8-2007


Økonomi
Ved utgangen av september ligger, kollekt, offer og skattefrie gaver noe under budsjettet ca 35.000,-. Gaver til opp-pussing på kr 128.451,-, men det er ikke med i budsjettet. Kostnader til drift ligger ca 20.000,- under budsjett.
    Vi minner om 10 kroner dagen gaven, som ble omtalt på årsmøte. Neste innsamling blir søndag 2. desember. Det er også sendt ut vaskegiroer og vi håper at mange vil benytte disse.
Vi minner om brevet angående oppussing og utfordringen til ekstra gaver medlemmer. Alle ekstrainntekter gjør at vi trenger å låne mindre, noe som igjen vil minske utgiftene til den daglige driften. Ressursene er ulikt fordelt blant menighetens medlemmer, så hver enkelt får gi etter sitt hjerte og sine muligheter. Enhver gave er kjærkommen! Takk til alle som bidrar med gaver til menighetens arbeide. Guds velsigner hver glad giver.
    Konto for oppussing av Misjonskirken: 2510.25.52086.

Oppussingen i Misjonskirken
Har kommet godt i gang selv om det gjenstår en god del. Kirkesalen er snart ferdig malt og gir et inntrykk hvordan det blir når alt er ferdig. Stoler er bestilt og teppeflisene vil snart komme på plass. Vi gleder oss.

Velkommen til hyggekveld
«Vi midt i mellom» inviterer til en musikalsk hyggekveld i Misjonskirken lørdag 17. november kl 18.00. Sang og musikk innslag ved søstrene Einarsen. Vi bestiller pizza og spleiser på den. Det blir også servert kaffe med litt attåt.
    Velkommen i et hyggelig og avslappet miljø. Du må gjerne invitere med deg venner og kjente. Kvelden er åpen for alle.
Fellesmøter med Tore Thomassen
Årets fellesmøter vil finne sted i Metodistkirken i tiden 22.-25. november. Tore Thomassen blir med som taler og sanger. Han er opprinnelig fra Stavern, men er nå bosatt i Lillesand. Han er en kjent trubadur og sanger. I ulike sammenheng er han med gitaren og sangen. Ganske mange sanger er utgitt på CD. Han har en sjelden gave til å formidle evangeliet på et språk som folk forstår. For å kunne nå de minst har han ved ulike anledninger også opptrådt som klovn, alltid for å aktualisere budskapet om Jesus Kristus. Vi tror du med frimodighet og trygghet kan invitere venner og kjente med til disse møtene.
    Opplegget i år vil stort sett følge tidligere år. Nytt i år er en felles familiegudstjeneste søndag formiddag. Der deltar barnekoret Joy Kids fra Brunlanes og konfirmanter fra Larvik kirke. Kirkekaffe blir det også. Torsdag, fredag og lørdag blir kveldsmøter med lovsang, sang og forkynnelse. Tverrkirkelig lovsangskor deltar i møtene. Bønnemøte fra kl 18.00 hver kveld.
Onsdag 14. november blir det et felles bønnemøte i Metodistkirken, der folk fra de ulike menigheter samles for å be for byen.
    Vi håper at årets fellesmøter kan bli en riktig storsamling, der vi markere at det er mange kristne i Larvik. Sett noe til side disse dagene slik at du kan være med på samlingene. Det vil ha stor betydning for byen vår. Kom og vær med å markere at vi står sammen om livet.

Ansgarmesse
Så er det klart for den årlige Ansgarmessa. Hvert år i mer enn 35 år har Ansgarringen arrangert julemesse til inntekt for Ansgarskolen. I år går den av stabelen fredag 23. november og lørdag 24. november. Da er det pån igjen og det tilbys lefser, småkaker, kransekaker, håndarbeider, pynteting m.m. Utlodning av fine gevinster. Åresalg. Dessuten blir det kafeteria begge dager med smørbrød og kaker. Lørdag kl 12 kommer Bøkekoret på besøk og holder en sangstund for oss. Vi ønsker enhver hjertelig velkommen til messa og ber våre venner om å gjøre den kjent blant venner og naboer.
    Vi håper på et godt resultat for Ansgarskolen, som er Norges største frikirkelige skole med ca 250 studenter. Skolen er inne i en fin utviklingsfase og det er i gang en betydelig utvidelse, derfor håper vi på ekstra godt resultat på julemessa.
    NB! Ansgarringen vil gjerne ha hjelp til kakebaking. På kjøkkenet i Misjonskirken finnes bokser til å legge kakene i. Takk!

Konfirmantweekend
9.-11. november drar konfirmantene på tur til Vegårtun. Den årlige konfirmantturen samler deltagere fra Agder og Telemark. Det forventes fullt trøkk, skikkelig lovsang og livsforvandlende møter med Jesus. Be for ungdommene.

