3-2008

Last ned pdfVi jubilerer!
Det er 125 år siden menighetens offisielle stiftelse, men over 150 år siden starten. I jubileumsåret er dette styret i Larvik misjonsmenighet:


Bak f.v.: Øyvind Toeneiet (ungdomsarbeider), Bjørn R. Kjøndal, Terje Olafsen (leder), Thore Tellefsen (pastor). Foran f.v.: Torhild Fjeldheim, Hilde Øyslebø og Else Gunn Holt. (FOTO: FRED ISAKSEN)

Les også om menighetens historie med bilder på våre nye
Historie-sider

Konfirmanter
i Misjonskirken søndag 27. april er Sam Joakim Kristiansen, Jostein Ring, Henriette Aa Sørensen, Linn Døvle, Simen Andreas Grinden, Andreas Johansen, Caroline Lindhjem, Stine-Maria Nilsson, Maria Torbjørnsen.
Vi ønsker disse unge Guds velsignelse og ber om at de skal få en fin dag.

Konfirmantene til London
10.-14. april drar våre ni konfirmanter på tur til London. Der vil de besøk ulike severdigheter, Hillsong-menigheten og en annen menighet blir besøkt. En fotball-kamp vil de også få med seg. Vi ønsker god tur!

Prøveordning
Noas park har fått en god start. Men det er plass til flere barn i arken. Etter forslag fra lederne forsøker vi å ha Noas park på søndag ettermiddag og feirer gudstjeneste for hele menigheten til samme tid. Det vil bli ca annenhver søndag. Dette er ment som en prøveordning fram til sommeren. Vi håper at våre samlinger i Misjonskirken, uansett tidspunkt, blir prioritert. For møtetider, følg med i menighetsbladet og vår annonsering i ØP.

Familiegudstjeneste
blir søndag 20. april. Da blir det besøk av Joy Kids fra Frikirken i Brunlanes. Det er en gruppe som består av barn og voksne som synger, danser og mimer til alles glede. De deltok på fellesmøtene i høst og vakte stor begeistring. Vi gleder oss til den ettermiddagen.

Menighetsweekend
Vegårtun 22.-24. august. Vi minner om at det blir menighetsweekend på Vegårtun, vårt flotte leirsted. Opplegget blir omtrent som i fjor. Vi har invitert Viggo Klausen (bildet) med som taler og barnearbeider i år også. Vi minnes forårets weekend med glede og takk. Ta dette med i dine planer. Program og påmeldingsliste kommer senere.

Besøk av familien Løvgren
Karin- Margrete, Tor Bertel og datteren Ingvild besøker oss søndag 4. mai. De vil synge, spille, lese dikt, vise bilder slik de gjorde da de besøkte oss på tirsdag 12. februar. De var en velsignelse å høre dem, men ikke alle fikk det med seg. Derfor kommer de igjen, ikke med en reprise, men med en ny velsignelse. Inviter gjerne noen med deg og kom.

Ivar Skippervoll
Kjent fra ulike sammenhenger både når det gjelder barneopplegg, familiesamlinger og sangopptredener vil være gjest tirsdag 6. mai kl. 19.00. Da blir det et sangopplegg og det er et såkalt «Vi midt i mellom»- arrangement som er åpent for alle. Servering og fellesskap hører med. En flott anledning til å få med andre til Misjonskirken.


Hilsen fra styreleder
Larvik Misjonsmenighet har en historie som går helt tilbake til Lammers vekkelsen i 1856, selv om vi regner 26.mars 1883 som stiftelses dagen for vår menighet. Vi bør være stolte over å tilhøre en av vårt lands desidert eldste frimenigheter.
    Skal tro hva de tenkte, de første ildsjeler, om hva framtiden skulle bringe. Det vi kan slå fast er at de hadde en sterk Gudstro og stor Jesusbegeistring. For det var slett ingen spøk å bryte med den etablerte og offisielle kirke i Norge.
    Når vi i 2008 feirer årene 1856, 1883 og 1888 da stod kirkebygget i Oskarsgate ferdig, er det ikke så vanskelig å se at Guds velsignelse har ligget over menigheten i alle disse årene.
Vi takker Herren for alle de som har vært Larvik Misjonsmenighet, og retter blikket framover.
Menigheten startet i en tid da Norge var et av verdens fattigste land. Stor materiell nød, og mange søkte Gud. I dag er Norge kanskje verdens rikeste land, med materiell overflod. Mange har ikke bruk for Gud.
    Likevel er kanskje nøden på mange måter større enn noen gang. Flere og flere er på leting etter en «annen» mening med livene sine.
    Jesus Kristus er den samme i går, i dag, ja til evig tid. Gledens budskap er det samme, og vår oppgave er å fortelle det videre. Be om at Guds velsignelse vil ligge over oss også i årene som kommer.
    Jeg håper at folk i Larvik skal se på Larvik Misjonsmenighet, med fokus på Jesus Kristus, som en rotfestet og raus menighet som møter mennesker der de er, og ikke der vi ønsker de skal være.
    Gratulere med trippel jubileet! Gud velsigne dere alle!

