Hva sa Jesus?
I barns møte med evangeliet får man noen ganger høre uttalelser som både er morsomme og lærerike. Barn er så spontane og umiddelbare. Det var søndagsskole og ungdomspastoren var på besøk. Temaet for dagens undervisning var påsken. På bilder med flotte farger ble de forskjellige begivenheter formidlet. Som god pedagog hadde pastoren en god kommunikasjon med barna. Han spurte, og de svarte. Korsfestelsens gru ble skildret, og da kom spørsmålet: «Hva sa Jesus da han hang på korset?» Svaret kom øyeblikkelig fra en liten gutt på første rekke: «Jesus sa: jeg vil ned fra korset». Et naturlig svar fra en gutt som møter korsets lidelse.
Men Jesus ville ikke ned fra korset. De skriftlærde og de eldste spottet ham og sa: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.»
Og det var sant! Han kunne ikke frelse seg selv. Hadde han gjort dette steget ned hadde det ikke vært frelse for oss.
Hva sa Jesus da? Han sa flere ord på korset. Han ropte: «Min Gud. min Gud hvorfor har du forlatt meg?» Han tok straffen på seg for all verdens synd og opplevde Guds dom. Han ble forlatt av Gud for at vi skal unngå dette.
Sa han mer? Hans ord på korset avsluttes med et triumferende budskap: «Det er fullbrakt!» Jesus var kommet fram til målet. Han hadde fullført løpet og seieren var vunnet. Veien til himmelen og fellesskapet med Gud var åpnet.
Ole Hedeman Andersen

Ingunn Rui og Per Erik Kaasa lover at årskonferanse i Skien skal ta vare på alle, fra de minste til største.


Velkommen til Skien

NmU Supernatural, årtusenets siste NmU-leir, samtalemøter og utfordrende forkynnelse. Årskonferansen i Skien tar sikte på å bli en åndelig vitamininnsprøyting både for store og små.
Velkommen til Skien, Telemarks «hovedstad», sier en smilende Per Erik Kaasa. Han og Ingunn Rui deler på å være «generaler» for den kommende årskonferansen fra 21. til 24 mai. i Skien, byen som har hele fem misjonsmenigheter. De løfter i flokk for at dere skal få delta i feiringen av 100-årsjubileet for utsendelsen av de første misjonærene under et motto som også ser framover: «Gå derfor ut!»
I år har vi et tilbud til hele familien, forteller Kaasa. Og viser utkastet til brosjyren som skal sendes ut til alle menighetene om ikke lenge. Barnetilbud på alle møter, ponniridning med spørsmålstegn etter. For alt er ikke klappet og klart. Men ved Skienshallen der møtene skal holdes, er det både svømmehall, ridesenter, tennisbane og minigolfanlegg samt turløyper. Videre ser vi at Gospelkoret BeMix skal synge. Og at det blir ungdomstreff som kalles «Rock the flåkk» og «Sunday Night live». Og barna skal på barnefest med rappepastor Trygve Wikstøl, mens de voksne skal tennes i brann for misjonen både ute og hjemme.
I en artikkelserie i Misjonsbladet rettes nå søkelyset nettopp på Skiens betydning for norsk kristenliv. Den første prest som brøt med statskirken gjorde det i Skien: Gustav Adolf Lammers het han og er forbildet i diktereposet om presten «Brand» ført i pennen av en annen tidligere skiensborger, Henrik Ibsen. Aage Samuelsen brøt med pinsebevegelsen i Skien i 50-årene, det har alltid kokt litt på dette området. Og Aage Samuelsens sanger blir å høre allerede på åpningsmøtet fredag, i Jan Groths intense fremføring. Fullstendig program kommer i Misjonsbladet. Men hold av pinsehelgen allerede nå. Det kommer til å bli spennende, lover «generalene». Og kikker utover en by i vinterdrakt. Den er enda vakrere her i mai, lover de.
Hva skal vi si? Den som kommer til Skien, får se.

Konsert
Fredag 12. mars var det konsert i Misjonskirken. Det var med Ungdomsteamet fra Kristiansand.
Det var en flott kveld. Vi har mottatt en blomsterhilsen fra koret. På kortet står det: «Tusen takk for at vi fikk ha konsert hos dere og et sted å sove. Spesielt takk til dere som hjalp før og under konsertene, og selvfølgelig de som kom for å høre på oss»

Dåp
Det var dåp ved gudstjenesten søndag 14. mars. De døpte er Elisabeth Sætre Andersen, Aleksander Blandkjenn Engvoldsen og Martin Nøstrud.

Menighetsmøte
Torsdag 4 mars var det menighetsmøte i Misjonskirken. Det var møtt frem 21 medlemmer. Møtet ble ledet av Eva Gundersen Bøe. På sakslisten sto
1: Naturlig kirkevekst
2: Distriktets årsmøte
3: Økonomi
4: Saker fra styret.
Nils Børven orienterte om resultatet fra menighetsprofilen.
Denne undersøkelse tilsier at vi den kommende periode skal satse på «Inspirerende gudstjenester».
Ole H. Andersen orienterte om distriktets årsmøte i Porsgrunn
6. mars. Hovedsaken er kallelse av distriktsforstander fra 1. august. Sven Øverland er distriktsstyrets kandidat. Menigheten gikk inn for dette forslaget. Representanter til årsmøtet ble Mari Saubø, Synnøve Sætre Andersen og Ole H. Andersen.
Terje Olafsen redegjorde for menighetens økonomiske situasjon. Kollekter og offer ser ut til å være i nærheten av budsjettet. Det har vært en liten vekst i faste overførsler. Gavene ligger over budsjettet.

Distriktets årsmøte
Lørdag 6. var søndre distrikt av DNM samlet til årsmøte i Porsgrunn. Det var 38 stemmeberettigede til stede.
Hovedsaken på dette møtet var kallelse av Sven Øverland som distriktsforstander. Etter en lang debatt med både tilbake- og fremblikk, gikk årsmøtet inn for kallelsen med stort flertall. Gjennom løfter fra menigheter og forbund er det lagt et godt økonomisk fundament. Erling Eriksen ble gjenvalgt som formann. Sylvia Nøstrud fra vår menighet ønsket ikke gjenvalg til distriktsstyret.

Påskens møter
Årets store kristne høytid står for døren. Noen benytter dagene til ferie med familien. Noen av våre ungdommer reiser på tenåringsleir på Rauland. Andre skal på tur med roverne i påskefjellet. Men de aller fleste med tilknytning til menigheten er hjemme også denne høytiden. La påsken bli til en kristen høytid. Kom og vær med i møter og gudstjenester.
De siste årene har predikantringen invitert til korsvandring gjennom Larvik langfredag ettermiddag. Invitasjonen går også ut i år. Det blir start ved Larvik kirke kl.17.00. Vandringen varer ca 1,5 time med avslutning ved Munken kino.

Håkon Fagervik kommer
Weekenden 9-11 april får menigheten besøk av Håkon Fagervik. Håkon er en brennede evangelist som ønsker å nå nye med evangeliet. De siste årene har hans tjeneste vært konsentrert om Nord-Norge og Øst-Europa, både Ukraina og Russland. Vi gleder oss til besøket og inspirasjonsweekenden.
Ungdomskoret fra Notodden misjonsmenighet blir med og synger i møtene.

Vårdugnad
Våren nærmer seg med raske skritt og det er tid med dugnad i kirken. Lørdag 17. april er den store dagen, da vi håper at mange vil møte frem og hjelpe til.
Hvis noen er forhindret denne dagen er det behov for hjelp også på andre tidspunkter. Det vil komme mer informasjon om dugnaden på oppslagstavlen.

Konfirmasjon
Konfirmasjonsgudstjenesten finner sted søndag 25. april.
Årets konfirmanter er:
Elisabeth Sætre Andersen, Aleksander Blandkjenn Engvoldsen, Martin Nøstrud og Alexander Kongsbakk Olafsen.


Menighetsmøte
Neste menighetsmøte er planlagt til torsdag 6. mai kl.19,00. Her skal det velges representanter til årskonferansen i Skien. Det er dessuten håpet at arbeidet med å skaffe en ungdomspastor/ungdomsarbeider er så langt fremme at menigheten kan ta stilling til en kallelse.

Menighetsweekend
Det blir weekend på Skautvedt for hele menigheten lørdag 8 . til søndag 9. mai. En av bibelgruppene har tatt på seg ansvaret for rammen omkring weekenden. Program og påmelding kommer på oppslagstavlen. Reserver allerede dagene nå.Aprilprogrammet


Torsdag 1. april - Skjærtorsdag
Kl.18.00: Vennefest. Nattverd. Bevertning.

Fredag 2. april - Langfredag
Kl.11.00: Gudstjeneste
Kl.17.00: Korsvandring

Søndag 4. april - Påskedag
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste

Torsdag 8. april
Kl.19.00: Fellesskapskveld

Fredag 9. - søndag 11 april
Inspirasjonsweekend med Håkon Fagervik
Fredag kl.19.00: Møte
Lørdag (annonseres senere)
Søndag kl.11.00:Gudstjeneste
kl.18.00: Møte
Ungdomskoret fra Notodden medvirker i møtene.

Onsdag 14. april
Kl.18.30: Styremøte

Lørdag 17.april
Dugnad i Misjonskirken

Søndag 18. april
Kl.17.00 Familiegudstjeneste. Kirkekaffe.

Torsdag 22. april
Kl.19.00: Fellesskapskveld

Søndag 25. april
Kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste

Onsdag 28. april
Kl.19.00: Lederråd

Søndag 2. mai
Kl.18.00 Gudstjeneste. Rune Einarborg taler