5-2008

Last ned pdfKjære venner!Det er med vemod vi skriver til dere. Dette er det siste menighetsbladet jeg skriver som pastor i menigheten. Vi har allerede solgt og flyttet ut av huset vårt i Doktorveien. Hjertelig takk til dere som hjalp oss med flyttingen. Det gjorde oss godt.
    Nå har vi flyttet inn i huset vi har leid i Lyngdal, med adresse Furuveien 13, 4580 Lyngdal. I løpet av noen dager var møbler, ting og tang på plass.
    I skrivende stund bor vi på hytta i Brunlanes, mens vi avslutter vår tjeneste hos dere.
Flytting hører med til såkalte tapsopplevelser i livet sammen med død, samlivsbrudd, alvorlig sykdom, arbeidsledighet og andre ting. Disse opplevelsene har noe felles i seg. De skaper sorg for de som opplever det.
    Når en pastor slutter i en menighet er det to parter som sørger.
Vi som flytter opplever vemod og smerte. Bånd som er knyttet gjennom de åtte årene vi har tjent som pastorpar i menigheten må løsnes på. Vi kjenner at det river i våre hjerter. Det er mange av dere vi kommer til å savne. Vi trodde vi skulle være her til oppnådd pensjonsalder, men slik ble det ikke.
    Da økonomien på våren ble så dårlig, og det ikke lenger var rom for to lønnede medarbeidere, synes vi det var vanskelig å fortsette. Det er på ungdomsfronten menigheten har vokst de siste årene og det er der menigheten bør satse i framtiden. Når vi samtidig så at oppslutningen om gudstjenester og møter ikke var så stor lenger, var det naturlig å tenke at vi burde slutte. Når utfordringen fra Farsund misjonsmenighet kom på samme tid, kjente vi at dette måtte være Herrens vei for oss videre. For menigheten ville det være godt å få en yngre pastor med tanke på framtiden.
    Vi skjønner at noen av dere kjenner på den samme smerten og på vemodet som vi gjør. La oss sørge sammen. Vi vil ta vare på de gode minnene og den gode tiden vi fikk sammen. Takk for glederike opplevelser og takk for at vi ble lukket inn i smerten. Takk for all forbønn. Takk for overbærenhet. Har vi såret eller påført dere smerte, ber vi om tilgivelse. Så får vi alle se framover og forsøke å orientere oss ut fra den nye situasjonen.
    Vi håper at det vil ordne seg for menigheten med en ny pastor før det går alt for lang tid. Menigheten trenger en god hyrde.
    Vi fortsetter vår tjeneste i Farsund misjonsmenighet fra 1. september. Det blir en ny fase i vårt liv. Det blir spennende å jobbe der, når vi skal bo to mil unna, i Lyngdal, som vi på mange måter er nær knyttet til gjennom ti års tjeneste og gjennom jevnlige besøk gjennom ytterligere seksten år.
    Vi takker for oss og ønsker dere Guds rike velsignelse. Vi vil be for hverandre!
Hytta i Brunlanes beholder vi, slik at byen og menigheten vil fortsatt få besøk av oss. På gjensyn!
    P.S. Vi vil takke for et flott avskjedssamvær. Takk for gode kaker og takk for mange gode ord og for gavene vi fikk.
Varme hilsener fra Bjørg og Thore Tellefsen

Kjære venner!
Etter å sittet her et par timer for å forsøke å skrive noe fornuftig og dekkende om våre to pastorer Thore og Øyvind, og deres familier, må jeg bare innse at jeg må gi opp.
Åtte år med Thore og seks år med Øyvind frambringer så mange tanker og inntrykk at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne og hvor jeg skal slutte.
    Det jeg vet er at nok et kapittel i menighetens lange historie snart er over, et nytt skal skrives. Det jeg kan gjøre, på vegne av menigheten, er å takke Thore og Bjørg for det de har betydd, og for det de har gjort for menigheten, og ønske dem Guds rike velsignelse videre på veien.
    Øyvind og Mette må takkes for deres innsats i menigheten generelt, og for og med ungdommen spesielt, samtidig som vi også ber om Guds rike velsignelse over dem og deres familie i tiden som kommer.
    Mange er vi som føler både sorg og vemod ved at tjenestene nå avsluttes, men vi tror at det hele er en del av Guds plan, og at tiden vil vise at det som nå skjer vil bli til velsignelse.
Terje Olafsen

Besøk framover
Siden menigheten er uten pastor vil det bli mange gjestetalere i høst. De aller fleste søndager er dekket.
Besøk fra Colombia
Presidenten for Misjonsforbundet i Colombia, Alvaro Escallon, er på Norgesbesøk. Larvik får besøk søndag 14. september. Han vil tale på en sportsgudstjeneste på Skautvedt. Jon Arne Hoppestad er med som tolk.
DNM-dagen 21. september
har fokus på det fellesskap som vi er en del av, og som gir både inspirasjon og forpliktelse. Gjestetaler i år er Svein Egil Fikstvedt. Han er pastor i Froland misjonsmenighet.
Olaf og Liv Kristin Alsaker
taler og synger søndagene 28. september, 2. november, 24. desember.
Sven Øverland
Distriksforstanderen kommer søndag 7. september.
Alf Dagfinn Hovland
pastor i misjonsmenigheten i Porsgrunn på andre året. Tidligere jobbet i Evangeliesenteret. Han taler søndag 12. oktober.
Thorleif Bruseland
besøker oss søndag 19. oktober og 23. november. Han jobber nå i et prosjekt i Porsgrunn som er rettet mot rusmisbrukere. Nylig avsluttet han sin pastortjeneste på Skotfoss.