Terje Olafsen, styreleder


Hilsen fra Generalsekretæren
Gratulere med 125 års jubileet for Larvik Misjonsmenighet.
    Larvik Misjonsmenighet er blant de eldste i Misjonsforbundet og var allerede året gammelt da DNM ble stiftet i 1884. Menigheten har vært sentral i Misjonsforbundets historie og leser man DNMs historie så støter man ikke så sjelden på navn fra Larvik som misjonsforstander Johs. Cristiansen.
    Et jubileum gir oss alltid mulighet til å minnes på det Gud har gjort i og gjennom menigheten. Larvik Misjonsmenighet har en rik historie av vekkelse. Personer som Paul Wettergren, Bot Nyborg, Julius Lie, Frank Mangs og Eric Larsson var noen av de Gud brukte. En anledning som dette gir også god mulighet for i takknemlighet å se tilbake på alle de som på ulik måte har båret det daglige ansvar i menigheten gjennom alle disse år.
    Men en slik milepæl som dette jubileet er gir oss også anledning til å rette blikket fremover. Og forvente at Gud fortsatt skal komme med sitt liv og sin nåde til menigheten og at menigheten også for fremtiden kan være et brohode for Guds rike i Larvik. Gratulere med 125 år og Guds velsignelse over år som ligger foran!

Jarle Råmunddal
Generalsekretær Det Norske MisjonsforbundLarvik misjonsmenighet 150 år!
Gratulerer med dagen! 150 år som et fyrlys for Larviks befolkning. Misjonsmenigheten har i disse årene vært og er en veiviser for hvordan mennesker kan finne frelse og håp i Jesus Kristus. Jeg håper og tror vi fortsatt skal være en kraftstasjon for mennesker som søker meningen med livet. Skal vi lykkes med det til Jesus kommer igjen, så må vi la oss bli berørt av han som fyller alt i alle. «Larvik Misjonsmenighet, «som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Efeserne 1:17-23.

Øyvind Toeneiet, ungdomspastor


Ha øynene rettet framover
Fokus på fortiden preger ofte jubileer, også vårt. Det er fint å kunne se tilbake på de som stiftet menigheten og de som har båret arven videre. Vi bøyer oss i ærbødighet og takk for alt det de har gjort og gitt. Noen har fått sitt navn knyttet til menighetens historie, andres navn er kanskje glemt, men sammen har de båret Guds rike fram.
    Forkynnere og ledere på ulike plan har satt dype spor etter seg. Med iver og glød har de forkynt evangeliet om Jesus Kristus. De har vært rause med såkornet. Noe har falt i god jord, mens noe har blitt sådd på steingrunn. Det kommer en dag da vi skal se alt sammen i Guds lys. Hva som bar frukt for evigheten og hva som ikke gjorde det.
    Nå er tiden kommet for oss. Vi skal bære stafettpinnen videre. Vår etappe er kanskje den siste før Guds rike kommer i all sin fylde?
    Skriften sier: Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebrerne 13,7-8
    Hva kan vi lære av fortiden? Vi kan ta eksempel av deres tro. Tenker vi tilbake på 1856 da den første menighet ble stiftet, måtte det ligge en veldig tro til grunn. Det handlet om personlig tro og omvendelse. De var pionerer som våget å skille seg ut fra den store mengden. Det var ikke enkelt å bryte med det etablerte. Hvorfor gjorde de det, hva var drivkraften? De ville hjelpe mennesker til tro på Jesus Kristus. Det kostet, men de var villige til å betale prisen.
    Den samme holdningen kom til uttrykk i 1883. En sterk iver for å vinne mennesker for Gud. Iver for misjonen og for å bringe evangeliet til alle folkeslag. Arbeid for enhet blant Guds folk. En levende forventning av Jesu gjenkomst. Spesielle ettermøter. Dette var særtrekk ved vekkelsen den gangen.
    Vi skal ikke etterligne de gamles metoder, men deres tro.
    Derfor er det viktig å spørre hva betyr det å være menighet i 2008? Hvilken vei skal vi, som menighet, gå for å virkeliggjøre Guds vilje? Hvordan skal vi som menighet berøre Larviks befolkning og bety noe for dem? Jeg tror det bare finnes et enkelt svar på dette og det er å være som Jesus med en tjenende kjærlighet i ord og handling. Dette er vår utfordring i dag!

Thore Tellefsen
pastor

Program april-mai

Lørdag 5. april
kl.18.00: Jubileumsfest. Generalsekretær Jarle Råmunddal, Ingulf Diesen. Sang: Berit Sunde Olsen. Hilsninger. Varmrett, kaker, kaffe. Jubileumsgave.

Søndag 6. april
kl. 17.00: Gudstjeneste. Nattverd. Noas park. Taler: Ingulf Diesen. Lovsangsgruppa. Månedsoffer. Kirkekaffe.

Lørdag 12. april
kl. 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.
kl. 18.00: Hyggekveld på Skautvedt. Vi over 40.

Søndag 13. april
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Marita Anthonisen

Onsdag 16. april
kl. 19.00: Menighetsmøte

Søndag 20. april
kl. 17.00: Familiegudstjeneste. Besøk av Joy Kids fra Brunlanes frikirke

Søndag 27. april
kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Øyvind Toeneiet. Lovsangsgruppa.
Konfirmantene

Onsdag 30. april
kl. 19.00: Fellesskapskveld. Undervisning, samtale, forbønn, kaffe.

Søndag 4. mai
kl. 17.00: Gudstjeneste. Nattverd. Noas park. Thore Tellefsen. Besøk av familien Løvgren.

Tirsdag 6. mai
kl. 19.00: Sangkveld med Ivar Skippervoll. Kaffe.

Lørdag 10. mai
kl. 11,00: Kafeteria.
kl. 16.30: Andakt på Furuheim.

Søndag 11. mai
kl. 11.00: Pinsegudstjeneste. Thore Tellefsen.

Mandag 12. mai
kl. 11.00: Felles pinsegudstjeneste i Bøkeskogen.

Torsdag 15. mai
kl. 19.00: Menighetsmøte.

Søndag 18. mai
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.

Søndag 25. mai
kl. 17.00: Gudstjeneste. Noas park. Thore Tellefsen. Besøk fra Norsk Gideon. Kaare Bordøy.