Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse


Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for desember 1998

MiBaGo's 20 års jubileumsfest


Lørdag 30. oktober inviterte MiBaGo til 20 års jubileumsfest.
Over 100 tok imot invitasjonen og fikk oppleve noen fine ettermiddagstimer. Forsamlingen var en fin blanding av «gamle MiBaGo’er», «gamle» ledere, nåværende sangere, foreldre, ledere, venner av koret m.m.
Festen ble ledet av Else Gunn Holt. En serie med lysbilder tok oss med tilbake til den første tiden. Gamle sangere fikk prøvd stemmene på nytt. Ingen tvil om at de koste deg. Dagens MiBaGo under ledelse av Mari Saubø viste at MiBaGo fortsatt har liv i seg. Til fengende rytmer fikk vi se det siste nye skuddet på stammen, MeGa-MiBaGo. Under ledelse av Torunn Engvoldsen viste de, at vi med dans kan prise Herren.


For lang og tro tjeneste ble Turid og Per Pedersen utnevnt til æresmedlemmer av MiBaGo.
Andre ledere ble også hedret for sin innsats. Festen ble på behørig vis avsluttet med pølser, brus kake og kaffe.


Gamle MiBaGo'ere


Hjemlov

Mandag 2. november døde Eino Salminen. Han ble 83 år gammel. Eino ble kristen mens han bodde i Harstad. Han og hustruen, Hildur, sluttet seg til den stedlige baptistmenighet. Her i Larvik ble Misjonskirken deres åndelige hjem. Eino Salminen var trofast på gudstjenester og møter. Han var en varm og levende kristen med en tro på en mektig frelser.
Våre tanker går til deg, Hildur, som har mistet en kjær ektemann.
Vi lyser fred over Eino Salminens minne.

Takk
Misjonskirken har de siste to månedene hatt Espen Elvethon som praktikant. Vi har satt pris på å bli kjent med deg. Vi vil takke deg for flott innsats og ønske deg Guds velsignelse over ditt liv og den fremtidige tjenesten.

Barnevelsignelse
Søndag 29. november var det barnevelsignelse. Ole Sivert Rød, sønn av Ann Birgitte og Morten Rød ble velsignet ved formiddagens gudstjeneste. Vi gratulerer dere og ønsker alt godt over framtiden

Kvinneseminar
Husk kvinneseminaret i Oslo 22. til 24 januar. Påmeldingsfristen er mandag 14. desember.

Trossamfunnet
Her i årets siste menighetsblad
skal det igjen sies noen ord om trossamfunnet. Et trossamfunn er en felles betegnelse for alle religiøse samfunn, både kristne og ikke-kristne.
Det største trossamfunn i landet er Den Norske Kirke. Det norske Misjonsforbund teller som trossamfunn litt over 8000 medlemmer. Når det gjelder medlemsskap i trossamfunnet har vi i Misjonsforbundet gitt hverandre frihet Litt over halvdelen av menighetenes medlemmer er også med i trossamfunnet. Nå er det imidlertid en del medlemmer som har blitt stående i Den Norske Kirke av gammel vane uten noen spesiell begrunnelse.
Disse bør vurdere om ikke det var bedre å melde seg inn i Misjonsforbundets trossamfunn. Ved å være medlem der støtter man økonomisk opp om Misjonsforbundets arbeid. Både på landsplan og lokalt kommer det betydelige midler inn på denne måten. Hvis du går med tanker om innmelding i trossamfunnet kan du kontakte menighetens pastor. Gjør du dette i løpet av desember måned vil DNM og Misjonskirken i Larvik bli tilført midler også for 1998.

Nyttårsfeiring
En gruppe av menighetens medlemmer inviterer til «Nyttårskveld i Misjonskirken».
Du kan skrive deg på listen på oppslagstavlen og siste frist for påmelding er 15. desember.


Hilsen til Colombia
Julen nærmer også for våre utsendinger i Colombia. Siste frist for prioriterte pakker er 4. desember og for A-post 7. desember. Men la ikke tidsfristen være noe problem . En julehilsen/pakke i januar er mye bedre enn ingen.
Her kommer adressene
Jon Arne Hoppestad
A.A. 180050
Santa Fe De Bogota
Colombia S.A.
Telefon: 0057-12588403

Trond Andreassen
A.A. 103620
Santa Fe. De Bogota
Colombia SA.

E-post: nmuteam@andinet.com.

Forbønn for Kongo
De siste årene har vi vært med i aksjonen «La Kongo leve!»
Dessverre fortsetter urolighetene. I november ble 6 fra en kirkelig fredsdelegasjon, brutalt myrdet sammen med over 30 sivile. Blant de drepte var distriktsforstander Fidèle Loubelo fra Den Evangeliske Kirke, vår søstersamfunn.i Kongo. Loubelo har tidligere vært rektor ved kirkens teologiske seminar. Fra DNM har vi fått et brev med opprop til forbønn for Kongo:
* be for de etterlatte etter de myrdede.
* be om at fredsprosessen i Kongo må fortsette på tross av det som har hendt.
* be om visdom, kjærlighet og styrke for kirkelederne i deres rolle som fredsskapere.
* be for DNM´s misjonærer i Kongo: Ellen Møinichen og Alfhild Tagseth Nkou.

Lederkonferanse
30 ledere fra noen av misjonsmenighetene i Søndre distrikt var samlet på Vegårtun 27-28. november. Fra Solveig Johansens undervisning på fredagen er følgende kloke ord hentet:
* Relasjoner kommer før resultater
* Gud er mer interessert i tjeneren enn tjenesten
* Gud kommer for å se etter frukt ikke produkter.
* Det er Gud som tar initiativ, vi kan bare gi respons.
Disse ordene er vel verdt noen tanker. Ikke slik at vi unndrar oss tjenesten, men finne fram til det rette fundamentet.

Viktige datoer
Fra vårens program vil vi allerede nå gjøre oppmerksom på disse arrangementer:
* Økumeniske bønneuke
19- 24. januar
* Menighetens årsmøte 31. januar.
* Inspirasjonsweekend med Geir Inge Johannessen 5. - 7. februar
* Ungdomsaksjon med team fra Ansgarskolen 12- 21. februar
* inspirasjonsweekend med Håkon Fagervik 5- 7. mars
* Konfirmasjon 25. april
* DNM´s årskonferanse i Skien 21.- 24. mai

Julefest
Menighetens julefest er i år lagt til søndag 3 januar. Den begynner allerede kl.17 så også de yngste kan være med.

Fred på jorden
Da den første julesangen ble sunget var disse ord med i teksten:
« Fred på jorden!» Og de har blitt hengende ved julefeiringen siden.
Når vi forsøker å skape en hyggelig julefeiring, er det ofte lengselen etter gode forhold med fred som driver oss. Men hvordan har det gått med freden på jorden. Vi er snart ferdig med et århundre som har vært det verste i menneskehetens historie når det gjelder krig. Over 100 millioner har blitt drept. Mennesket har vist sine verste sider. I vårt tiår har krigen kommet til vårt kontinent på nytt. Er det ikke hån mot denne virkelighet når vi nå skal feire jul, hygge oss og igjen lytte til ordene « fred på jorden». Jo, det kan være det!
Men hør allikevel! Har vi andre håp enn han som kom til verden julenatt? Jesus kom for å ta kampen opp mot den makt som har ødelagt Guds vidunderlige verden. Det handler om synden. Det er den som har skapt hat, bitterhet, vold og krig. Synden er også din og min. Han kom og tok på seg straffen for alle våre overtredelser. Dermed fjernet han det som har skilt oss fra fellesskapet med Gud. «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Rom. 5,1. I Jesu liv og død finnes den eneste mulighet for fred på jorden. Ved å ta imot hans frelse blir vi forenet med Gud.
Vår oppgave blir da å bringe budskapet om ham videre så også andre får del i den samme freden. Vi er kalt til å strekke hender ut til forsoning - skape fred og holde fred så langt det står til oss.
Midt i en verden som forsatt mangler fred går det fortsatt an å synge « Deilig er jorden» for Fredfyrsten tilbyr oss sin gave.

Ole Hedeman Andersen