Runde år
Torgeir Svendsen fyller 75 år 24. september,
Finn Frantzen fyller 70 år 29. september,
Ester Holst Bredesen fyller 85 år 4. oktober.
Vi gratulerer jubilantene og ønsker Guds velsignelse!

Barnedåp
Marie, datter til Aslaug Irene Halden Gjerull og Ole Andreas Gjerull, ble døpt i Misjonskirken søndag 15. juni. Sverre Henriksen talte og forrettet. Vi ønsker Guds velsignelse over den flotte jenta og foreldrene.

Økonomi
Ved utgangen av juli har det kommet inn kr 625.719 til menigheten og misjonen. Det er ca kr 65.000 under budsjettet. Juni og juli har vist en bedring i økonomien i forhold til budsjett på kr 25.000. Det er meget positivt, ikke minst med tanke på at det har vært to sommermåneder. Fortsetter denne trenden vil menighetens økonomi snart være sunn. Vi takker alle som har bidratt med sin gave til menighetens arbeide og ønsker dere Guds velsignelse.
    Dette året blir det ikke sendt ut den såkalte vaskegiroen, siden vi ikke har noen betalt rengjøringshjelp. Vasking og støvsuging gjøres på dugnad. Har du lyst til på ta del i det, så si i fra til huskomiteen. Om du ikke har anledning til det, kan du gi noen kroner til menigheten som takk for at noen tar på seg å holde Misjonskirken ren.

Trosopplæring
for barn og søndagsskolen Noas park.
Det er viktig å formidle troen videre til neste generasjoner, nå når barnehage og skole gjøres «verdinøytrale». Menigheten bør ha dette som en prioritert oppgave. Nå forsvinner ungdomspastoren og med ham også Mette. Da blir det et tomrom i Noas park. De andre lederne Susanne Moland, Guro Bårnes og Henriette Sørensen trenger en voksenperson å støtte seg til hvis dette arbeidet skal fortsette. Vi håper at en eller annen kan se det som et kall og en utfordring. Ta kontakt med styreleder.

Busstur til Oslo
Lørdag 13. september arrangerer Misjonskirken busstur til Oslo. Avgang fra Misjonskirken kl. 08.30. Første stopp blir Bygdøy med kaffe og kaker, så fortsetter turen med besøk på Kon-Tiki-museet. Museet inneholder orginalfartøyer og gjenstander fra Thor Heyerdahls ekspedisjoner. Utstillinger om Ra, Tigris, Kon-Tiki, undervannsutstilling.
    Etterpå går vi om bord i en båt som går i rute på fjorden og ankommer Oslo vannveien. Felles lunsj på Akerbrygge og Cafe Europa. Så fortsetter ferden til det nye Operahuset i Bjørvika. Deretter går turen til Misjonskirken Betlehems nye kirke på Abildsø. Retur til Larvik ca kl. 20.00. Pris pr person kr 595,- Bindende påmelding innen 17. august.

Skautvedt-komiteen
hadde invitert Kafeteriaen i Misjonskirken på tur til Skautvedt lørdag 7. juni. De disket opp med er fint koldtbord, kaffe og kaker. Utlodning, andakt, sang og musikk. En flott formiddag, der solen smilte om kapp med takknemlige gjester.

