Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for november

Gratulasjon

Lørdag 16. november fyller Arne Nilsen 85 år. Vi gratulerer med dagen og hilser deg med ordene fra Heb. 13,8.

Ansgarringens julemesse

Ansgarringen har sin årlige messe 5. og 6. desember. Åpningen finner sted torsdag kl.10 og hovedtrekning er fredag ettermiddag. Inntektene går til Ansgarskolen i Kristiansand og menighetens arbeid.

Loppemarkedet

Fredag 11 og lørdag 12. oktober var det loppemarked i tidligere «Dag marked». Det ble ytet en stor dugnadsinnsats både før, under og etter loppemarkedet. Det var stor interesse for markedet og resultatet ble veldig bra. Netto kom det inn over 55.000kr.
Takk til alle som på en eller annen måte har vært engasjert!

Konfirmantleir

Torsdag 14. til lørdag 16. november blir det konfirmantleir på Vegårtun. 70 - 90 konfirmanter fra søndre distrikt samles under temaet «Disippelliv». Menighetens konfirmanter og pastor blir med.

Weekendfri

Pastoren har kvartalsfri weekenden 30. november til 1. desember.

Neste Menighetsblad

Neste nummer av menighetsbladet forventes å utkomme søndag 8. desember.
Stoff til bladet må være hos pastoren senest torsdag 28. november.

Valgkomiteen

Valgkomiteen går nå i gang med sitt arbeide frem mot årsmøtet søndag 26. januar. Komiteen ledes av Sverre Isaksen. Øvrige medlemmer er Sylvia Nøstrud, Elisabeth S. Ring og Hilde Øyslebø. Ta vel imot disse når du får et forespørsel om tjeneste og engasjement i menigheten. De er åpne for forslag og tanker i denne retningen

Kvinneseminar

Ifølge Misjonsbladet blir det kvinneseminar i Oslo 31. januar til 2. februar 1997.
Blant talerne er Kari Holmås og Jorunn Strand Askeland. Programmen er underveis til menighetene. Denne gangen unngår vi kollisjon med menighetens årsmøte.

Fra sorg til glede

På siste menighetsmøte opplyste Hilde Øyslebø at hun hadde fått å vite at Jon Arne Hoppestad og en annen norsk misjonær i Colombia var blitt utsatt for en meget ubehagelig opplevelse kort tid før de skulle reise fra Bogota til Barranquilla. De var borte noen få timer, og da de kom tilbake hadde tyver brutt seg inn og stjålet stort sett alt de skulle ha med seg til sin nye arbeidsplass i misjonens tjeneste. Det dreide seg både om personlige eiendeler og utstyr til misjonen.
Spontant besluttet menighets-møtet å samle inn en kollekt til Jon Arne, og det kom inn nesten 4000 kr. En ukes tid senere ringte Jon Arne fra Barranquilla og fortalte at sorgen var vendt til glede og takknemlighet: Verdien av det som ble stjålet var 42 000 kr. Det meste av tapet blir dekket av forsikringen, men de må betale en egenandel på 3800 kroner. Kollekten fra menighetsmøtet er akkurat nok til å dekke denne egenandelen og Jon Arne vil gjerne hilse til menigheten og si hjertelig takk for den spontane aksjonen som virkelig varmet misjonærene.
Juanito er navnet på et nyhetsbrev fra Jon Arne Hoppestad til venner og kjente i Norge. Brevet er ment som en hilsen og en oppdatering på hva som skjer på misjonsmarken og ikke minst en påminnelse til oss her hjemme om å stå med i bønn. Navnet er satt sammen av hans colombianske navn Juan - og ito som på norsk betyr «liten gutt».
Hvis du er interessert i brevet kan du henvende deg til Else Gunn Holt eller pastoren, så får du et kopi. Jon Arne er nå etter en måned i hovedstaden Bogota kommet til Barranquilla og er installert i pastorleiligheten sammen med Stein Bjørkholt. Menigheten har tatt imot dem med åpne armer. Jon Arne forteller at han har hatt sitt første vitnesbyrd på spansk. Den første uke i byen var det møte-kampanje og 20 mennesker gav til kjenne at de ville følge Jesus Kristus. Han hilser venner og menighet og sier takk for støtte, omtanke og forbønn.

