Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for juli/august 1997

Sankthans på Skautvedt

Ole Petter og Inger
Det var trangt foran grillene
Grilling
Ole Petter og Inger Sørensen vant Skautvedtlekene 97

Det var med spenning mange satte kursen mot Skautvedt på sankthanskvelden. Weekendens voldsomme regnbyger spøkte i hodet «Ville det holde tørt?». «Hvordan ville frammøtet bli?» «Ville ungdommen og speiderne som gjennom lengere tid har arbeidet med denne kvelden få lønn for alt strevet?».
    La det være sagt med en gang: «Det ble en suksess!».
    Fremmøtet var over all forventning. Mellom 130 og 150 kom for å være sammen på denne spesielle kvelden. Speiderne hadde vært på Skautvedt siden fredag ettermiddag. De holdt til på roverstedet og var i godt humør tross bøttevis med vann lørdag og søndag. Mandag hadde de forberedt marknad med forskjellige aktiviteter. Her var svampekast og det ble lagt stor iver i å treffe. Så det ble noen våte ansikter og kropper. Andre prøvde seg med tau, ball, piler og bowling. Det var også laget «en hest» hvor man skulle få motstanderen ned ved å slå med soveposer. Det var salg av hjemmelaget popkorn. Overskuddet for marknaden går til et evangeliseringsteam fra NMU som skal til Colombia.
    Andre hadde rigget til en flott overbygget scene som ble brukt av lovsangsgruppen, møteleder og pastoren under andaktsstunden.
    Etter noen års pause gjenoppstod de tradisjonsrike «Skautvedtlekene». Det var ikke så lett å motivere ekteparene til å delta. Men det ble til slutt kamp i to klasser. Konkurransen ble tett og intens og det måtte omkamp til før de endelige vinnere kunne kåres. Vinner i Skautvedtlekene 1997 ble Inger og Ole Petter Sørensen. Vi gratulerer!
    Etter mye vann fra oven var det ikke så lett å få tent bålet nede på øya. Men ved felles innsats lyktes det til slutt. Da den voksne generasjonen vendte nesen hjemover samlet ungdommen seg til «leit nait». Det var ca 30 med på dette siste arrangementet
    Et kraftig regnskyll drev deltakerne bort fra øya og ned til speidernes leirplass. Takk til dere som skapte en så fin kveld for alle generasjonene! Det var virkelig flott!

Takk Marianne!

Marianne Gärtner Fremmerlid stoppet som musikkarbeider i menigheten ved utgangen av mai måned. Vi ønsker her i bladet å si deg takk for ditt positive bidrag til menighetens musikkliv. Takk for ditt gode humør og din smittende glede i formidlingen av kristen sang og musikk!

Menighetsmøte

Det var menighetsmøte torsdag 29. mai. Det var møtt frem ca 30 av menighetens medlemmer. Gunnar Nøstrud ledet møtet.
Sakslisten:
1. Referat fra årskonferansen
2. Økonomi
3. Alphakurs
4. Diverse informasjon
5. Ungdomsarbeider
6. Eventuelt
Dette er ikke noe fyldig referat, men noen enkle informasjoner fra møtet.
Per Møll, Terje Olafsen og Gunnar Nøstrud berettet om en inspirerende konferanse i Trondheim. Et skriftlig referat kan fås ved henvendelse til pastoren.
     Terje Olafsen redegjorde for menighetens økonomiske situasjon. Kollekt og offer er mindre enn budsjettert!! Samtidig er utgiftene noe redusert. Det arbeides fortsatt for å få tak i ungdomsarbeider til menigheten. Mange kanaler har vært i bruk, men pr. dags dato er det ingen aktuelle kandidater.

Sommerferie

Pastoren har sommerferie fra mandag 7. juli til søndag 27. juli.

Gjestetalere

Øyvind Berberg taler søndag 13. juli Helge Berg Sørensen søndag 20. juli og Einar Bordøy søndag 27. juli. Vi ønsker dere velkommen som talere i menigheten .

Jon Arne på besøk

Vår misjonær, Jon Arne Hoppestad, er hjemme på ferie denne sommeren. Vi gleder til å se ham igjen. Han skal være sammen med ungdommen fra fredag 8. til søndag 10. august.
    Da skal de ha en weekendsamling på Nalum eldresenter. Søndag formiddag taler Jon Arne på gudstjenesten i Misjonskirken og på ettermiddagen blir han med på stevnet for Vestfold krets

Menighetsweekend

Her følger programmet for menighetsweekenden på Skautvedt . Lørdag 30. august
Kl 10.00: Avreise fra Misjonskirken
Lek for barna
Kl 12.30: Lunsj
Kl 15.00: Seminar med Arne Lindtveit. «Alpha» - Informasjon og inspirasjon. Kaffepause
Kl 18.00: Vi griller. ( Ta med grillmat!)
Kl 20.00: Leirkveld. Leker, konkurranser, sang og andakt.
Kl 22.00: Avreise

Søndag 31. august
Kl 10.30: Avreise fra Misjonskirken
Kl 11.00: Gudstjeneste
Kl 13.00: Middag

Priser for maten:
Lunsj (Lørdag) 20 kr
Middag (Søndag) 50 kr
Barn: 0-3 år: gratis
Barn: 4-12 år: halv pris
Påmeldingsfrist er søndag 24. august

Konfirmantinnskrivning

Onsdag 27. august kl 17.30 blir det innskrivning for de som skal gå til konfirmasjonsforberedelse i Misjonskirken. Undervisningen er åpen for alle i den aktuelle aldersgruppen. Det er altså ikke nødvendig med medlemskap i Misjonsmenigheten. Opp gjennom årene har flere ungdommer fra «Speideren» og annet ungdomsarbeid benyttet seg av denne muligheten.
     I år vil vi også invitere foreldre og foresatte med den første kvelden. Da blir det tid til både hygge, informasjon og eventuelle spørsmål.
     Konfirmasjonssøndagen blir den 26. april 1998.