Over seks år med ungdommen
Det har vært noen veldig gode, lærerike og spennende år. Jeg og Mette har fått lov til å være med på å bygge opp et ungdomsarbeid med Jesus i sentrum. Det som har ligget oss på hjerte er å disippelgjøre unge mennesker. Vi har sett flere unge kommet til tro på Jesus, noen av disse er i dag ledere. Dessverre er det også noen som har falt fra, men jeg tror de har fått en berøring av Gud som de aldri vil glemme. Guds ord vender aldri tomt tilbake!
    Det har blitt mange turer med ungdommen, noe som jeg erfarer er meget viktig i arbeidet vi driver. På disse turene har mange tatt et standpunkt for Jesus. Vi har benyttet Skautvedt flere ganger. Vi har vært på Stagedive, et opplegg beregnet på ungdomsskolealder og på konfirmantleir på Vegårtun. Det var på påske Stagedive i år at vi opplevde at over 60 ungdommer tok imot Jesus på lørdagskvelden! Det kan nesten kalles en vekkelse!
Vi har også dratt til Lifjell og Göteborg hvert år med Metodistkirken. Med konfirmanter har vi reist til London. Gordon Kleppe har vært primus motor for dette opplegget.
    Signal har vært et sted hvor ungdom samles til sosialt fellesskap på fredagskveldene, men med fokus på andakt (Jesuspreik) og lovsang.
    Disippelgjøringen har funnet sted i cellegruppene hver onsdag. Her har vi fordypet oss mer i Bibelen og kunnet be for hverandre. Vi har også kunnet finne ut hvilke nådegaver vi fungerer i. Den største utfordringen med cellegruppene er at det er for få ledere, slik at det er blitt vanskelig å dele oss. Dette er på en måte et luksus- problem, men vi kunne ha blitt så mange flere hadde det vært flere ledere!
    Dag Flermoen har de siste årene vært leder for lovsangs- bandet vårt. Lovsang har vært en meget viktig del av Signal, hvor ungdommen selv har bidratt med sang og instrumenter. Selv har jeg spilt trommer der de siste fem åra. Det siste året har vi hatt noen lovsangskonserter på Signal. Dette har fungert meget bra. Mange av ungdommene våre er glad i å lovsynge Jesus.
    Jeg håper og tror at arbeidet i ungdomsmiljøet vil fortsette, men da må det noen voksne til for å veilede og «disippelgjøre» de unge lederne. Jeg håper at det er noen i menigheten som kjenner en lyst eller kall til dette arbeidet.
Øyvind Toeneiet

Pastorspørsmålet
Mange er opptatt av det. Styret vil gå ut med annonser både i Misjonsbladet og Vårt Land med søknadsfrist 15. oktober. Etter det blir det avholdt menighetsmøte for å komme videre med det.
    Be over denne viktige saken.


Nyhetsbrev fra Ecuador
Aslaug Irene, Ole Andreas og Marie reiser 1. september til misjonstjeneste i Ecuador. Ønsker du nyhetsbrev, send mail til: aslaug_irene_halden@hotmail.com

Ny adresse
Bjørg og Thore Tellefsens nye adresse er:
Furuveien 13, 4580 Lyngdal,
tlf. 38 34 46 26Min nåde er nok for deg!
av pastor Thore Tellefsen

Slik lød Herrens løfte til apostelen Paulus. Det var Herrens svar på apostelens svar på hans bønner om å bli kvitt tornen i legemet som plaget ham. Situasjonen var vanskelig for apostelen. Smertene var vanskelige å leve med. Vi vet ikke nøyaktig hva denne tornen besto av. Men den bidro til å holde apostelen ydmyk og avhengig av Guds nåde. Nåden var det nok av og Guds kraft fullendes i svakhet.
    Nåde nok! Hvilket vidunderlig løfte. Som regel blir det aldri nok. Ikke nok penger, ikke nok folk i menigheten, ikke nok engasjement, ikke venner nok.
Filip var regnemesteren blant disiplene. Ved en anledning regnet han ut at to hundre denarer ikke var nok til å kjøpe brød til folket. Men Jesus hadde det som skulle til, han fikk låne to fisker og fem byggbrød og det ble nok til alle.
    Nåde betyr ufortjent godhet og kjærlighet. Det har Gud nok av. Han er rik på nåde og kjærlighet. Mer en nok. Han vil dekke våre behov. Spørsmålet er bare om vi innser vårt egentlige behov. Ofte forsøker vi å kamuflere vår egen situasjon. Forsøke oss på forklaringer og omtolkninger så ikke folk skal se vår egentlige situasjon.
    Menigheten i Laodikea gjorde det. De erkjente ikke sin fattigdom, blindhet og nakenhet, derfor søkte de heller ikke Guds hjelp. Vi står i fare for å gjøre det samme. Vi er så redd for elendighetsteologien at vi ikke evner å se hvilken situasjon vi egentlig befinner oss. Vår svakhet og hjelpløshet kan være en ressurs, dersom den kobles sammen med Herrens rikdom på nåde.
    Vår menighet vil stå uten pastorer i høst. Det vil bli merkbart på flere områder. Hvordan skal det gå nå, sies det. Noen huller vil det bli å fylle. Men det finnes mennesker i menigheten som Jesus Kristus kan bruke i sin tjeneste. Det er vår erfaring at når noe blir borte, sørger Gud for at noe nytt kommer til.
    Det handler om å være villig. I et av menighets møtene i vår ble det slått til lyd for hva den enkelte kan gjøre og det var et flott og riktig program. Det begynner med å innrømme sin egen svakhet. Deretter bekjenne sin tro på at den Oppstandne kan virke i den enkelte med kraft og styrke. Så kan en overgi seg til Herren. Hvis en deler på oppgavene og søker Guds hjelp vil en kunne oppleve at det lykkes. Menigheten er Guds og han vil sørge for den. Det har han lovet. Han deler ut sine nådegaver så det blir til velsignelse for hele fellesskapet i menigheten.
Det finnes ikke grenser for hva Herren Jesus kan gjøre i det menneske som hengir seg til ham.
Du har mye godt til gode hos Gud. Det står allerede på din konto. Du må våge å tro det og ta det i bruk.
    Herrens nåde er nok for deg til ditt liv med Gud og med de andre. Nåde nok til tjeneste i menigheten.