Menighetsmøte

Det var menighetsmøte tirsdag 26. september. Formann Gunnar Nøstrud ledet samlingen Sakslisten var følgende:
  1. Loppemarked
  2. Menighetsweekend 1997
  3. Økonomi
  4. «La Kongo leve» -aksjonen
  5. Programmet fremover
  6. Sikring av kirken
  7. Flytting av mikserpulten
  8. Telefonautomat.
  9. Diverse informasjon
  10. Eventuelt.
Menighetens økonomi har hatt en gledelig utvikling. Det var pr. 1. september kommet 90 000 kr mer inn enn budsjettert. Utgiftene har øket med 50 000 kr. Når det gjelder sikring av kirken ble det vedtatt å gå til anskaffelse av alarm. Mikserpluten skal flyttes ned i salen. Den tidligere plassering gjorde jobben vanskelig for de som arbeider med lyden. Vi har ikke hatt telefonautomat siden et innbrudd i vår. Behovet for utgående telefoner har i denne perioden ikke vært så stort. Det jobbes videre med saken. Vi prøver i første omgang med en telefon som bare kan ta imot samtaler utenfra.

Nytt menighetsmøte

Søndag 8. desember er det menighetsmøte. Sakslisten blir å finne på oppslagstavlen i hallen.

Ingulf Diesen

Vi får besøk av Ingulf Diesen fra onsdag 20 til søndag 24. november. Diesen er en spennende og engasjerende forkynner og vi ser med spenning frem til dette besøket. Det er lenge siden vi har hatt en møterekke i Misjonskirken. La oss slutte godt opp om møtene.

La Kongo Leve

Lørdag den 26. oktober sto i Kongos tegn. Da hadde vi besøk av Miekountima og sanggruppen Kimia. Kl.13.30 ble de ønsket velkommen til Larvik av ordfører Øyvind Hunskaar ved en mottakelse i Misjonskirken.
Kveldens samling ble en sterk opplevelse. Sang og glade rytmer og en sterk tale av en av Afrikas største forkynnere. Vi ble stilt ansikt til ansikt med nøden, men også Guds muligheter i Kongo.
Det ble innsamlet en gave til aksjonen «La Kongo leve». Beløpet ble 20 000 kr.

Et godt forråd

I naturen er noen av dyrene i gang med å samle seg forråd. Når vinteren for alvor setter inn er det for sent å finne føden. Jesus taler også om forråd. «Et godt menneske henter gode ting frem fra sitt god forråd.» Matt. 12,35 Vi er «samlere». Opplevelser,inntrykk og ord lagres i vår bevissthet. Vi er ikke alltid herrer over det som kommer til oss. Dennee side ved livet må vi lære å bearbeide sammen med Gud. Vi må be om hans nåde til å tilgi og bære over med mennesker som har ødelagt for oss. Gjemmer vi på bitterheten kan den ødelegge alt det gode vi forsøker å samle. Nå er livet ikke bare noe som kommer til oss. Vi må selv aktivt søke det gode forrådet. Og her har Bibelen mange positive oppfordringer. «Tenk på din skaper i ungdommens år» Fork.12,1. Ungdomstiden er den allerbeste tid å samle seg et godt forråd. Den som utsetter tanken på Gud opplever at det blir vanskeligere som årene går, ja ofte for sent. «Søk Herren mens han er å finne!» Jes. 55,6. Det er tider det er lettere å søke Herren. Hvis ikke vi har lært å søke ham på den gode dagen er det ikke så lett å se ham når nøden banker på. Bli rik på kjennskap til Guds ord. Fyll tankene og sinnet med det Herren har talt. Lev med i det kristne fellesskapet . Tjen Herren med glede. Alle gode opplevelser og ord blir et forråd du kan øse av. For også i ditt liv kommer det tider hvor det er vanskelig å ta imot. Da er det godt å ha et skattkammer i sitt indre.
Ole Hedeman Andersen

Program for november

Søndag 3. november
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Misjonsstevne i Horten. Tor Strøm Andersen taler. Sang: Kaare Bordøy. Felles avreise fra Misjonskirken kl.17.00.
Torsdag 7. november
Kl.19.00: Lederråd.
Søndag 10. november
Kl.11.00: Familiegudstjeneste. Speiderparade. Kirkekaffe.
Søndag 17. november
Kl.11.00: Gudstjeneste
Onsdag 20. - Søndag 24. november
Møterekke med Ingulf Diesen. Møter: Onsdag - fredag kl.19.00.
Lørdag kl.15.00: Seminar
Søndag kl.11.00: Gudstjeneste. kl.18.00: Møte.
Torsdag 28. november
Kl.18.00: Styremøte
Søndag 1. desember
Kl.11.00: Gudstjeneste
Torsdag 5. - fredag 6. desember
Ansgarringens julemesse
Søndag 8. desember
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Menighetsmøte