menighetens eldste medlem. Vi besøkte henne noen dager etter feiringen for en liten jubileumsprat. Med stor entusiasme begynner hun å fortelle litt fra sitt lange liv i vår menighet.
     Jeg ble frelst i 1931. Det var under møtene til evangelist Julius Lie. Han var en radikal forkynner og det var vekkelse i byen. Folk sto i kø helt ned til Mons Andersen for å komme inn på møtene. Selv kom jeg inn i Misjonshuset, som det den gang het, med ryggen først så stor var trengselen. Mor ivret for at hun skulle gå på møtene og jeg hadde vært på noen møter før jeg ble omvendt. Dessuten hadde jeg gått på søndagskolen og junioren tidligere.
    Det var en forunderlig tid. Ånden virket sterkt og folk snakket om vekkelsen overalt, på torget, bussen og arbeidsplassen. Frank Mangs kom noen år senere og vekkelsen fortsatt. Jeg ble medlem i menigheten i 1933 og ble døpt sammen med 15 andre av Eric Larsson.
Alfhild har skrevet mange sanger. Den mest kjente er sangen: «Jeg har prøvet lykken verden har å gi.» Den er blitt sunget inn på kassett og spilt i ulike sammenheng. En gang ble hun presentert for denne sangen som visstnok kom fra Trøndelag. Det viste at den sangen var spredt og brukt andre steder i landet.
     Sang og musikk har jeg alltid vært glad i. Jeg var med i musikk-koret i mange år. Og jeg husker at vi hadde eget musikklag i kvinnemisjonen, der jeg har vært med gjennom mange år. Formann var jeg også.
    Inntil for et par år siden har Alfhild holdt bibeltime for søstrene i kvinnemisjonen .
     Ansgarringen var jeg med i nesten fra starten, sier Alfhild.
    Bønnen har stått hennes hjerte nær og minnes mange bønnemøter rundt om i hjemmene.
     Jeg er den eneste som er igjen av venninne gjengen, som holdt så godt sammen. Det synes jeg er vemodig. Venninnegjengen besto av Ragna Johansen, Hardis Thorsen, Edith Johansen, Mary Larsen og Elsa Gundersen. Vi var sammen hver eneste lørdag, spiste sammen, leste og ba sammen og hadde det veldig hyggelig. På turer var vi også. Nå føler jeg meg ganske alene.
    Alfhild er fortsatt en bibelstudent som gransker Ordet daglig. Hun leser mye og følger med det som skjer i tiden. Det profetiske ordet opptar henne sterkt.
     Jesus kommer snart, sier hun entusiastisk.
     Jeg lengter hjem til himmelen. Samtidig ønsker og ber jeg om vekkelse i byen og menigheten, avslutter Alfhild.
    For øvrig kan det nevnes at Alfhild ønsket seg penger til åremålsdagen og disse har hun gitt videre til menigheten. Vi takker så hjertelig!


Daniel Grindheim

Menighetens yngste medlem
Daniel Grindheim er menighetens yngste medlem og fylte 16 år nyttårsaften. Vi traff han en rolig hverdag og stilte noen spørsmål.
     Hva førte deg til Misjonskirken?
     Det var storesøster Rebecca som fikk meg med. Det er ca 3 år siden nå. Jeg var faktisk litt for ung til å begynne på Signal den gangen, men Øyvind så litt gjennom fingrene på alderen og jeg fikk begynne.
     Når ble du en kristen?
     Jeg har vært kristen hele livet og ble tidlig tatt på med på møter. Hver søndag var vi der, dessuten var det stevner på sommeren blant annet i Sarons Dal og Oslo Kristne senter. Jeg tok et bevisst valg, at jeg ville følge Jesus, etter at jeg begynte på Signal.
Daniel går på Videregående skole på elektrolinja. Han er nærmeste nabo til Misjonskirken og en aktiv kristen, kanskje en av de mest aktive medlemmene i menigheten. Alltid smilende, positiv og tjenestevillig.
v Hva er du med på i menigheten?
     Jeg er på Signal på fredagene, dessuten er med i Teamsignal som ledergruppen heter. På onsdag er jeg med i Cellegruppa og på mandag spiller jeg fotball på Sky skole samme de andre unge. Jeg har en tjeneste som tekniker og styrer lyd under møtene og på Signal. Jeg trives veldig godt på Signal. Cellegruppa er også veldig bra og får mye ut av den undervisningen som gis der.
     Blir du kjent med noen av de eldre i menigheten?
     Jeg prater med noen når vi har kaffe og slår gjerne av en prat i gangen, sier Daniel.
     Hva ønsker du for vår menighet?
     Jeg ønsker at det skal bli mange flere folk på møtene.
Vi takker for samtalen. Guds rike vokser. Vi oppfordrer til forbønn de unge.

