Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for oktober 1997

Til deg

som leser menighetsbladet på nettet. Jeg vil gjerne vite om det er noen som leser dette? Om det er i det hele tatt er nødvendig å legge tid i å distribuere bladet på nettet? Send meg gjerne en e-post om du vil at jeg skal fortsette med dette.
Hilsen Fred Isaksen E-post: fredisak@online.no

Gratulasjon

Tirsdag 4. november fyller Rudolf Andersen 90 år. Vi gratulerer deg med dagen og ønsker Guds rike velsignelse. Du hilses med ordene fra Heb. 13,8.

Barnevelsignelse

Søndag 12. oktober bærer Liv Kristin og Olaf Alsaker deres jente, Liv Karoline, fram i menighetens midte. Vi gratulerer dere og ønsker Guds velsignelse over dagen og framtiden.

Alphakurset

Så er vi i gang med høstens alphakurs. Tre samlinger ligger bak oss. Det er ca 40 deltakere på kurset. Det har vært fine kvelder med felleskap rundt bordet og ordet. Fredag 31. oktober til lørdag 1. november blir det weekendkurs på Gavelstad hotell i Svarstad.

Fellesmøter

I uke 42 fra onsdag 15. oktober til søndag 19, oktober inviterer Larvik predikantring til fellesmøter. På de tre første møtene er det lokale forkynnere som taler. Lørdag og søndag er det besøk av evangelist Johnny Borge. Han er tilknyttet evangeliesentrene.Nytt av året er også lokalitetene. De tre første møtene holdes i forskjellige kirker. Se programmet side 3.
    De to siste møter finner sted i Larvik kirke. Oppslutningen om fellesmøtene har vært varierende en lang årrekke. Det skal gjennom bladet lyde en oppmuntring til å komme og være med i et større fellesskap.

Tenåringsweekend

Fredag 17. oktober til søndag 19. oktober er det tenåringsweekend på Vegårtun. NMU-SØR arrangerer.

Loppemarked

Lørdag 25. oktober skal vi i misjonsmenigheten ha loppemarked i en av hallene på Hovlandbanen. Dette er en anledning til å gjøre en felles innsats for det arbeidet vi står i.
    Tidligere erfaringer viser at vi i et slikt arbeidsfellesskap blir bedre kjent med hverandre. Behovene er flere. Det trenges folk til å rigge til både torsdag og fredag.
    På lørdag er det bruk for mange til å selge og rydde etterpå. Kan du ikke være med hele lørdagen, er selv et par timer av stor betydning. Det er ekstra viktig at vi er mange ved oppstarten da det pleier å være et stort rusj når dørene åpnes. De aktuelle tider hvor det er behov for hjelp er:
torsdag kl. 12-21
fredag kl. 9-21 og
lørdag kl. 8-18.
Du kan skrive deg på listen som henger på oppslagstavlen i hallen i Misjonskirken.
    Et vellykket loppemarked er selvfølgelig avhengig av lopper. Hvis du selv har noen eller vet om andre som har, kan dere ringe på følgende telefonnumre og lopperne blir hentet etter nærmere avtale:
33 18 12 40, 33 11 67 39, 33 18 53 71, 33 18 15 87.

Misjonsstevne

Søndag 26. oktober inviterer Vestfold krets av DNM til Misjonsstevne i Tønsberg. I år er det Karl Fredrik Kittilsen som er hovedtaler. Han er akkurat vendt hjem til Norge etter en begivenhetsrik tur til Kongo.
    Etter fjorårets aksjon «La Kongo leve» har situasjonen i landet forverret seg dramatisk. Mange menneskeliv har gått tapt. Vi kommer til å høre siste nytt derfra og det blir en fornyet appell til ikke å glemme dem vi gjennom misjonen har arbeidet blant.
    I forbindelse med stevnet vil det bli ordnet med skyss fra kirken, så alle som har lyst, kan komme til Tønsberg denne kvelden.

Jan Erik Bechensten

Søndag 2. november får menigheten besøk av Jan Erik Bechensten. Han har tidligere besøkt oss både som generalsekretær i NMU og som daglig leder av Frikirkerådets U-Landsinformasjon. Denne informasjonsvirksomhet har skiftet navn til Frikirkenes Globale Informasjon. I dagligtale forkortet til Global Info.

Kvinnemøte

Høstens kvinnemøte er berammet til fredag 7. november. Denne gangen er Else Røyland med som taler. Hun har en årrekke vært misjonær i Kongo.

Konfirmantweekend

Torsdag 6 til lørdag 8. november samles konfirmantene fra søndre distrikt til leir på Vegårtun. Denne leiren pleier å samle fra 70 til 100 deltakere. I år er leirens tema: "«Et mestermøte». Pastoren blir med på leiren sammen med konfirmantene.