Jubileumshelg 4.- 6. april
Misjonskirken ble innviet i mars 1888 og vil være 120 år neste år. Vi håper at oppussingen er ferdig i løpet av vinteren og derfor vil vi markere disse 120 år med en stor jubelhelg. Samtidig er vår menighet mer enn 150 år gammel. Den ble stiftet i 1856. Dette har vi ikke markert og tar denne samtidig. Noen regner litt annerledes og mener at menigheten ble stiftet samme året som Misjonsforbundet 1884. Vi slår sammen alt dette og lager til en skikkelig fest. Merk deg datoen, slik at du kan være til stede. Vi håper å ha med oss misjonsforstanderen og Ingulf Diesen.

«Kristen på vår måte eller Guds?»
Det var tema Einar Solli innledet over på aktuell temakveld tirsdag 23. oktober. Med flotte illustrasjoner belyste han temaet som slo godt an blant de mange fremmøtte. Etterpå var det spørsmål og samtale. Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker. Takk til «vi midt i mellom»-gruppen for initiativet.

Konserten i Berg arbeidskirke
fredag 12. oktober med Arild Bordøy og Susanne Akerø, sammen med bandet ledet av Trond Kleven, ble en god opplevelse. Mange fra Misjonskirken møtte fram og samarbeidet med Berg menighet og Misjonskirken fungerte meget bra. Etter konserten var det sosialt samvær. Slikt samarbeide inspirerer og kan gjentas også overfor andre.
Intervju med Dag Flermoen
Vi møter Dag Flermoen en onsdagskveld, like etter at siste tone fra Lovsangsgruppa har tonet ut, for å stille noen spørsmål. Dag er leder av Lovsangsgruppa.
     Her er jeg på rett plass, dette er min oppgave i menigheten, sier han stille. Jeg er oppvokst med sang og musikk. Det var veldig mye av det i mitt barndomshjem. Lovsangen er viktig for meg personlig, jeg hører slik musikk hjemme. Det er også viktig i menigheten. Lovsang er hjertespråk. Det er en måte å takke Gud på. Lovsangen gjør menigheten til deltagere og ikke bare tilhørere. Lovsangen er primært rettet mot Gud, men samtidig er den forkynnende.
     Føler du at dere får menigheten med når vi synger lovsang?
     Jeg føler nok det, men det ser ikke alltid slik ut. Det tar sikkert litt tid å lære seg nye sanger, men det handler om vilje til å lære, sier Dag som er arbeidsøkende lærer.
     Hva ellers er du med på i menigheten?
     Jeg er med i styret for ungdomsklubben Signal og er engasjert stort sett hver fredag. Så er jeg med i møteledergruppa. På mandagen spiller jeg fotball med ungdommen. Nå vikarierer jeg som cellegruppeleder. Tidligere har jeg vært med i styret og gjennom oppveksten har gått gradene i søndagsskole, MiBaGo og Treffpunkt, som Signal het tidligere.
     Har du alltid vært en kristen?
     Jeg har alltid vært en kristen. Jeg født inn i det og opplært til det hjemme. Jeg ble sunget med på sengekanten og vært med på sangøvelser hjemme og tatt med på møter. Jeg husker jeg fikk Børudgjengen på kassett. Det var stort. Selv om jeg ikke har noen spesiell dag, jeg har tatt en avgjørelse om å være kristen, så har det blitt mange bestemmelser og stadfestelser av min tro underveis.
     Hva betyr troen for deg?
     Troen min betyr at jeg får bygge mitt liv på Jesu død og oppstandelse. Fokuset er det han har gjort for meg. Troen gir meg trygghet og når noe kommer på har jeg bønnen.
     Hvordan har din vei til menigheten vært?
     Etter at vi kom tilbake til Larvik fra Spania og Trysil kom jeg i samme klasse som Erik Andreassen og det førte til at jeg fant veien til Misjonskirken. Ellers kunne jeg nok at ha havnet i en annen menighet. Venner betyr jo veldig mye for unge i valg av menighet.
     Hvilke ønske har du for menigheten?
     Jeg ønsker at det skal bli vekst. Nå bryter vi med de dystre fargene og jeg håper at vi etter at oppussingen kan ta med oss andre til Misjonskirken. Jeg ønsker at vi skal ha gode ledere og ha kontinuitet på ledersiden. Dette er mitt ønske for Signal også. Så ønsker jeg barnearbeide. Det er viktig etter at Linnea ble født for 10 måneder siden. Det er jo slik at foreldrene kommer også da.
    Jeg tror at hvis vi skal vinne mennesker så må vi tørre å ta med oss noen uansett hvilken gruppe det gjelder, om det er misjonsgruppe, ansgarring, cellegruppe, bibelgruppe, gudstjenester og samlinger. Ellers blir vi en lukket klubb. På Signal ser vi at dette skjer nye ungdommer kommer innom fordi de blir invitert.
     Har du noen kjerneord i Bibelen?
     Joh. 1,12 «Alle dem som tok i mot, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Og Romerne 10,9-10 «For hvis du bekjenner med din munn| at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.»
Vi ønsker Dag med familie, Iselin og Linnea, Guds velsignelse og takker Gud for dem.Åpenhet og felleskap
av pastor Thore Tellefsen