Kor i Misjonskirken
I fjor vår ble foretatt en sondering angående interesse for å være med i kor i menigheten. Ca 10 personer meldte seg og det ble innkalt til et informasjonsmøte. Ikke alle av de nevnte møtte opp. Men det ble snakket om skaffe leder/ dirigent. Dette ble forsøkt uten lykkes. Siden interessen var såpass liten har det ikke blitt jobbet videre med dette. Vi har blitt bedt om å informere om dette.

Menighetsmøte
Medlemsmøte i Misjonskirken torsdag 11. januar for å viderebehandle forslaget om restaurering, oppussing og eventuelle endringer. Menighetens formann Terje Olafsen ledet møtet og gjentok tidligere planer samt framla en rapport fra et konsulentfirma om hva som kunne gjøres i Misjonskirken. Det ble også lagt fram en kostnadskisse.
En engasjert forsamling hadde mange ulike synspunkter på planene. Det ble ikke fattet endelig beslutning i saken. Den tas nå tilbake til styret som vil bearbeide forslaget ut fra synspunkter og økonomi.
    Menighetsmøte var veldig nyttig og vi fikk en åpenhjertig samtale om arbeidet i menigheten i en god tone, der en viste evne til å lytte til hverandres tanker og meninger på en respektfull måte. Vi ser med spenning fram mot hva som kommer ut av dette.

Spesiell bønnekveld
Predikantringen oppfordret til en spesiell bønnekveld søndag 21. januar som avslutning på bønneuken for kristen enhet. Bønnebussen starte fra Metodistkirken. Besøkte så Frelsesarmeen, Larvik kirke, St.Frans katolske kirke, Misjonskirken og Betania. Siste stopp var Larvik Vineyard, hvor det etter bønnen blir servert kaffe. Ca 60 mennesker deltok på rundturen og bussen ble for liten. Flere fulgte med i privatbiler. Vi har fått mange og bare positive tilbakemeldinger på opplegget som besto i bønn og sang på hvert sted.Hva har du i huset
av pastor Thore Tellefsen

Slik spurte profeten Elisja en fattig kvinne. Hun var nylig blitt enke og var kommet i en kritisk situasjon. En skulle tro at Herrens profet skulle kunne gi henne hva hun trengte. Det gjorde han, men ikke uten at hun selv medvirket med det hun selv hadde. Det lille hun selv hadde, velsignet Gud, slik at det rakk til det hun trengte.
    I likhet med enken kjenner vi oss fattige og hjelpeløse. Det er så mange ting vi har behov for som menighet. Skulle ikke Herren Jesus kunne hjelpe oss og gi oss hva vi trenger til? Kan ikke han gi oss de penger vi trenger? Kan ikke han gi de medarbeidere vi trenger? Kan ikke han gi oss de rette tankene og ideene?
    Vi tror at han kan. Men hans metode er fortsatt å bruke det som allerede finnes i huset. Jeg har intet annet enn, slik lød enkens erkjennelse. Det kan være ganske lite det vi har å bidra med, men Herren vår Gud kan velsigne det og mangfoldiggjøre det.
Det var ikke mange brød og mye fisk gutten hadde med seg på tur. Men når det kom i Jesu hender ble det nok til å mette mer enn fem tusen mennesker og ennå ble det flere korger til overs.
    Det var heller ikke mye å lage vin av i bryllupet i Kana i Galilea, bare noen få kar med vann. Men Jesus forvandlet vannet til vin av beste kvalitet.
Har du noe i ditt liv som du kan legge i Jesu hender? Det kan se så lite og betydningsløst ut i dine øyne. Men i hans øyne er det betydningsfullt og brukbart dersom du gir det til ham.
Herren Jesus spør den enkelte hva du har i huset, i livet vårt, som du er villig til å gi til ham. Han vil rikelig velsigne og mangfoldiggjøre det. På den måten vil Han gjøre både deg og andre glad.
    Slik kan vi få erfare at Guds velsignelse strømmer gjennom vår menighet ut til andre mennesker. Vi er kalt til å spre velsignelse.Februarprogrammet

Lørdag 10. februar
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter

Søndag 11 . februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Barnevelsignelse.

Torsdag 15. februar

kl 19.30: Fellesskapskveld. Tema: «Hva er drivkraften i livet ditt?» Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 18. februar
kl 11.00: Gudstjeneste. Tale: Thore Tellefsen.

Søndag 25. februar
kl 18.00: STORSAMLING. Misjonssekretær Eilif Tveit. Sang: Michael Mizidy. Lovsangsgruppa.

Lørdag 3. mars
kl 11.00: Kafeteria.
kl 17.00: Lederseminar v/ Roy Elling Foss for alle menighetens ledere og andre interesserte.

Søndag 4. mars
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd/månedsoffer. Studentpastor Roy E. Foss.

Lørdag 10. mars
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 11. mars
kl 11.00: Gudstjeneste.