Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for september 1998

Menighetsmøte

Det er menighetsmøte
torsdag 3. september kl.19.00
På dagsorden står følgende saker
1: Økonomi
2: Loppemarked
3: Alpha
4. Ledersituasjonen i barne- og ungdomsarbeidet
5. Tanker fra styret
6. Eventuelt

Alpha

Torsdag 10. september kl.19,00.
Starter vi med høstens alphakurs
Påmelding kan gjøres ved å skrive seg listen på oppslagstavlen i Misjonskirken Eller ved å ta kontakt med pastoren på telefon
33 18 19 15/33 18 17 92

Loppemarked

Lørdag 12. september har menigheten loppemarked i en av hallene på Hovlandbanen. Forberedelsene er allerede godt i gang. Det er viktig at så mange som mulig gir en hånd med både før, under og etter «markedet». På oppslagstavlen i kirken henger en liste med de aktuelle klokkeslett og det er allerede flere som har skrevet seg på. Loppemarkedet er en anledning til å gjøre en felles innsats for det arbeide vi står i , både hjemme og ute. Tidligere erfaring viser at vi gjennom et slikt arbeidsfellesskap blir knyttet nærmere hverandre. Et vellykket loppemarked er avhengig av lopper. Hvis du selv har noen lopper eller vet om andre som har, kan du ringe følgende telefoner og loppene blir hentet etter nærmere avtale.
33 18 53 71, 33 11 67 39,
33 13 12 40 og 33 11 42 63.

Menighetsweekend

Det blir weekend på Vegårtun leirsted fra fredag 2. til søndag 4. oktober.
Weekenden er et felles arrangement mellom menighetene i Horten, Tønsberg og Larvik. Taler på weekenden blir Astri Anfindsen. Deltaljert program finnes i Misjonskirken.Påmelding kan skje ved å skrive seg på listen som er på oppslagstavlen i kirken eller ved å ringe til Hilde Øyslebø på telefon 33 12 74 77.
Påmeldingsfrist er søndag 6. september.

Teamet i Colombia

Når menighetsbladet kommer ut, har NMU’s Colombiateam ankommet hovedstaden Bogotá.
Vi har som menighet flere ganger i sommerens løp møtt disse ungdommer. Et stort kontingent fra Larvik Misjonsmenighet var med på den høytidelige utsendelse på Liv og Vekst. Senere har vi truffet 4 av medlemmene på Skautvedt en søndag ettermiddag. Det var en opplevelse å høre og se disse friske og offervillige ungdommer.
  Vi har som menighet også tatt avskjed med Trond Andreassen på samlingsfesten. Disse ordene skrives for å legge ansvaret for Trond og resten av teamet inn over oss. Vi har som menighet en ungdomsarbeider i Colombia og han trenger all den støtte han kan få. Husk ham i forbønn. Det er den viktigste del i omsorgen og oppfølgingen. Send gjerne et brev og noen bilder. Vær med å støtte økonomisk. I tidligere blad har vi nevnt en særlig konto som er opprettet for enkeltpersoner og menighetens avdelinger. Den har følgende nummer: 2510.25.52086.
  En annen mulighet er bli teampartner gjennom NmU og betale et fast beløp pr. måned eller en gang for alle. Da vil du jevnlig får informasjon om teamets tjeneste og behov.

Familiemøte

Søndag 13. september er det familiemøte kl.17.00: Barne- og ungdomsavdelingene medvirker.
Det blir presentasjon av konfirmantene og overrekkelse av bibler til disse. Samlingen sluttes av med kirkekaffe.

Inspirasjonsdager

Lørdag 19 og søndag 20. september har vi inspirasjonsweekend. Vi vil med denne og senere samlinger inspirere til vekkelse, fornyelse og tjeneste. I september får vi besøk av Svein Ringsby. Han har vært pastor i flere misjonsmenigheter, senest i Mjøndalen. Han talte ved kretsstevnet her i kirken søndag 7. juni.

Colombiabesøk

Søndag 9 august hadde vi gleden av å ha Jon Arne Hoppestad på besøk. Han var med på både gudstjenesten og samlingen på Skautvedt. Det var godt for oss å se og høre ham igjen. Dessuten fikk vi gjenoppfriske spansk-kunnskapene igjen gjennom livlige og rytmiske lovsanger
Jon Arne skal ha et særlig ansvar for NMU-teamet og han har nå flyttet til Bogotá.
Hans nye adresse er
Jon Arne Hoppestad
A.A. 180050
Santa Fe De Bogota
Colombia S.A.

Telefon: 0057-12588403

Ny lovsangsgruppe

Vi har de siste par årene hatt en ung lovsangsgruppe i blant oss. Den er forsatt i live og vil satse videre. Det har vært ønske om at også litt mer voksne kunne være i en lovsyngende tjeneste. Et slikt initiativ har nå sett dagens lys. Denne gruppen vil samles annen hver tirsdag kl.20-21.30. Neste samlingen er tirsdag 1. september. Foruten lovsang blir det lagt vekt på bønn og fellesskap. Ønsker du å vite mer kan du ta kontakt med Mariann Isaksen.

Barna kirketorg

Lørdag 26.09 er det Barnas kirketorg på Larvik torg. Stor-Larviks kristne barnearbeid presenterer seg med stands, underholdning og aktiviteter av forskjellig slag. Den kristne trubaduren Tore Thomassen skal medvirke.

Praktikant

Menigheten skal ha en praktikant fra Ansgarskolen 7 uker i løpet av høsten. Det er Espen Elvethon, fra Betania i Skien. Han er i gang med siste året på Ansgar teologiske høgskole. Praksisperioden begynner tirsdag 6. oktober. Vi regner med å presentere ham i neste nummer av menighetsbladet
Viktige datoer
for høsten
- Kvinnekomiteen: møte 9.10:
Siri Iversen og Anne May Abrahamsen
- Fellesmøter 14.-20.10
Taler: Preben Colstrup
- Alphaweekend 23.-24.10
- Misjonstevne i Horten 25.10
- MiBaGo 20 års jubileum 31.10
- «Åpne Dører» 11.11
- Inspirasjonsweekend 20.-22.11Taler: Håkon Fagervik har meldt avbud. Vi jobber med alternativer

Sigmund Nøstrud til Notodden

Sigmund Nøstrud er ansatt som ungdomsarbeider i Notodden Misjonsmenighet fra begynnelsen av august. Vi gratulere og ønsker Guds rike velsignelse.Sko til Afrika?

En engelsk skofabrikk ville utvide markedet sitt. Den sendte et par representanter til Afrika for å undersøke mulighetene der. Etter noen ukers arbeid sendte skoselgerne rapport hjem til hovedkontoret i England. Fra den første lød det:
- Dårlige utsikter for salg her! Det er nesten ingen som bruker sko her jeg er nå. Jeg kommer hjem sammen med skoene med det første.
Rapporten fra den andre selgeren hadde et annet innhold:
- Fantastiske muligheter! Her er det nesten ingen som bruker sko. Send flere partier med sko og mer mannskap til å hjelpe med markedsføring og salg.

Den samme virkeligheten sett med forskjellige øyne.
Der noen ser problemer, opplever andre oppgaver og utfordringer. Jeg kjenner en som ikke vil snakke om problemer, men «Guds oppgaver» til oss. Vel kan det ha noe å gjøre med vår forskjellighet.
Noen er optimister og andre er pessimister. Noen er realister — andre igjen er drømmere. Men det er noe mer enn dette.
Tro er å se Guds muligheter. Hebreerbrevet 11,1 sier: Troen gir visshet om ting en ikke ser. Så kommer det flere eksempler på mennesker som våget å tro Gud; og det usynlige ble synlig - ble virkelighet. Vi har å gjøre med den samme levende Gud. Ressursene har ikke blitt mindre. De finnes først og fremst hos ham, men også i den enkeltes liv og i menighetsfellesskapet.

Ole Hedeman Andersen

Septemberprogrammet

3. september
Kl.19.00: Menighetsmøte
Søndag 6. september
Kl.09,30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer
Torsdag 10. september
Kl.19.00: Alphakurs. Oppstart
Lørdag 12. september
Loppemarked
Søndag 13. september
Kl.17.00: Familietime. Presentasjon av konfirmantene. Kirkekaffe.
Torsdag 17. september
Kl.19.00: Alphakurs
Lørdag 19. -søndag 20. september:
Inspirasjonsweekend med Svein Ringsby
Lørdag kl.19.00: Møte
Søndag kl.11.00: Gudstjeneste Kl.19.00: Møte
Torsdag 24.september
Kl.19.00: Alphakurs
Lørdag 26. september
Barnas kirketorg Larvik torg kl.11.30-14.00
Thore Thomassen kommer
Søndag 27. september
Kl.11.00: Gudstjeneste
Torsdag 1. oktober
Kl.19.00: Alphakurs
Fredag 2- til søndag 4. oktober:
Weekend på Vegårtun sammen med Tønsberg og Horten misjonsmenigheter.