Skautvedt

I forrige nummer av menighetsbladet gikk det ut en utfordring til å hjepe med å gjøre låven ferdig på Skautvedt. Samtidig sendte Skautvedt-komiteen ut et brev til en del «arbeidsføre» mannfolk i menigheten. Responsen har uteblitt. Derfor kommer utfordringen påny. Her er et utdrag fra brevet:
    «Det er fremdeles mange oppgaver å gjøre, men etter mange år med dugnad, er det mulig å se slutten på "de store oppgavene" på Skautvedt! Kommer vi i mål med det forannevnte, (ferdiggjøring av låven. red. anm) vil vi kunne gå over til en ny fase deroppe, nemlig vanlig vedlikehold.
    Derfor utfordrer vi deg til å bli med i innspurten, kanskje vi allerede blir ferdig til neste sommer!? Om du ikke vet det samles vi hver mandag framover kl.18.00 og jobber fram til kl.21.00. Se på mulighetene du har til å bli med i "festlig lag" på Skautvedt. Vi har det veldig hyggelig og tar oss god tid til den sosiale biten, med kaffe og medbrat niste. Om ikke du kan komme hver gang, gjør det ikke noe, vi er glad du kommer når du har en mulighet.»

Trossamfunnet

I forbindelse med opprettelse av medlemsregister for Den Norske Kirke, talte jeg med en kollega som var forundret over at så mange i vår menighet fremdeles sto i Den Norske Kirke. Som god misjonsforbunder måtte jeg fortelle om den friheten vi gir våre medlemmer i noen spørsmål, b.la angående medlemsskap i Den Norske Kirke.
    Den friheten skal det ikke rokkes ved. Det er imidlertid vesentlig å understreke at vi oppfordrer alle som ikke har et «begrunnet» medlemsskap i Den Norske Kirke til å melde seg inn i trossamfunnet. Med "«begrunnet» menes et bevisst valg.
    Hvert år mottar menigheten lokalt mellom 45.000 og 50.000 kr i tilskudd. Misjonsforbundet sentralt, får også midler avhengig av trossamfunnets størrelse.

Neste menighetsblad

Neste menighetsblad er på nettet senest søndag 2. november.Foran korset

Gud krever og Gud gir

Et musikkor sang den gamle sangen: «Det er kraft, kraft, kraft i Jesus blod.» Men artikuleringen var ikke særlig god. For tilhørene ble det: «Det er krav, krav, krav...» For noen er Gud den som krever. Ja, hans krav er så store at man ikke orker tanken på å høre ham til. For andre er Gud lik den gavmilde onkelen fra Amerika som har åpnet sine lommer for alle våre ønsker og bare pøser ut over oss av åndelige og materielle goder. Han er en Gud som bare gir. Men Gud gjør begge deler. Han både krever og gir. Jakob skriver i sitt brev kapittel 5 vers 5: «Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo oss. Men større er den nåde han gir».
    Gud gjør krav på sin skapning. Alt er skapt for å ære og tilbe ham. Å være skapt i Guds bilde er å være skapt til fellesskap med ham. Gud ønsker ikke å dele sin skapning med noe. Han vil ha vår fulle kjærlighet. Kort sagt: han gjør krav på hele vårt liv. Men samtidig er hans nåde mot oss større enn kravet. Augustin oppdaget denne hemmelighet og han formulerte den i en bønn: «Gud gi meg hva du krever og krev siden av meg hva du vil». I møtet med Guds krav møter vi også hans nåde. Når det gjelder kravet for å ha felleskap med Gud ble det oppfyllt fullt ut gjennom Jesus Kristus. Mitt liv med Gud har sin basis i det Jesus gjorde. Når det gjelder fordringen på hele mitt liv, vil Gud i sin nåde nå gi kraft til den som ber og tar imot. Gud legger ikke større byrder på oss enn det vi er i stand til å bære i kraft av hans nåde.

     Ole Hedeman Andersen


Torsdag 9. oktober
 • Kl. 19.00: Alphakurs
  Søndag 12. oktober
 • Kl. 09.30: Morgenbønn
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler Barnevelsignelse. Nattverd og månedsoffer
  Fellesmøter onsdag 15 - søndag 19. oktober
 • Onsdag taler Hans Onarheim i Metodistkirken
 • Torsdag taler Ole H. Andersen i Stavern frikirke
 • Fredag taler Kjell Dahlstrøm i Misjonskirken
 • Lørdag og søndag taler evangelist Johnny Borge i Larvik kirke
 • Møtene begynner hver kveld kl. 19.00. Bønn fra kl. 18.30
 • Lørdag er det konsert i Metodistkirken kl.21.30
  Søndag 19. oktober
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
  Onsdag 22. oktober
 • Kl. 18.30: Styremøte
  Torsdag 23. oktober
 • Kl. 19.00: Alphakurs
  Lørdag 25. oktober : Loppemarked på Hovlandbanen
  Søndag 26. oktober
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
 • Kl. 18.00: Misjonstevne i Tønsberg for Vestfold krets. Taler: Karl Fredrik Kittilsen
  Torsdag 30. oktober
 • Kl. 19.00: Alphakurs
  Søndag 2.november
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer Taler: Jan Erik Bechensten
  Fredag 7 november
 • Kl.19.00: Kvinnemøte Taler: Else Røyland
  Søndag 9. november
 • Kl. 09.30: Morgenbønn
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler