Godt begynt er...?
Forleden dag så jeg et program på TV med den kjente amerikanske komikeren Bill Cosby. Han samtalte med barn i forskjellige situasjoner. Et par ganger gav han dem begynnelsen på et kjent ordspråk, og så skulle de fullføre. Det ble det mange morsomheter av.
Svarene tyder på at ordspråkene er på vei ut av vår kultur. De har ellers vært overgitt fra generasjon til generasjon og har rommet noe av livserfaringen.
Du kjenner sikkert fortsettelsen på overskriften!
Godt begynt er... halvt fullendt. Dette gamle ordspråk streker under begynnelsens betydning. Den engelske predikanten Spurgeon sier: «Mange har løpt av alle krefter på religionens løpebane, men de nådde ikke målet fordi de ikke fikk begynt rett». Begynnelsen på kristne livet er et personlig møte med Jesus Kristus. Har man ikke vært omkring ham med sitt liv, blir selv de beste anstrengelsene forgjeves.
Den gode begynnelse er å la Gud slippe til i våre liv.
Paulus sier: « Jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den helt til Jesus Kristus kommer igjen.» Filipperbrevet kap.1 vers 6. Livet blir ikke annerledes fordi vi har begynt på 1999. Det nye året forandrer ingenting i seg selv. Det samme gjelder de allerbeste nyttårsforsettene. De fleste har vel glemt dem allerede??
Det som forandre oss, er det Gud får lov å gjøre i oss.
La ham begynne noe nytt og la han dernest fortsette.
Når begynner og forsetter Gud i våre liv.
Når vi begynner med ham., søker ham og hans rike først.

Ole Hedeman AndersenHilsen fra Colombia
Rett før jul fik menigheten hilsen fra Trond Andreassen i Colombia. Brevet i sin helhet ble lest opp på familiegudstjenesten julaften. Fikk du ikke hørt dette, kan du selv lese det. Det er hengt opp på en av oppslagstavlene i kirken Fra brevet har vi sakset følgende:

«Til slutt vil jeg takke for hilsner ved brev og e-mail, det varmer. I tillegg håper jeg dere fortsatt vil be for teamet, Jon Arne og meg, slik at vi kan fortsette å gå i Guds plan. Ofte ser jeg rundt meg og føler det er forferdelig lite jeg kan bidra med her nede. Be om at Jesus skal være sentrum og grunnvollen i alt det vi gjør, det er den eneste måten vi kan se mennesker frelst på.
Jeg ønsker dere en God Jul og et Godt Nyttår.
Gud velsigne dere! Hilser med Joh. 3,17
Hilsen Trond »

Vi minner om menighetens konto til Colombiateamet.
Det er 2510.25.52086


Hele Colombia-teamet pluss Jon Arne Hoppestad og Odd Bjørge (t.h.)


Hjemlov

Alf Nikolaisen døde tirsdag 8. desember i en alder av 82 år.
Alf var blid og omgjengelig og hadde et godt humør.
Som ungdom besluttet Alf seg for å bli en kristen. I mange år var han og hustruen, Gunvor, med i Pinsemenigheten, Betania De siste tyve årene har han vært med i Misjonsmenigheten. Alf Nikaolaisen var musikalsk, og han var med i både Musikk-koret og andaktsgruppen. Så lenge kreftene slo til, var han trofast med i menighetens møter.
Våre tanker går til dere som har mistet en kjærlig far.
Vi lyser fred over Alf Nikolaisens minne

Ansgarmesse
Ansgarringen hadde sin årlige messe torsdag 3 og fredag 4 desember. Mange var innom kirken i løpet av disse to dagene.
Resultatet av den store innsatsen kom på over 32.000 kr. Vi gratulerer dere!

Styremøte
Menighetens styre har sitt neste møte onsdag 13.januar kl. 18,30.

Takk
Så er julen over for denne gangen. Det har vært mange og godt besøkte samlinger også denne høytiden. Det skal gjennom menighetsbladet lyde en takk til Toralf Øyslebø for den flotte julegranen . Den har vært en fryd for både nese og øye denne julehøytid

Viktig menighetsmøte
Søndag 17. januar kl.18,00 er det et viktig menighetsmøte. Hovedsaken er ungdomspastor/ ungdomsarbeider.Styret har i lang tid arbeidet med å få en ungdomspastor/ arbeider til menigheten. Dette ut fra erkjennelsen av at arbeid og satsing blant ungdom er en livsnødvendighet. Dagens barn og unge vil være morgendagens menighetsmedlemmer og ledere.
Uten rekruttering vil menigheten dø ut. Det å ansette ungdomsarbeider /pastor medfører at menigheten påtar seg er stort økonomisk løft.
Styrets forslag er at menigheten kaller ungdomsarbeider/pastor i 100 % stilling fra 1. august 1999.

Bønneuke
Fra tirsdag 19. til søndag 24. januar inviterer Evangelisk allianse og «Bønneuken for kristen enhet» til bønn. Temaet for uken er hentet fra Åpenbaringsboken 21,3:
«Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Det blir bønnesamlinger rundt om i forskjellige menigheter i kommunen. Se i programmet for januar måned.
I fjor var første gang menighetene i Larvik var felles om et slikt initiativ. Oppslutningen var ikke stor, men de som var med , opplevde rikdommen ved fellesskapet i bønn.

Menighetens årsmøte
Larvik Misjonsmenighet holder sitt 116. årsmøte søndag 31. januar kl.17,00. På sakslisten står årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg. I fjor var det møtt frem 68 stemmeberettigede. Det har de siste årene vært en nedadgående tendens når det gjelder fremmøtet. Her i 1999 har vi en mulighet til å snu denne trenden. Valgkomiteen er fortsatt i arbeid. Husk den i bønn! Vær fortsatt åpne for muligheten for at du kan være et svar på noen av de mangler som forsatt er på ledersiden.

Nytt Alphakurs
Torsdag 3. desember var det avslutning på høstens alphakurs med en alpahmiddag. Middagen ble holdt på Langestrand eldresenter, og det var 18 deltakere. Selv om kurset har vært det med minst antall deltakere, har det allikevel vært vellykket. Derfor vil det også bli arrangert alphakurs denne våren.
Oppstartsdato er torsdag 4. februar med påmeldingsfrist tirsdag 2. februar. Alphakurset er en innføring i kristen tro og livsstil. Det behandler mange av de grunnleggende spørsmål man stiller om livets mening . Alle, både kristne og ikke kristne, har rikt utbytte av de ti samlinger og weekenden. For den som ikke har fått med seg et opphold på en bibelskole, er Alpha et godt alternativ. For den som ønsker å dele sin tro med en god venn, er Alpha saken.
Alpha er fellesskap, god mat, humor, sang, undervisning og samtale.
På oppslagstavlen i kirken er det en påmeldingsliste. Hvis du allerede nå har bestemt deg for å delta, er det viktig å skrive seg på. Da er det flere som følger ditt gode eksempel.
Spørsmål om kurset kan rettes til menighetens pastor.

Geir Johannessen
Fra 5. til 7. februar får menigheten besøk av Geir Johannessen. Dette er er en ny inspirasjonsweekend.
Geir er ansatt som pastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Men han er forsatt på farten som evangelist. Inspirasjonsweekenden vil bestå av et møte fredag kveld. Lørdag ettermiddag er det seminar. Temaet er « Fra nådegave til tjeneste.» Geir Johannesen vil undervise om skrittet fra den teoretiske viten til å fungere med sine gaver. Weekenden avsluttes med gudstjeneste søndag formiddag.

Gratulasjoner
Menighetsbladet gratulerer menighetens medlemmer med jubileene fra 70 år og oppover. Denne praksisen kommer til å fortsette. Av forskjellige årsaker ønsker ikke alle at de store dagene bli omtalt. Det vil vi selvfølgelig respektere. Hvis ikke du ønsker en gratulasjon i menighetsbladet kan du ta kontakt med pastoren før bladet går i trykken. Dere som ønsker at jubileet skal foregå i stillhet skal allikevel få en hilsen her i januarbladet. Gratulerer med dagen til dere alle med salme 118 vers 24: «Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den.»
Januarprogrammet
Fredag 1. januar. Nyttårsdag
Kl. 11.00: Gudstjeneste

Søndag 3. januar
Kl. 17.00: Menighetens jule- og nyttårsfest

Søndag 10.januar
Kl.11.00: Gudstjeneste. Byttedag Taler: Kapellan Arne Jensen
Kl.18.00: Fellesmøte i Metodistkirken. Taler: Sogneprest: Øyvind Nordin
Sang: Stavern Frikirkes mannskor Arr. Predikantringen.

Onsdag 13.januar
Kl.18,30: Styremøte

Lørdag 16. januar
Kl.20.00: XL'NTnight

Søndag 17. januar
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd
Kl.18.00: Menighetsmøte

Tirsdag 19.- søndag 24: Økumenisk bønneuke
Tirsdag kl.18.00: Larvik Vineyard, Elveveien
Onsdag kl.18.00: Frelsesarmeen
Torsdag kl.18.00: Frikirken i Brunlanes
Fredag kl.18.00: St. Frans kapell. Åsvn 2, Østre Halsen
Lørdag kl.11.00: Misjonskirken
Søndag kl.18.00: Bønnegudstjeneste i Larvik kirke

Søndag 24. januar
Kl.11.00: Gudstjeneste

Søndag 31. januar
Kl.17.00: Menighetens årsmøte

Onsdag 3. februar
kl.18,30: Styremøte

Torsdag 4. februar
Kl.19.00: Oppstart på Alphakurs

Fredag 5. - søndag 7. februar
Inspirasjonsweekend med Geir Johannessen
Fredag kl.18: Møte
Lørdag kl.15: Seminar. Tema: «Fra nådegave til tjeneste»

Søndag 7. februar
Kl.11.00: Gudstjeneste med nattverd. Geir Johannesen taler