«Jeg har blitt mye bedre kjent med N.N. etter at vedkommende har fortalt meg om det som sliter og er vanskelig i livet.»
    Slik hørte jeg det fra et medmenneske for en tid tilbake. Kanskje du kjenner deg igjen i dette utsagnet? Kanskje du har opplevd det slik, du også? Jeg vil tro at mange nikker gjenkjennende. Det er når vi deler våre liv at vi kommer hverandre nær. Men det har vi så lett for å glemme. I stedet blir vi forledet til å tro at det er vår fasade og vellykkethet som kommuniserer best. Når vi gjør det, så kan vi så lett komme til å støte folk fra oss.
Har vi ikke erfaring for at det var i sorgen og smerten vi kom hverandre nær? Det er slik mange kjenner det i forbindelse med død og begravelse. Det som skjedde var vondt og vanskelig, men fellesskapet i smerten var likevel god. Vi snakker til vanlig om hvor viktig det er å ha en godt nettverk rundt oss.
    Jesus utfordrer oss til å bære hverandres byrder og på den måten oppfylle Kristi lov. Hvordan skal jeg kunne hjelpe til med å bære andres byrder, hvis de aldri tilkjennegir at de har noe som tynger. Det er ikke meningen å si at vi skal leve med innsiden ut. Den enkelt må selv bestemme hvor åpen en vil være mot andre. Men fellesskapet bygges best og sterkest når vi deler våre liv. Velsignelsen og styrken i dette fellesskapet har de fått erfare, som våget å være åpne.
    På den annen side er det ikke meningen at vårt fellesskap skal være et sutre-fellesskap. Men Jesus har sagt oss at vi skal gråte med de gråtende og glede oss med de glade.
Skal dette være et forsvar for elendighetsteologien? På ingen måte, det skal være et slag for ektehets- og ærlighetsteologi.
    «Jeg er ivrig i troen,» sa en deltager i et møte forleden, «men det er så mye i livet som trenger legedom. Derfor er det så vanskelig å være et frimodig vitne.» Slik kan vi ha lett for å tenke. Min tro er så svak og mitt liv er på ingen måte perfekt, så jeg kan ikke vitne. Da spør jeg: Hvorfor er jeg en kristen? Er det fordi jeg mestrer livet på alle områder? Nei! Er det fordi jeg er så from og prektig? Nei! Må jeg vente med å si noe om troen min inntil alle områder i livet mitt fungerer perfekt? Nei!
    Jeg er en kristen fordi jeg kan ikke klare meg uten Jesus. Jeg trenger hans nåde, tilgivelse og støtte, veiledning og kraft. Og når jeg en dag skal herfra trenger jeg den trygghet som bare han kan gi. Jeg tror at vi med frimodighet kan vitne for andre, både om det vi strever med i livet og vår tro på Jesus Kristus. Det vil være et ekte kristent vitnesbyrd og en åpenhet som kommuniserer og skaper kontakt med våre medmennesker.NovemberprogrammetLørdag 3. november
kl 11.00: Kafeteria.
kl 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 4. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd/månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Kaare Bordøy.

Onsdag 7. november
kl 19.00: Fellesskapskveld.

Søndag 11. november
kl 11.00: Gudstjeneste. «Fokus på den forfulgte menighet». Sang: Marita Anthonisen.

Lørdag 17. november
kl 18.00: Musikalsk hyggestund med søstrene Einarsen. Pizzaspleis. Kaffe m/nogot attåt.

Søndag 18. november
kl 18.00: GUDSTJENESTE i ungdommens tegn. Øyvind Toeneiet taler. Dag Flermoen. Solosang: Line Christiansen. Lovsangsgruppa. Konfirmantene selger vafler og kaffe.

Torsdag 22. november
kl 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken. Tore Thomassen.

Fredag 23. november
kl 11.00-16.00: Ansgarringens julemesse.
kl. 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken. Tore Thomassen.

Lørdag 24. november
kl 11.00-15.00: Ansgarringens julemesse.
kl 12.00: Sangstund v/ Bøkekoret.
kl 15.00: Trekning.
kl 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken. Tore Thomassen.

Søndag 25. november
kl 11.00: Felles Familiegudstjeneste i Metodistkirken. Tore Thomassen. Joy Kids. Konfirmanter. Kirkekaffe.

Onsdag 28. november
kl 19.00: Fellesskapskveld.

Lørdag 1. desember
kl 11.00: Kafeteria.
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 2. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Søndag 9. desember
kl 12.00: ( Merk tiden) Familiegudstjeneste. Risgrøt etterpå. Juleverksted: Vi lager enkel julepynt. Påmelding innen 2. desember.