Tilbud til deg

Lørdag 23. august blir det et tilbud til alle musikkinteresserte. Marianne Gärtner Fremmerlid holder et seminar om korledelse. Her er det inspirasjon til nåværende og kommende dirigenter. Er du blant de som bare blir dirigert er du også hjertelig velkommen. Det er nemlig bruk for sangere. Følg med, så kommer det program og påmeldingsliste på oppslagstavlen.

Velkommen til Alpha !

Torsdag 4. september starter vi opp med høstens Alphakurs i Misjonsmenigheten. Kurskvelden begynner kl 19.00 og er ferdig kl 21.45.
Følgende datoer er satt av til kurset:
4/9 - 11/9 - 25/9 - 9/10 - 23/10 - 30/10 - 6/11 - 13/11 - 20/11 - 27/ 11 - 4/12
Weekend: 31/10-1/11
Kurset er gratis. Det blir utgifter til elevheftet, kveldsmaten og weekenden. Sammen med menighetsbladet sender vi en informasjonsfolder om Alpha.
     I kirken kommer det opp en påmeldingsliste til kurset. Og har du allerede bestemt deg kan du gjerne skrive deg på nå eller ringe til kontoret. En av bibelgruppene tar pause denne høsten for å være med. Påmeldingsfrist er tirsdag 2/9.

Neste menighetsblad

Stoff til neste menighetsblad må være hos pastoren senest fredag 25. august.


Penn og blekk

Kjære
Timotea og Timoteus!

Overskriften er lånt fra Paulus og litt forandret...
    Han ville kanskje ha valgt disse ordene i dag. Hans unge og gode venn var i menigheten i Efesus. Her skulle han føre det rike arbeidet videre etter sin store læremester og forbilde. Men det var jamen ikke så enkelt. For menigheten hadde sine partier og sterke mennesker. Timoteus hadde kjempet og tjent som han best kunne. Men nå hadde han møtt veggen.
    Derfor hadde han mest av alt lyst til å gi opp. Da skriver Paulus et brev og oppmuntrer ham til på ny å være med. «Tenn på ny nådegaven, som er i deg - for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.» 2. Tim.1,6-7
    En kjent politiker sa en gang om sitt parti: «Det er ikke noen søndagsskole». Et uttrykk for at her kunne man være tøffe og hardhendte med hverandre.
    Vi kan oppleve det samme i Guds menighet - uansett navn og geografisk plassering. Jeg tror det rundt om finnes mange timotea’er og timoteus’er, som har opplevd litt av hvert. Og det er forståelig at man kan fristes til å resignere og «parkere» seg selv. Men det er ikke den beste løsning hverken for Timotea/us eller Guds menighet. Hver enkelt av oss har Gud betrodd sin rikdom i form av naturgaver og nådegaver. Vi trives og fungerer best når vi bruker det Gud har gitt. En arm som ikke brukes, visner til slutt. Hver enkelt av oss er viktige og betydningsfulle for menighetens liv og vekst.
    Gud har gitt sine barn en levende ånd som virker i oss. Den gir kraft til å reise seg på ny og fungere. Den gir kraft til å møte angrep og ondskap. Den kan til og med gi evnen til å elske den som står oss i mot. Den hjelper oss til å være sindig og leve i selvbeherskelse der hvor vår egen natur ville ha grepet til andre våpen. Så kjære Timotea og Timoteus: «Vær ved godt mot! Kom og vær med!»

Ole Hedeman AndersenSøndag 6. juli
Kl 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler Nattverd og månedsoffer.
Kl 18,00: Andakt på Skautvedt Ansv. Speiderne
Søndag 13. juli
Kl 11.00: Gudstjeneste. Øyvind Berberg taler
Kl 18.00: Andakt på Skautvedt
Søndag 20. juli
Kl 11.00: Gudstjeneste Helge Berg Sørensen taler
Søndag 27. juli
Kl 11.00: Gudstjeneste. Einar Bordøy taler
Søndag 3. august
Kl 11.00: Gudstjeneste Ole H. Andersen taler Nattverd og månedsoffer
Kl 18.00:Andakt på Skautvedt Ansv. Søndagsskolen
Søndag 10. august
Kl 11.00: Gudstjeneste. Jon Arne Hoppestad taler
Kl 17.00: Samling på Skautvedt for Vestfold krets. Jon Arne Hoppestad taler
Søndag 17. august
Kl 11.00: Gudstjeneste Ole H. Andersen taler
Kl 18.00: Andakt på Skautvedt Ansv. Treffpunkt.
Torsdag 21. august
Kl 18.00: Styremøte
Lørdag 23. august
Korseminar v/ Marianne Fremmerlid.
For sangere og dirigenter
Søndag 24. august
Kl 18.00: Samlingsfest
Lørdag 30. - søndag 31. august
Menighetsweekend på Skautvedt
Lørdag Kl 15: Seminar ved Arne Lindtveit
Søndag Kl 11.00: Gudstjeneste på Skautvedt
Torsdag 4. september
Kl 19.00: Alpha-kurset starter
Søndag 7. september
Kl 09,30: Morgenbønn
Kl 11.00: Gudstjeneste Ole H. Andersen taler Nattverd og månedsoffer